Testamente och laglott

Min pappa har avlidit och har testamenterat hela sin kvarlåtenskap till sin sambo med önskemål om jag avvaktar även med min laglott till hennes bortgång och för att då få hela min arvslott efter pappa. Jag vill följa önskemålet i testamentet, behöver jag ändå skicka med ett skriftligt avstående av arv till skatteverket eller räcker det med önskemålet i testamentet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du behöver vidta några åtgärder för att din pappas testamente ska gälla. Då din fråga handlar om arv och testamente kommer jag att besvara frågan utifrån reglerna i ärvdabalken (ÄB).

Laglott

Bröstarvingar, det vill säga barn till den bortgångna, har alltid rätt att få sin laglott (7 kap 1 § ÄB). Laglotten utgör hälften av arvslotten och arvslotten utgör den avlidnes totala egendomsmassa. I Sverige gäller principen att bröstarvingar aldrig kan göras arvslösa varför rätten till laglotten går före den avlidnes rätt att fritt kunna disponera över sin egendom genom testamente.

Ett giltigt testamente

Om ett testamente uppfyller formkraven (10 kap 1 § ÄB) är det ett giltigt testamente. Att ett testamente inskränker bröstarvinges laglott medför inte att testamentet är ogiltigt i sig. För att bröstarvingen ska få ut sin laglott måste testamentet jämkas (7 kap 3 § ÄB) inom 6 månader från delgivning (14 kap 4 § ÄB) av testamentet. Då blir testamentet ogiltigt i den delen men giltigt för övrigt. Om jämkning inte sker inom denna tidsfrist kommer testamentet att gälla i sin helhet och bröstarvingar förlorar sin rätt till laglott. Detta innebär att du inte behöver vidta några åtgärder för att din pappas testamente ska gälla så som den är utformad. Det är snarare så att du behöver vidta åtgärder (jämka testamentet) om du inte vill förlora din rätt till laglotten. Det är dock viktigt att notera att din pappas sambo får din pappas kvarlåtenskap i sin helhet (inklusive din laglott) med fri äganderätt vilket innebär att det inte finns några begränsningar i vad hen får göra med denna kvarlåtenskap om du inte jämkar testamentet. Detta innebär att du riskerar att förlora din rätt till din pappas arv för gott.

Sammanfattning

Om du vill följa önskemålet i din pappas testamente behöver du alltså inte vidta några åtgärder. Detta innebär dock att du förlorar din rätt till laglotten efter din pappas arv, vilken du inte kommer att kunna göra ett anspråk på senare.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hiwen Ulusoy Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000