Min kollegas fru har gått in i hans mobil och läst vad vi skickat till varandra. Kan även jag som avsändare ha ett lagligt skydd?

2019-03-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag är vän med en kille på jobbet som har en svårt sjuk dotter. Han har vänt sig till mig och berättat saker i förtroende kring hur han mår pga dotterns sjukdom och jag har stöttat honom med mkt omtanke. Många av våra kontakter har varit sms och e-post på våra e-post adresser på jobbet. Nu visar det sig att hans fru blivit svartsjuk och flera gånger gått in i hans mobil (som tillhör jobbet och är låst med kod) och läst både sms och e-post vi skickat varandra. Jag vet att det kan vara olagligt att hon tittat i hans mobil, men kan även jag som avsändare ha ett lagligt skydd?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar alltså om du har något lagligt skydd mot att din kollegas fru läser de sms och e-post du skickat till din kollega. Regler om vad som är ett brott finns framför allt i Brottsbalken (BrB). Att gå in i någons mobil utan tillåtelse är dataintrångPrecis som du själv säger kan det vara ett brott enligt lagen att din kollegas fru har tittat i hans mobil. Det är fråga om dataintrång som innebär att just frun utan din kollegas tillåtelse har gått in i mobilen och läst sms och e-post (BrB 4 kap. 9 c §). Straffet för detta är böter eller fängelse i 14 dagar till högst två år.Som avsändare har inte du personligen blivit utsatt för brott Din kollegas fru har däremot inte gått in i din mobil eller dator för att ta del av uppgifter. Mot dig har hon därför inte begått något brott. Det spelar ingen roll att du är avsändare till de meddelanden som hon läst på din kollegas mobil. Det är intrånget i mobilen som är det viktiga, att frun har gått in i mobiltelefonen eller gått in på en e-postadress eller liknande. Detta har hon ju inte gjort mot dig utan endast mot din kollega. Även om du inte själv har blivit utsatt för ett brott förstår jag att det kan kännas obehagligt att frun läste meddelanden du skickat och som säkert varit privata för dig. Det du kan göra är kanske att prata med din kollega om att meddelandena är personliga för dig och att du inte vill att någon annan än ni ska ta del av dem samt att han kanske kan ändra sin kod till mobilen för att undvika att det händer igen.SammanfattningTyvärr har du som avsändare inget lagligt skydd mot att din frus kollega läser de sms och e-post du skickat till din kollega. Jag rekommenderar dig dock att prata med din kollega om det för att se till att samma sak inte händer igen.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Tvingas öppna sin post och visa upp den

2019-03-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Enligt 4de kap 8brottsbalken är det olagligt att öppna/läsa annans post. Innefattar det också att det är olagligt att man under tvång måste öppna sin post under tillsyn och uppvisa innehållet för andra?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 4 kap. 8 § brottsbalken framgår att den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller i ett elektroniskt kommunikationsnät, döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år. Paragrafen ska förstås så att det brottsliga är att öppna en annan persons post utan tillåtelse. Om en person öppnar sin egna post under tvång och tvingas visa upp den ses det inte som brottet brytande av post- eller telehemlighet. Det skulle istället kunna ses som brottet olaga tvång. I 4 kap. 4 § brottsbalken framgår att den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något döms för olaga tvång till böter eller fängelse i högst två år. För att det ska röra sig om olaga tvång måste personen ha blivit angripen med våld eller mottagit hot om brottslig gärning. Hot om brottslig gärning avser vanligen hot om våld mot person. Det är svårt för mig att säga om ditt fall skulle ses som olaga tvång eller inte. Det beror på de närmare omständigheterna i ditt fall och vad tvånget har bestått av.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Filma eget barns innebandymatcher, kränkande fotografering?

2019-03-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag filmade under helgen min sons lag i innebandy under 2 matcher. Under den andra matchen blev jag tillsagd av en spelare att jag skulle sluta filma annars skulle han anmäla mig. Jag slutade att filma direkt och gick och satte mig på läktaren. Efter matchen krävde han att jag skulle radera redan tagna filmer annars skulle han polisanmäla mig.Barnen som spelade var pojkar och flickor födda 07-10. Jag filmade med en vanlig videokamera och var tydlig och informerade att filmningen var för eget bruk.Vad gäller?Med vänlig hälsning,
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kränkande fotografering Huvudregeln är att det är okej att filma för eget bruk. Det finns dock situationer när det inte är lagligt. Exempel på detta är 4 kap. 6a § brottsbalken (BrB) och brottet kränkande fotografering vilket innebär att man olovligen i hemlighet tar upp bild på någon som befinner sig inomhus, på en toalett, omklädningsrum eller annat liknande utrymme. I detta fall verkar det varken som det har varit i hemlighet eller på något utrymme liknande en bostad, omklädningsrum eller annat. För att det ska vara i hemlighet ska det försöka hållas gömt så att personen/personerna är omedvetna om att det filmas. Om inte personerna märker att de filmas men om den som filmer kan anta att de filmas uppfattar detta gäller inte paragrafen. En innebandyhall borde inte heller uppfylla platsen det måste röra sig om så länge det är matcher som pågår där under tiden för filmupptagningen. Att öppet filma en innebandymatch är därför inte straffbart. Förtal Det skulle även kunna vara frågan om förtal enligt 5 kap. 1 § BrB om bilderna publiceras och är avsedda att utpeka som klandervärd eller liknande i sitt levnadssätt men av vad jag förstått av din fråga så blir detta inte aktuellt då det varken är avsett att kränka någon och du inte har för avsikt att publicera bilderna så andra kan ta del av det. GDPR Så länge du filmar för eget bruk så bryter du inte heller mot dataskyddsförordningen eller GDPR som den kallas i folkmun. Filmning för eget bruk undantas från lagen enligt art 2(2)(c) i GDPR. Om du däremot har tänkt att lägga upp film från en match så kan du behöva se till att någon av kriterierna i art 6 GDPR är uppfyllda om det på något sätt kan vara integritetskränkande. Sammanfattning Att öppet filma och spara en innebandymatch för eget bruk är fullt lagligt. Ska den på något sätt spridas så allmänheten kan ta del av den så finns det hänsyn att ta till bl.a. GDPR, förtal och andra svenska lagar men även att publicera filmen är i huvudregel lagligt. Det finns alltså inga hinder för dig att filma din sons matcher under förutsättning att det är för eget bruk och sker öppet.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Snapchat och olaga integritetsintrång

2019-02-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min son , 14 år, har fått en polisanmälan på sig gällande olaga integritetsintrång som sedan gått över till en orosanmälan pga att han är minderårig .Tydligen har det varit ett slagsmål mellan två ungdomar och min son skulle enl. hörsägen filmat händelsen och sedan lagt ut denna film på snapchat.Han nekar till detta och tyvärr är jag dåligt insatt i snap men vad jag hört försvinner utlagt material efter en tid så ev. fysiska bevis saknas om ifall han skulle gjort nyss nämnda gärning.Min fråga är om det anses som ett brott om han nu skulle lagt ut ett slagsmål på snapchat?Detta kan väl inte gå till att man misskrediterat någon eller grovt kränkt någons integritet
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Det relativt nya brottet olaga integritetsintrång regleras i 4:6 c brottsbalken (1962:700) (här benämnd BrB), i detta fall i 3 p.: "den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida [...] 3. bild på [...] att någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid [...] döms, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden [...] rör, för olaga integritetsintrång till böter eller fängelse i högst två år". Själva publiceringen och spridandet är alltså ett rekvisit för att det ska röra sig om ett brott. Enligt den juridiska doktrinen krävs att bilden görs tillgänglig för ett flertal personer, oavsett om de som spridandet skett till har tagit del av bilden eller inte. Om handlingen (spridandet) har varit ägnad att medföra allvarligt skada – dvs. att spridningen i normalfallet ska kunna resultera i en allvarlig skada – är också det rekvisitet uppfyllt. Slutligen rör det sig om ett olaga integritetsintrång om spridandet också har skett utan samtycke från personen/personerna som utsatts för det.Så det korta svaret på din fråga är ja, att lägga ut ett slagsmål på Snapchat skulle kunna utgöra olaga integritetsintrång, oavsett om bilden försvunnit efter ett tag (vilket ju är karaktären för det sociala mediet i fråga). Det kan alltså föreligga ett brott om bilden funnits tillgänglig för ett flertal personer, även om de som skulle kunnat få tillgång till bilden aldrig såg den.Med vänlig hälsning,

Kan jag polisanmäla min kollega för olaga hot?

2019-03-18 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag jobbar i en skola i F -klass och har blivit baktalad av en kollega, detta har en annan kollega berättat till mig om hur hon kallar mig som hon, vill döda mig och väntar på att jag slutar så hon kan fira med tårta. Hon säger att jag muntar andra,detta stämmer inte, pratar illa om alla och sprider konstig information om både den ena och andra. Jag har tagi kontakt med facket som har ringt till Huvudrektorn.Rektorn har pratat med kollegan och hon erkänner inte. Då alla runt omkring vet att Biträdande Rektor håller henne bakom ryggen eftersom hon springer upp till rektorn och berättar allt vad kollegor säger och ofta blir det fel eftersom hon inte förstår allt utan det blir egna tolkningar hela tiden. Arbetsmiljön är katastrof med hög arbetsbelastning och dessutom förtal från en person om allt och alla. Nu vill rektorn att det ska vara ett medlingssamtal bara för att kollegan inte vill bli flyttad till en annan tjänst. Jag kommer inte att jobba med henne framöver, om rektorn bestämmer det så får de flytta på mig.Kommer att polisanmäla henne för hot, kan jag göra det även fast jag personligen inte hört men misstänkt att det är så, vad jag vet är att hon pratar illa om kollegor. tacksam för svar/
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din fråga är om du kan polisanmäla kollegan för olaga hot (BrB 4 kap. 5 §) för att hon sagt att hon vill döda dig. Det kan du göra, även om hotet inte har förmedlats till dig personligen av kollegan. Ett olaga hot kan innebära ett hot om brottslig gärning, om hon hotat att döda dig är detta ett hot om brottslig gärning. Det krävs också att kollegan har haft avsikt att hotet ska förmedlas till dig på detta sätt, eller i vart fall insett det och varit likgiltig inför det. Om kollegan inte har en sådan subjektiv avsikt eller insikt att faktiskt hota dig kan hon inte dömas för brott. Detta är självklart svårt att veta, men det kan vara bra att hålla i minnet om du väljer att göra en polisanmälan för olaga hot. Jag vill även upplysa dig om ett annat brott som det skulle kunna röra sig om, vilket är förtal (BrB 5 kap. 1 §). Förtal innebär att en person utpekar någon annan såsom brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Utifrån vad du beskriver är det möjligt att kollegan gjort sig skyldig för förtal, eftersom hon spridit uppgifter på arbetsplatsen om att du mutar andra bl.a., vilket är att utpeka dig som brottsling. Även för förtal krävs att kollegan har haft avsikt att baktala dig på detta sätt, eller i vart fall haft insikt om att hon gör detta och varit likgiltig inför det. Du kan välja att polisanmäla henne för båda brott, eller endast ett av dem. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Portad från matbutik, kan jag ändå handla där?

2019-03-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |April 2018 blev jag dömd för snatteri i en matbutik.Fick dagsböter på 5000kr som jag betalade utan problem. Nu snart 1år senare har jag fortfarande inte vågat handla där trots att jag har slutat med snatteri. Har bara gjort detta en gång och blev självklart tagen den gången. Nu vågar jag mig inte in i mataffären igen då jag är rädd att de kommer ihåg mig och misstror mig att det ska ske igen. Trots att jag inte har en tanke på att göra det igen. Kan en butik komma ihåg en 1år senare efter insidenten?Blir man portad från matbutik även om man inte har hört något om det?Vill gärna handla där då det är en toppenbra matbutik. Men vågar inte då jag är rädd att de fortfarande ska komma ihåg mig. Tack för eran bra hemsida.
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det finns inget explicit lagstöd för att "porta" någon från en butik. Det betyder alltså att även om du skulle ha blivit "portad" så kan butiken inte hindra dig från att besöka butiken under dess öppettider. Denna fråga har tagits upp av Högsta domstolen (här kan du läsa domen) där en person som tidigare hade "snattat" i en butik ändå besökte den trots att hen blivit "portad". HD kom fram till att ett ställe som allmänheten har fritt tillträde till under dess öppettider, såsom matbutiker, inte är en sådan lokal som ryms in under brottet olaga intrång, 4 kap 6 § 2 st brottsbalken. Om du besöker butiken trots att du har blivit portad gör du dig alltså inte skyldig till något brott. Detta gäller givetvis bara under butikens öppettider. Anställda i butiken får inte hålla fast eller dra ut dig ur butiken enbart mot bakgrund av att du har blivit portad. Vänligen,

Lagligt att spela in mobilsamtal och dela innehållet med tredje part?

2019-02-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |om en privatperson spelar in ett samtal med mobilen, utan att tala om det. Men spelar upp det för tredje part, och tredje part för det vidare utan den inspelades vetskap. Är det lagligt att göra så
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Som huvudregel är inspelning av samtal olagligt såvida samtliga personer som spelas in, inte är medvetna om handlingen. Handlingen är ett brott enligt 4 kap 9a § Brottsbalken som kallas för olovlig avlyssning. Om personen som har spelat in samtalet har själv deltagit i det inspelade samtalet, kan inte brottet aktualiseras eftersom det är tillåtet att spela in samtal som man själv deltar i. Det finns ingen skyldighet för personen att upplysa den andra parten om inspelningen. Brottsbalken hindar inte heller att inspelningen spelas upp för tredje part. Dock beroende på inspelningens innehåll, kan annan lagstiftning såsom upphovsrättslagen eller dataskyddsförordningen (GDPR) , kunna hindra ett sådant förfarande. Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att fotografera någon eller videofilma någon på offentlig plats i syfte att förhindra personskada vid lossning av tungt gods i egenskap av skyddsombud?

2019-02-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att fotografera någon eller videofilma någon på offentlig plats i syfte att förhindra personskada vid lossning av tungt gods i egenskap av skyddsombud
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det kan utgöra något brott att fotografera/filma någon på offentlig plats. I mitt svar kommer jag att generellt berätta vilka brott som kan bli aktuella när någon filmar eller fotar en annan person. Regler om brott hittas i brottsbalken.När är det olagligt att filma/ta kort?Kränkande fotografering (4 kap 6a § brottsbalken)Brottet "kränkande fotografering" kan en person begå om han/hon filmar eller fotografera någon i smyg utan dennes tillstånd på en privat plats. Privat plats definieras i lagtexten som:- Inomhus i en bostad (med bostad avses bl.a. lokal eller annan plats där någon bor, men även tillfälliga bostader så som hotellrum eller ett tält. Det krävs inte att den fotograferade är i sin egen bostad utan kan näve vara i någon annans bostad)- På en toalett- I ett omklädningsrum- Annat liknande utrymme (det kan vara provhytter, bastu eller andra utrymmen som är avsedda för väldigt privata förhållanden)Personen som blir fotograferad/filmad ska alltså inte befinna sig på en offentlig plats.Ofredande (4 kap 7 § brottsbalken)Även om man filmar /fotograferar på offentlig plats, vilket vanligtvis är tillåtet, så kan sättet att filma/fotografera på vara brottsligt. Om man är hänsynslös eller på annat sätt utsätter någon för störande kontakter kan man göra sig skyldig till ofredande. När man bedömer om en kontakt är störande tittar man på antalet närmanden eller hur och när de sker. Hänsynslöst agerande kan föreligga om en person filmar en annan på ett påträngande sätt eller att följa efter någon under en viss tid.Detta gäller om syftet med gärningen är att kränka personens frid på ett kännbart sätt. Alltså att upprepade gånger filma/fotografera en person eller agera på ett kränkande och störande sätt kan i sig vara brottsligt.Vad gäller i ditt fall?Utgångspunkten är att man får filma eller fotografera människor på offentlig plats utan personernas samtycke men inte personer som befinner sig på en privat plats (kränkande fotografering). Du får dock inte filma/fotografera människor på ett störande eller hänsynslöst vis (ofredande).Att du filmar på en offentlig plats i syfte att förhindra personskada vid lossning av tungt gods bör alltså vara lagligt. Det kan vara olagligt om någon av personerna som blir filmad/fotograferad känner att deras frid blir kränkt då det röra sig om ofredande.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,