Är det olagligt att försöka nollställa någon annans lösenord till sociala medier?

2021-09-18 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att försöka nollställa någon annans lösenord till sociala medier?
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utan att har någon bakgrundsinformation, så kan ett försök till att nollställa ett lösenord eller hacka sig in på någon annans sociala medier utgöra dataintrång. Att utan lov bereda sig tillgång eller olovligen ändrar uppgifter på någon annans konto kan utgöra brottet dataintrång (4 kap. 9c § BrB). Oavsett om personen i fråga haft tillgång till lösenord, gissat sig till det eller hackat sig in på kontot har det inte någon betydelse för om brott har begåtts. Det räcker att personen har loggat in utan tillåtelse. Sammanfattningsvis, det är olagligt att olovligen ta sig in eller ändra uppgifter på någon annans sociala medier-konto. Oavsett om man lyckas att ändra lösenordet eller inte, så är det olovliga tillvägagångssättet att ta sig in på någon annans konto ett dataintrång. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det brottsligt att mina föräldrar uppsöker mig på jobbet?

2021-09-15 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, mina föräldrar och jag har en dålig relation. Jag är myndig, har egen bil och bor med min sambo. De har vid ett flertal tillfällen nu stått vid min bil (min jobbplats), efter jag slutat och försökt prata med mig. Jag har bara suttit mig i bilen och åkt iväg. Men idag stod båda där och jag gick till bilen som vanligt. När jag satte mig så låste jag och då började min pappa banka på rutan och rycka i handtaget för att försöka få upp dörren. Har även skickat ett röstmeddelanden där jag förklarar att jag inte vill ha kontakt med dem. Min fråga är ifall det är olagligt att de håller på så? Om inte blir det olagligt om de forsätter med detta beteende?
Malin Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att utsätta någon för störande kontakter betecknas som ofredande om det typiskt sätt kränker din fridInom brottet ofredande (4 kap. 7 § Brottsbalken), inryms att någon annan utsätter någon för störande kontakter. Med störande kontakter avse dels kontakter vid personliga sammanträffanden, men också på andra sätt såsom vid elektronisk kommunikation. Kontakterna kan vara upprepade och oönskade och kan beroende på antal och när de sker och hur de sker, ha den effekten att de stör nattsömn, koncentration, arbete eller andra aktiviteter. De kan också frammana känslor som oro och obehag. Av betydelse, utöver antalet, tidpunkten och hur de skett, bör också vara vad kontakterna inneburit. Om det är fråga om nedsättande och kränkande budskap, kan ett mindre antal meddelanden krävas, jämfört med till innehållet harmlösa eller innehållslösa kontakter. Ofredande kan även begås genom "annat hänsynslöst agerande"De störande kontakterna måste även vara "ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt" för att betecknas som ofredande. Med detta avses att de störande kontakterna typiskt sett måste vara av arten att någons frids kränks. Det behöver därmed inte uppkommit någon fridskränkning i det enskilda fallet, utan bedömningen utgår från vad en person i din sits rimligen behöver tåla. Att dina föräldrar uppsöker dig skulle kunna bedömas som ofredandeSom jag förstår det har din pappa vid flertalet tillfällen dykt upp vid din bil och försökt prata med dig och jag skulle därför beteckna det som att du blir utsatt för störande kontakter då de är vid upprepade gånger samt oönskat från din sida. Jag är osäker på om enbart detta skulle ha varit tillräckligt för att anse som ett ofredande, då jag skulle anse att man typiskt sett får tåla som en dotter att ens föräldrar försöker ta kontakt med en (även om jag kan förstå att det är jobbigt). Det verkar dock som att kontakten i viss mån ökat och eskalerat till att bli mer fysiskt, och för dig skulle kunna uppfattas som obehagligt. Man kan åtminstone argumentera för att man inte rimligen behöver tåla att sin pappa bankar på rutan och rycker i handtaget för att få upp dörren. Den omständigheten talar därför mer för att handlingarna kränker din frid. Som svar på din fråga så kan det vara brottsligt att de uppsöker dig på ditt jobb. För att dömas för ett brott måste dina föräldrar också ha uppsåt, dvs de måste åtminstone inse att det finns en risk att de kränker din frid genom att uppsöka dig. Då du har lämnat flertalet meddelande där du förklarar att du inte vill ha kontakt med dem, torde det föreligga uppsåt. Hoppas det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Vad kan man göra när grannen olovligen beträder ens tomt?

2021-08-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Granne har smygit in på min tomt en natt. Har övervakningskamera som spelat in händelsen och han har hällt ut någon form av vätska på flera av mina träd. Lövträden försämrar hans sjöutsikt och skuggar hans tomt på sommaren.Vad kan jag göra?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna som är relevanta för att besvara din fråga finns i Brottsbalken (BrB).HemfridsbrottOm någon olovligen beträder din tomt är personen skyldig till hemfridsbrott (4 kap. 6 § BrB). SkadegörelseDu nämner att din granne har setts hälla ut någon form av vätska på flera av dina träd och att det finns skäl att tro att han har gjort detta för att förstöra dem. I sådant fall kan han även ha gjort sig skyldig till skadegörelse (12 kap. 1 § BrB). Vad kan du göra?Eftersom det rör sig om brottsliga gärningar är mitt råd till dig att du polisanmäler det som har hänt. Du kan antingen ringa 114 14 eller tipsa via polisens hemsida (klicka här). Jag hoppas att allting löser sig och att du har fått svar på din fråga. Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.Med vänlig hälsning,

Har blivit utsatt för id-kapning, vad ska jag göra?

2021-08-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag har fått 5 fakturor på 5 verkliga ställen. Jag har fått att jag ska betala en viss summa som fakturorna säger men jag har alldrig beställt något, kollar jag på mitt mobila bank-ID historian så står set att jag loggat in och skrivit under. Snälla hjälp!! Jag antar att jag ska kontakta polisen och dessa olika ställena om detta. Men snälla HJÄLP!!!!!
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att utgå ifrån informationen i din fråga så har du blivit utsatt för ID-kapning eller även kallat kontokortsbedrägeri och det är olagligt att använda någon annans identitet (4 kap. 6 b § brottsbalken).Vad ska du göra?Du ska börja med att polisanmäla detta och när det kommer till att polisanmäla kontokortsbedrägeri så kan du göra anmälan här. Sedan så ska du kontakta alla bolag som du har fått fakturor ifrån och bestrida dem. Då ska du informera bolagen om att du bestrider fakturan för att du har blivit utsatt för id-kapning (om du behöver hjälp att bestrida fakturan så hittar du mer information här). Sedan efter det ska du kontakta kreditupplysningsbolag för att spärra ditt personnummer så personen inte kan fortsätta teckna lån och krediter (en lista med de mest använda bolagen hittar du här). Sedan bör du kontakta din bank och informera dem så de kan hjälpa dig med exempelvis spärra ditt kort från att göra utlandsköp och spärra ditt bank-id. Till sist bör du kontakta Skatteverket och kolla så all information stämmer och undersöka om några ändringar har skett. Sammanfattning:PolisanmälBestrid fakturorSpärra personnummerKontakta din bankKontakta skatteverketYtterligare information och checklistor för id-kapningar hittar du här.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Hot om orosanmälan på falska grunder

2021-09-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om någon hotar mig med att göra en orosanmälan till Socialen mot mig på falska grunder, enbart för att personen vill att jag skall göra som den säger och personen vet hur mycket detta kan komma att skada mitt och mina barns liv. Är detta något som kan ses som ett olaga hot eller vad går detta hot som? Vad kan jag göra, kan jag anmäla detta?
Linda Khalid |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du beskriver kan under vissa omständigheter vara olagligt. De brott som enligt min bedömning kan komma i fråga är olaga hot och olaga tvång, som vi finner i brottsbalken (1962:200) (BrB). Jag kommer nedan att redogöra för vad som krävs för att dessa brott ska aktualiseras.Olaga hotOlaga hot innebär att man hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år (4 kap. 5 § BrB).För att det ska vara fråga om olaga hot krävs alltså dels hot om brottslig gärning och dels att hotet framkallat allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Av din fråga framgår att hotet är en orosanmälan på falska grunder. Det är en brottslig gärning att göra en orosanmälan på falska grunder. Att hos åklagare, polismyndigheten eller annan myndighet sanningslöst anklaga någon annan för en brottslig gärning, påstå besvärande omständighet eller förneka friande eller mildrande omständighet, klassas som falsk tillvitelse (15 kap. 7 § BrB). Rekvisitet "hot om brottslig gärning" är därmed uppfyllt. Den andra frågan är då om hotet varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla för din eller annans säkerhet till person, frihet eller frid. Det är av betydelse på vilket sätt hotet uttalas, parternas relation till varandra, hur gärningspersonen agerar i övrigt och vad den hotade känner till om gärningspersonens agerande sedan tidigare. Om hotet har framkallat allvarlig rädsla och om det varit syftet med hotet vet du själv bäst, men eftersom att du skriver att personen vet att en orosanmälan skulle skada ditt och dina barns liv, utgår jag från att även rekvisitet avseende allvarlig rädsla samt säkerhet till person, frihet och frid är uppfyllt. Olaga tvångBrottet olaga tvång aktualiseras när någon genom hot om brottslig gärning tvingar någon annan att göra, tåla eller underlåta något. Straffet för olaga tvång är böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 4 § BrB). Jag har redan konstaterat att det rör sig om hot om brottslig gärning (falsk tillvitelse). För brottet olaga tvång krävs också att hotet har resulterat i att den som blivit hotad har gjort, tålt eller underlåtit något. För straffansvar förutsätts alltså att inte endast att gärningspersonen haft för avsikt att få dig att göra som denne säger, utan även att du gjort det. SammanfattningSammanfattningsvis kan personen ha begått brotten olaga hot och olaga tvång. Värt att understryka är att det förutsätts att personen i fråga är medveten om att anmälan sker på falska grunder. Om det som personen tänker anmäla är sant eller om personen tror/misstänker att det är sant, är det inte fråga om varken olaga hot eller olaga tvång.Om du känner dig hotad eller utsatt, skulle jag givetvis råda dig att göra en polisanmälan. Det är sedan upp till åklagaren att avgöra om gärningarna är brottsliga och om bevisen räcker för att väcka åtal.Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Är "vänta bara" ett hot?

2021-09-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är vänta bara. Ett hot?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga ska vi kika i brottsbalken (BrB).Vad är olaga hot?Olaga hot innebär att någon hotar en annan person med en brottslig gärning som är ägnad att framkalla allvarlig rädsla för den hotades säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (4 kap 5 § BrB).Det måste alltså röra sig om hot om en brottslig gärning i sig, t.ex. hot om misshandel. Att hota om någonting som inte i sig utgör en brottslig gärning faller inte inom ramen för brottet olaga hot. Det är t.ex. inte olagligt att hota om att avslöja en otrohetsaffär. Bedömningen avseende om hotet är att ägnat att framkalla allvarlig rädsla ska göras utifrån de faktiska förhållandena i det enskilda fallet. Man tittar bland annat på hur hotet uppfattas från den hotades synvinkel. Hotet ska alltså vara så pass allvarligt att brottsoffret kan antas bli rädd på riktigt.Det spelar ingen roll om gärningspersonen har för avsikt att fullfölja brottet eller inte, brottet fullbordas genom att man på något sätt uttrycker ett hot om en brottslig gärning.Den sista förutsättningen för att hotet ska kunna räknas som brottsligt är att gärningspersonen ska ha uppsåt till hotet (1 kap 2 § första stycket BrB). Gärningspersonen ska alltså vilja hota en annan person för att framkalla rädsla.Är "vänta bara" ett hot?Det är oklart vad som avses med meningen "vänta bara" i din fråga. Meningen i sig utgör ju inget hot om brottslig gärning och utgör därmed inte heller brottet olaga hot. Visserligen skulle en person som använder sig av meningen på ett visst sätt ge viss antydan till hot om brott. Vilket brott det i så fall skulle vara är ju dock också oklart om det inte framgår. Det kan också framhållas här att beviskrav för brott är väldigt högt ställt. Därmed skulle meningen "vänta bara" knappast räcka för att klassificeras som olaga hot.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att filma en olycka?

2021-08-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Är det olagligt att filma en olycka eller en händelse om man inte får med dom drabbade eller ansikten/nummerplåtar på bild/video
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall det är olagligt att filma en olycka där man inte ser personerna eller liknande i videon.Är det olagligt att filma en olycka?Att filma en olycka skulle kunna bedömas som olaga integritetsintrång (4 kap. 6 c § BrB). I detta fall att det sprids bild på att någon befinner sig i en mycket utsatt situation, om spridningen är ägnad åt att medföra allvarlig skada för den som bilden rör.Med skada avses enligt lagkommentar skada på privatlivet och den personliga integriteten. Att den ska vara allvarlig innebär att det ska handla om situationer där spridningen kan leda till psykiskt lidande eller andra allvarliga negativa konsekvenser för den enskilde. Vid bedömningen fästs särskild betydelse vid vilken typ av uppgifter det är fråga och om hur och i vilken omfattning de blivit spridda (prop. 2016/17:222 s 96).Straffet för olaga integritetsintrång är böter eller fängelse i högst 2 år, eller vid grovt brott, fängelse i lägst 6 månader och högst 4 år (4 kap. 6 c-d §§ BrB). Oftast bedöms påföljden till fängelse, men det måste bestämmas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.Om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var försvarlig, ska det inte dömas till ansvar. (4 kap. 6 c § tredje stycket BrB)För att bestämmelsen ska bli tillämplig, krävs det att bilderna faktiskt sprids. Du nämner bara vad som sker ifall olyckan filmas, inte att den faktiskt sprids. Om den inte sprids utan bara filmas, är det inte talan om olaga integritetsintrång. Med spridning avses att uppgifterna görs tillgängliga för fler än ett fåtal personer. Spridningen ska vara ägnad åt att medföra allvarlig skada. Det innebär inte att den måste göra det i det enskilda fallet, utan den ska typiskt sett kunna medföra sådan skada.Sammanfattningsvis får man inte sprida bilder från en olycksplats i syfte att kränka eller medföra allvarliga skada för exempelvis ett olycksoffer. Om detta kan undvikas genom att offret inte syns på bilderna är svårt att avgöra, då det kan vara kränkande för personen ändå.Hoppas detta gav dig svar på din fråga! Om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på lawline igen.Vänliga hälsningar,

Någon har gjort intrång i min patientjournal

2021-08-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min chef har berättat för mig att han känner till saker som finns i min patientjournal. Detta har han skriftligen meddelat mig. Enligt journallogg har intrång skett av obehörig personal som inte minns varför de varit inne i min journal. De nekar också till att ha fört journalinformationen vidare till någon. Jag har sedan dess sökt ett nytt jobb och arbetsgivaren där har nu samma information som min förra chef hade men han nekar till att ha uppgivit den till min nya arbetsgivare.Är det någon idé att jag polisanmäler journalintrånget när samtliga nekar och "inte minns". Den nya arbetsgivaren vägrar tala om för mig hur de fått till sig informationen. Kan de göra det? De skyddar ju potentiellt en brottsling! Är inte det straffbart?Vad bör jag göra?/Förtvivlad.
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaHar du blivit utsatt för ett brott?Att utgå ifrån informationen i din fråga verkar det som att du har blivit utsatt för brottet dataintrång enligt 4 kap. 9 c § Brottsbalken (BrB). Då personer får bara ta del av ens patientjournal om de är behöriga och jobbar med att vårda personen enligt 4 kap. 1 § patientdatalagen (2008:355).Har din chef gjort något brottsligt?Utifrån din fråga verkar det som att din chef inte har själv läst din journal utan fått det berättat till sig av personen som läste din journal. Detta gör att det kan bli svårt att argumentera att han har gjort sig skyldig till intrånget. Det eventuella brott han skulle kunnat begå är förtal enligt 5 kap. 1 § BrB). Då om det går att anse att han har spridit vidare informationen till andra (tredje man) och den informationen utgör en skada för dig. Är det olagligt att inte berätta hur de tog del av informationen?Det är inte olagligt att inte berätta vem som har begått ett brott. Det blir olagligt när man aktivt hjälper gärningsmannen genom exempelvis radera information eller gömmer personen enligt 17 kap. 11 BrB.Vad ska du göra?Du ska alltid anmäla om du tror du har blivit utsatt för ett brott och i detta fall ska du göra en polisanmälan (hur du går tillväga för att göra en anmälan hittar du här). Efter du anmälan kommer det startas en utredning hos polisen angående den polisanmälan som gjordes. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,