Är det olagligt att i smyg spela in en ljudfil när man har sex med en annan person?

Om jag har en vän på besök och hen i smyg spelar in ljudinspelning då vi har samlag utan mitt godkännande, är det brottsligt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (BrB).


Olaga avlyssning


I 4:9a BrB finns en bestämmelse som reglerar ljudinspelningar som kan vara olagliga. Däremot så förutsätter det att den som spelar in inte deltar för att det ska vara olagligt. Eftersom din vän är med i ljudinspelningen så är det inte olagligt och personen kan inte dömas till olovlig avlyssning i 4:9a BrB.


För att en person ska dömas till olovlig avlyssning krävs att:

  1. Det olovligen sker i hemlighet
  2. avlyssnar eller upptar a) tal i enrum, b) samtal mellan enskilda eller c) förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst till vilken allmänheten inte äger tillträde, och som han eller hon inte deltar i eller som han eller hon obehörigen berett sig tillträde till
  3. med hjälp av tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud.(Lexino, på databasen JUNO).

Olaga integritetsintrång


Skulle personen däremot sprida vidare ljudfilen kan personen dömas för olaga integritetsintrång (4:6c BrB).

I 4:6c BrB står följande:

“Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida

  1. bild på eller annan uppgift om någons sexualliv,
  2. bild på eller annan uppgift om någons hälsotillstånd,
  3. bild på eller annan uppgift om att någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid,
  4. bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation, eller
  5. bild på någons helt eller delvis nakna kropp (stycke 1)

döms, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör, för olaga integritetsintrång till böter eller fängelse i högst två år. (stycke 2)


Det ska inte dömas till ansvar om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var försvarlig. (stycke 3)


I ditt fall rör det sig om en situation som omfattas i tredje punkten. Det kan även tilläggas att det i paragrafen står “bild eller annan uppgift” där ljudfil omfattas i annan uppgift. Stycke 3, som handlar om att man inte kan dömas till ansvar om det är försvarligt, gäller om det handlar om nyhetsförmedling eller att det finns ett stort samhälleligt intresse att sprida informationen, vilket medför att personen i fråga inte kommer komma undan på grund av detta om hen skulle sprida ljudfilen.


Vad bör du göra nu?


Mitt bästa tips är att visa din vän detta svaret och förklara situationen. Förklara att du är obehagad och att spridning kan leda till brott. Förhoppningsvis förstår din vän din situation och tar bort ljudfilen. Du kan även visa mitt svar om det är till hjälp.


Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo