FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt08/04/2024

Vad innebär 9 kap 4 paragrafen PBL gällande tillbyggnad på garage?

Hej, vi vill bygga ett lågt vedskjul/redskapsförråd som tillbyggnad på vårt garage. En total tillbyggnadsyta på ca 10 kvm, mer än 5 meter från tomtgränsen. Byggnadskontoret i vår stad säger att tillbyggnaden inte får sitta ihop med garaget för att klassas som Attefallstillbyggnad, och att vi i annat fall behöver ansöka om bygglov för tillbyggnaden. Vi tror dock att de vanliga byggreglerna i plan och bygglagen kapitel 9, paragraf 4 medger att mindre tillbyggnader under 15 kvm är bygglovsbefriade, även på komplementhus som ligger i direkt anslutning till bostadshuset, dock ej ihopbyggt med bostadshuset. Kan ni hjälpa oss reda ut detta? (Vi har inga övriga bygglovsbefriade byggnader på fastigheten som ligger i vanligt villaområde utan särskilda skyddsvärden). 

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att den rör en tillbyggnad (vedskjul/redskapsförråd) på ca 10 kvm. Byggnadskontoret säger att tillbyggnaden inte får sitta ihop med garaget för att klassas som attefallstillbyggnad och att ni i sådana fall måste ansöka om bygglov. Du undrar nu om er tillbyggnad är bygglovsbefriad och specifikt vad som framkommer av 9 kap 4 § Plan- och bygglagen (PBL).

Bygglov

Huvudregeln är att det krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och annan ändring av en byggnad än tillbyggnad (följt av tre olika situationer där detta är tillämpligt). Det framkommer av 9 kap 2 § PBL.

Definitionerna av begreppen återfinns i 1 kap 4 § PBL:

Byggnad - en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

Nybyggnad – uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats.

Tillbyggnad – ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.

Särskilt om 9 kap 4 § Plan- och bygglagen och attefallsreglerna

Friggebodar (eller attefallshus) är undantagna från bygglovsplikt. Det innebär att det inte krävs bygglov för att uppföra attefallshus i omedelbar närhet av bostadshuset. Med ”omedelbar närhet” menas att byggnaden inte får påverka allemännsrätten (se prop 1978/79:111 biaga 12 s. 11)

Den sammanlagda byggnadsarean av alla attefallshus på tomten får inte vara större än 15 kvm. Attefallshuset ska vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad.

Om det ligger inom ett detaljplanerat område kan kommunen i vissa fall bestämma att att bygglov krävs även för attefallstillbyggnader. I sådana fall krävs gäller inte undantaget från lovplikt för attefallstillbyggnaden. Då krävs bygglov även om den enligt reglerna är undantaget lovplikt.

Bygganmälan

Om man vill bygga ett attefallshus eller åtgärd som inte kräver bygglov, kan man behöva göra en anmälan till kommunens byggnadsnämnd för att få ett startbesked.

Sammanfattning

För att sammanfatta mitt svar så innebär alltså attefallsreglerna ett undantag till huvudregeln. För att ett attefallshus ska vara undantaget från lovplikten ska följande vara uppfyllt:

- Inte större än 15 kvm.

- Fristående.

- Inte byggas ihop med andra byggnader.

Nu vet jag inte vad kommunen har sagt mer än det du skrivit, men jag skulle gissa att det kommunen menar är att inte tillbyggnaden får sitta ihop med varken huset eller garaget och att det är därför som kommunen påtalar att ni i sådana fall behöver ansöka om bygglov. Ett attefallshus ska vara en fristående byggnad, men får inte sitta ihop med andra byggnader. 

Eftersom jag inte har mer information i frågan så kan jag i nuläget inte svara mer ingående än såhär. 

Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på tilda.hansson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000