Är "vänta bara" ett hot?

2021-09-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är vänta bara. Ett hot?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga ska vi kika i brottsbalken (BrB).Vad är olaga hot?Olaga hot innebär att någon hotar en annan person med en brottslig gärning som är ägnad att framkalla allvarlig rädsla för den hotades säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (4 kap 5 § BrB).Det måste alltså röra sig om hot om en brottslig gärning i sig, t.ex. hot om misshandel. Att hota om någonting som inte i sig utgör en brottslig gärning faller inte inom ramen för brottet olaga hot. Det är t.ex. inte olagligt att hota om att avslöja en otrohetsaffär. Bedömningen avseende om hotet är att ägnat att framkalla allvarlig rädsla ska göras utifrån de faktiska förhållandena i det enskilda fallet. Man tittar bland annat på hur hotet uppfattas från den hotades synvinkel. Hotet ska alltså vara så pass allvarligt att brottsoffret kan antas bli rädd på riktigt.Det spelar ingen roll om gärningspersonen har för avsikt att fullfölja brottet eller inte, brottet fullbordas genom att man på något sätt uttrycker ett hot om en brottslig gärning.Den sista förutsättningen för att hotet ska kunna räknas som brottsligt är att gärningspersonen ska ha uppsåt till hotet (1 kap 2 § första stycket BrB). Gärningspersonen ska alltså vilja hota en annan person för att framkalla rädsla.Är "vänta bara" ett hot?Det är oklart vad som avses med meningen "vänta bara" i din fråga. Meningen i sig utgör ju inget hot om brottslig gärning och utgör därmed inte heller brottet olaga hot. Visserligen skulle en person som använder sig av meningen på ett visst sätt ge viss antydan till hot om brott. Vilket brott det i så fall skulle vara är ju dock också oklart om det inte framgår. Det kan också framhållas här att beviskrav för brott är väldigt högt ställt. Därmed skulle meningen "vänta bara" knappast räcka för att klassificeras som olaga hot.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att filma en olycka?

2021-08-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Är det olagligt att filma en olycka eller en händelse om man inte får med dom drabbade eller ansikten/nummerplåtar på bild/video
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall det är olagligt att filma en olycka där man inte ser personerna eller liknande i videon.Är det olagligt att filma en olycka?Att filma en olycka skulle kunna bedömas som olaga integritetsintrång (4 kap. 6 c § BrB). I detta fall att det sprids bild på att någon befinner sig i en mycket utsatt situation, om spridningen är ägnad åt att medföra allvarlig skada för den som bilden rör.Med skada avses enligt lagkommentar skada på privatlivet och den personliga integriteten. Att den ska vara allvarlig innebär att det ska handla om situationer där spridningen kan leda till psykiskt lidande eller andra allvarliga negativa konsekvenser för den enskilde. Vid bedömningen fästs särskild betydelse vid vilken typ av uppgifter det är fråga och om hur och i vilken omfattning de blivit spridda (prop. 2016/17:222 s 96).Straffet för olaga integritetsintrång är böter eller fängelse i högst 2 år, eller vid grovt brott, fängelse i lägst 6 månader och högst 4 år (4 kap. 6 c-d §§ BrB). Oftast bedöms påföljden till fängelse, men det måste bestämmas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.Om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var försvarlig, ska det inte dömas till ansvar. (4 kap. 6 c § tredje stycket BrB)För att bestämmelsen ska bli tillämplig, krävs det att bilderna faktiskt sprids. Du nämner bara vad som sker ifall olyckan filmas, inte att den faktiskt sprids. Om den inte sprids utan bara filmas, är det inte talan om olaga integritetsintrång. Med spridning avses att uppgifterna görs tillgängliga för fler än ett fåtal personer. Spridningen ska vara ägnad åt att medföra allvarlig skada. Det innebär inte att den måste göra det i det enskilda fallet, utan den ska typiskt sett kunna medföra sådan skada.Sammanfattningsvis får man inte sprida bilder från en olycksplats i syfte att kränka eller medföra allvarliga skada för exempelvis ett olycksoffer. Om detta kan undvikas genom att offret inte syns på bilderna är svårt att avgöra, då det kan vara kränkande för personen ändå.Hoppas detta gav dig svar på din fråga! Om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på lawline igen.Vänliga hälsningar,

Någon har gjort intrång i min patientjournal

2021-08-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min chef har berättat för mig att han känner till saker som finns i min patientjournal. Detta har han skriftligen meddelat mig. Enligt journallogg har intrång skett av obehörig personal som inte minns varför de varit inne i min journal. De nekar också till att ha fört journalinformationen vidare till någon. Jag har sedan dess sökt ett nytt jobb och arbetsgivaren där har nu samma information som min förra chef hade men han nekar till att ha uppgivit den till min nya arbetsgivare.Är det någon idé att jag polisanmäler journalintrånget när samtliga nekar och "inte minns". Den nya arbetsgivaren vägrar tala om för mig hur de fått till sig informationen. Kan de göra det? De skyddar ju potentiellt en brottsling! Är inte det straffbart?Vad bör jag göra?/Förtvivlad.
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaHar du blivit utsatt för ett brott?Att utgå ifrån informationen i din fråga verkar det som att du har blivit utsatt för brottet dataintrång enligt 4 kap. 9 c § Brottsbalken (BrB). Då personer får bara ta del av ens patientjournal om de är behöriga och jobbar med att vårda personen enligt 4 kap. 1 § patientdatalagen (2008:355).Har din chef gjort något brottsligt?Utifrån din fråga verkar det som att din chef inte har själv läst din journal utan fått det berättat till sig av personen som läste din journal. Detta gör att det kan bli svårt att argumentera att han har gjort sig skyldig till intrånget. Det eventuella brott han skulle kunnat begå är förtal enligt 5 kap. 1 § BrB). Då om det går att anse att han har spridit vidare informationen till andra (tredje man) och den informationen utgör en skada för dig. Är det olagligt att inte berätta hur de tog del av informationen?Det är inte olagligt att inte berätta vem som har begått ett brott. Det blir olagligt när man aktivt hjälper gärningsmannen genom exempelvis radera information eller gömmer personen enligt 17 kap. 11 BrB.Vad ska du göra?Du ska alltid anmäla om du tror du har blivit utsatt för ett brott och i detta fall ska du göra en polisanmälan (hur du går tillväga för att göra en anmälan hittar du här). Efter du anmälan kommer det startas en utredning hos polisen angående den polisanmälan som gjordes. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Hur gör man när någon upprättat en falsk profil i annans namn på nätet?

2021-08-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Det har skapats en profilsida på en datingsida som säger sig vara jag. Då jag ej nyttjat denna sida på över ett år, samt raderade kontot när jag avslutade mitt användande av datingsidan för jag träffade min fästman jag lever med idag.Hur kan jag gå vidare med detta?
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Olovlig identitetsanvändningOm någon skapar en falsk profil i ditt namn kan det utgöra olovlig identitetsanvändning (4 kap. 6 b § brottsbalken). Brottet innebär att någon utger sig för att vara en annan person genom att olovligen använda sig av en annan person identitetsuppgifter. För att en person ska kunna dömas för brottet måste handlingen ha gett upphov till skada eller olägenhet för den person vars uppgifter använts. Straffet för olovlig identitetsanvändning är böter eller fängelse i högst två år. Bestämmelsen ska alltså kunna användas för att komma åt någon som upprättat en falsk profil i annans namn. Det som krävs är att användningen skett olovligen, och att en annan persons identitetsuppgifter brukats som t.ex. namn, bilder eller e-postadress.Gärningsmannen ska ha utgett sig för att vara en annan person och genom användandet bidragit till olägenhet eller skada. Hur ska man gå tillväga?Min rekommendation är att anmäla det falska kontot på dejtingsidan genom att mejla till företaget eller fylla i ett formulär och försöka uppmärksamma företaget på att du har blivit utsatt för en identitetsstöld så att de kan stänga ner kontot. Många hemsidor och sociala medier arbetar idag effektivt för att ta bort falska profiler vilket ofta göra att man kan får hjälp fort. Om detta pågått under en längre tid och du vill polisanmäla personen för olovlig identitetsanvändning, rekommenderar jag dig att gå direkt till polisen innan du anmäler kontot på dejtingsidan så att inte kontot raderas innan det finns dokumenterat. Polisanmälan kan du göra genom att ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Vad kan man göra när grannen olovligen beträder ens tomt?

2021-08-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Granne har smygit in på min tomt en natt. Har övervakningskamera som spelat in händelsen och han har hällt ut någon form av vätska på flera av mina träd. Lövträden försämrar hans sjöutsikt och skuggar hans tomt på sommaren.Vad kan jag göra?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna som är relevanta för att besvara din fråga finns i Brottsbalken (BrB).HemfridsbrottOm någon olovligen beträder din tomt är personen skyldig till hemfridsbrott (4 kap. 6 § BrB). SkadegörelseDu nämner att din granne har setts hälla ut någon form av vätska på flera av dina träd och att det finns skäl att tro att han har gjort detta för att förstöra dem. I sådant fall kan han även ha gjort sig skyldig till skadegörelse (12 kap. 1 § BrB). Vad kan du göra?Eftersom det rör sig om brottsliga gärningar är mitt råd till dig att du polisanmäler det som har hänt. Du kan antingen ringa 114 14 eller tipsa via polisens hemsida (klicka här). Jag hoppas att allting löser sig och att du har fått svar på din fråga. Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.Med vänlig hälsning,

Har blivit utsatt för id-kapning, vad ska jag göra?

2021-08-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag har fått 5 fakturor på 5 verkliga ställen. Jag har fått att jag ska betala en viss summa som fakturorna säger men jag har alldrig beställt något, kollar jag på mitt mobila bank-ID historian så står set att jag loggat in och skrivit under. Snälla hjälp!! Jag antar att jag ska kontakta polisen och dessa olika ställena om detta. Men snälla HJÄLP!!!!!
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att utgå ifrån informationen i din fråga så har du blivit utsatt för ID-kapning eller även kallat kontokortsbedrägeri och det är olagligt att använda någon annans identitet (4 kap. 6 b § brottsbalken).Vad ska du göra?Du ska börja med att polisanmäla detta och när det kommer till att polisanmäla kontokortsbedrägeri så kan du göra anmälan här. Sedan så ska du kontakta alla bolag som du har fått fakturor ifrån och bestrida dem. Då ska du informera bolagen om att du bestrider fakturan för att du har blivit utsatt för id-kapning (om du behöver hjälp att bestrida fakturan så hittar du mer information här). Sedan efter det ska du kontakta kreditupplysningsbolag för att spärra ditt personnummer så personen inte kan fortsätta teckna lån och krediter (en lista med de mest använda bolagen hittar du här). Sedan bör du kontakta din bank och informera dem så de kan hjälpa dig med exempelvis spärra ditt kort från att göra utlandsköp och spärra ditt bank-id. Till sist bör du kontakta Skatteverket och kolla så all information stämmer och undersöka om några ändringar har skett. Sammanfattning:PolisanmälBestrid fakturorSpärra personnummerKontakta din bankKontakta skatteverketYtterligare information och checklistor för id-kapningar hittar du här.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Vad gör man om någon spridit ens nakenbilder?

2021-08-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har skickat en nakenbild till en kille och har nu fått reda på att han sparat den och visat för sina vänner. Fast jag bad honom att inte göra detta. Får han göra det? Jag ville ju bara att han skulle se. Kan jag göra något åt detta?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med vill jag säga att jag beklagar din situation. Jag hoppas att jag kan bringa lite klarhet i vad som nu gäller.Det finns inget generellt förbud mot att behålla en bild på en enskild person som har tagits eller skickats med samtycke. Det framgår inte hur gammal du var när bilderna togs. Om du är under 18 år på bilderna och alltså räknas som ett barn enligt lagens mening, så skulle killen kunna göra sig skyldig till barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 § brottsbalken (BrB). För att det ska röra sig om barnpornografi krävs det att bilden är tagen med ett sexuellt syfte, att vara naken är ett sådant exempel. Vidare krävs det att det framgår av bilden 1.Att pubertetsutvecklingen för personen på bilden inte är fullbordad, eller2. Att det av bilden eller omständigheterna kring bilden framgår att den avbildade personen är under 18 år.Det behöver dock inte vara ett brott att spara bilderna ifall bilderna tagits i en relation med samtycke från båda parterna och där de båda är över 15 år, d.v.s. "byxmyndiga".Även om det alltså inte behöver vara brottsligt att inneha bilderna om personen på bilden är över 18 år är det olagligt att sprida vidare intima bilder på någon annan. Att sprida intima bilder kan klassas som olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c § BrB. Om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden berör, kan man dömas till antingen böter eller fängelse i högst två år. Sammanfattning och min rekommendationOm du tog bilden när du var under 18 år kan den som innehar bilden göra sig skyldig till barnpornografibrott. Är du över 18 år, är det inte olagligt att han har nakenbilden men att han spridit bilden är däremot olagligt. Min rekommendation är därför att du ska göra en polisanmälan där du berättar om din situation för att kunna få hjälp att gå vidare med ärendet. Samla så mycket bevis du kan som du sedan kan uppvisa. En bra början är till exempel chattkonversationer mellan dig och killen och om möjligt även hans vänners chattkonversationer där bilden syns.Jag hoppas att du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig inom kort. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänligen,

Vilket brott utgör ett opassande uttalande?

2021-08-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Var med om att en chef gjorde en del opassande uttalande mot mig på jobbet.I samma situation hoppade denne även ut ur sin truck på ett sådant sätt att jag fick ta ett steg tillbaka för att inte träffas av dörren.När detta hände, så blev det för mlg en hotfull situation.Är detta grund för polisanmälan?Viken lagtext?
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!Eftersom du inte närmare beskriver vad uttalandet innehöll eller vad du uppfattade som opassande är det svårt att göra en korrekt bedömning kring vilken typ av brott det kan röra sig om. Men om uttalandet var av sexuell karaktär kan det röra sig om ett sexuellt ofredande. Brottet regleras i 6 kap. 10 § Brottsbalken (BrB). För att ett uttalande ska bedömas som ett sexuellt ofredande ska uttalandet vara ägnat att kränka den utsatta personens sexuella integritet. Om det fanns en sådan intention från din chefs sida är det alltså möjligt ett det rör sig om ett sexuellt ofredande. Var uttalandet inte av sexuell karaktär kan det istället röra sig om förolämpning, vilket regleras i 5 kap. 3 § BrB. Där framgår det att en person som gör ett nedsättande uttalande med syfte att kränka den andra personens självkänsla eller värdighet kan göra sig skyldig till brottet förolämpning. Uttalandet, tillsammans med agerandet att hoppa ut ur trucken på ett, vad du uppfattade hotfullt sätt, skulle kunna utgöra ett ofredande. Brottet finns reglerat i 4 kap. 7 § BrB där det framgår att den som utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst beteende kan göra sig skyldig till ofredande. Dock krävs det att personen i fråga har haft för avsikt att gärningen ska kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. I ditt fall måste chefens således haft för avsikt att kränka din frid genom sitt agerande. Sammanfattningsvis kan din chef ha gjort sig skyldig till ett brott, men vilket är svårt att avgöra enbart baserat på dina uppgifter. Vilken karaktär uttalandet hade samt vilken din chefs intention var med agerandet är det som blir avgörande.Hoppas att du har fått svar på din fråga!