Straffbart att spotta på någon?

Vad ska man göra om någon spottar på ens vän?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Jag tolkar frågan som om det är straffbart att spotta på någon.


I brottsbalken (framöver förkortat BrB) finns de centrala straffrättsliga bestämmelserna. Den relevanta straffrättsliga bestämmelsen i detta fall är BrB 4 kap 7 §. I bestämmelsen stadgas att den som fysiskt antastar någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande. Straffet för detta är böter eller fängelse i högst ett år. 


Att spotta någon i ansiktet har enligt Högsta domstolen utgjort brottet ofredande enligt NJA 1999 s 725. Även att spotta mot någon där spottet träffar personens kropp utgör ofredande (se t ex Hovrättens mål B 1619-21). Sammanfattningsvis är det alltså straffbart. 


Mitt råd är att anmäla detta. Preskriptionstiden för brottet ofredande är 2 år, det vill säga behöver brottet anmälas inom två år från den inträffade händelsen för att rätten ska kunna åtala personen.


Jag hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler funderingar är du välkommen att återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde.


Hälsningar,

Sonja HamrasmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo