Vad utgör ett skäligt värde för personliga tillhörigheter?

Hej, Om man har en större skuld hos kronofogden, vad kan anses vara en personlig tillhörighet beloppsmässigt som an kan ha rätt att få ha kvar vid en utmätning? smycken kläder tex

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att du undrar över vad som kan undantas utmätning i egenskap av personlig tillhörighet. Jag kommer därför att utgå från det i mitt svar nedan. Regler om utmätning finns i utsökningsbalk (UB).


Utgångspunkten är att kläder och andra föremål till ett skäligt värde som uteslutande används till gäldenärens personliga bruk undantas från utmätning (5 kap. 1 § första punkten UB). Du frågar specifikt om smycken och kläder, vilka båda faller under denna undantagspunkt. Enligt SOU 1964:57 s. 233 undantas i regel inte lyxvaror till högt värde eftersom dessa anses överskrida ett sådant skäligt värde som krävs för att bestämmelsen ska få genomslag. Vad som utgör ett skäligt värde torde i sin tur variera beroende på vad det handlar om för produkt. 


I rättspraxis verkar det saknas riktlinjer för vad som utgör ett skäligt värde för kläder. Däremot torde det endast undantagsvis hända att Kronofogden faktiskt utmäter kläder enligt Lexinos lagkommentar till 5 kap. 1 § UB. Vad gäller smycken utmättes ett armbandsur värt 6000 kr i rättsfallet RH 2003:47. I samma rättsfall meddelades att gäldenären förbehölls 200 kr för att ersätta uret. Slutsatsen blir att en klocka som är värd mer än 200 kr kan anses överstiga den gräns man satt upp för vad som utgör ett skäligt belopp, och skulle därmed också kunna utmätas. Gränsen för vad som anses utgöra ett skäligt belopp för klockor och andra smycken är därför troligtvis relativt låg.


Sammanfattningsvis finns inga klara riktlinjer för vad en personlig tillhörighet som max får vara värd för att den ska undgå utmätning. Det är istället rättspraxis som får vara vägledande. Kläder bör i praktiken utmätas väldigt sällan, medan klockor och andra smycken måste vara värda relativt lite för att kunna undgå utmätning. 


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo