När kan jag ha rätt till nödvärn?

hej, Jag var med om en händelse där jag blev puttad och därefter slagen i ansiktet på ett dansgolv i en nattklubb. Sedan kom en ordningsvakt och tog tag i mig som jag sliter loss ifrån och jag sparkar mot killens ben. Efter detta står jag misstänkt för misshandel och våldsamt motstånd. Killen som slog åkte hem utan någon brottsmisstanke. Är inte detta ett exempel på nödvärn/självförsvar eftersom jag blev slagen i ansiktet först och sparken kom efter?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag förstår din fråga har du blivit slagen på ett dansgolv. En ordningsvakt drog då undan dig varpå då slet dig loss och sparkade tillbaka. Du undrar nu om detta kan falla inom rätten till nödvärn. För att ta reda på det vänder vi oss till brottsbalken, hädanefter förkortad som BrB.


När aktualiseras rätten till nödvärn?

Rätten till nödvärn återfinns i 24 kap. 1 § BrB och stadgar att gärningar som begås i nödvärn endast utgör brott om dem är uppenbart oförsvarliga. För att nödvärn ska aktualiseras i din situation måste det röra sig om ”ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person”. Någon annan måste således vara i fart med att angripa dig eller i varje fall vara på väg att göra det. Preventivt nödvärn är inte tillåtet.

Handlingen som begås under nödvärn får heller inte vara uppenbart oförsvarlig. Detta krav kan förenklat beskrivas som att nödvärnsgärningen inte klart får avvika från vad som hade varigt behövligt och det får inte finnas ett uppenbart missförhållande mellan nödvärnsgärningen och den skada som hotar genom angreppet.


Befann du dig i en nödvärnssituation?

Detta kan jag inte svara på eftersom en sådan analys kräver mycket information om omständigheterna runt om kring som jag tyvärr inte har tillgång till här.

Kort kan sägas att om en ordningsvakt har kommit emellan dig och angriparen och stoppat angreppet borde det inte längre vara fråga om en nödvärnssituation eftersom det inte längre finns något överhängande brottsligt angrepp. Angreppet har då nämligen blivit hindrat och avslutat.


Sammanfattning och slutliga råd.

Som sagt kan jag inte avgöra säkert om en nödvärnsrätt förelåg i din situation. I första hand rekommenderar jag dig att ta en titt på regeln om nödvärn och dess krav och se om du tror att du kan uppfylla dessa. I ett andra steg rekommenderar jag dig att anlita och tala med en jurist med straffrättslig erfarenhet och expertis för att se vilka möjligheter du har.


Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo