Hur kan jag gå tillväga om jag känner mig förföljd?

Hej Syskon av mitt ex tjej kolla upp mig hela tiden på nätet vad jag bo ,vad jag er och göra samt velken bil jag äger. Dessutom följa dom mig på socialer Media. Jag har flera gånger sagt att jag inte vill de och att jag känner mig övervakat. Vad kan jag göra nu? Eftersom de er ju ej Laglig på de sättet? Behöver hjälp

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag uppfattar din fråga som att ditt ex syskon förföljer dig och att du inte vill detta. Jag vet inte, utifrån din fråga, hur allvarligt detta är men jag förstår att du känner dig förföljd. Jag kommer att gå igenom vad du kan göra för att detta inte ska fortsätta.


Blockera personerna

Det första du bör göra på sociala medier är att blocka personerna så att de inte kan följa dig. Det kanske inte hjälper, men det kan vara ett bra alternativ att börja med.


Kontaktförbud

Om det finns en risk för att dessa personer förföljer dig, utsätter dig för brott eller på annat sätt allvarligt trakasserar dig så kan du ansöka om kontaktförbud. Det innebär att personen förbjuds att ringa dig eller kontakta dig på andra sätt.

Åklagaren gör då en riskbedömning om det finns risk för allvarliga brott eller trakasserier. I bedömningen görs också en proportionalitetsbedömning vilket innebär att skälen för ett förbud vägs mot konsekvenserna som det innebär för den person som förbudet är tänkt att gälla. Exempel på faktorer som åklagaren beaktar är om förbudspersonen tidigare har lagförts för brott mot den förbudet ska skydda, om det finns tidigare brott mot någon annan och om det pågår en brottsutredning mot förbudspersonen.

Du kan ansöka om detta genom att kontakta polisen på 114 14 eller vända dig till Åklagarkammaren.


Polisanmäla

Det finns naturligtvis också möjlighet att polisanmäla det om du befarar att du blir utsatt för något brott.

Brott som skulle kunna aktualiseras i detta fall är ex. olaga förföljelse i 4 kap 4 b § Brottsbalken.

Såhär står det om brottet i brottsbalken:

Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör
   1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa,
   2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,
   3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,
   4. hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § första stycket eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 § andra stycket,
   5. kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,
   6. olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b §,
   7. olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c §,
   8. ofredande enligt 4 kap. 7 §,
   9. uppmaning till självmord eller oaktsam uppmaning till självmord enligt 4 kap. 7 a §,
   10. förtal eller grovt förtal enligt 5 kap. 1 eller 2 §,
   11. sexuellt ofredande mot barn enligt 6 kap. 10 § första stycket eller sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § andra stycket,
   12. skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,
   13. ringa skadegörelse enligt 12 kap. 2 §, eller
   14. överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning eller överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud

döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.


Telefonrådgivning

Jag kan också se att du önskar telefonrådgivning. Passar det att jag ringer upp dig på onsdag 6/3 kl 18.30? Återkom gärna om tiden funkar, eller så hittar vi en tid som passar.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på tilda.hansson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo