Ändring av boende och umgänge

2019-10-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej,När vi separerade för 10,5 månad sedan skulle vinna delad vårdnad och växelvis boende för barnen (varannan vecka hos mig, varannan hos honom) Första veckan han skulle ha dem, hade han bara sex dagar ("tvungen" att jobba/hjälpa en kompis en av dagarna)Nästa vecka han har dem, kontaktar han mig på lördagskvällen och säger typ "för att det inte ska vara så jobbigt för dig i början, så får du ha dem mina söndagar om du vill" Jag tackar ja direkt, då jag vill vara med barnen så mycket som möjligt. På söndagen jag ska hämta dem, säger han "kanske bättre du har dem mina söndagar-måndagar. Så det inte blir så hattigt för barnen. Bara en övergångsperiod alltså"Jag tackar ja.Sen efter någon/några månader ändrar vi upplägg så jag har nio dagar i rad och han fem dagar i rad (istället för han hade tre+två och jag två+sju)Så har vi nu haft det i ca sju månader. Sånär som på att han nästan varje månad bytt bort några av sina dagar till mig för att han prioriterat att jaga, jobba mm istället för att ha barnen. Han har haft dem i snitt ca 10-11 dagar i månaden.Nu helt plötsligt vill han ha barnen varannan vecka, eller minst sex dagar per tillfälle. Han säger att jag inte har något val om detta, utan att han har rätt till det och bara varit schysst när jag har fått ha dem mer.Har han rätt att ändra så? Har jag inget att säga till om? (Vi har inget skriftligt avtal)
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör ändring av boende och umgänge. Frågan regleras i föräldrabalken, hädanefter FB. Har ni sedan tidigare ett beslut av domstol där det står att boendet är växelvis, är det vad som gäller. Kan ni inte komma överens om ett nytt avtal och du vill få till en ändring i boendet och umgänget, måste du vända dig till domstol, se 6 kap. 14a och 15a §§ FB. Ett alternativ om du inte vill gå direkt till domstol är att vända dig till familjerätten för samarbetssamtal. Där kan ni få hjälp att nå enighet i frågor som rör barnets boende och umgänge, se 6 kap. 18 § FB.Om du vill komma i kontakt med en av våra jurister för att biträda dig i ärendet är du välkommen att kontakta oss antingen via hemsidan https://lawline.se/boka eller via telefon 08-533 300 04. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Bestämmanderätt beträffande barnets boende vid gemensam vårdnad

2019-10-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, jag och mitt ex separera för ett år sedan. Vi har gemensam vårdnad om våra två barn. Nu är det så att vi båda har olyckligtvis blivit arbetslösa. Jag har idag akassa, mitt ex inte för han hade slarvat med det där. Mitt yrke är snävare och därför måste jag leta i andra städer för att få jobb, mitt ex kan leta bredare men är inte så sugen på det utan vill helst hålla på just inom akademin där det är svårt att få jobb. Jag vet dock inte hur jag ska göra för han vägrar gå med på att barnen flyttar. Jag tycker att vi alla kan flytta till en närliggande stad (som vi bott i tidigare) där hans föräldrar och syskon bor för det skulle ge bättre pendlingsmöjligheter, både för honom och mig. Men han tycker att barnen har det så bra i staden där vi bor så han vill inte flytta på dom och menar att dom skulle bli traumatiserade av allt, plus att han menar att han själv inte skulle trivas i den andra staden. Jag har svårt att se hur jag ska lyckas få ett jobb där vi bort nu och känner som att jag sitter i en rävsax och att han även straffar mig. Det var jag som lämna och jag som har gått vidare. Han mår fortfarande dåligt och tycker väldigt synd om sig själv. Hur tusan ska jag göra? Måste jag skaffa något helt annat typ av jobb. Detta skulle innebära mycket lägre lön för mig.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör bestämmanderätten beträffande barnets boende vid gemensam vårdnad. Frågan regleras i föräldrabalken, hädanefter FB. När föräldrarna har gemensam vårdnad om barnen ska alla beslut om barnens förhållanden fattas gemensamt, se 6 kap. 11 och 13 §§ FB. 6 kap. 11 § FB anger att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I det här fallet är ni båda vårdnadshavare, vilket betyder att ni båda måste vara överens om beslut rörande barnet som har en mer ingripande karaktär och inte enbart hänför sig till barnets vardagliga omsorg. Att flytta till en annan ort med barnet ses som ett ingripande beslut, vilket betyder att båda vårdnadshavare måste ge sitt godkännande. Du måste således komma överens med den andra vårdnadshavaren innan du och barnet flyttar, annars kan du göra dig skyldig till egenmäktighet med barn, se 7 kap. 4 § brottsbalken. Vill du kunna bestämma i frågan själv krävs det att du först får en ändring i vårdnaden till ensam vårdnad, se 6 kap. 5 § FB. Mitt råd är att du tar kontakt med den andra vårdnadshavaren och gemensamt försöker kommer överens om flytten. Alternativt att du ansöker om ensam vårdnad för att själv få bestämma i frågan. Huvudregeln gällande vårdnaden är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad, så länge det inte är oförenligt med barnets bästa. En orsak till att ge ensam vårdnad är att det föreligger samarbetsproblem mellan föräldrarna som är så pass stora att barnet blir negativt påverkat. En annan aspekt man tar hänsyn till när man bedömer vem av föräldrarna som ska få ensam vårdnad är kontinuitetspricipen. Principen går ut på att man vill undvika att flytta barnet från dess invanda miljö, delvis vill man som huvudregel inte flytta barnet från ett boende som ligger nära barnets skola, fritidsaktiviteter och kompisar till ett helt nytt boende där barnet slits från detta. Kontinuitet och stabilitet är någonting som anses förenligt med barnets bästa och det kan därför väga dig till din nackdel om du väcker talan om ensam vårdnad och samtidigt vill flytta med barnet till en ort mycket längre bort. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Umgängessabotage vid gemensam vårdnad

2019-09-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Separerade feb-19 från en kvinna jag fick en dotter med 180726. Vi har haft samarbetssamtal på familjerätten sedan dess, där vi gjort umgängesschema. Mamman har inte alls följt detta schema och hon har ofta ställt in umgängena pga " dottern är sjuk, vaktmästaren ska komma, min farmor fyller år, jag litar inte på dig, din familj får inte träffa dottern osv" Hon ljuger ofta om dotterns hälsa och påhittade läkarbesök. Hon kräver att om jag ska ha umgänge med barnet så måste jag vara hemma hos mamman 30 min före och 30min efter umgängestiden, eller vara hos mamman under hela tiden. Hon har även börjat ljuga om mig och anklagat mig för saker som aldrig hänt, tex att jag tafsar och ofredar henne mot hennes vilja. De har resulterat i att jag vågar inte vara ensam med mamman, då det kan få tråkiga konsekvenser även för alla mina barn. (har två barn sedan tidigare) Således nekar mamman mig all umgänge med dottern då jag inte vill umgås med mamman. Tillslut gjorde vi ett juridiskt bundet avtal på FR, men det skrev aldrig mamman under på, så det gällde inte. Nu har FR lagt ner detta ärende pga mammans oförmåga att samarbeta. Och mamman fortsätter hålla dottern ifrån mig. Jag har inget i belastningsregistret, eller kriminell eller olämplig på något sätt. Vi har gemensam vårdnad. Vad ska jag göra? Hon tror sig äga dottern och använder henne som ett vapen mot mig då jag träffat en annan kvinna.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer börja med att gå igenom på vilka sätt man kan besluta om umgänge, samt vilka konsekvenser det får om föräldrarna inte kan samarbeta för att ett fungerande umgänge ska finnas. Därefter kommer jag att applicera det på ditt fall. Umgänge genom avtal eller domBarnet har rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Den föräldern som inte bor tillsammans med barnet har därför rätt till umgänge, se 6 kap. 15 § FB. Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna får de avtala om barnets umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med. Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det. Kan inte föräldrarna komma överens om umgänget är det domstolen som ska besluta om detta utefter vad som är bäst för barnet. Talan om umgänge förs av föräldern som vill umgås med sitt barn. Umgänge kan fastställas även om föräldrarna har gemensam vårdnad, se 6 kap. 15 a FB. Domstolen är inte bunden av vad en förälder har yrkat beträffande omfattningen av umgänget och kan besluta om umgänget oberoende av yrkandet. Umgängessabotage Umgängessabotage föreligger när den ena föräldern försöker förhindra umgänge mellan barnet och den andra föräldern. Umgängessabotage sker till exempel när föräldern vid upprepade tillfällen hävdar att barnet är sjukt eller planerar in aktiviter för barnet på den andra förälderns umgängestid. Vid umgängessabotage föreligger det oftast så svåra samarbetsproblem mellan föräldrarna att gemensam vårdnad inte kan anses vara det bästa för barnet. En förälder kan anses olämplig som vårdnadshavare om denne saboterar kontakt mellan barnet och den andra föräldern. Även en ovilja att delta i samarbetssamtal kan tala mot förälderns lämplighet som vårdnadshavare.Vid domstolens ställningstagande till vem av barnets föräldrar som ska tillerkännas vårdnaden ska domstolen beakta vem av föräldrarna som bäst kan antas tillgodose barnets grundläggande rättigheter. En nära och god kontakt med båda föräldrarna är som huvudregel en sådan rättighet, se 6 kap. 2 a FB. Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna skall rätten således fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet, se 6 kap. 5 § 2 st. FB. Enligt praxis den så kallade umgängesprincipen ska den föräldern som bäst främjar en kontakt med den andra föräldern få vårdnaden. Situationen i ditt fall Finns det ingen dom på hur umgänget ska se ut kan du föra talan för att domstolen ska besluta om detta. När det finns en dom och mamman vägrar dig umgänge enligt domen kan du ansöka om verkställighet enligt 21 kap. 1 § FB. På grund av mammans historik av umgängessabotage och rådande samarbetssvårigheter är det även möjligt för dig att väcka talan om ensam vårdnad enligt 6 kap. 5 § FB. Om du vill komma i kontakt med en jurist som biträder dig i ärendet är du välkommen att kontakta oss för att boka en tid, detta kan göras antingen på vår hemsida https://lawline.se/boka eller via telefon 08-533 300 04. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vilken bestämmanderätt har man vid gemensam vårdnad?

2019-09-30 i Barnrätt
FRÅGA |Har ett barnbarn 8 år och mamman tillåter barnet vara med på bl.a .Snapchat och ha vuxenvänner pappan ej känner. Bara kör över pappan meddelar detta via sms. Är det tillåtet. De har gemensam vårdnad.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör bestämmanderätten vid gemensam vårdnad. Frågan regleras i föräldrabalken, hädanefter FB. Huvudregeln vid gemensam vårdnad är att föräldrarna ska fatta alla beslut rörande barnet tillsammans, se 6 kap. 13 § FB. För att gemensam vårdnad ska fungera i de fall vårdnadshavarna inte bor tillsammans är det nödvändigt att den vårdnadshavare som barnet bor tillsammans med ensam kan besluta i frågor som gäller den dagliga omsorgen om barnet. Detta kan ske utan samtycke från den andra föräldern. Vad som ingår i den dagliga omsorgen är bland annat barnets mat, kläder, sovtider och hur barnet ska tillbringa sin fritid. Det finns ingen uttömmande beskrivning på exakt allt som ingår i den dagliga omsorgen, min bedömning är dock att val av vänner och att låta barnet använda sociala medier är sådant som kan sättas under barnets fritid. Därmed är detta någonting vårdnadshavaren ensam kan besluta om, så länge det inte är någonting som är direkt skadligt för barnet.Hoppas att du fick på din fråga! Med vänliga hälsningar

kan jag bestämma vem barnet träffar hos den andre vårdnadshavaren?

2019-10-31 i Barnrätt
FRÅGA |HejJag och mitt ex har gemensam vårdnad över vårt barn. Hon vill ta hem en man som jag anser är väldigt olämplig att vara nära vår son.Kan jag neka hans vistelse hos henne?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör bestämmanderätten vid gemensam vårdnad. Frågan regleras i föräldrabalken, hädanefter FB. Huvudregeln vid gemensam vårdnad är att alla beslut rörande barnet ska tas gemensamt, se 6 kap. 11 och 13 §§ FB. Undantaget är frågor som inte har en mer ingripande karaktär utan kan hänföras till den dagliga vårdnaden av barnet. I dessa frågor får en vårdnadshavare bestämma själv utan att behöva ta hänsyn till den andra vårdnadshavarens önskemål, så länge beslutet inte är oförenligt med barnets bästa. Att den andra vårdnadshavaren själv bestämmer vilka människor som bjuds hem samma vecka som man har barnet hos sig är inte någonting som du kan förhindra, om det inte är så att mannens vistelse hos ditt ex på något sätt kan skada barnet. Det är då upp till dig att bevisa varför det är olämpligt att barnet vistas hos ditt ex samtidigt som hon väljer att bjuda hem mannen till sig. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man bli tvingad att gå på samarbetssamtal?

2019-10-31 i Barnrätt
FRÅGA |Mitt ex håller på att hota o tjata på att jag ska med på samtal hos familjerätten. Vi har delad vårdnad och vartannan vecka. Att hon vill detta är eftersom hon vill ha på papper vilka tider som gäller, men hon håller på att försäka ändra hela tiden, och nu vill hon byta veckor. Jag har intw bestämt om jag vill det ännu för jag tycker det funkar bra som det för. Kan hon tvinga mej dit?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i föräldrabalken, hädanefter FB. Det är helt frivilligt att deltaga under ett samarbetssamtal vid familjerätten, dock kan samtalsstöd i den formen som erbjuds vara ett bra verktyg om det råder konflikter mellan dig och ditt ex i frågor som rör barnet. Precis som du har varit inne på kan man genom samarbetssamtal få hjälp att nå enighet i frågor som rör boende och umgänge, se 6 kap. 18 § FB. Det låter som att ditt ex vill skriva ett avtal för att fastställa en ändring av umgänget, blir avtalet godkänt av socialnämnden får det samma verkan som ett domstolsavgörande, se 21 kap. 1 § 3 st. FB. Sammanfattningsvis kan du inte bli tvingad att deltaga under ett samarbetssamtal vid familjerätten, är det så att ni har svårt att samarbeta i frågor rörande barnet kan samarbetssamtal dock vara en hjälp att få er och komma överens. Vill ditt ex få till en ändring gällande umgänge eller boende och ni inte är överens om att skriva ett nytt avtal, kan ditt ex fortfarande vända sig till domstol för att få till en ändring via ett domstolsavgörande. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Får jag åka på semester med barnet utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

2019-09-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej.Jag och exmaken har gemensam vårdnad på våra två barn. Jag och min sambo har planerat en minisemester nu över helgen med barnen för att dom ska få komma iväg och ha lite roligt. Vi ska åka till Finland och det har jag talat om för pappan och han har sagt att det är okej.Min fråga är då:Måste jag tala om för honom (pappan) specifikt vilken stad eller plats vi ska åka till i Finland eller räcker det med att jag sagt att vi ska åka till Finland. Han säger nu att om jag inte talar om för honom exakt vart vi ska vara så får barnen inte åka med. När han redan har sagt ja till att dom får resa med oss till Finland.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga berör bestämmanderätten i vårdnadens utövande vid gemensam vårdnad. Frågan regleras i föräldrabalken, hädanefter FB. Huvudregeln är att vid gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta alla beslut rörande barnet tillsammans, se 6 kap. 13 § FB. Undantaget rör vardagliga frågor som inte har en mer ingripande karaktär. Beslut som har en mer ingripande karaktär är till exempel val av skola.För att gemensam vårdnad ska fungera i de fall vårdnadshavarna inte bor tillsammans är det nödvändigt att den vårdnadshavare som barnet bor tillsammans med ensam kan besluta i frågor som gäller den dagliga omsorgen om barnet. Detta kan ske utan samtycke från den andra föräldern. När föräldrar som inte bor tillsammans har gemensam vårdnad om barnet, utövas den vardagliga omsorgen om barnet av den förälder som barnet vid tillfället bor hos.I den dagliga omsorgen ingår bland annat att bestämma hur barnet ska tillbringa sina helger hos föräldern. Detta innebär att den vårdnadshavare som barnet bor hos kan ta med barnet på kortvariga resor till utlandet utan den andra vårdnadshavarens samtycke, så länge inte resan inskränker på den andra vårdnadshavarens umgänge. Du behöver således inte din exmakes godkännande för att ta med ditt barn på en semester till Finland över helgen. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vem ska betala för barnets resor vid umgänge?

2019-09-26 i Barnrätt
FRÅGA |Hejsan .Barnens mamma flyttade ca 14 mil bort och stämde mig i samband med det mig på vårdnaden ,hon förlorade så jag blev fortsatt boendeförälder och mamman ska träffa barnen tre helgen i månaden .Hon ska lämna tillbaka barnen till skolan på måndag morgon och jag ska lämna dom hos henne fredag kl 16 .Före hon stämde mig så hämtade hon barnen hos mig men nu när jag får åka ca 70 mil i månaden så funderar jag lite på om jag verkligen ska behöva betala för mina resor . Det känns så konstigt att hon väljer att flytta men jag ska vara med å betala ?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör resor i samband med umgänge och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB. Den föräldern som barnet ska umgås med har det primära ansvaret för kostnaderna för barnets umgängesresor. Bor barnet tillsammans med endast en förälder ska emellertid den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern, se 6 kap. 15 b § FB. Bestämmelsen gäller inte om barnet bor växelvis med föräldrarna, vilket betyder att barnet bor i stort sett lika mycket hos var och en av föräldrarna. I ditt fall är du boendeföräldern och det förekommer inget växelvis boende, i och med att den andra föräldern endast träffar barnet tre helger i månaden. I allmänhet bör den förälder som barnet bor hos vara skyldig att ta del i resekostnader endast när avståndet mellan bostadsorterna är relativt stort. I förarbetena anges som riktlinje att avståndet ska överstiga tio mil. I ditt fall överstiger avståndet till mamman tio mil, vilket gör att du kan behöva ta del i kostnaderna för resorna.Utgångspunkten vid fördelning av resekostnader är föräldrarnas ekonomiska förmåga. Även andra omständigheter än ekonomiska förhållanden kan beaktas vid skälighetsbedömningen. En sådan omständighet kan vara att en förälder utan någon godtagbar anledning flyttar långt bort. Eftersom du ska ta del i kostnaderna för umgängesresor verkar den andra föräldern haft en godtagbar anledning för flytten. Frågan om resekostnader kan prövas på nytt, för ändring krävs det dock ändrade förhållanden. En dom eller ett avtal om resekostnaders fördelning kan jämkas av domstolen om ändrade förhållanden föranleder det. Som ovan nämnt kan du bli tvungen att ta del av kostnaderna. Har det kommit upp ändrade förhållanden som gör att du borde betala mindre eller ingenting alls måste du få det nuvarande avtalet jämkat. Om du vill komma i kontakt med en jurist som biträder dig i ärendet är du välkommen att kontakta oss för att boka en tid, detta kan göras antingen på vår hemsida https://lawline.se/boka eller via telefon 08-533 300 04Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar