Är det lagligt att spela in med mobiltelefonen under ett möte du själv deltar i?

2019-07-17 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det lagligt att spela in med telefonen under ett fysiskt möte man själv deltar i ?
Hanna Lindqvist |Hej! Vad kul att du vänder dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Brottet olovlig avlyssning kan aktualiseras om situationen rör en ljudinspelning som en person gör med hjälp av en mobiltelefon, se brottsbalken 4 kap. 9a §. Lagen ställer upp krav på att inspelningen ska ske med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel, samt att inspelningen sker på privat plats, dit allmänheten inte har tillgång. Inspelningen ska vara hemlig för övriga deltagande i samtalet och alltså ske utan samtycke. Ett avgörande krav i bestämmelsen är att den som spelar in inte deltar i samtalet. Lagen ställer upp ett krav på uppsåt, vilket något förenklat betyder att personen ska ha haft vilja att spela in samtalet och varit medveten om detta. Att spela in något av misstag är inte olagligt, se bestämmelsen om uppsåt i brottsbalken 1 kap. 2 §. Motsatsvis är det lagligt att spela in ett samtal du själv deltar i. Med deltagande menas att du deltar i samtalet, och inte enbart är en passiv åhörare. Att spela in ett möte eller samtal kan få andra verkningar och motivera arbetsrättsliga åtgärder om det sker inom arbetsplatsen. Ha även i åtanke att det kan upplevas integritetskränkande att bli inspelad, även om det inte skett i sådant syfte. Att tänka på om du planerar att använda inspelningen genom att dela den till andra personer eller offentliggöra den är att andra bestämmelser kan aktualiseras som gör användningen olaglig eller grundar skadeståndsansvar. Inspelningens innehåll avgör, se exempelvis lag om företagshemligheter, upphovsrättslagen eller dataskyddsförordningen (GDPR). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline om du har fler funderingar. Med vänlig hälsning,

Utgör det förtal att på internet utpeka en känd person som brottslig?

2019-07-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om jag, som privatperson, skriver öppet på min Facebook "Stefan Löfven köper horor" och Stefan Löfven ser detta och tar illa upp och anmäler det, är det då troligt att jag blir dömd för det?
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar annan uppgift som syftar till att skada en person anseende hos andra kan göra sig skyldig till brottet förtal (5 kap. 1 § BrB). Att påstå att någon köper sex, vilket är brottsligt i Sverige, anses sannolikt som förtal. Huvudregeln är att åklagare inte får väcka åtal för förtal då detta är ett så kallat målsägandebrott. Detta innebär att åtal endast kan väckas genom målsäganden i fråga, om det inte finns särskilda skäl för att åklagaren ska väcka åtal. Särskilda skäl kan innebära exempelvis att det sker en stor spridning av påståenden på internet eller att påståenden lämnas till personer som känner den som utsätts för förtalet. Det går inte att svara på hur troligt det är att bli åtalad och dömd för förtal i den situation du beskriver, men det är tydligt att agerandet som sådant skulle utgöra förtal. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vad gör jag när någon skickar hotmeddelanden till mig?

2019-07-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag fått hotmeddelanden på Messenger från min förre detta flickvän som är thailändska. Hon har skrivit att hon ska döda mig och min familj. Hon har hackat in i min Facebook och har ringt mig och min son, från 18 mars tills nu . Vad ska jag göra? Hon skickar massa hot på thailändska.
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det du kan göra är att vända dig till polisen för att göra en anmälan mot din före detta flickvän avseende olaga hot (4 kap. 5§ brottsbalken) samt ofredande (4 kap. 7§ brottsbalken). Det är bra om du kan visa upp meddelandena som bevis. Det gör ingenting att det står på thailändska, då polisen ska ha resurser för att kunna tolka dessa meddelanden på svenska. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Spridning av nakenbilder - olaga integritetsintrång

2019-07-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej . Jag är en 20 -åring tjej och har skickat nakna bilder till person jag var tilsammans med . När vi gjorde slut så borjade han hata mig . Vi jobbade på samma foretag . Han är fast där men jag slutade. Nu för tiden kommer information till mig att alla vet om mina nakna bilder . Hur kan man lösa den här problemet att sluta sprida vidare.
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att det här är en jobbig situation och jag ska försöka ge dig råd för hur detta kan upphöra. Olaga integritetsintrångAtt sprida någon annans nakenbilder utgör brottet olaga integritetsintrång om spridningen sker olovligen och är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden rör enligt 4 kap. 6 c § brottsbalken. Med skada avses i det här fallet skada på privatlivet och den personliga integriteten. För brottet krävs att personen som spridit uppgifterna har uppsåt att sprida bilderna och att spridningen görs med syfte att utsätta den andre för allvarlig skada. Såvida dessa krav är uppfyllda har brottet olaga integritetsintrång begåtts. Mitt råd är att du polisanmäler händelsen. Dessutom kan det vara bra om du berättar för din förra pojkvän att du gjort en anmälan. Detta i ett försök att få stopp på spridningen. Om det är så att du har några vänner eller andra bekanta på din förra arbetsplats som fått bilderna och som du känner förtroende för kan du eventuellt få dem att berätta för polisen att det var din förra pojkvän som spred bilderna. KränkningsersättningEftersom du utsatts för ett brott som innebär ett angrepp på din person och ära har du rätt till kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp och att spridningen av bilderna upphör. Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att hota med media?

2019-07-17 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det räknas som hot eller på något annat sätt är olagligt att "hota" om att gå till press och tidningar och berätta om hur en viss situation. I detta fall hur min hyresvärd dåligt skött ett störningsärende i mitt trapphus och situationen rörande detta. Jag skulle ju i detta fallet bara upplysa min hyresvärd om hur jag som individ kommer att använda mig av min yttrande- och tryckfrihet?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din frågaBrottet du tänker på är olaga hot (4 kapitel 5 § Brottsbalken). I lagen står det "Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år." Det första rekvisitet är alltså att det måste vara ett hot om en brottslig gärning. Som du säger så är det inte olagligt att kontakta media, du har rätt att använda din yttrandefrihet och du har rätt att prata med en journalist. Det är alltså inte brottsligt att hota med att kontakta media. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Polisanmäla olaga hot från ex

2019-07-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, min sons far har verbalt hotat att bränna ned mitt hus om jag flyttar ihop med någon annan. Han hotar även min son med att lämna honom och flytta till sitt hemland om han väljer att bo med mig. Detta har hänt vid upprepade tillfällen. Är det värt att polisanmäla? Med vänlig hälsning
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilken jobbig situation du sitter i. Det ditt ex ägnar sig åt är brottsligt och föreskrivet som olaga hot enligt brottsbalken (BrB) 4 kap. 5 §. Upprepade hot och trakasserier i nära relationer kan dessutom leda till brottet grov kvinnofridskränkning enligt BrB 4 kap. 4 a §. Det gäller även tidigare relationer, som det är i ditt fall. För att kunna bevisa brottet krävs alltså flera upprepade dokumenterade tillfällen. Därför är det viktigt att göra en polisanmälan vid varje tillfälle. Det är såklart alltid bra att försöka spela in samtal och hot för att kunna styrka vad som händer dig och din son. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Spela in konversation utan tillåtelse

2019-07-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Får en Leg. Psykolog spela in vårt samtal utan min tillåtelse?
Eric Leijonhufvud |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som rör inspelning av samtal utan medgivande hittar du i 4 kap. brottsbalken om brott mot frihet och frid.Att spela in ett samtal där de som spelas in inte känner till att samtalet spelas in, är som huvudregel olagligt. Brottet kallas olovlig avlyssning och kan enligt 4 kap 9 a § brottsbalken leda till böter eller fängelse i högst två år. Dock räknas det inte som olovlig avlyssning om personen som spelar in samtalet själv deltar i det. Det är alltså tillåtet att spela in samtal som man själv medverkar i. Det finns inte heller något lagstadgat krav på att den som spelar in ett samtal ska informera övriga deltagare om att samtalet spelas in, under förutsättning att den som spelar in också deltar i samtalet.Svaret på din fråga är alltså att inspelningen är laglig under förutsättning att psykologen som spelade in samtalet också hörs på ljudupptagningen.Hoppas jag svarade på din fråga!

​Vad räknas som olaga förföljelse(stalkning)?

2019-07-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har ett ex som har förstört mitt liv. Han har sexuellt utnyttjat mig, slagit mig och mina barn och försöker få gemensam/ensam vårdnad om barnen.Han har alltid struntat i barnen och fokuserat på andra saker. Personen i fråga lider av ett stort sexmissbruk, har diagnoser, är psykiskt sjuk, och har en besatthet av alla sina ex. Jag lyckades ta mig från förhållandet med barnen. Idag försöker han och hans familj kontakta mina ex, mina gamla vänner för att få information om mig och min barndom. Han sprider runt många falska rykten och påstår att jag har begått brott som jag inte har gjort för att idag kunna vinna i vårdnadstvisten (dock har han och hans familj gjort bort sig massor som dom kommer få reda på i rättegången). Är detta lagligt? Är inte detta stalking? Vad kan man anmäla han och hans familj för? M V H
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i brottsbalken(BrB). Är det lagligt att sprida falska rykten? Att påstå att du har pågått ett brott och sprida detta till andra är förtal vilket du bör anmäla(BrB 5:1). Att mannen och dennes familj kontakter dina närstående kan möjligen vara ofredande om det bedöms som hänsynslöst eller störande agerande, (BrB 4:7).Är detta stalkning? Stalkning benämns i lagboken som olaga förföljelse och omfattar av de brott du skriver att du utsatts för ofredande, misshandel samt sexuellt ofredande, (BrB 4:4b). Om det sexuella utnyttjandet var av allvarligare slag omfattas det dock inte i stalkningparagrafen utan betraktas som ett enskilt brott. Mitt råd är att du anmäler Jag råder dig att anmäla ovanstående brott till polisen, samt att du dokumenterar alla liknande händelser så att du får så bra bevis som möjligt. Du bör även lägga fram allt detta i vårdnadstvisten, beviskraven för att ett brott har begåtts är lägre i en vårdnadstvist än det är i ett brottmål. För att det ska bli en dom krävs även att det finns tillräcklig bevisning. Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!Vänligen,