Brott mot frihet och frid samt polisanmälan

2020-04-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min mamma har ett ex som hon inte vill veta av och absolut inte vill att han ska komma till hennes bostad (hus). Han har under hela deras förhållande betett sig som ett svin mot henne. Efter det tog slut så har han gång på gång hotat med att komma hem till henne, han påstår att hon är skyldig han pengar och att hennes bil är hans (den står på henne, hon köpte den och hon betalar skatt o annat på den). Han har även efter det tog slut skickat en massa sms med sexuellt innehåll. Hon har sagt att han inte är välkommen hit och att hon inte vill ha såna där sexuella sms. Men han skiter i allt det och fortsätter. Många gånger har han hotat med att komma hit, men inte dykt upp, ibland så dyker han faktiskt upp. Nu har han sagt att han ska komma dit om 2 timmar. Det här är en otäck människa som skiter i allt och bara skriker och är otrevlig. Finns även 2 barn i huset. Vad har hon för rättigheter? Finns det något att anmäla och är det ens någon idé?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar först att beskriva vilka brott din mammas ex kan ha begått genom sina handlingar. Sedan kommer jag att beskriva hur ni kan gå till väga för att göra en polisanmälan och till sist förklara vad som händer efter att ni gjort en anmälan.Vilka brott kan ha begåtts?De brott som aktualiseras i din beskrivning är olaga hot, hemfridsbrott och ofredande. Jag kommer att beskriva dessa brott nedan.Olaga hotEtt brott som din mammas ex kan ha begått är olaga hot (4 kap. 5 § brottsbalken). För att dömas för brottet krävs att din mammas ex hotar med en brottslig gärning och att hotet är ägnat att framkalla allvarlig rädsla.Att hota med brottslig gärning innebär att exet måste hota med att begå en handling som är föreskrivet som brott i brottsbalken. Till exempel om hen hotar att skada din mamma så hotar exet med den brottsliga handlingen misshandel (3 kap. 4 § brottsbalken). I din beskrivning framgår att exet hotat med att komma hem till er. Detta innehåller inte ett hot om brottslig gärning och det kan därför inte falla in under brottet olaga hot. Om exet uttalat sig om något annat som du inte tog med i beskrivningen kan det dock vara möjligt att hen gjort sig skyldig till brottet.För att brottet olaga hot ska föreligga krävs också att hotet är ägnat att framkalla allvarlig rädsla. Bedömningen av om ett hot varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla utgår från hur situationen framstått ur den hotades synpunkt, det vill säga från din mammas synpunkt. Sammanfattningsvis kan jag säga att olaga hot inte verkar föreligga från den beskrivning du skrivit eftersom exet inte hotat med en brottslig gärning,HemfridsbrottEtt annat brott som din mammas ex kan ha begått är hemfridsbrott (4 kap. 6 § brottsbalken). För att dömas för hemfridsbrott krävs det att gärningsmannen olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad. Att olovligen intränga kan till exempel vara att gärningsmannen tvingar sig in i huset efter att gärningsmannen när ingen boende öppnar dörren. Ett annat exempel är att gärningsmannen olovligen går in genom en olåst dörr. Att olovligen kvarstanna kan till exempel vara att den boende uppmanar en person att gå ut ur huset men att personen ändå stannar kvar. Till bostad räknas både hus och gård. Det innebär att exet även kan befinna sig olovligen på din mammas gård och det skulle räknas som hemfridsbrott.Av din beskrivning får jag veta att han ibland "dyker upp" hemma hos din mamma. Eftersom jag inte vet fler omständigheter av vad han brukar göra när han "dyker upp" så kan jag inte i det enskilda fallet göra en bedömning av om han kan dömas för hemfridsbrott. Jag vill dock upplysa er om att detta brott finns så att ni vet vad som gäller om han försökt ta sig in på din mammas gård eller hus utan hennes lov.OfredandeDet sista brottet som din mammas ex kan ha begått är ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). För att din mammas ex ska kunna dömas för ofredande krävs det att han utsatt din mamma för störande kontakter och att gärningen är ägnad att kränka din mammas frid på ett kännbart sätt.Det framkommer att din mamma får massor med meddelanden från exet, att hon uttryckt att hon inte vill ha dessa meddelanden och att han fortsätter att skicka dem trots din mammas invändningar. När exet fortsätter att skicka dessa meddelanden utan din mammas samtycke, utsätter han din mamma för störande kontakter. I bedömningen för om gärningen varit ägnad att kränka din mammas frid på ett kännbart sätt, utgår man från vad som typiskt sett är tillräckligt för att frid kränks. Eftersom meddelandena har ett sexuellt innehåll och oönskade sexuella meddelanden anses som integritetskränkande, så kan de klassas som att de typiskt sett kan kränka din mammas frid. Det är därför sannolikt att din exets handlingar kan bedömas utgöra brottet ofredande. Hur gör man en polisanmälan?Ni kan göra en polisanmälan när ni har varit med om något brottsligt. En polisanmälan kan göras via polisens hemsida, att ni ringer in till polisen på 114 14 eller att du går till polisstationen. Polisen behöver veta vilket brott din anmälan gäller. Det polisen kan fråga om är till exempel om personuppgifter, vad som har hänt och vilka som är inblandade. Jag rekommenderar dig att be din mamma att skärmdumpa de meddelanden med hot som hon har fått skickat till sig så att ni kan visa dessa för polisen. Vad händer efter polisanmälan?Efter att ni gjort en polisanmälan är det upp till polis och åklagare att utreda om ett brott har begåtts eller inte. Om polisen misstänker att brott begåtts efter din polisanmälan, kommer de att inleda en förundersökning (23 kap. 1 § 1 st. rättegångsbalken). I förundersökningen ingår att polisen och åklagaren utreder vem som skäligen kan misstänkas för att ha begått brottet och om det finns tillräckliga skäl att för att väcka åtal i domstol mot den misstänkte (23 kap. 2 § rättegångsbalken). Polisen kommer då att inhämta den bevisning som styrker att ett brott begåtts för att sedan göra en bedömning om bevisningen är tillräcklig för en fällande dom avseende brotten. Min rekommendationJag anser att ni borde anmäla din mammas ex till polisen eftersom han sannolikt har gjort sig skyldig till brottet ofredande. Om han kan dömas för brotten olaga hot samt hemfridsbrott kan jag tyvärr inte avgöra eftersom det krävs fler omständigheter. Ni kan säkra bevisning genom att ta skärmdumpar av de meddelanden som exet skickat till din mamma.Jag hoppas att detta kan hjälpa er! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning,

En makes våld mot fru och barn. Vad bör man göra?

2020-03-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |hej.min man har fått uppehållstillstånd den 18 oktober 2019 och har bott här nästan 3 månader.vi har 1 gemensamt barn som är född i sverige men jag har ensamvårdnad om honom och han är 1 år gammal.men vi har fått mycket problem med honom han har börjat misshandla både mig och min son och vill inte leva med oss och han har redan 1 fru och två barn där i afghanistan .jag vill inte längre bor med honom han är ett monster .jag både arbetar 100 procent inom lundskommun och jobbar hemma och gör ingenting overhuvud taget och ingenting duger för honom och han saknar sin jävla fru.han vill har pelaner att få jobb här köper hus och få hit de andra familj här men aldrig i livet tillåter jag att han gör detta mot mig.jag har blåmärke på både mina armar och i min nacke.och har bevis.vad ska jag göravad ska jag göra klara inte längre .jag och min son behöver inte honom och vill inte honom i vårt liv.han har 2 åriga uppehållstilstånd här men jag har fått nog .snälla hjälp mig inna allt blir väre.när jag födde min son han var inte här utan i afghanistan med sin familij.detta sviket accepterar jag aldrig i livet.
Sandra Kjellberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Till att börja med vill jag bara säga att jag är hemskt ledsen för det som har hänt dig och din son och att jag ska göra mitt bästa för att hjälpa dig. Brott?Det du beskriver i din text kan enligt min mening klassas som misshandel enligt brottsbalken (BrB) 3 kapitlet, 5 §. Enligt denna bestämmelse är det nämligen ett brott att orsaka en annan person smärta eller skada. I din fråga framgår det inte närmare vad din man har gjort mot din son, men du beskriver dina skador som blåmärken i nacke och på armar och detta kan som sagt klassas som misshandel enligt lagen. Detsamma gäller om han skadar er son. Det finns även ett brott som heter grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning som går att hitta i BrB 4 kapitlet, 4 a §. Enligt denna bestämmelse kan en man, som exempelvis vid flera tillfällen misshandlar sin fru eller sambo dömas, om var och en av dessa gärningar utgjort led i en upprepad kränkning av kvinnans integritet och gärningarna har syftat till att allvarligt skada kvinnans självkänsla, till grov kvinnofridskränkning. Om det istället är en förälder som gör detta mot sitt barn blir det istället frågan om grov fridskränkning. Jag tolkar det du berättar som att han misshandlar både dig och din son och att detta har skett vid ett flertal tillfällen. Det framkommer dock inte hur ofta detta har skett, hur länge detta har pågått eller hur svår misshandeln har varit vilket bland annat har betydelse i bedömningen om han ska anses ha gjort sig skyldig till dessa två brott. Men det är inte helt otroligt att han även kan anses skyldig till grov kvinnofridskränkning respektive grov fridskränkning. Vad du kan göra:Det din man har gjort mot både dig och er son är brottsligt och jag råder dig därför till att ta kontakt med polisen och berätta vad som har hänt. Du kan antingen ringa 114 14 eller besöka din närmaste polisstation för att upprätta en polisanmälan. Jag råder dig även till att kontakta din närmaste kvinnojour. De kan bland annat hjälpa dig med stöd och skyddat boende och har stort erfarenhet av att jobba med kvinnor som befinner sig i liknande situationer. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Ta hand om dig och lycka till. Vänligen,

När är det lagligt eller olagligt att spela in samtal?

2020-03-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min minderåriga dotter har blivit uppringd av en kompis och kompisens pappa har spelat in samtalet utan hennes eller vår vetskap (enbart sin egen dotters medgivande) för att få henne att erkänna något som har hänt på skolan och använda denna inspelning som bevis. Denna pappa deltog inte i samtalet. Är det han gjort lagligt eller olagligt?Hälsningar
Karin Pihl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (förkortas BrB). Huvudregeln är att det är olagligt att spela in privata samtal om de som deltar i samtalet inte är medvetna om att samtalet spelas in, eller om personen själv inte deltar i samtalet. Av detta kan också förstås att motsatsvis är det fullt tillåtet att spela in samtal som man själv deltar i. Deltar man aktivt själv i dialogen så behöver inte den andra samtalsparten vara medveten om inspelningen heller. Det spelar ingen roll om samtalet sker t.ex. över telefon eller vid ett fysiskt möte (4 kap. 9a § BrB). Svaret på din fråga är alltså att om det nu faktiskt är så att det är pappan som spelat in utan medgivande eller deltagande så är det olagligt och klassas som olovlig avlyssning (4 kap. 9a § BrB). Vid en eventuell prövning om brott lär ni dock behöva bevisa att det är just pappan som spelat in. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får man spela in ett privat samtal?

2020-03-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!En person satte i hemlighet in något med ljudupptagning i min väns bil. Därifrån har hen spelat in och lyssnat på samtal vi haft i bilen utan att vi vetat om detta för att helt enkelt kunna ta del av det vi sagt när hen inte varit med och för att ha koll på henne!! Hur kan detta vara lagligt? Vi har liksom pratat om sånt vi inte vill alla ska höra, jag har tagit upp saker jag inte vill andra ska veta, asså det är helt sjukt att man får för sig att göra nåt sånt ens... Hoppas ni kan hjälpa oss!!
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att det inte är lagligt att spela in privata samtal som man själv inte deltar i. Man kan då göra sig skyldig till s.k. olovlig avlyssning, enligt 4 kapitlet 9 a § Brottsbalken och riskerar böter eller fängelse i två år.För att inspelningen ska vara olaglig krävs det också att de som deltog i samtalet inte var medvetna om att en inspelning gjordes. Inspelningen måste alltså ha skett i hemlighet. I ditt fall skriver du att personen som gjorde ljudupptagningen inte var med i bilen och att du och din vän inte var medvetna om inspelningen. Det verkar därför som att alla förutsättningar finns för att det ska röra sig om olovlig avlyssning, och inspelningen är alltså med andra ord inte laglig och du kan därför anmäla detta.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Olagligt med smygfotografering?

2020-03-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag blir fotad i smyg av folk som ogillar mej, Väldigt många här i (stad) som hatar mej av olika skäl tyvärr. Sen läggs bilderna ut någonstans, o de ljuger o påstår en massa om mej. Hur ska jag nu göra? o vill bara säga det med att är inte detta kränkande om nåt? Jag vill Inte Bråka o är så jävla Trött på SKITPRAT! Folk borde ha ett Liv!?
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag hade rekommenderat dig att göra en polisanmälan gällande händelserna och dokumentera så mycket som möjligt genom att ta skärmdumpar på det som skrivs och bilderna som delas. De brott som kommer att bli aktuella att utreda är i första hand gällande det som skrivs om dig, detta är förtal enligt 5:1 eller förolämpning 5:3 i brottsbalken. Av det du skriver framgår det inte vad det är för typ av påstående och på vilket sätt du upplever dem som kränkande, därför tänker jag att jag kortfattat beskriver de två brotten nedan. Vilket brott du eventuellt skulle blivit utsatt för kommer polis och åklagare att utreda.Förtal är när någon lämnat uppgift om dig för att utsatta dig för andras missaktning, att du skulle ses som en "sämre" människa på något sätt. Till exempel kan vara att du beskrivs som en person som begår brott eller annars är klandervärd i ditt levnadssätt, t.ex. påstående om att du har långvarigt alkoholmissbruk, sexuell lösaktighet eller liknande. Förtal förutsätter att uppgiften har lämnats till någon annan än dig själv, genom att det som exempel läggs ut på internet som du beskriver. En sådan uppgift anses lämnad (dvs när personen skrivit det under på internet) även om personen själv inte antyder att denne anser uppgiften som sann, utan att lämna uppgiften räcker.Främsta skillnaden mellan förtal och förolämpning är att gärningsmannen vid förolämpning, vänder sig mot dig, inte till andra genom, som i ditt fall, internet för att sprida påståenden. Därav blir förolämpning inte aktuellt i ditt fall om jag utgår från den information du lämnat.När det gäller smygfotograferingen är det också olagligt. Det brott som fångar upp detta är kränkande fotografering 4:6a i BrB. Du ska vara skyddad i den privata sfären dvs i din bostad- både permanenta eller tillfälliga bostad. Detta gäller även i vissa särskilda miljöer som omklädningsrum, toaletter eller andra liknande utrymme. Brottet går ut på att någon olovligen tar bilder på dig, det vill säga att det sker i hemlighet, vilket du beskriver har skett eftersom någon smygfotat dig. Jag skulle som nämnts ovan, verkligen rekommendera dig att polisanmäla händelserna och på det sättet få möjlighet till upprättelse då det du beskriver framförallt gällande fotograferingen inte är lagligt. Gällande påståendena blir det en svårare bedömningsfråga men jag tycker absolut att du även ska polisanmäla vad som skrivits så blir det upp till polis och åklagare att utreda om även det som skrivits kan utgöra ett brott. Med vänlig hälsning,

Är det ofredande att svara på ett meddelande när något bett mig sluta kontakta dem?

2020-03-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om jag har begått ofredande genom att skriva till mitt ex på instagram. Hon svarade precis med: Jag vill att du slutar kontakta mig. Om du inte slutar kontakta mig kommer jag polisanmäla dig för ofredande. Dum som jag var så svarade jag på meddelandet. Var inte otrevlig eller nånting men nu börjar jag undra om hon skrev så bara för att kunna polisanmäla mig. Begick jag ett brott när jag svarade?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Definitionen av ofredandeBrottet ofredande definieras som följande:Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. (4 kap 7 § brottsbalken).Det kan vara värt att notera att även om det tekniskt sett finns en möjlighet att utdöma fängelse för brottet så händer detta i praktiken väldigt sällan, och bör inte vara relevant alls i ditt fall.Är ditt agerande ofredande?Utan att ha sett dina meddelanden kan jag tyvärr inte bedöma om du begått ett brott i och med att du skickade dem. Nedan går jag istället över vad som generellt betraktas som ofredande, vilket förhoppningsvis kan underlätta för dig att själv göra bedömningen utifrån vad du skrivit.Det relevanta i ditt fall är om handlingen kan falla under störande kontakter. Vad som menas med just störande kontakter är inte definierat i lagen, men att kontakten skett över internet hindrar inte något från att vara ofredande, beroende på vad du skrev till personen i fråga. För att något ska utgöra ofredande måste den vara ägnat att kränka den utsattes frid. Om detta är fallet med just ditt meddelande är svårt att bedöma utan att ha sett det, men eftersom du säger att du inte var otrevlig eller dylikt får jag utgå från att en kränkning inte var din intention. För att vara straffbart krävs även att kontakterna utgjort en kännbar fridskränkning för den utsatta personen.Utifrån förarbetena till paragrafen kan utläsas att kontakter kan anses vara stötande genom att de sker ofta och i stor mängd. De kan också vara straffbart i mindre mängd om kontakterna är nedsättande eller har ett kränkande budskap. Har ett brott begåtts?Utifrån informationen du givit låter det inte som att ditt ex skulle nå framgång med en polisanmälan mot dig för ofredande. Detta utgår dock ifrån att dina meddelanden inte är i överdrivet stor mängd eller har ett kränkande innehåll på något sätt. Det utgår också ifrån att du inte menat att vara kränkande när du skrev meddelandena. Vad som än händer är det bästa du kan göra nu att inte kontakta henne ytterligare, oavsett om hon redan polisanmält dig eller ej. Min bästa chansning är att polisen inte kommer att se på detta allvarligt nog för att du ska anses skyldig för ofredande, men det beror återigen helt på meddelandenas innehåll.Hoppas att svaret kunnat agera som lite vägledning i frågan!Vänligen,

"Tillträdesförbjud" restaurang

2020-03-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag bokade bord på en privatägd restaurang där jag varit flertalet gånger. En av ägarna ringer efter en stund upp mig och säger att jag inte är välkommen till restaurangen mer.Jag frågar varför men hon säger bara: Du vet väl själv vad du gjort? Jag vet alltid vad jag gör men vad är skälet till detta? Jag får fortfarande samma svar! Hon vägrar alltså berätta för mig varför!Nu misstänker jag att det beror på att hennes man gjort närmanden på mig! Är detta ett skäl från hennes sida? Borde snarare vara dem som borde vara oroliga för att jag kan anmäla honom för det? Vad kan jag göra i detta läge?
Sofia Ander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk rätt råder som huvudregel avtalsfrihet. Detta innebär att t.ex. en restaurangägare kan välja vilka kunder han vill välkomna och inte. En restaurangägare behöver heller inte ange skäl för varför han eller hon ingår avtal med någon, eller inte gör det. Ett undantag från denna huvudregel är dock i de fall någon t.ex. nekas inträde med hänvisning till en diskrimineringsgrund, dessa framgår av diskrimineringslagen, §1 och §12. Utifrån vad du beskriver verkar ingen sådan grund vara aktuell i ditt fall. En annan sak är att det i sig inte är ett olaga intrång, vilket är en brottslig handling enl. BrB 4:6, om du skulle gå till restaurangen där du blivit portad, detta dock under förutsättning att du går dit under restaurangens öppettider. Detta framgår av ett rättsfall som du kan läsa mer om här (NJA 1995 s. 84). Skulle ordningsstörningar uppstå kan dock restaurangägaren genom att påkalla ordningsvakt eller polis ha rätt att avlägsna den som stör ordningen.För att kunna besvara frågan om dina eventuella möjligheter att anmäla, behöver jag dessvärre mer konkreta omständigheter vad som hänt mellan dig och restaurangägarens man. Återkom gärna så kan även den delen av din fråga besvaras.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Intrång i en persons sociala medier

2020-03-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min make har fått för sig att jag döljer saker för honom och att jag har haft någon slags fling bakom ryggen på honom. Han tror även att det finns saker jag döljer för honom som hände innan vi ens blev ett par. Han är orimligt misstänksam och hävdar bestämt att jag döljer något, vilket är totalt osant. Han har nu hittat ett program där han via datorn kan återställa alla raderade filer och internethistorik på datorn. Han säger att han även där kan få fram alla chattar som skrivits via min Facebook. Han ska även kontrollera min mobil på all information (mejl, chattar, sms) via samma program för att se vad jag raderat. Han vill ta fram data ända från 2016, då vi inte var gifta eller ens ett par. Jag har inget att dölja, men mina privata konversationer med mina vänner är ju faktiskt just privata, och det inkräktar på min personliga integritet. Vad säger lagen om att min make gör ett sådant intrång, främst då i min privata mobil?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. När det kommer till integritetsskydd och rätt till privatliv är det regeringsformen (RF) samt brottsbalken (BrB) som ska tillämpas. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Varje persons rätt till privatliv och integritetsskyddI Sverige ska det allmänna verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv (1 kap. 2 § fjärde stycket RF). Dessutom är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (2 kap. 6 § andra stycket RF). Även i EU-rätten (som har företräde framför svensk rätt) finner man att var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens (artikel 8.1 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna).Ovanstående bestämmelser är alltså grundläggande rättigheter för varje individ. Bestämmelserna i sig är egentligen riktade mot staten i förhållande till den enskilda medborgaren, och inte mot enskilda medborgare i förhållande till varandra. Icke desto mindre fungerar de som grundpelare för straffrättsliga bestämmelser angående brott mot frihet och frid. Dessa finner man i 4 kap. BrB. Brottet som begås i detta fallDen som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 9 c § första styckets första mening BrB). Att din make vill komma åt dina tidigare meddelanden genom ett program är alltså att bereda sig tillgång till uppgift som är avsedd för automatiserad behandling (dvs. dina tidigare meddelanden på mobiltelefonen och Facebook), så som lagen stadgar, vilket alltså är brottsligt. Redan vid tidpunkten då din make säger till dig att han har hittat ett program som kan få fram alla dina meddelanden, och att han faktiskt planerar att göra detta, är ett brott i sig. Alltså är själva förberedelsen till dataintrång även förbjuden och straffbar, om det inte anses som ringa (4 kap. 10 § sista meningen BrB). I ditt fall ses dataintrånget antagligen inte som ringa, i och med att din make vill komma åt meddelanden från flera år tillbaka och från olika enheter/medier, från en tid ni inte ens var ett par. Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,