"Magiska" olaga hot

2019-05-24 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Är det olagligt att hota någon med uppenbart fiktiva hot, av t ex religiös eller magisk karaktär? Säg att Kurt hotar Nils med ve och förbannelse via Kurts besvärjelser. Givetvis finns ingen reell makt bakom ett sådant hot, men om Nils ändå känner sig hotad, kommer en åklagare att ha något att gå på å Nils vägnar?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelsen om olaga hot finner vi i 4 kap 5 § Brottsbalken (BrB). Olaga hot innebär att någon hotar en annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för dennes eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Bedömningen kring om ett hot varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla utgår från de faktiska omständigheterna och görs utifrån hur situationen har uppfattats ur den hotades perspektiv. Betydelsefulla omständigheter kan vara vilka åtgärder som avses med hotet, sättet hotet uttalas på, personernas relation, hur gärningsmannen agerar och även om den hotade exempelvis vet att gärningspersonen är farlig sedan tidigare. Hotet ska därtill vara allvarligt menat. Hot av det här slaget skulle kunna framkalla allvarlig rädsla för den hotade. Dock får man inte glömma att själva hotet ska bestå av att utsätta offret eller någon annan för brottslig gärning. Detta kan exempelvis vara att hota genom att rikta pistol mot den hotade, att säga att man ska döda en närstående till den hotade eller indikera att man ska misshandla den hotade. Brottet som hotet avser ska inte heller vara ett brott som är lindrigt. Enligt min bedömning borde därför "magiska" hot inte falla in under olaga hot, även om den hotade kan uppfatta det som skrämmande. För vidare rådgivning rekommenderar jag Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Olagligt att säga håll käften?

2019-05-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |På ett årsmöte i en bostadsrättsförening uppmanar en medlem som är föreslagen till suppleant i styrelsen, en annan medlem som ifrågasätter suppleantens kompetens att medlemmen skall "hålla käften."På mötet deltog cirka 50 personer
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Det framgår inte vad frågan är men jag förstår det som att du undrar om det är olagligt att säga hålla käften på angivet vis (om du undrar något annat skriv i kommentarerna).Vad man skulle kunna tänka sig är om det skulle kunna utgöra ett olaga hot (4 kap. 5 § brottsbalk), Det gör man sig skyldig till om man "lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom". Att säga "håll käften" går inte in under detta eftersom den inte typiskt sett framkallar allvarlig fruktan.Det är inte heller en förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalk) eftersom uttalandet, även om det är otrevligt, inte är så pass kränkande att den bör föranleda straffrättsligt ansvar.

Olagligt att skicka e-post till fd elev?

2019-05-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan. Det är så att jag befinner mej i en obekväm sits. Det är så att jag skrev ett mejl till en av mina före detta elever som jag hade på högstadiet för att kolla hur det för hen i ämnet jag undervisade i. Några veckor senare meddelade rektorn att skolan polisanmält detta. Mejlet jag skrev innehöll endast en förklaring till varför jag beslutat att säga upp mig från att undervisa i ämnet samt frågan till eleven hur det gick för hen i ämnet.Varken syftet med eller innehållet i mejlet var någon sorts intimt närmande till eleven i fråga. Min fråga är, skulle ett sådant mejl kunna anses som någon sorts potentiell brottshandling enligt lagen som skulle kunna leda till saker och ting som t.ex. ett kontaktförbud? Jag är orolig för detta då det skulle innebära en anmärkning i belastningsregtret vilket skulle stänga många yrkesdörrar. Tack så mycket på förhand för er vägledning.
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Jag kan lugna dig med att säga att du enligt min bedömning inte begått någon brottslig handling. Även om det kan anses olämplig att ha e-mailkorrespondensens med en f.d. högstadieelev är det inte brottsligt om du endast har hört av dig på det sätt du beskriver. För att besvara din fråga ska jag dock utreda några möjliga brott som skulle kunna aktualiseras. Oönskad kontakt kan utgöra ofredande (4 kap. 7 § brottsbalk). Oavsett om din kontakt med eleven var önskad eller inte krävs det att kontakten är "ihärdig", t. ex att den skett ett stort antal gånger efter att man blivit informerad om att den inte välkomnas. Rimligen krävs det mindre kontakt för att utgöra ofredande med tanke på att det rör sig om en yngre person och ni varit i beroendeställning till varandra, men att du skickat ett mail utgör inte ofredande. Du skriver att du hade eleven på högstadiet. Även om jag inte vet hur gammal eleven är idag så finns det ett brott som heter grooming (6 kap 10 § a brottsbalk) som innebär att man stämmer träff eller föreslår en träff med en individ under 15 år med syfte att begå gärning som skulle innebär en t. ex våldtäkt med barn eller sexuellt utnyttjande av barn. Nu vet jag inte hur gammal eleven är idag men om du inte föreslagit någon sådan träff eller insinuerat någon sådan träff har du inte heller här begått något brott. Har saker och ting gått till som du beskrivit dem så har du inte begått något brott och behöver inte oroa dig för kontaktförbud eller anmärkningar i brottsregistret.

