Är det brottsligt att öppna ett kuvert utan tydlig mottagare?

2018-06-18 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag fick i början av året en öppen lapp (Ej kuvert och ej vikt.) i min brevlåda. Lappen var handskriven. I lappen stod:"Hej X (personen jag hyr i andrahand av) följt av ett meddelande som rörde hyran innan jag flyttade in."Jag läste meddelandet och skickade därefter ett Mail till X och den som skrev brevet (mailadress stod i brevet). Så att de skulle kunna reda ut saken.Nu har X hört av sig och påstår att jag olovligen öppnat dennes post. Hur ser lagen ut. Brb 4:8 är inte helt tydlig i frågan enligt mig.Tack på förhand!
Fabian Forsberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att kunna hållas ansvarig enligt BrB 4:8 krävs att du haft uppsåt till samtliga rekvisit i paragrafen. Mest aktuellt i ditt fall blir rekvisitet "olovligen". Eftersom kuvert var utan angiven mottagare och lämnades till din bostad, är min bedömning att något sådant uppsåt inte föreligger. 4:8 är därför inte tillämplig, och du kan inte hållas ansvarig.

Kontaktförbud vid ofredande och olaga förföljelse

2018-06-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag befinner mig i en situation sedan flera månader där jag är förföljd, kartlagd, även mln makes tider. Personen har hittat mitt nya jobb och känner till alla mina rutter hem. Otaliga påringningar på mobil med olika nummer, alla röstmeddelanden sparade, sms, lappar i brevlåda, post i brevlåda, alla besök med påringning på dörr nedskrivna. Jag har tydliggjort för länge sedan hur oönskad all kontakt är. Personen är blockad på alla sociala medier, mejl, mobil. Jag har blivit uppletad överallt på två arbetsplatser, i hemmet, på restaurang mm.. jag har läst att det är mycket svårt att få kontaktförbud. Häromdagen satt personen i väntan på att jag slutar jobba och den kan köra efter mig överallt tills det finns en chans han kan prata med mig. Oavsett om jag är med mitt barn eller ej. Kan jag lättare få ett kontakt förbud om jag kontaktar jurist ? Jag är inte rädd för att bli slagen men jag är utmattad av att bli förföljd och ofredad. Tack
Sara Hill |Hej och tack för din fråga. Regler som rör individens frihet och fred hittar vi i 4 kap. Brottsbalk (förkortad BrB).OfredandeGenom att personen utsatt dig för störande kontakter och hänsynslöst agerande, som får anses ägnat att kränka din frid på ett kännbart sätt, gör sig personen skyldig till ofredande (4 kap. 7 § BrB). Ofredande är ett brott som tar sikte på den privata sfär som varje människa har rätt att hålla fredad. Det råder inga tvivel om att den här personen gjort dessa angrepp i medvetenhet om att det kränker din frihet och fred. Olaga förföljelseEftersom ofredandet pågått i flera månader vid upprepade tillfällen, kan det även bli tal om olaga förföljelse (4 kap. 4b § BrB). Personen har förföljt dig med gärningarna som jag ovan konstaterat lever upp till kraven för att utgöra ofredande. Dessa har utgjort ett led i en upprepad kränkning av din personliga integritet och kan därför anses utgöra brottet olaga förföljelse. Vad kan du göra?Personen har sammanfattningsvis gjort sig skyldig till ofredande, och eftersom de skett vid flera tillfällen, även olaga förföljelse. Det är två brott som jag råder dig att anmäla till polisen. Om du vill ansöka om kontaktförbud vänder du dig också till polisen.Kontaktförbud En åklagare ska då göra en bedömning om det finns risk för framtida brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier. Det blir därför svårt för mig att säga hur troligt det är att ett kontaktförbud utfärdas. Det jag kan säga är att stor vikt läggs vid huruvida personen gjort sig skyldig till brott mot liv, hälsa, frihet eller fred tidigare. Om personen exempelvis är dömd för att ha förföljt eller ofredat någon innan, är det alltså mer sannolikt att kontaktförbud utfärdas. Hoppas du fick all den hjälp du behövde för att ta det här vidare, jag önskar dig lycka till och varmt välkommen tillbaka vid ytterligare funderingar!

Får jag publicera bilden jag fått skickad till mig?

2018-06-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det Ok att publicera en bild på någon, om den personen har skickat den till mig via någon slags plattform?
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Det beror helt på i vilket forum du publicerar bilden, vad bilden föreställer och i vilket syfte du publicerar bilden. Vilket forum Yttrandefriheten och tryckfriheten är starkt skyddade i Sverige. Det innebär att vi har regler som stödjer och uppmuntrar att man till andra samhällsmedborgare delar bilder och information som kan vara av allmänhetens intresse. Publicerar du bilden på ett medium som skyddas av grundlagen (yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen) är det större chans att din gärning är tillåten. Publiceringar i tidningar (som ger ut minst fyra nummer per år) skyddas av grundlagen. Hemsidor och databaser med utgivningsbevis är också forum som skyddas av grundlagen. En hemsida eller databas har ett utgivningsbevis om de ansökt och fått ett sådant utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv. Vad bilden föreställer Är bilden kränkande på något sett kan det vara brottsligt att publicera bilden oavsett om det sker i ett grundlagsskyddat medium eller inte. I januari i år infördes ett nytt brott i brottsbalken som heter olaga integritetsintrång. Med den nya straffbestämmelsen är det nu kriminaliserat att t.ex. sprida bilder på en person som är delvis naken, befinner sig i en mycket utsatt situation, agerar i en sexuell situation eller blir utsatt för brott, se 4 kap. 6 c §. Listan i straffbestämmelsen över vilka slags uppgifter som är förbjudna att sprida är fullständig. Det innebär för den delen inte att det är okej att sprida en bild som i och för sig är integritetskränkande men som inte föreställer något av de motiv som anges i lagtexten. I motiveringen till den nya lagstiftningen sägs att det i sista hand är domstolarna som avgör om en integritetskränkande uppgift är tillåten att sprida eller inte. Du kan inte göra dig skyldig till olaga integritetsintrång om bilden sprids i ett grundlagsskyddat medium. Däremot kan du göra dig skyldig till förtal, se 5 kap. 1 § brottsbalken. Både olaga integritetsintrång och förtal har en straffskala som sträcker sig från böter upp till fängelse två år. I vilket syfte Både straffrättsligt ansvar för förtal och olaga integritetsintrång bortfaller ifall publiceringen är försvarlig. Publicerar du bilden för att den innehåller allmännyttig information som de flesta medborgare säkert vill ta del av kan det vara tillåtet att publicera bilden även om uppgifterna som sprids är kränkande. Är bilden på en privatperson finns ofta inget allmänintresse att publicera en nakenbild eller liknande. Är syftet att använda bilden i en reklamkampanj gör andra regler sig gällande. Ska du som näringsidkare använda bilden på personen för att marknadsföra de varor eller tjänster du säljer måste du ha personens samtycke. Straffet för brott mot lagen (1978:800) om namn och bild i reklam är böter, se 1 § och 2 §. Ofta tillkommer också en skyldighet att betala skadestånd för olika ekonomiska skador som du orsakat med anledning av brottet. Tips!Är bilden du fått väldigt privat, intim och du har en magkänsla av att person som skickat bilden till dig bara ville att du skulle ta del av bilden – publicera den inte. Vill du väldigt gärna sprida bilden vidare så fråga personen på bilden först om det är okej. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Vad är straffet för olaga hot?

2018-06-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min lillebror har blivit mordhotad i kommentarerna på en av hans Youtubeklipp där en av kommentarerna lyder "snälla gå och häng dig utanför ditt hus annars går vi och hemsöker dig" (användaren har även kommenterat flera väldigt hotfulla kommentarer), vad för straff kan ett sådant påstående ge mot ett 12-årigt barn? Och hur kan man anmäla det isåfall?
Marika Moberg Rabenius |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Till att börja med vad gäller första delen av kommentaren så är det enligt svensk rätt inte ett brott att uppmana någon att begå självmord. Andra delen av kommentaren skulle eventuellt kunna utgöra ett olaga hot (brottsbalken 4 kap. 5 §). För att kommentaren ska anses vara ett olaga hot krävs att personen har hotat med en brottslig gärning. I kommentaren används uttrycket "annars går vi och hemsöker dig" och i dess vardagliga betydelse kan det inte ses som en brottslig gärning. Alltså i betydelsen spöken som hemsöker ett hus. Däremot har ordet hemsöka andra betydelser, exempelvis straffa eller våldföra sig på och då kan en tolka det som hot om brottslig gärning, exempelvis misshandel (brottsbalken 3 kap. 5§). Mer bokstavligt kan det ju också tolkas som att de tänker besöka hans hem mot hans vilja vilket skulle vara ett hemfridsbrott (brottsbalken 4 kap. 6 §). Skulle kommentaren utgöra ett olaga hot döms personen till böter eller fängelse i högst ett år. Rätten kan ta hänsyn till att brottet är riktat mot ett barn vid bestämmande av straffet, men vad straffet blir exakt beror på en rad andra omständigheter så det kan jag inte svara på. Ni anmäler genom att kontakta polisen på 114 14 eller besöka er närmsta polisstation. Jag rekommenderar också att ni försöker samla bevis kring kommentaren, exempelvis ta printscreen på den och användarnamnet. Du nämner att det fanns andra hotfulla kommentarer och jag rekommenderar att ni polisanmäler även dessa. Hoppas du har fått svar på din fråga.Vänligen

Försöksbrott, framkallande av fara, ofredande m.m

2018-06-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag vill få råd om en följande situation:En person/granne har vid några tillfällen försökt att köra på mig på parkeringen i anslutning till vårt hus och i närheten av den.Han kör både fort, vårdslöst, aggressivt och nära. Han gör det avsiktligt och planerat, kommer alltid överraskande och det föreligger uppenbara risker för oss att bli skadade. Personen i fråga använder sin bil som skrämselredskap i syfte att skrämma oss, utöva påtryckningar, hota, begränsa/eliminera vår vistelse på området och till och med tvinga oss att flytta. Kort sagt, han gör vår tillvaro helt ohållbar. Problemet försämras att jag har ett litet barn som brukar vara med mig på gården och som även hon blivit utsatt för hans farliga körning. Anledningarna till hans beteende kan vara: hat, aggression, psykiska problem, främlingsfientlighet, behov att hävda sig och bestämma på gården, mobbning och skadeglädje. Jag misstänker även psykopatiska avvikelser: tar inte ansvar för sina handlingar, saknar ånger, medkänsla, empati , är hal och manipulativ.Detta har pågått i snart ett år. jag vill bara poängtera att det inte bara handlar om en vårdslös körning utan att han medvetet vill skrämma och skada oss både psykiskt och fysiskt.Jag vill göra en polisanmälan och undrar om hur man kan rubricera det som han gör (vilka brott som jag kan anklaga honom för som är straffbara), och hur gör jag för att bevisa och argumentera för att få min anmälan prövad av Polisen?Tack för svar på förhand.
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En rad straffbestämmelser kan bli aktuella. Vilken som kan bli tillämplig i ditt fall beror på omständigheter jag inte känner till. Därför kommer jag gå igenom allihop så att du själv kan välja. Ett alternativ behöver inte utesluta ett annat. Det första jag kommer att tänka på är naturligtvis vårdslöshet i trafik, men jag antar att det inte är trafikbrott du önskar anmäla honom för, så jag kommer inte ta upp det.Försök till mord eller misshandel (eller grov misshandel)Varken mord eller misshandel behöver någon introduktion. Däremot, för att få förståelse för hur försöksfrågan fungerar måste jag förklara en del saker. Det skulle bli för mycket onödig text om jag redogjorde för nedanstående kriterier i detalj, jag fattar mig så kort jag kan. Brister det på någon punkt är försöksbrott uteslutet. För att din granne ska kunna fällas för försök till mord eller misshandel krävs att:* Det finns överskjutande uppsåt. Grannen måste ha uppsåt till att begå mord eller misshandel. Allra minst krävs det alltså att grannen är likgiltig inför att begå brotten. Eftersom du skriver att grannens beteende syftar till att skrämma och hota er måste jag anta att han faktiskt inte försöker skada er. Står ni kvar på stället när han kommer, eller måste ni hoppa undan? Om ni står kvar och han bara åker så nära han kan, och väjer undan i sista sekund, kan han inte ha uppsåt att skada er. Om ni däremot måste hoppa undan kanske han har uppsåt. Han kanske också räknar med att ni ska hoppa undan. I sådana fall kan brottet framkallande av fara för annan vara aktuellt istället (mer om det nedan).* Försök till brottet är straffbart. Detta framgår av 3 kap. 11 § brottsbalken (BrB).* Brottet får ej ha kommit till fullbordan.* Det ska ha förelegat fara för brottets fullbordan. Hade det t.ex funnits något hinder mellan dig och grannens bil, som exempelvis en hög mur, vore försöksbrott uteslutet.* Brottet måste vara påbörjat. Det här kriteriet är svårare att bedöma än vad det kanske låter. När ska din granne anses påbörja något av brotten? När han sätter sig i bilen? När han vrider på ratten och siktar in sig på dig? När han är tio meter ifrån? Fem meter? Den här frågan kan jag inte avgöra, men jag kan tänka mig att han måste komma väldigt nära, särskilt med tanke på att ni rör er på en parkering. Jag skulle placera försökspunkten där föraren tror att han inte längre kan bromsa eller väja för att undvika att köra på dig.Framkallande av fara för annanBestämmelsen återfinns i 3 kap. 9 § BrB. Paragrafen lyder: "Utsätter någon av grov oaktsamhet annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom, dömes för framkallande av fara för annan". Jag kan inte svara på om hans beteende utgör grov oaktsamhet, eller om det föreligger livsfara eller fara för svår kroppsskada. Den bedömningen kan endast en domstol göra. Jag kan bara gissa. Är det grov oaktsamhet att köra som han gör, särskilt med tanke på att det finns barn (som i skrämmande situationer ofta kan agera oförutsägbart och till nackdel för de själva) med i bilden? Jag tror det. Föreligger livsfara eller fara för svår kroppsskada? Det beror på hur fort och hur nära han kör.OfredandeBestämmelsen återfinns i 4 kap. 7 § BrB och innebär att den som "[…] utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande […]". Att hans köring utgör hänsynslöst agerande är uppenbart och inget jag behöver gå in på närmare. Att din frid blivit kränkt är det inte heller något tvekan om. Möjligtvis kan det diskuteras om du fått din frid kränkt på ett kännbart sätt, men jag anser att så har skett. Många har blivit dömda för ofredande för, enligt mig, mycket mindre allvarliga saker. Det är inte ofta jurister (eller studenter) kan vara säkra på sin sak, men i det här fallet vågar jag påstå att din grannens agerande utgör ofredande.Olaga hotBestämmelsen återfinns i 4 kap. 5 § BrB och innebär att den som "[..]hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot […]". Jag antar att han försöker framkalla allvarlig fruktan, och att det kriteriet är uppfyllt. I vart fall låter det så, baserat på informationen du lämnat. Det är dock inte säkert. Om han bara trakasserar er, och inte vill att ni ska bli väldigt rädda, räcker beteendet förmodligen inte för olaga hot. Att beteendet är hotande lär det dock inte råda några tvivel om.Jag kan inte hjälpa dig med argumentation eller bevisDu kan göra en polisanmälan grundad på någon eller alla ovanstående grunder. Hur du ska lägga upp argumentationen är jag övertygad om att du vet bäst själv. I vart fall hoppas jag att du fått lite vägledning i argumentationsfrågan, med hjälp av brottsbeskrivningarna ovan. Hur du ska bevisa din grannes beteende är ingen juridisk fråga, men det kan vara bra att veta att fri bevisprövning råder i Sverige. Det betyder att vilka bevis som helst får åberopas.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Hemfridsbrott begått av polis utanför tjänsten

2018-06-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får en polis som inte är i tjänst eller någon annan rota igenom mina saker i mitt hem om jag inte vill det. Borde inte den polisen få något straff?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen brottsbalken (BrB).Att olovligen intränga i någon annans hem utgör hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § BrB. Att gärningsmannen arbetar som polis påverkar inte bedömningen om brottet sker utanför tjänsten. Exempelvis aktualiseras bara tjänstefel (20 kap. 1 § BrB) om en handling kan anses utgöra myndighetsutövning. Straffet för hemfridsbrott av normalgraden är böter. Enligt min bedömning kan inte handlingen du beskriver i din fråga utgöra grovt hemfridsbrott, även om det beror på om andra omständigheter finns.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Medling vid grov kvinnofridskränkning

2018-06-08 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Min man har vid tillfällen misshandlat mig då han varit onykter. Han kan bli aggressiv om han inte får sprit. Nu sitter han häktad för grovkvinnofridskränkning samt misshandel mot mig. Kan vi få medling ? Hans problem beror på alkoholism sedan har han en del han skulle behöva bearbeta sedan gammalt. Vad är vår chans till medling och mildare straff? Mvh
Veronica Borg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som om du undrar om du och din man har chans till medling när han står häktad för grov kvinnofridskränkning mot dig. Medling vid brott regleras i Lag om medling med anledning av brott.Vad är medling?Medling innebär att gärningsmannen och brottsoffret möts inför en medlare för att prata om brottet och konsekvenserna av denna (2 § lag om medling med anledning av brott). Det finns flera förutsättningar som måste vara uppfyllda för att medling ska vara tillämpligt:Både gärningsmannen och offret ska delta frivilligtDet brott medlingen avser ska vara anmält till PolismyndighetenGärningsmannen ska ha erkänt gärningenMed hänsyn till samtliga omständigheter ska det framstå som lämpligtÄr medling möjligt för er?Av dina uppgifter framgår inte om din man har erkänt gärningen eller inte. Om han inte har gjort det är medling inte möjligt. Även om han har erkänt gärningen är det troligt att medling inte kommer ske, eftersom det kan betraktas som olämpligt. I förarbetena till lagen (prop.2001/02:126) framgår att medling vid våld mot en kvinna i en nära relation inte är lämpligt. Även om medling är möjligt påverkar det inte påföljden, det ger alltså inte din man ett mildare straff. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2. - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här ( lägg in https://www.lawline.se/ask_a_question) - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här ( lägg in https://www.lawline.se/ask_a_question) - Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänliga hälsningar,

Har blivit ofredad och hotad av en granne, vad ska jag göra?

2018-06-04 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har problem med en granne. Här kommer några exempel.. vad hen kan göra..Oftast när man är ute på sin gård bygger eller bara sitter där( vi äger en villa) då brukar hon skrika/slänga ut konstiga/kränkande komentarer. Och ibland brukar hon skrika (då hon liksom påstår sig sjunga) hon brukade slänga cigg fimpar så det hamna på vår sida. Här om dagen så skriver hon ett hot meddelande till mig på Facebook. Ex att vi måste ta bort vår postlåda för att den är på deras tomt. (den hänger på vårt stacket. O plus bor hon i hyresrätt) därpå skrev hon att min man ska ge fan i hennes vänner. (Vi har ingen kontakt med henne, eller hennes vänner) vi har kontaktat hennes hyresvärd innan. De var lugnt ett tag. Men nu börjar hon igen.Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Men jag känner mig inte längre trygg, hadde vart skönt om ni kunde hjälpa mig ge mig tips vad jag ska göra, o hur jag kan sätta stop.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad grannen kan ha gjort sig skyldig till för brott, och avslutningsvis ge råd om vad du kan göra nu. OfredandeDu skriver att grannen brukar säga konstiga och kränkande kommentarer, att hon skriker och att hon ibland slänger cigarettfimpar på din och din mans tomt (även om det var ett tag sedan det hände). Det är sannolikt att det kan falla under brottet ofredande. Ofredande regleras i Brottsbalken 4 kap 7 § (här). Ofredande innebär att man fysiskt antastar någon eller utsätter någon för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Exempel på ofredande kan vara att knuffa någon eller utsätta någon för telefonterror. Gärningen ska vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Rekvisitet "ägnad att" innebär att det är gärningar som typiskt sett kränker någon annans frid, alltså ageranden som typiskt sett gör att den som blir utsatt känner sig kränkt och blir störd. Olaga hotDu skriver att grannen har skickat ett hotmeddelande på Facebook. Det är möjligt att meddelandet kan falla under brottet olaga hot. Olaga hot finns i Brottsbalken 4 kap 5 § (här). Olaga hot kan vara att hota någon med vapen, eller att hota att utföra ett brott mot någon så länge som hotet är allvarligt menat. Det står i lagen att hotet ska vara "ägnat att framkalla allvarlig fruktan" hos den som blir hotad. Det innebär att det ska vara ett hot som är allvarligt menat, med andra ord ett hot som man typiskt sett tar på allvar. Det framgår att grannen skrev i meddelandet att ni måste ta bort er brevlåda, och att din make ska ge fan i hennes (dvs. grannens vänner). Det är lite tveksamt om det är tillräckligt grovt för att vara ett olaga hot, men det borde i varje fall vara ofredande, se Brottsbalken 4 kap 7 § (här), då otrevliga meddelanden bör anses vara störande kontakter. Vad du kan göra nuJag skulle rekommendera att du kontaktar polisen för vidare rådgivning, och sannolikt för att göra en polisanmälan gentemot grannen. Om du har för avsikt att göra en polisanmälan rekommenderar jag att du sparar bevis mot grannen, exempelvis om grannen har skickat sms eller fler meddelanden på Facebook. Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,