Kan särkullbarn kräva sitt arv direkt trots testamente?

2018-06-19 i Laglott
FRÅGA |Min far gifte om sig och fick inga barn med sin andra fru. Han ville att efter hans bortgång skulle hans fru sitta i orubbat bo och arvet efter honom skulle skiftas när även hon var borta. Om vi så hade velat hade vi bröstarvingar, hans barn sedan första giftet, alltså särkullbarn, kunnat kräva att få ut vårt farsarv efter hans bortgång och trotsat hans önskan?
Clara Danelid |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som särkullbarn hade ni rätt att begära ut er laglott när er far gick bort. Laglotten utgör hälften av arvslotten, och är alltså hälften av det som ni vardera skulle ha ärvt om inget testamente funnits (7 kap. 1 § ÄB). För att få ut laglotten kan en bröstarvinge påkalla jämkning av testamentet men detta måste ske inom sex månader från att bröstarvingen delgivits testamentet (7 kap. 3 § 3 st. ÄB). Om detta inte görs inom sex månader gäller testamentet även om en bröstarvinges laglott kränks.Efterlevande make har dock rätt att behålla en viss del av kvarlåtenskapen. Det ska uppgå till så mycket att det denne fått från bodelningen, sin enskilda egendom samt arvet uppgår till fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § 2 st. ÄB). Detta gäller även om det inkräktar på en bröstarvinges laglott.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Testamentera till särbo framför bröstarvingar

2018-06-03 i Laglott
FRÅGA |Hej! Jag har en dotter som jag inte träffat på många år nu. Jag har en särbo som har barn och som jag känner står väldigt nära. Som det ser ut just ärver min dotter allt i fall jag avlider vilket jag inte vill. Jag vill att så mycket som möjligt ärvs av min särbo. Hur gör jag? Måste vi gifta oss eller flytta i hop? Kan jag skriva ett testamente som gör att hon (min särbo) ärver mig?
Oskar Johansson |Hej och tack för din fråga!Ni behöver varken flytta ihop eller gifta er för att din särbo ska kunna ärva dig. Det du istället behöver göra är att upprätta ett testamente där du testamenterar all din egendom till din särbo.Detta kommer i praktiken leda till att du minskar din dotters arv avsevärt. Dock har hon alltid rätt till sin s.k. laglott.Laglotten utgör hälften av hennes arvslott enligt 7 kap. 1 § ÄB. Arvslotten är i detta fallet all din kvarlåtenskap. Låt oss ponera att du har egendom värd totalt 500 000 kr. Hennes arvslott är således 500 000 kr medan hennes laglott utgör hälften, d.v.s. 250 000 kr. För att din dotter ska erhålla sin laglott måste hon klandra testamentet inom sex månader från den dag du avlider enligt 7 kap. 3 § ÄB.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vilken testamenterad egendom tas laglotten från?

2018-05-30 i Laglott
FRÅGA |Hej! Min farmors vän har avlidit och efter sig har han lämnat ett testamente där det står att hans lägenhet med tillbehör ska tillfalla hans sambo och övriga tillgångar ska tillfalla min farmor. Hans enda son står då enligt testamentet arvslös. Sonen meddelade till sambon inom sex månader från delgivelse att han vill ha ut sin laglott.Lägenheten med tillbehör är värd ca 500.000kr och hans övriga tillgångar är värda ca 300.000kr. Övriga tillgångar innebär 250.000kr i pengar och 50.000kr i en bil. Vilket ger sonen en laglott på 400.000kr.Mina frågor är varifrån ska sonens laglott utges? Har hört något om att penninglegat ska utges före saklegat. Innebär det att min farmors 250.000kr först ska utges till sonen och sedan ska han få ut 150.000kr på lägenheten och bilen? Hur skulle man i sådant fall avgöra om det är min farmors bil eller sambons lägenhet som ska delas med sonen? Dessutom undrar jag om det spelar någon roll att han bara har meddelat sambon och inte min farmor, alltså bara den ena testamentstagaren att han vill ha ut sin laglott.
Clara Danelid |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv, testamente och laglott finns i ärvdabalken (ÄB).För det första kan sägas att om det står något i testamentet om i vilken ordning egendomarna ska utges så gäller det i första hand. Om det inte framgår något av testamentet får man istället gå efter lagens ordning. Enligt 7 kap. 3 § ÄB är det som går först saklegat – det vill säga att arvlåtaren har testamenterat en viss egendom till en testamentstagare. Därefter kommer penninglegat vilket är en särskild summa pengar som testamenterats. Efter det kommer universella förordnanden som inte avser någon särskild egendom. Eftersom att din farmor har ett universellt förordnande är det i första hand från hennes förordnande som laglotten ska tas. Vad gäller de saklegat som utgetts enligt testamentet är nedsätts dessa därefter proportionellt, vilket bör innebära att lika mycket tas från bilen och lägenheten så långt det går för att täcka resten av laglotten.7 kap. 3 § ÄB är emellertid en tolkningsregel vilket innebär att man försöker tolka vad som var arvlåtarens vilja. Det kan därför i vissa fall vara mest i överensstämmelse med arvlåtarens vilja att sätta ner de olika testamentsförordnandena lika mycket.För att få ut sin laglott ska en bröstarvinge påkalla jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Detta kan antingen ske genom att denne väcker talan om detta eller genom meddelande till testamentstagaren om att denne vill jämka testamentet och få ut sin laglott. Det framgår emellertid inte av lagtexten huruvida det krävs att alla testamentstagare meddelas.Med vänliga hälsningar

