Ändra legala arvsordningen

Jag har två barn. Kan jag ge den ena bara sin laglott 25% och den andra 50% samt resterande 25% till mina barnbarn att dela på?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan ge en del av arvet till dina barnbarn istället för ditt barn. Jag utgår ifrån att du inte är gift med någon av barnens andra förälder eftersom det inte nämns i frågeställningen. Den stora skillnaden är om dina barn överhuvudtaget kan få ut arvet på en gång eller först efter båda sina föräldrars död (Ärvdabalken - ÄB - 3 kap. 1 §).

Generellt om arv vid dödsfall
Huvudregeln vid dödsfall är att barn – bröstarvingar – ärver sina föräldrar (ÄB 2 kap. 1 § 1 st.). Barnen ärver lika delar av sin förälders tillgångar och delen av arvet kallas för arvslott (ÄB 2 kap. 1 § 2 st.). Ett barn har alltid rätt att få ut sin så kallade laglott – vilket är hälften av sin arvslott. Om något barn dör får dennes barn i sin tur ärva sin förälders lott (ÄB 2 kap. 1 § 2 st.) Om inga barn finns är det i andra hand den dödes föräldrar eller syskon i deras ställe som ärver (ÄB 2 kap. 2 §) eller far- och morföräldrar i tredje hand (ÄB 2 kap. 3 §).

Generellt om testamente
Utöver arvsordningen finns även rätten att skriva testamente (ÄB 9 kap. 1 §). När en person fyllt 18 år får den förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente - eller vid fyllda 16 år om den har egendom som han eller hon själv får råda över (ÄB 9 kap. 1 §). För att testamentet ska vara giltigt behöver det upprättas skriftligen med två vittnen (ÄB 10 kap. 1 §). Huvudregeln är att personen som man testamenterar till måste vara född eller avlad och sedan födas vid liv för att förordnandet ska vara giltigt (ÄB 9 kap. 2 § 1 st.).  

Något att tänka på är att man kan ange någon som universell arvtagare - som tillkännages en del av eller hela kvarlåtenskapen - eller utdela särskilda legat, en särskild förmån såsom ett visst penningbelopp, en viss sak eller en viss nyttjanderätt till egendom (ÄB 11 kap. 10 §). Det är viktigt eftersom man kan klandra ett testamente – begära det helt eller delvis ogiltigt – om det exempelvis kränker barnets rätt till sin laglott, och då går en legat rätt före en universiell arvtagare (ÄB 7 kap. 3 § 1 st.). Legat räknas heller inte till viss lott (ÄB 11 kap. 2 §), men det gör annat som bröstarvingar får i exempelvis förtida arv eller genom testamente (ÄB 7 kap. 2 §). Det finns därmed mycket att tänka på när man skriver ett testamente!

Utredning av din situation
Den legala arvsordningen ger dina två barn lika rätt till ditt arv. För att ändra på den ordningen behöver du skriva ett testamente. Du kan skriva ner arvet till din ena - eller båda - dina barn med upp till hälften av vad de enligt arvslotten skulle ärva (ner till laglotten - se ÄB 7 kap. 1 § och 7 kap. 3 §). I ditt fall har både dina barn rätt till minst 25 % vardera av din kvarlåtenskap, men allt över det kan du testamentera bort till vem som helst - inklusive dina barnbarn. Kort sagt är alltså svaret på din fråga ja, du kan fördela arvet så som du skriver i din fråga. Men som jag kort redogör för ovan under rubriken "generellt om testamente" är det viktigt hur man skriver testamentet för att det ska bli rätt. Sedan kan du och dina barn alltid vara överens och då skriva som ni vill, det är endast om en av dina barn klandrar testamentet som det kan bli ogiltigt om det kränker bröstarvingarnas rätt till laglotten.

I din situation skulle jag först och främst råda dig att prata med dina barn om det känns bra för dig att dela detta med dem. Nästa steg kan vara att kontakta en jurist som kan ge mer konkret hjälp och information om just din situation.

Jag hoppas att du känner att du fått lite tips och vägledning i din fundering, och du är varmt välkommen att kontakta oss igen antingen här på hemsidan eller via telefonrådgivningen om du har fler frågor eller vill ha mer konkreta tips för just din situation!

Sofia MartinssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000