Vem ska stå för kostnaderna i samband med omhändertagandet av hundar?

Hej, Mina hundar omhändertogs av Länsstyrelsen med hjälp av polis. De hölls uppstallade och besiktades av veterinär och polisen gjorde en mentalundersökning. Resultatet blev att hundarna avlivades. Nu har jag från Länsstyrelsen fått besked om att jag väntas betala för uppstallning, alla undersökningar samt kremeringen av hundarna. Är detta ens rimligt. Jag har orsakats lidande nog när mina livskamrater togs ifrån mig. Jag ska lämna yttrande till LS men undrar om det finns något lagstöd jag kan använda mig av? Jag läste nåt i lagen Tillsyn över hundarna o katter att det fanns en paragraf där det kunde finnas särskilda skäl där kostnaden skulle betalas av allmänna medel istället. Vilka är dessa särskilda skäl? Tacksam för alla tips inför mitt yttrande.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag förstår din fråga har dina hundar blivit omhändertagna och avlivade av Länsstyrelsen med hjälp av polis. Efter detta har du blivit ombedd att betala för kostnaderna i samband med detta. Du undrar nu om detta är så det ska gå till samt vad undantaget, att det allmänna kan betala för det, betyder och när det ska tillämpas. För att ta reda på det kollar vi i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.


Vad säger lagen om vem som ska stå för kostnaderna?

Enligt 20 § i ovan nämnda lag är det ägaren som ska betala för de kostnader som Länsstyrelsen och Polismyndigheten har haft i samband med omhändertagandet. Enligt stycke 2 finns det dock ett undantag då det allmänna kan stå för kostnaderna. Undantaget är tillämpligt vid ”särskilda skäl”. För att ta reda på vad det betyder vänder vi oss till förarbetena, propositionen, till lagen: Prop. 2006/07:126.

Till att börja med ska sägas att begreppet ”särskilda skäl” innebär ett mycket högt krav. Står det särskilda skäl i lagen ska regeln endast tillämpas undantagsvis och det mycket sällan. I propositionen 2006/07:126 s. 47 förtydligas detta också och det sägs att regeln ska tillämpas mycket restriktivt och endast efter noggrann prövning.

Exakt vad det är som ska prövas förklaras inte i propositionen. Den hänvisar endast till att det i särskilda fall kan vara ”orimligt att ägaren eller innehavaren ska stå för kostnaderna”. Eftersom det vid omhändertagande är vanligt att hunden avlivas eller säljs kan troligtvis inte den sorg som uppstår på grund av detta vara en anledning som aktualiserar regeln. Snarare syftar nog regeln på ekonomiska anledningar, så som när omhändertagandet av diverse anledningar blev mycket kostsamt och ägaren inte har tillräckliga medel för att täcka en sådan kostnad.


Sammanfattning och slutliga råd.

Huvudregeln är att du som ägare ska stå för kostnaden. Endast i mycket sällsynta undantagsfall ska det allmänna täcka kostnaden. Exakt när detta undantag aktualiseras kan jag inte svara på, men troligtvis tar det sikte på ekonomiska omständigheter.

Jag råder dig att inte sätta alltför stor tilltro till att detta undantag ska aktualiseras eftersom det ska tillämpas så sällan och restriktivt. Jag kan dock inte ge dig ett exakt svar eftersom det skulle kräva mer information om alla relevanta omständigheter. För att få ett sådant svar rekommenderar jag dig att vända dig till en jurist som specialiserar sig på just detta område.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000