Är styvpappas testamente brutet då vi redan fått laglott från mamma?

2018-05-16 i Laglott
FRÅGA |Hej, min föräldrar skilde sig för länge sedan och min mamma gifte om sig med en annan man. Min mamma har gått bort sedan 15 år tillbaka och nu har även hennes man gått bort. När mamma gick bort fick jag och min bror 30.000kr var (som då var laglotten). Det var inget vi stred om eller så men det gavs till oss. Vad kan vi ärva nu när vår låtsaspappa har gått bort? Det står i testamentet att allt ska delas lika mellan oss fyra barn, dvs jag och min bror och vår låtsaspappas två barn. Är testamentet brutit på något sätt i och med att vi fick laglotten när vår mamma gick bort? Det som finns att ärva är ett hus som är värt ca 1.500.000kr Tacksam för svar
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring vem som har rätt att ärva hittar du i ärvdabalken (ÄB). Testamentet gäller före reglerna i ärvdabalkenEftersom du skriver att din mammas man har skrivit ett testamente där allt ska delas lika mellan er fyra barn så gäller det framför reglerna om arvsordning i ärvdabalken.Det finns en regel i ärvdabalken som säger att barnen till den som avlider alltid har rätt att få ut sin laglott oavsett om ett testamente finns som säger någonting annat. Detta gäller förutsatt att barnen åberopar denna rätt. (7 kap. 3 § ÄB) Laglotten är hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer den avlidnes barn (bröstarvingar). (7 kap. 1 § ÄB) Eftersom endast er låtsaspappas två barn är hans bröstarvingar så utgör deras arvslott enligt ärvdabalken 50 % var av pappans arv. (2 kap. 1 § ÄB) Laglotten är alltså 25% vardera av pappans arv.Testamentet är giltigtEftersom er låtsaspappas barns rätt till sina laglotter redan blir tillgodosett genom testamentet, där de ska få 25 % vardera och du och din bror 25 % vardera, så är testamentet giltigt. Mannens barn har ingen rätt att protestera mot testamentet. Arvet ska alltså delas lika mellan er fyra barn i enlighet med testamentet. Det är inte brutet på något sätt för att ni fick ut laglotten när er mamma gick bort.Hoppas du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig om du har några fler funderingar!Med Vänliga Hälsningar

Hur mycket är barnens laglott?

2018-06-15 i Laglott
FRÅGA |Ensamstående pensionär med tre vuxna barn. Hur stor är barnens laglott i procent? Kan jag testamentera 50% av boet till någon annan person och fördela de övriga 50% på barnen?
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Dina tre barn är dina bröstarvingar och finns inget testamente kommer de att dela på hela kvarlåtenskapen, se 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Du har dock givetvis möjlighet att upprätta ett testamente om du vill att även någon annan person ska ärva dig. Det du bör ta hänsyn till då är, precis som du skriver, dina barns laglott.Barnens laglott regleras i 7 kap. ÄB. Ett barns laglott är hälften av vad denne skulle haft om det inte fanns något testamente (se 7 kap. 1 § ÄB). Har du en kvarlåtenskap om till exempel 150 000 kr (100 procent) innebär detta att dina tre barns laglotter tillsammans utgör 75 000 kronor (50 procent), vilket blir 25 000 kr (≈ 16,6 procent) till varje barn. Resterande summa om 75 000 kr kan du testamentera bort till någon annan. Svaret på din fråga är alltså att du kan göra såsom du skriver, det vill säga testamentera bort 50 procent och övriga 50 procent går till barnen.Önskar dig en trevlig helg! Återkom gärna vid fler frågor.Med vänliga hälsningar,

Hur mycket får en förälder testamentera bort?

2018-06-01 i Laglott
FRÅGA |Jag har blivit missgynnad i ett testamente som min pappa upprättat efter min mammas död, min syster får 75% och hon förfogar över hela dödsboet. Min laglott ska utbetalas i pengar, jag fattar inte varför jag ska vara med i detta då jag absolut inte har någon talan. Överväger att inte skriva på några papper alls, då min syster har hela ansvaret. Jag har tagit hand om min dementa pappa i fem år, varför förstår jag inte. Jag är helt säker på att min syster känt till detta testamente hela tiden. Jag vill veta om man har rätt att överlåta allt på den ena bröstarvingen som min pappa gjort, och bara ersätta mig i pengar, detta betyder att jag inte kan tvinga fram försäljningar om min syster inte vill detta. Tacksam för svar.
Fabian Forsberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline din fråga! Regler om arv finns i ärvdabalken. Enligt 7 kap. 1 § utgör bröstarvingars laglott hälften av den totala kvarlåtenskapen. Eftersom ni är 2 syskon, blir er vardera laglott därför 25%. Något hinder mot att förfoga över egendomen i testamente såsom din far har gjort finns därför inte. Så länge din del av arvet faktiskt uppgår till minst 25% av dess värde, är testamentet lagligt.

Har barnbarn rätt till arv?

2018-05-21 i Laglott
FRÅGA |Hej, min bror dog nyligen och han har en dotter. Min far vill skriva in i sitt testamente att jag ska få ärva honom helt och fullt och att hon inte ska få del av hans arv (pga personliga orsaker). Är detta möjligt?
Clara Danelid |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din bror har avlidit anses hans dotter ha trätt i hans ställe som bröstarvinge till din far och är därmed arvsberättigad (2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)). Det innebär att både hon och du har rätt till er laglott som utgör hälften av er arvslott (7 kap. 1 § ÄB). Om din far lämnar efter sig 100 000 kr och ni är de enda arvsberättigade är er arvslott 50 000 kr var, och er laglott 25 000 kr var. Det är inte möjligt att testamentera bort en bröstarvinges laglott utan det som kan testamenteras är den andra halvan av arvslotten som inte utgör laglotten.För att få ut sin laglott kan din brorsdotter begära jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB).Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur ska pengar till barnbarn fördelas?

2018-05-16 i Laglott
FRÅGA |Hej! Min svärmor ska sälja sin bostadsrätt och ge pengarna till barnbarnen. Svärmor har fyra barn och sju barnbarn. Tre av barnen har två barn och vi har ett. Hur ska pengarna fördelas? Ska vårt barn ha en större summa än de andra eftersom han inte har några syskon?
Isak Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Vad är det man måste fråga sig?Man får ge gåvor lite hur som helst i Sverige. Inom familjerätten finns dock reglerade arvsrättsregler där man kan har rätt till viss egendom vid någons bortgång. Det man kan fråga sig i detta fall är om en gåva till barnbarn är förskott på arv.För att tydliggöra rättslägetI arvsrätten så ärver man en viss lott beroende på hur många syskon man har, detta finner vi i 3 kap 2§ Ärvdabalken (ÄB). Enligt detta skulle din svärmors barn (din make och dennes syskon) få lika stora andelar. Hade en av din svärmors bröstarvingar varit avlidna vid den tidpunkten så hade dennes barn (exempelvis era barn) fått gå i den avlidnes ställe, detta finns i 2 kap 1§ ÄB. Detta förutsätter dock att bröstarvingen är avliden, och att detta ska röra ett arv där bröstarvinges barn skulle gå i dennes ställe. Det inte är omständigheterna i detta scenario. Hade gåvan varit menad till din svärmors barn (dvs. Din make/maka och dennes syskon) så hade det kunnat ses som förskott på arv, som regleras i 6 kap ÄB. Även detta är inte fallet.Det är alltså inte reglerat hur gåva till barnbarn ska ske. Då kan det förutsättas att denne får fördela gåvan som den själv vill. SammanfattningSammanfattningsvis finns inga familjerättsliga regler om hur din svärmor vill ska fördela pengarna till sina barnbarn när alla är vid livet. Hon kan alltså fördela pengarna som hon själv vill. Jag hoppas detta besvarar din fråga och tydliggör rättsläget! Med vänliga hälsningar,