Är det olovlig avlyssning att spela in om man inte säger något?

Får jag spela in när någon skäller ut mig? Jag vet att jag får göra ljudinspelningar av samtal jag själv deltar i, men räknas det som att jag deltar i samtalet om jag: a) inte lyckas säga något p.g.a. att den som skäller avbryter och överröstar mig så fort jag försöker? b) är tyst, eftersom jag inte kan tänka mig att något jag skulle kunna säga, skulle kunna förbättra situationen på något vis? Vad säger lagen?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar det undrar du över brottet olovlig avlyssning, och mer specifikt det rekvisit som gör inspelning lagligt om man själv ”deltar”. Reglerna finns i 4 kap. 9 a § brottsbalken.

Inspelning av samtal i enrum och mellan andra är under vissa i lagen angivna förutsättningar olagligt om man gör det utan att själv delta i samtalet. Jag har grävt, men inte hittat någon förklaring eller definition av vad som exakt krävs för att någon ska anses delta. Alltså blir det upp till domstolen i det enskilda fallet att titta på hur omständigheterna i den föreliggande situationen såg ut, och därefter ta ställning. Jag vill dock, med relativt stor säkerhet, påstå att det rör sig om ett deltagande om utskällningen är riktad personligen mot dig, eftersom det inte då rör sig om varken ett samtal i enrum (lagstiftarens exempel på detta är t.ex. bön eller bikt) eller ett samtal ”mellan andra” där du inte själv är med. Om du som i fallet ”a” försöker säga något men blir överröstad, anser jag att du i allra högsta grad är deltagande. Bedömningen av huruvida någon deltar kan inte rimligen grunda sig på någons ljudvolym. Men även om du är helt knäpptyst skulle jag alltså också tro att du anses delta, på grund av ovan nämnda anledningar.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars får du gärna höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo