Måste jag skriva testamente?

Hej, om jag dör får mitt barn automatisk ärva mina ägodelar/pengar eller behöver jag skriva testamente? ex. om jag har en bostadsrätt, vem säljer och ser till att han får pengarna? Och är det 100% han som styr över de pengarna själv och ingen annan? Eller behöver jag skriva ett testamentet eller annat? Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vem som ärver dina tillgångar och om du behöver skriva ett testamente. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av ärvdabalken (ÄB).

Vad är ett dödsbo?

När en person har gått bort så uppstår ett dödsbo, en juridisk person, som tar över den avlidnes tillgångar och skulder. Dödsboet äger samtliga av den avlidnes tillgångar och skulder. Det är den avlidnes arvingar och eventuella testamentatagare som blir dödsbodelägare. Det är dödsbodelägarna som får förvalta samt företräda den avlidnes egendom under tiden som dödsboet utreds (18 kap. 1 § ÄB).

Vem är dödsbodelägare?

Baserat på din fråga förstår jag det som att du har ett barn. Ditt barn har då legal arvsrätt och blir dödsbodelägare (2 kap. 1 § ÄB). Det betyder att du inte behöver skriva ett testamente, utan barnet ärver automatiskt.

Om det inte finns någon mer i samma arvsklass, det vill säga inga andra bröstarvingar och om du inte har testamenterat bort en del av arvet, så är det således ditt barn som styr över tillgångarna och ingen annan. Du behöver då inte skriva ett testamente, utan barnet blir automatiskt dödsbodelägare om barnet har direkt rätt till arv.

Värt att notera är att om det är ett minderårigt barn som ärver så kommer barnets förmyndare eller en förordnad god man att förvalta arvet, och arvet står under tillsyn av överförmyndarnämnden för att barnet inte rättsligt eller ekonomiskt ska missgynnas.

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar och att jag kunde förtydliga vad som gäller. Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning