Vårdnadshavare som vägrar lämna ifrån sig barnet efter umgängestillfällena

2020-11-30 i Barnrätt
FRÅGA |21 kap. 1Har en fråga min son har gemensam vårdnad om sin son och han är boende förälder sen 5 år, sonen blir 7 år nu, mamman har sonen på skol lov.. Nu vägrar mamman lämna tillbaka sonen, till sin pappa, mamman har 12 orosanmälan på sig, där 6 st är från polisen själv, min son åkte ner å skulle hämta sonen, men de vägrar lämna ut sonen, inte ens polisen kunde göra något,, min son har 2 orosanmälan på sig mamman vägrar tom skriva under att sonen ska ha adhd medecin då han har fått diagnos svår adhd å går i särskola, , vad kan min son göra
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vägrar mamman att lämna tillbaka barnet vid umgängestidens slut kan man begära verkställighet. Verkställighet begärs hos rätten som i första hand försöker få den som barnet vistas hos att frivilligt lämna ifrån sig barnet. Verkställigheten kan förenas med vite och i vissa fall om verkställigheten annars inte kan ske hämtas barnet genom polishämtning (21 kap. 1-4 §§ föräldrabalken). Angående medicineringen bestämmer vårdnadshavarna tillsammans i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken). Läkemedelsbehandling är en sådan sak som båda vårdnadshavarna måste vara överens om. Socialnämnden kan i vissa fall besluta att en åtgärd rörande hälso och sjukvårdsfrågor så som medicinering ska genomföras trots att den ena vårdnadshavaren motsätter sig det, om man anser att det är förenligt med barnets bästa (6 kap. 13 a § föräldrabalken).Att mamman vägrar lämna tillbaka sonen efter umgängestillfällena samt att det verkar föreligga en del samarbetssvårigheter föräldrarna mellan pekar på att vårdnadsfrågan bör ändras till din sons fördel om han eventuellt skulle begära att få vårdnaden ändrad. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan en mormor dela vårdnaden med en förälder?

2020-11-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag är ensamstående mamma med ensam vårdnad och pappan finns inte med i bilden. Jag undrar om mitt barn kan bo hos min mamma varannan vecka istället för hos pappan? Kan min mamma ansöka om vårdnaden för mitt barn, dvs att hon och jag delar på vårdnaden?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vårdnaden Är en av föräldrarna förhindrad eller inte anses lämplig att vara vårdnadshavare ska vårdnaden tillerkännas den ena föräldern ensam. Under vissa omständigheter kan rätten utse en särskild förordnad vårdnadshavare, till exempel om båda föräldrarna är avlidna eller av någon annan anledning är förhindrade att utöva vårdnaden (6 kap. 8 a § föräldrabalken). Det går således inte att att bli vårdnadshavare för någon annan än en förälder så länge någon av föräldrarna kan utöva vårdnaden. Barnets rätt till båda sina föräldrar Ett barn har som huvudregel rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Barnet har vidare rätt att umgås med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Försöker en förälder förhindra barnet att träffa den andra föräldern kan man göra sig skyldig till umgängessabotage. Umgängessabotage indikerar att vårdnaden bör ändras.Sammanfattning Din mamma kan inte bli vårdnadshavare tillsammans med dig. Jag har inte fått så mycket information om ert specifika fall, men som huvudregel ska barnet ha rätt att träffa sin pappa. Du kan således inte exempelvis lämna barnet hos barnets mormor under pappans umgängesdagar. Däremot ska självklart barnet även ha möjlighet att träffa andra som står barnet särskilt nära vilket en morförälder gör, men detta får inte gå ut över kontakten barnet har med sin pappa. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man ta tillbaka en hyresrätt som blivit tilldelat den ena maken i bodelningen?

2020-11-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och mitt ex separerade för ett år sedan. Vi har två barn ihop som vi har gemensam vårdnad över. I skilsmässan togs ett beslut i tingsrätten att jag skulle ta över förstahandskontraktet på lägenheten vi bott i då barnen ska bo hos mig och jag inte har möjlighet att hitta ett annat boende pga skulder och låg inkomst. Barnens far har i ett års tid nekat vår son umgänge med honom, inte dykt upp på avtalad tid samt valt bort båda barnen när jag ställt ultimatum. Nu har jag informerat honom om att jag kommer ansöka om enskild vårdnad om detta fortgår och då hotar han att han ska ta tillbaka lägenheten och kasta ut mig och barnen på gatan. Detta låser mig i en situation jag inte vill vara i. Jag kan alltså inte göra det som är bäst för mina barn utan att vara rädd att bli hemlös. Vad har jag för rätt i detta? Kan han göra såhär?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en äktenskapsskillnad får den som bäst behöver bostaden överta den (11 kap. 8 § äktenskapsbalken). Tingsrätten har i ditt fall gjort bedömningen att du är i störst behov av bostaden och ska därför få överta hyresrätten. Ditt ex kan således inte få tillbaka hyresrätten nu när du har blivit tilldelad den i bodelningen så där har du ingenting att oroa dig för. Angående umgänget med sonen kan man inte tvinga en förälder till att umgås med sitt barn. Däremot blir det påfrestande för barnet att bli besviket varje gång en föräldern ställer in ett umgängestillfällena som barnet kan ha sett fram emot. Finns det något fastslaget umgänge kan det därför bli aktuellt att upphäva förordnandet om umgänge. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Måste vårdnadshavarna vara överens vid byte av förskola?

2020-11-30 i Barnrätt
FRÅGA |Jag har ett barnbarn på 4 år. Föräldrarna har gemensam vårdnad, pappan har barnets adress hos sig. Mamman har utbildat sig på universitet för att kunna få jobb i en branch hon är intresserad av men det innebär att hon kommer att ha oregelbundna tider. Mamman vill flytta barnet till en förskola närmre hennes bostad eftersom det skulle underlätta för henne på ett sätt som gör att hon kan ta ett fast jobb med oregelbundna tider. Pappan vägrar detta med hänvisning till att det fungerar bra för honom som det är nu. Familjerätten hänvisar till att man inget kan göra om föräldrarna inte kan komma fram till en gemensam lösning. Pappan vägrar att vara flexibel och har barnet sin vecka (varannan) . Pappan har ett barn sedan tidigare med en annan kvinna och har alltid haft ett mycket flexibelt umgänge med det barnet utefter hans och mammans överenskommelse, han kan således vara flexibel, men vägrar vara det med det här barnets mamma, vilket innebär att hon måste tacka nej till vikariat och fasta tjänster och endast försörja sig på timanställningar, vilket i sin tur ger en ekonomisk otrygghet och ostabilitet för sig och barnet. Min fråga är, innebär gemensam vårdnad att den förälder som har barnets adress hos sig medvetet kan/får sabotera för den andre föräldern genom att utöva sin makt i att bestämma allt bara för att barnet har sin adress där?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnadshavarna ska gemensamt bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken).När det gäller val av skola måste föräldrarna vara överens, vid val av förskola har däremot JO uttalat sig om att boendeföräldern ska få ha beslutanderätt i fråga om val av barnomsorg. Har föräldrarna barnet växelvis boende hos sig som i ditt fall och inte kan komma överens om ett byte av förskola talar det för att det rådande förhållandet ska bestå. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vårdnadshavare som vid gemensam vårdnad flyttar med barnet utan den andra vårdnadshavarens godkännande

2020-11-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Mitt barn (snart 3år) är skrivet på sin mammas adress och vi har gemensam vårdnad. Barnets mamma har valt att flytta 60 mil bort till sin nya partner. Hon vill att jag ska godkänna adress bytet till den nya staden och att vi ska ha barnet tre veckor var alternativt två. Jag tycker och vill att barnet ska stanna i den staden barnet är född och uppvuxen i och även då få sin adress flyttad till mig. Jag tycker att tre veckor är alldeles för lång tid. Tycker att vi ska ha umgänge på som högst 5 dagar var åt gången. Mamman har nu tagit barnet, mot min vilja och säger att jag får tillbaka honom om 20 dagar. Jag är emot detta. Har han rätt att ta barnet så många dagar? Kan jag åka och hämta barnet eller ringa polisen ? Jag har skickat in en stämningsansökan till tingsrätten men fram tills att dom tar upp vårt fall kan vi Inte ha det så här. Tack på förhand
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnadshavarna bestämmer tillsammans i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken). Detta innebär att en förälder vid gemensam vårdnad inte kan flytta med barnet utan den andra vårdnadshavarens godkännande.Genom att mamman utan ditt godkännande flyttar med barnet och undanhåller dig barnet kan hon göra sig skyldig till egenmäktighet med barn (7 kap. 4 § brottsbalken), vilket är ett brott som hanteras av åklagare och polis. Har ni något avtal eller dom som reglerar umgänget eller förordnar om växelvist boende kan du begära verkställighet. Verkställighet begärs hos rätten som i första hand försöker få den som barnet vistas hos att frivilligt lämna ifrån sig barnet. Verkställigheten kan förenas med vite och i vissa fall om verkställighet annars inte kan genomföras använder man sig av polishämtning (21 kap. 1-4 §§ föräldrabalken). Mammans agerande indikerar på att vårdnaden bör ändras från gemensam till ensam vårdnad om det någonsin skulle bli en framtida tvist där du begär en ändring av vårdnaden. Situationen i ditt fall Mamman har inte rätt att utan ditt samtycke flytta med barnet och hålla barnet borta från dig under nästan en månads tid. Är det så att ni har en dom eller ett avtal som reglerar när du ska få träffa barnet kan du begära verkställighet. Mammans agerande visar även på att hon skulle ha sämre förutsättningar att behålla vårdnaden vid en framtida eventuell tvist. Hoppas att du fick svar på sin fråga! Med vänliga hälsningar

Omständigheter som påverkar vårdnadsfrågan

2020-11-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |6 kap. 2 a § föräldrabalkenEn kvinna uppger i polisförhör att hennes ex våldtagit henne 1 år tidigare. i förhör uppger hon hur hon hållits fast och blivit våldtagen. I ett sms skriver kvinnan att mannen försökte ha sex med henne fast hon sa nej.Mannen har ej blivit kallad till förhör men baserat på detta har kvinnan fått till kontaktförbud vilket försvårar kommunikationen ang barn. Nu försöker kvinnan få egen vårdnad, och mannen kan inte göra något då socialen tror på kvinnan.Vittnen har sett kvinnan slå mannen inför barn, men socialen tycker att mannen gjort fel och han får ingen stöttning från socalen.Hur kan mannen gå tillväga för att inte kvinnan skall få ensamvårdnad? Samt hur starkt väger ett sms från kvinnan där hon skriver försökt ha sex? I polisförhör påstår hon annat! Saken är det att mannen gått vidare och lever med en ny kvinna.Men socialen och samtliga instanser verkar tro på en gråtande kvinna.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Domstolens ställningstagande om vårdnaden ska vara gemensam eller tillerkännas en av föräldrarna baseras på en rad förhållande som inte kan återges helt uttömmande. Jag tar upp några aspekter som kan vara relevanta i ditt fall och som kan utläsas ur 6 kap. 2 a § föräldrabalkenEtt av skälen till att vårdnaden inte ska vara gemensam och som eventuellt aktualiseras i ditt fall är att en förälder utsätter den andra föräldern för övergrepp. Barnets möjlighet till en trygg uppväxtmiljö påverkas i en sådan situation och gemensam vårdnad anses därför inte vara lämplig. Även föräldrarnas samarbetsförmåga kan avgöra vårdnadsfrågan. Har föräldrarna så pass grova samarbetssvårigheter att det påverkar barnet är inte gemensam vårdnad lämpligt. Beroende på barnets ålder och mognad tar man även hänsyn till barnets vilja i vårdnadsfrågan. Enligt praxis lägger man normalt sett en stor vikt vid barnets vilja när barnet har uppnått tolv års ålder eller äldre. Andra frågor som är relevanta vid vårdnaden är om föräldrarna kan tillgodose att barnet har kontakt med den andra föräldern. Kontakten kan se olika ut beroende på situationen i det enskilda fallet, men en förälder ska i vart fall som huvudregel inte försöka förhindra barnet att träffa den andra föräldern.Situationen i ditt fall Med den lilla informationen jag har fått kan jag inte göra en straffrättslig bedömning om mannen har gjort sig skyldig till övergrepp mot kvinnan eller inte. Det man kan konstatera är att skulle det framkomma att så är fallet, pekar det på att vårdnaden inte bör vara gemensam utan att kvinnan ska ha ensam vårdnad. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Får man hota med att slänga ut någon ur den gemensamma bostaden m.m.

2020-11-30 i Bodelning
FRÅGA |Om man har en fru, som äger både hela bostaden och har full vårdnad av våran ca 4 månader gamla dotter trots att vi är sambos, använder sig av hot att ta detta ifrån mig ungefär en gång i månaden för att få sin vilja igenom. En teknik hon använder för att tvinga mig göra som hon vill, när det passar henne. Hon är efter våra 5+ år ihop väl medveten om mina grova psykiska problem, och vet mycket väl hur extremt hårt det drabbar mig i allt mellan veckor och månader efter då jag måste leva i konstant rädsla och oro att förlora allt om jag inte lyder. För det är oerhört stressande och väldigt grovt kränkande. Känns inte som något man rimligen får göra, det är ju helt klart allvarliga härskartekniker hon använder sig av, och dom är alltid obefogade. Är det brottsligt?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har lite svårt att uppfatta din fråga men tolkar det som att du undrar ifall det är brottsligt för en sambo eller maka att hota med att ta ifrån dig det gemensamma boendet eller att vid ensam vårdnad hindra dig från att träffa ditt barn.Det är inte brottsligt att "hota" med skilsmässa eller att avsluta ett samboförhållande och därmed separera. Eftersom du inte har vårdnaden kan inte heller rubriceringen egenmäktighet med barn aktualiseras om vårdnadshavaren vägrar dig att träffa ert gemensamma barn. Däremot finns det andra regleringar som aktualiseras när det kommer till boendet och din rätt att få träffa ditt barn. Gemensam bostad vid äktenskapsskillnad Vid en äktenskapsskillnad kommer den gemensamma bostaden precis som allt annat giftorättens att inga i bodelningen, såvida den inte är enskild egendom (9:1, 10:1, 7:1 äktenskapsbalken).Vem som får bo kvar i bostaden bestäms genom en behovs och skälighetsbedömning. Har man vårdnaden om ett barn talar detta för att man ska få bo kvar i bostaden men en individuell samlad bedömning görs i det enskilda fallet. Även om bostaden genom äktenskapsförord är den ena makens enskilda egendom hindrar det inte att bostaden tillfaller maken med större behov, så länge inte bostaden har givits i gåva eller testamente med föreskrift som enskild egendom (11 kap. 8 § äktenskapsbalken).Gemensam bostad vid upplösande av samboförhållande Är ni inte gifta utan sambor sker en bodelning om någon av er begär det (8 § sambolagen). Gemensam bostad och bohag som har förvärvats under samboförhållandet ingår i bodelningen (3 § sambolagen). Undantag från att en bostad ska ingå i samboegendomen är om den har förvärvats genom arv, gåva av någon annan än sambon eller testamente med föreskrift om att vara enskild egendom (4 § sambolagen). En bostad som huvudsakligen används för fritidsändamål ingår inte heller i bodelningen (7 § sambolagen).Även vid ett upplösande av ett samboförhållande görs en skälighetsbedömning om övertagande av bostaden likt behovsprövningen som görs under en äktenskapsskillnad (16 § 2 st. sambolagen)Barnets rätt att träffa båda föräldrarna när de inte bor ihop Huvudregeln är att det är förenligt med barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § föräldrabalken), det betyder att barnet ska få träffa även den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Detta kallas för att man har rätt till umgänge. Försöker en vårdnadshavare utan en godtagbar anledning hindra barnet från att träffa den andra föräldern talar detta för att vårdnadsfrågan bör ändras. Du kan få umgänget fastställt i rätten om ni inte själva eller genom samarbetssamtal hos familjerätten i er kommun kan komma överens om hur umgänget ska se ut (6 kap. 15 a § föräldrabalken). SammanfattningDet är inte brottsligt att "hota" med en äktenskapsskillnad eller att avsluta ett samboförhållande. Däremot kommer bostaden beroende på om ni är gifta eller sambor eventuellt ingå i bodelningen. Oavsett om du har vårdnaden eller inte har du rätt till umgänge med din dotter, försöker vårdnadshavaren hindra er från att träffas pekar detta på att vårdnaden bör ändras. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Bestämmanderätt när barnet vistas hos den ena föräldern

2020-11-30 i Barnrätt
FRÅGA |Om separerade föräldrar är oense om umgänge vad säger lagen då? Kan en förälder stoppa det gemensamma barnets umgänge med minderåriga halvsyskon som den andre föräldern har sedan tidigare?Barnet bor halva tiden hos båda föräldrar som har delad vårdnad. Den ena föräldern har två minderåriga barn sedan tidigare och i nuläget är de hos den föräldern på olika tillfällen. Önskan om att alla barnen får vistas hos den ena föräldern samtidigt finns, medan den andra föräldern inte vill godkänna samkörning av barnen på den andra förälderns tid med barnet.De har tidigare bott med varandra. Det gemensamma barnet är nu 1,5 år och under första halvan av detta år har syskonen fått vara tillsammans hos den ena föräldern, även fast föräldrarna varit separerade. Grova samarbetsproblem finns, under de 5 senaste månaderna ändrades schemat så att det gemensamma barnet och halvsyskonen är hos den ena föräldern på olika tillfällen, något som inte känns hållbart för den ena föräldern längre. Men den andra föräldern vill plötsligt stoppa umgänge mellan syskonen nu när den ena föräldern vill ändra tillbaka schemat så att barnen kan vistas i hemmet tillsammans.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnadshavare bestämmer tillsammans i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken). Däremot bestämmer föräldern som barnet vid tillfället bor hos ensam i frågor som rör den dagliga omsorgen, det kan till exempel vara vilken mat barnet ska äta, sovtider eller hur barnet ska tillbringa sin fritid. Om barnet umgås med ett halvsyskon när barnet är hos den ena föräldern anser jag hör till den dagliga omsorgen och därför ingenting den andra föräldern kan sätta sig emot. Vägrar en vårdnadshavare låta barnet gå till den andra föräldern under veckan barnet ska vara där av en sådan anledning kan man göra sig skyldig till umgängessabotage, vilket indikerar att vårdnaden bör ändras. Föräldrarna kan även söka hjälp hos familjerätten i sinkommun för att via samarbetssamtal få hjälp att bättre komma överens i frågor som rör barnet. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar