Olovligen befinna sig i annans trädgård

2019-09-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vår granne dök upp helt plötsligt utanför vårt köksfönster igår. Hon står några meter utanför och fotograferar in mot oss när vi sitter och äter.Är det lagligt ?
Isabelle Nordin |Hej och tack att du vänder dig till Lawline!För att snabbt ge dig ett svar på frågan så är det inte lagligt för din granne att vara i din trädgård och fotografera in i bostaden om du inte vill ha hen där. Att olovligen befinna sig, eller kvarstanna i annans bostad, rum, hus, gård eller fartyg utgör hemfridsbrott enligt 4 kap 6 § brottsbalken (BrB), med böter, eller om brottet är att anses som grovt, fängelse som påföljd.Den andra frågan som blir aktuell är bestämmelsen i 4 kap 6 a § BrB om kränkande fotografering. Av lagrummet framgår att en person som olovligen och i hemlighet tar en bild av någon som befinner sig i en bostad kan dömas till böter eller fängelse. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Jag blir hotad av mannen som är pappa till mitt ofödda barn, vad ska jag göra?

2019-09-03 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej..Undrar. Känner mig orolig, stressad och rädd.En man som jag blivit gravid med vill att jag gör abort. Jag förstår hans situation men kan ej göra abort, det känns för mig hemskt. Nu är det så att han är arg för att jag inte vill höra abort och säger hemska saker. Tex att jag är en slampa, barnet är en horunge, han hatar mig, jag är äcklig, han hoppas jag får missfall med mera och nu sist "Glöm inte att jag vet var du bor, du ska få se". Jag har själv inte sagt så mycket tillbaka förutom att detta är bådas ansvar att det blivit en graviditet och att han inte kan skylla på mig som han gör.Min fråga är, borde jag söka hjälp hos polis?Mvh
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter som en hemsk situation, och du ska verkligen inte behöva bli utsatt för detta. Det finns hjälp att få!Du kan alltid vända dig till en kvinnojour som är specialiserad att hjälpa kvinnor som är utsatta för våld, hot, kränkningar eller övergrepp. De finns där om du vill prata om din situation, eller ha råd kring en eventuell polisanmälan. Vill du ha mer information om kvinnojourerna, kan du vända dig till Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige). Av din fråga verkar det som att mannen kan ha gjort sig skyldig till olaga hot. Detta är ett brott som regleras i brottsbalken (BrB) 4 kap. 5 §. Olaga hot innebär att någon hotar någon annan med brottslig gärning, ofta rör det sig om hot om våld eller liknande. Hotet ska vara ägnat att framkalla allvarlig rädsla för din egen eller någon annans säkerhet vad gäller säkerhet till person, egendom, frihet eller frid.Det krävs inte att hotet om brottslig gärning uttrycks konkret, t.ex. att man ska skada någon. Det räcker att personen på ett eller annat sätt antyder detta, för att det ska kunna räknas som olaga hot. Av det du beskriver låter det som att mannen har uttryckt hot om att han ska skada dig, någon eller något du bryr dig om. Jag tänker då främst på att han sagt att han vet var du bor och att "du ska få se". Det är uppenbart att detta har väckt känslor av rädsla och obehag hos dig. Jag tycker att du ska se mycket allvarligt på de saker som mannen har sagt till dig. Jag skulle därför råda dig att göra en polisanmälan där du beskriver vad du har blivit utsatt för och hur mannen har uttryckt sig. Som jag beskrev ovan kan du ta hjälp av en kvinnojour om du vill gå vidare med en polisanmälan, eller om du bara vill prata ut med någon om din situation och be om fler råd. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får exmaken komma och gå som han vill i huset?

2019-08-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag och min make genomgår just nu en skilsmässa och han har flyttat. Jag bor för tillfället kvar i huset ett tag till. ( Huset är sålt)Min fråga är: får han lov att komma och gå som han själv vill i huset när jag fortfarande bor kvar? Och speciellt när jag inte är hemma?
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Att olovligen gå in in någon annans hus, rum, tomt etc. utgör hemfridsbrott (4 kap. 6 § brottsbalk). Lagtexten lyder "Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter". Jag förstår det som att du inte ger ditt samtycke till att din exmake går in i ditt hus, varför det står klart att det sker olovligen. Det kan understrykas att det inte spelar någon roll om man bryter upp en dörr eller bara går in genom dörren - det är hemfridsbrott ändå. Det som kan vara svårare att bedöma är huruvida huset är att se som någon annans bostad i lagens mening. Av det du skriver förstår jag det som att din man flyttat ut. Rekvisiten för hemfridsbrott är uppfyllda om det är klargjort att man inte längre bor på stället, t. ex att köpt en ny bostad/ skrivit på hyreskontrakt och man därför fått en ny bostad (se Svea hovrätts dom B11573-17). Det krävs också att du gör det tydligt för din exman att denne inte har lov att gå in i huset Om du inte tillåter att han går in i bostaden men han inte vet om detta kan det bli svårare att bevisa att han inte hade uppsåt till att det sker olovligen.Sammanfattningsvis får din man inte komma in i huset om denne fått en ny bostad och du gör det klart för denne att du inte samtycker till att din man går in i huset.

Använda annans facebook utan tillåtelse, ett brott?

2019-08-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om någon gå in på din Facebook och skrivet meddelande å skickar till dina vänner är de ett brott
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det utgör ett brott att logga in på någon annans facebook-konto och skriva meddelanden till människor på kontoägarens kontaktlista. Vad säger lagen? Att använda någon annans facebook-konto utan tillåtelse är olagligt och kallas för dataintrång. Detta brott är beskrivet i 4 kap 9 c § Brottsbalken. Enligt bestämmelsens andra stycke kan brottet vara att anse som grovt om gärningen orsakar allvarlig skada eller avsett ett stort antal uppgifter eller annars varit av särskilt farlig art. För brott av normalgraden föreskriver straffskalan att gärningsmannen döms till böter eller fängelse i högst två år. Det kan även vara värt att notera att beroende på vad gärningsmannen skriver kan de meddelanden som han skickar till kontoägarens kontaktlista i sig utgöra brott, till exempel hot, förtal, förolämpning och liknande. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Vägrar logga ut från konto på laptop, åtgärder?

2019-09-07 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag och mitt ex separerade för snart ett år sedan. Vi ägde tillsammans en macdator som jag lät honom behålla. På datorn hade jag ett eget inlogg, ett inlogg som han nu lyckats komma in på, där har han gått igenom allt tänkbart bl a sms. Han vägrar låta mig få tag i datorn och stänga ner mitt konto, han menar på att allt som är i datorn äger han. Vad har jag rätt att göra? Känns som hela identiteten är kapad och jag vet inte vad som är kopplat till datorn och som han fortsatt kan se.
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad du kan göra åt att ditt ex har loggat in på ditt apple-konto och läser vad du har lagrat på detta. Vad säger lagen? Att ta sig in på och använda någon annans digitala konto (exempelvis apple-ID eller facebook-konto) utan kontohavarens tillåtelse är brottsligt och kallas för dataintrång. Brottet beskrivs i 4 kap 9 c § brottsbalken (BrB). För dataintrång kan man dömas till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är att anse som grovt, till exempel för att den förbjudna gärningen orsakat stor skada eller avsett stort antal uppgifter kan gärningsmannen dömas till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vad du bör göra En första åtgärd jag kan rekommendera är att vända dig till Apple och undersöka möjligheter att logga ut kontot på distans, detta är en tjänst som de flesta digitala plattformar erbjuder, jag kan dock inte svara på huruvida denna tjänst existerar för macdatorer eller inte. Om detta inte ger resultat kan det bli aktuellt att göra en polisanmälan mot personen som vägrar sluta använda ditt konto. Detta kan man göra via en e-tjänst hos polismyndigheten. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Vad innebär brottet "grov fridskränkning"?

2019-09-02 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min dotter som är nu 13 år har anmält sin far för misshandel. Det har framkommit att han har sparkat på henne när hon satt på golvet. En annan gång kastat en kökskniv som hade landat precis framför henne o gått i två bitar. Det sista som jag fick se var när han tog strypgrepp på henne o då gjorde jag anmälan. Hon har blivit kränkt med elaka ord som horans barn o min son har han kränkt med ord som homosexuell. Eftersom han ej har slagit min son blev det ingen anmälan för sonen. Kniven har min son som är 14 år fått vittna. Min fråga är ifall detta är ringa misshandel av ett barn som har varit med om mycket på en längre tid som 3år? Tack på förhand!
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilket brott en förälder gör sig skyldig till då denna vid upprepade tillfällen misshandlar sitt/sina barn samt vilken påföljd som kan bli aktuell. Det beteende du beskriver utgör förmodligen grov fridskränkning snarare än misshandel. Vad som anses som grov fridskränkning definieras i 4 kap. 4a § Brb. För att det ska röra sig om grov fridskränkning krävs att personen begått brottsliga handlingar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. BrB, dvs brott mot liv och hälsa, brott mot frihet och frid, sexualbrott eller skadegörelsebrott. För att det ska röra sig om grov fridskränkning krävs också att det ska vara minst 2 brottsliga gärningar av den angivna typen. Som huvudregel brukar man säga att ju allvarligare brott desto mindre antal krävs för att beteendet ska anses som upprepat. Den som gjort sig skyldig till grov fridskränkning kan dömas till fängelse i lägst nio månader och högst sex år. Jag skulle rekommendera att ni upprättar en polisanmälan avseende samtliga händelser som du har beskrivit i frågan. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Vänligen,

Polisanmäla i efterhand

2019-08-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min expojkvän har mordhotat min familj och varit verbalt elak mot mig under flera års tid. Kan jag anmäla honom i efterhand för det han utsatt mig för? Har mått psykiskt dåligt och haft ångest på grund av honom. Tidigare har anmälningarna lagts ner så tror inte att det kommer leda nånvart om jag anmäler honom igen men det skulle vara skönt att få nån slags upprättelse.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Självfallet kan du, och i min mening ska du även, anmäla i efterhand! Jag förstår att det känns som ett slag i ansiktet när en anmälan inte leder till något, därför kan det hjälpa att förstå att en åklagare eller förundersökningsledare har fler saker att ta hänsyn till som många inte tänker på. Ett sådant är bevisläget och ett annat är kostnaden för en rättegång i förhållande till omständigheter m.m. Däremot stärker en anmälan många andra saker i ett senare led, t ex ett åtal för grov kvinnofridskränkning enligt brottsbalken 4 kap. 4 a §. som syftar till att hjälpa kvinnor som blir eller har blivit utsatta för upprepat våld, hot och kränkningar i nära relationer. Här spelar konsekventa anmälningar en stor roll. Det finns även rent polisiära syften som statistik och underrättelse. Ditt ex kanske gör såhär igen, mot dig eller någon annan vilket gör att polisen kommer att kunna arbeta mer effektivt i att förebygga brott. Och så den sista och viktiga pusselbiten i mitt svar: Det finns goda anledningar för dig att anmäla kränkningarna du utsatts för som ett led i arbetet med din egen självkänsla, eller upprättelse som du säger. En anmälan är även ett sätt för dig själv att berätta att det du utsatts för inte är okej eller godtagbart utan tvärtom straffbart oavsett om bevisläget leder till en fällande dom eller inte. Det gör det nämligen inte mindre sant. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till i framtiden!

Utge sig för att vara någon annan på sociala medier

2019-08-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag vet inte om detta jag gjort är något som gör att jag kan få fängelse. Jag har använt en persons bilder och låtsats vara personen på instagram och snap. Har enbart tagit bilderna, aldrig använt hela personens namn eller tagit personens personuppgifter och dylikt. Inte heller bett andra om pengar osv. Personen vet vem jag är. Och säger att hen ska polisanmäla mig. Det jag undrar är om polisen kommer göra något?? Är fruktansvärt orolig då jag gjort ett jävla misstag.
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Brottet som kan komma i fråga är "olovlig identitetsanvändning" 4 kap 6 b para. BrB. Bedrägeri verkar inte aktuellt då du säger att du inte försökt tillskansa dig pengar. Brottet olovlig identitetsanvändning innebär att någon olovligen använder annans identitetsuppgifter och utger sig för att vara den personen och därigenom orsakar skada eller olägenhet. Det kan ge böter eller fängelse i högst 2 år beroende på hur grovt brottet är.Brottet innefattar användning av namn, personnummer, födelsedatum, e-post, bilder, alias m.m. Det kan alltså räcka med att du använt bilder och förnamn/smeknamn/alias. Det som spelar roll är om uppgifterna räcker för att identifiera en person. Sedan ska även detta ge upphov till skada eller olägenhet för personen i fråga, med skada menas ekonomisk skada och med olägenhet menas obehag eller nackdel. I detta fallet är olägenhet det troliga valet om personen vill gå vidare med ärendet. I förarbetena till lagen anges att enbart skapandet av ett sådant konto på sociala medier kan medföra utsatthet och obehag, då det används av stor andel av alla i dagens samhälle. Olägenhet kan även föreligga då man kommenterar saker i den andre personens namn på sociala medier där andra kan se. För att du ska kunna dömas krävs vidare att du har uppsåt till dina gärningar, alltså gjort det medvetet. Du verkar varit medveten men nu ångrar dig. Ditt fall kommer troligen stanna på böternivå om ärendet skulle gå vidare utifrån den information du angett, det är endast de grövsta fallen som orsakat omfattande skada eller olägenhet som kan ge fängelse. Med vänlig hälsning