Vad är olaga intrång?

2019-05-08 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det amerikanska brottet "Criminal trespass" är detsamma som vårt "olaga intrång"? Det rör sig om en person som tagit sig in i en annans hem när den personen är hemma, men inte stulit något eller förstört något.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Exakt vad brottet "criminal trespass" i amerikansk rätt innebär och vilka rekvisit som krävs för att brottet ska vara uppfyllt kan jag inte ge ett exakt svar på. Däremot, såsom du beskriver det; dvs. att en person tagit sig in i en annans hem när vederbörande är hemma, men inte stulit/förstört något är i regel att betrakta som hemfridsbrott (4 kap. 6 § första stycket brottsbalken, BrB). Hemfridsbrott aktualiseras då någon utan lov tar sig in eller stannar kvar i någon annans bostad. Brottet "olaga intrång" gäller även det när någon utan lov tar sig in eller stannar kvar, men det istället rör sig om kontor, fabrik eller liknande (4 kap. 6 § andra stycket BrB)Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Att olovligen ta sig in på någon annans sociala medier kan utgöra dataintrång

2019-05-24 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejsanDet är en kille å en tjej i ett förhållande å nu ha dom gjort slut.Kille ha skrivit med andra tjejer under tiden som han va ihop med tjejen. Tjejen börja misstänka att det är nånting som inte står rätt till. Så tjejen börja hacka sig in på killens Messenger,Facebook,Snapchat,Instagram utan ha få killens godkännande.efter dom gjort slut så hacka tjejen sig in på killens gmail, Snapchat även hans son Snapchat va hon in på. Det finns bevis om datum ip adress å från vilken ort det är gjort. Efter dom gjort slut så hotade tjejen att döda killen om han hade smittat hon med nån könssjukdom det finns inspelat som hon sj ha spelat in. Hon säger att hon kvar alla inspelningar. Om just den inspelningen försvinner så blir det väl lite skumt?? För killen ha datum när det samtalet ägde rum.Tjejen ha även hotat att lägga ut massa grejer på Facebook,ringa hans föräldrar å vänner,hotar med att bränna ner killens hus åxå.Mvh killen
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din beskrivning av händelseförloppet aktualiserar flera straffrättsliga frågor som jag kommer reda ut. De bestämmelser jag kommer ta upp finner du i brottsbalken (BrB).Att olovligen hacka sig in någons sociala medier kan utgöra dataintrångAtt utan lov bereda sig tillgång eller ändra saker och ting i någon annans sociala medier-konton kan utgöra brottet dataintrång (BrB 4 kap. 9 c §). Om du inte ändrar eller raderar någonting på kontot, utan endast tittat, är det dock mer av ett gränsfall. Avgörande är i princip hur du kom in på den andres konto. Du säger att "hon hackade" sig in, vilket jag tolkar som att hon i vart fall inte bara råkade hitta din dator eller mobil inloggad och öppen att kika i. I sådant fall – om det alltså inte finns något hinder mot att komma åt någons uppgifter på deras sociala medier konto – kan man nämligen inte sägas ha "berett sig tillgång" till detta, varav detta inte är brottsligt. Det hon gjort kan dock som du beskriver det mycket väl utgöra en mildare variant av dataintrång, om hon tvingats ta sig över "hinder", exempelvis lösenordsspärren.Att hota någon med "brottslig gärning" kan utgöra olaga hotDu beskriver vidare hur hon hotat att "döda dig" under förutsättningen att du smittat henne med en könssjukdom och att detta fanns inspelat, samt att hon hotat att lägga ut en "massa grejer på facebook", hotat din familj och hotat att bränna ner ditt hus. Detta kan utgöra brottet olaga hot (BrB 4 kap. 5 §). För att dömas enligt denna bestämmelse krävs att hotet är understött av ett vapen eller gäller en brottslig gärning som är ägnad att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom. Först och främst krävs alltså att hoten avser ett brott. Att bara hota med att förnedra någon, genom att exempelvis lägga ut en "massa grejer" på nätet räcker inte i sig som hot, men om det som läggs ut skulle klassas som förtal är mycket möjligt att även det faktiskt är ett brottsligt hot. I övrigt finns dock inget tvivel om att dödshot och mordbrandshot (bränna ner hem) som utgångspunkt är brottsliga. Emellertid krävs fortfarande att de är ägnade att framkalla allvarlig fruktan. Det innebär att hotet ska var sådant att det "normalt duger" till att skrämma folk, men det krävs inte att den hotade faktiskt blivit rädd. Inte heller krävs att hotet måste ha varit objektivt farligt, alltså att den hotande varit redo att utföra brotten. Dock kan hoten knappast klassas som brottsliga om den hotade inte uppfattar dem som seriösa. Skulle du verkligen inte tro ett dyft på hennes hot och inte tolka dem som allvarligt menade, är de inte brottsliga. Mer än så kan jag inte uttala mig om denna del, utan att veta mer om hur du faktiskt känner inför det hon sagt.Inget brott att förstöra bevis mot sig själv i detta fallSlutligen kan jag ta och besvara det jag ser som din mest direkta fråga, nämligen hur man ska se på att hon förstört inspelningarna som avser de eventuella hoten. Jag tolkar det "skumma" som att du antyder att hon raderat inspelningen, för att undvika ansvar för det hon sagt. Ganska kortfattat kan jag då konstatera att detta faktiskt är helt ok för hennes del. Ingenting hindrar henne på detta stadie från att radera potentiellt bevismaterial mot sig själv.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Vad utgör ofredande?

2019-05-18 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om min flickvän gjort slut per ett hat-sms, där hon anklagar mig för saker och aldrig vill se mig igen, och jag åker hem till henne och knackar på 5 dagar i rad, och lämnar ett kärleksbrev där jag undrar vad som hänt, samt skickar blommor en gång. Är det ofredande? Hon tänker anmäla mig för ofredande nu.
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga, undrar du om ditt agerande räknas som ofredande i lagens mening. För att kunna bli dömd för ofredande måste uppnå rekvisiten för brottet, som lyder på följande sätt; "Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande (4 kap. 7§ brottsbalken) till böter eller fängelse i högst ett år". Det som kan räknas som ofredande är bland annat följande gärningar; Knuffa någon, slita i någon kläder, utöva telefonterror, spotta på någon, fälla någon genom att sätta krokben, fönstertitta, samt mobba. Meningen med ofredande är att någon måste bli störd. Den som ofredar måste veta om att det den gör är fel. En person som genom att spela hög musik stör sina grannar ofredar dem från och med den tidpunkt då grannarna talat om för denne att det är störande. Det finns inget generellt förbud mot att filma en enskild person utan dennes samtycke, dock kan sådan handling utgöra ofredande endast om den filmade verkligen blir störd. Den utsatte måste vidare uppfatta och vara medveten om det hänsynslösa beteendet medan det äger rum. I ditt fall, skulle jag säga att ditt agerande utgör ofredande om din flickvän sagt åt dig ett flertal gånger att sluta. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Kan hemfridsbrott begås vid vistelse i förråd/ gemensamt utrymme utanför förrådet?

2019-05-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Jag och mitt ex bor fortfarande under samma tak. Jag har en väninna som inte är välkommen hit enligt honom och han kommer anmäla henne för hemfridsbrott om hon kommer hit. Till frågan, jag behöver hjälp med att sortera bland mina saker på vinden i förrådet. Kan han anmäla henne för hemfridsbrott där med? Och kan han anmäla om hon enbart vistas i det gemensamma utrymmet utanför förrådet? Tack för svar.
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring hemfridsbrott hittar du i brottsbalken (BrB).När begår man hemfridsbrottOm din väninna olovligen intränger eller kvarstannar i din och ditt ex bostad vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg så begår hon hemfridsbrott. (4 kap. 6 § BrB)Hemfridsbrott avser även en situation då en gäst inte avlägsnar sig. I ert fall då ni är två personer som tillsammans bor i en bostad räcker det med att ditt ex ber din väninna att ge sig av och att hon vägrar, för att det skall anses som hemfridsbrott.Vad räknas som bostadVid hemfridsbrott är den skyddade platsen din och ditt ex bostad. I lagtexten har angivits att detta gäller "vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg". Jag har inte lyckats hitta ett tidigare rättsfall där det har prövats om just ett gemensamt utrymme utanför förrådet räknas som en del av bostaden. Domstolen har tidigare avgjort liknande situationer där domstolen kom fram till att: "Gård" innefattar att det skyddade området vid bostäder även omfattar t.ex. en kringliggande villaträdgård (NJA II 1962 s. 133).Vid olaga intrång är den skyddade platsen enligt lagtexten kontor, fabrik mm. Som exempel på sådana skyddade platser angav Lagrådet att bland annat trappuppgångar och andra gemensamma utrymmen i hyresfastigheter omfattades. (NJA II 1962 s. 133)Slutsats Det är svårt att ge dig ett säkert svar på om din väninna skulle kunna anses begå hemfridsbrott om hon befinner sig i ett gemensamt utrymme utanför ert förråd. Jag skulle dock inte riskera att ta dit henne eftersom det finns en chans att även dessa utrymmen räknas in i bostaden. Förrådet däremot skulle mest sannolikt ses som en del av er bostad och om din väninna befinner sig i förrådet skulle hon alltså kunna begå hemfridsbrott. Hoppas svaret är till någon hjälp.Vänliga Hälsningar,

Vad kan man göra när en person utsätter en för hot och trakasserier?

2019-05-07 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min kompis ex-pojkvän var redan under deras förhållande fysiskt våldsam och har utsatt henne för både fysisk och psykisk misshandel. Nu när de har gjort slut fortsätter han trakassera henne och skickar hotmeddelanden av olika slag. Han säger åt henne var hon får befinna sig och var hon inte får, och för några dagar sedan efter att han kört förbi oss i sin bil skrev han ett meddelande och hotade att han skjuter henne nästa gång han ser henne. Han är väldigt instabil och har bl.a. gjort ett självmordsförsök och skyllde det på henne. Vi vet inte hur vi ska gå till väga nu, ska vi göra en polisanmälan eller ansöka om besöksförbud eller bara låta det vara, vänta och se?
Emma Bergman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad man kan göra när en person utsätter en för hot och trakasserier.BesöksförbudDet beteende du beskriver utgör skäl för att söka om besöksförbud (även kallat kontaktförbud). Huvudregeln är att förbud får meddelas för en person att besöka eller på annat sätt ta kontakt med en annan person eller följa efter denna person (1 § lagen om kontaktförbud). Besöksförbud får meddelas om det finns en risk att personen kommer begå brott, förfölja eller allvarligt trakassera den som förbudet ska skydda (1 § 2 st. lagen om kontaktförbud). Ansökan hos polis eller tingsrättFör att söka kontaktförbud vänder du dig till antingen polisen eller direkt till tingsrätten där du får berätta om vad som har hänt och varför du behöver ett besöksförbud för personen. Det är bra att anteckna de hot och trakasserier som inträffar som stöd för ansökan. Man bör även samla möjliga bevis och kontaktuppgifter till eventuella vittnen. Polis eller tingsrätt kan, om det behövs, besluta om ett tillfälligt besöksförbud som börjar gälla direkt. Jag rekommenderar att man så fort som möjligt ansöker om ett besöksförbud om man upplever hot av det slag du beskriver. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,