Kan man lämna in narkotika till polisen?

2019-12-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, kan jag lämna in narkotika till polisen utan att jag blir skyldig till något brott?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Högsta domstolenDet är olagligt att befatta sig med narkotika. Det kan dock vara straffritt att lämna in narkotika till polisen, men det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Högsta domstolen friade en person som lämnade in ca 4kg heroin till polisen efter att personen dömts i både tingsrätt och hovrätt, se NJA 2003 s. 361 (här). Personen ifråga hade hämtat ett paket åt en kompis utan att veta att det var narkotika i paketet. När han tog emot paketet misstänkte han att det kunde vara narkotika och förvarade därför paketet i ett vindsförråd. Han frågade sin kompis vad paketet innehöll och när han fick veta att det var heroin bad han kompisen att genast hämta paketet. Kompisen kom inte under de närmsta dagarna och personen ifråga lämnade därför in heroinet till polisen efter att ha haft narkotikan i fyra dagar.Högsta domstolen menade att personen ifråga inte gjort sig skyldig till narkotikabrott eftersom han varit mycket rädd och panikslagen kring hur han skulle kunna ta sig ur situationen han inte själv försatt sig i, och menade också att han agerat inom rimlig tid sett till de omständigheterna. Även om högsta domstolen säger att han borde tagit kontakt med polisen direkt när han misstänkte att det var narkotika, eller i vart fall när han fick reda på att det var heroin, valde domstolen att fria honom eftersom att man vid en samlad bedömning kom fram till att dröjsmålet att kontakta polisen var motiverat. Om man hittar narkotikaOm man hittar gömd narkotika är det bäst att först ringa polisen och berätta att man hittat narkotika. Är det en mindre mängd kan man ringa 114 14 och möjligtvis bli ombedd att ta med det till en polisstation. Är det en större mängd är det bäst att ringa 112 direkt eftersom polisen kan behöva säkra bevisning. Vänligen,

Hur länge finns uppgifter i belastningsregister?

2019-12-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Jag fick en ordningsbot penningsböter 2011-03-26. Och nästa bot 2016-02-24. Ska detta inte vara borta från belastningsregistret nu 2019-12-27. Jag har en rån på mig också 2013-08-27. är det detta som gör att den penningböter är kvar. Trodde att penningsböter förlängs inte. är det kanske så att ett fängelse brott förlänger penningböter.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ordningsbot är en typ av böter som får utfärdas direkt av bl.a. polis och tullanställda. Om den som fått boten godkänner den så motsvarar det en dom som vunnit laga kraft, se 48 kap 1-3 §§ rättegångsbalken (här).Hur länge ett brott står kvar i belastningsregistret är beroende av vilken påföljd personen i fråga har dömts till, vilket framgår av lag om belastningsregister (här). Är påföljden fängelse kommer uppgiften finnas kvar i belastningsregistret fram tills 10 år efter frigivningen, enligt 17 § p.1 (här). Har personen ifråga endast dömts till böter finns det kvar i belastningsregistret i fem år efter domen, 17 § p. 9 (här).Tiden som uppgiften finns i belastningsregistret (gallringstiden) förlängs om man, under tiden som uppgiften finns i registret, begår ytterligare brott som gett en strängare påföljd än penningböter. I så fall förlängs gallringstiden för den tidigare uppgiften med även gallringstiden för den nytillkomna uppgiften, se 18 § (här).SammanfattningEftersom du dömdes till fängelse för rån 2013 samtidigt som den första ordningsboten fanns i registret, förlängs alltså gallringstiden för ordningsboten till 10 år efter att du blev frigiven, dvs. tills dess att fängelsedomen försvinner. En uppgift får dock inte finnas längre än 20 år från det att man dömdes för brottet. Den senaste ordningsboten förlänger inte gallringstiden eftersom det rör sig om penningböter. Vänligen,

Är hyresgästen ansvarig för vattenskador i en hyresrätt?

2019-12-17 i Hyresrätt
FRÅGA |Har en handikappad och utvecklingsstörd dotter som bott i samma lägenhet i 22 år. När hon flyttade in var lägenheten i hyfsat skick, förutom badrummet som sett bättre tider. Nu har hon bytt hyresvärd sedan ett år tillbaka. Problemet nu är att det uppstått en vattenskada i badrummet (duschen) och vi har anmält skadan. Det har alltså inte gjorts någon ang. badrummet på alla år och ingen besiktning har skett av hyresvärden.Nu försöker hyresvärden ålägga henne att åtgärda skadan och hotar med vräkning/ kronofogde om vi inte åtgärdar. Vad har vi för rättigheter?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din dotter bor i en hyresrätt och att det har uppstått en vattenskada i badrummet som hyresvärden menar att din dotter ska ansvara för. Jag förstår det även som att det är fråga om en hyresrätt.Hyresvärdens underhållspliktHyresvärden har en skyldighet att på tillträdesdagen tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Det betyder att lägenheten ska vara i ett acceptabelt och beboeligt skick när hyresgästen flyttar in, se 12 kap 9 § JB (här). Denna underhållsplikt gäller sedan under hela hyrestiden, se 12 kap 15 § JB (här). Utöver att se till att lägenheten är i ett acceptabelt skick är hyresvärden även skyldig att med skäliga mellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra reparationer som kan behövas på grund av normalt slitage och föråldring.Hyresgästens vårdpliktHyresgästen ska vårda lägenheten under hyrestiden, se 12 kap 24 § JB (här). Vårdplikten innebär att hyresgästen ska vidta sådana åtgärder som behövs för den löpande skötseln av lägenheten, som att t.ex. städa och hålla den ren. Hyresgästen är endast skyldig att ersätta skada som uppkommer genom hans eller hennes vållande eller genom vårdslöshet. Ansvaret är ganska långtgående eftersom hyresgästen inte bara ansvarar för sig själv, utan även för familjemedlemmars, gästers och hantverkares vårdslösa handlingar. Hyresgästen blir däremot inte ansvarig för olyckshändelser. Hyresgästen har en skyldighet att meddela hyresvärden om en vattenskada uppstått så fort som möjligt, men det förstår jag att ni gjort i det här fallet.Hyresvärden har bevisbördan för att skadan uppstått under den tid som hyresgästen nyttjat lägenheten. Av NJA 1975 s. 657 framkommer att värden inte har hela bevisbördan för att det är hyresgästen som orsakat skadan. Hyresgästen kan alltså inte gå fri från ansvar bara genom att hävda att skadan berott på en olyckshändelse.SammanfattningDet framgår inte hur skadan uppkommit i din dotters badrum mer än att det är fråga om en vattenskada. Din dotter ansvarar endast om hon, eller någon hon bjudit hem till sig, vållat skadan genom vårdslöshet. I annat fall ansvarar hyresvärden för skadan.Du har beställt en expressfråga med telefonrådgivning. Jag föreslår att vi tar telefonrådgivningen i eftermiddag kl.17. Om tiden inte passar dig så kan du maila mig på sofia.edvardsson@lawline.se så bestämmer vi en annan tid.Vänligen,

Vad händer personer med funktionsnedsättning ska häktas eller placeras på anstalt?

2019-11-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej!Jag såg något på tv som fick mig att fundera på hur det skulle bli om en person som är beviljad personlig assistans döms till fängelse?Även en person som har stora funktionsnedsättningar kan begå allvarliga brott. Det skulle kunna handla om bedrägerier, ekonomisk brottslighet, narkotikabrott ect.Som personlig assistent blir det ju väldigt speciellt att jobba i ett fängelse. Kriminalvårdarna lär ju inte ha tid att ägna sig åt en person hela tiden.Det vore ju märkligt om man som assistentberättigad inte skulle kunna dömas till fängelse men hur går det rent praktiskt till?Bästa hälsningar från en nyfiken.
Sofia Edvardsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller misstänkta eller dömda personer med funktionsnedsättningar finns det särskilda platser inom Kriminalvården som är utformade för att möta dessa behov. Det kallas omvårdnadsavdelningar och innebär att bostadsrummen, avdelningen och personalen, i viss mån, är anpassade efter omvårdnadsbehov. I Sverige finns bara ett häkte med omvårdnadsavdelning och det är häktet Kronoberg i Stockholm, där placeras alltså samtliga klienter i hela Sverige som har omvårdnadsbehov. Vidare finns på samma sätt anstalter med denna typ av anpassning, ett exempel är anstalten Salberga utanför Uppsala.Återkom gärna till oss på Lawline om du har ytterligare frågor!Vänligen,

Hur länge finns uppgift om samhällstjänst i belastningsregistret?

2019-12-30 i Påföljder
FRÅGA |Jag fick en misshandel dom i mars -10. Jag överklagade men fick samma som i tingsrätten. Fick samhällstjänst som jag blev klar med maj -11. Min fråga är när kommer min anmärkning i belastningsregistret försvinna?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur länge en uppgift står kvar i belastningsregistret är beroende av vilken påföljd personen i fråga har dömts till, vilket framgår av lag om belastningsregister (här). Är påföljden t.ex. fängelse kommer uppgiften finnas kvar i belastningsregistret fram tills 10 år efter frigivningen, enligt 17 § p.1 (här). Har personen ifråga endast dömts till böter finns det kvar i belastningsregistret i fem år efter domen, 17 § p. 9 (här). Du skriver i din fråga att du dömdes till samhällstjänst för misshandel. Jag tolkar din fråga som att du dömdes i tingsrätten i mars 2010. Påföljden samhällstjänst är i Sverige ingen självständig brottspåföljd, vilket betyder att den alltid kombineras med antingen skyddstillsyn eller villkorlig dom. Skyddstillsyn och villkorlig dom gallras ur belastningsregistret 10 år efter att domen meddelades, se 17 § p. 4 (här).Vänligen,

Är hemsidor som Ratsit och Merinfo lagliga?

2019-12-28 i Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga om företag som Rätsit ock Merainfo. So fort man googlar för man information om personen - var bor man, vad äger, värdet på egendom, hur gammal, vem bor med, vad är medellöner och dyl. Och all detta i klar text utan ens man behöver registrera sig på sidan. Om man betalar (en obefintlig summa) so får man information om inkomst etc.Dessutom det spelar ingen roll varifrån/vilket land man googlar - so informationen ligger helt oskyddat på nätet för hela världen. Det är nåt som jag absolut inte vill. Jag kontaktade både företag - men svaret är att alt är lagligt. Jag vill jätte gärna veta vad jag kan göra för att soppa detta.Stämmer detta med GDPR lagen?Tack på förhand
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!UtgivningsbevisRatsit och Merinfo publicerar information om privatpersoner ur en databas som innehåller uppgifter som är offentliga. Offentliga uppgifter är bland annat sådana uppgifter som du listar i frågan. Hemsidorna har ansökt och beviljats ett så kallat utgivningsbevis för databasen. Vem som helst kan ansöka om ett utgivningsbevis men för att få ett sådant bevis krävs bland annat att en ansvarig utgivare har utsetts och att överföringen av uppgifterna utgår från Sverige, se 1 kap 5 § yttrandefrihetsgrundlagen (här). Att hemsidorna har ett utgivningsbevis innebär att den har ett grundlagsskydd som gör att det är tillåtet att publicera uppgifter som du nämner i frågan.En hemsida som har ett utgivningsbevis har ett grundlagsskydd som gör att det i huvudsak är tillåtet att publicera uppgifter som dessa. Eftersom hemsidorna har utgivningsbevis omfattas den inte heller av GDPR (dataskyddsförordningen) då förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om hantering av personuppgifter, om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. Det är alltså en laglig verksamhet eftersom det finns ett utgivningsbevis.KreditupplysningI september 2013 konstaterade Datainspektionen att Ratsit och Merinfo lämnat ut ekonomisk information om privatpersoner på ett sätt som strider mot kreditupplysningslagen. Företagen hade på sina webbplatser en lönerankning och Datainspektionen ansåg att den rankningen kan användas som en kreditupplysning.Om hemsidor som Ratsit och Merinfo lämnar ut den typen av ekonomisk information om personer, så sysslar de med kreditupplysningsverksamhet och måste då följa reglerna i kreditupplysningslagen (här). Om någon via en sådan hemsida begär en kreditupplysning om dig, så måste den personen eller företaget ha ett "legitimt behov". Det kan vara en hyresvärd som ska hyra ut en bostad eller en mobiloperatör som ska sälja ett mobilabonnemang. Dessutom ska du få reda på att någon begärt en kreditupplysning om dig.Om hemsidor som lämnar ut kreditupplysningar inte följer dessa två regler så måste de sluta lämna ut upplysningar, men Datainspektionen kan alltså inte se till att företaget tar bort information om dig.Vad kan man göra?Det du kan göra är att vända dig själv till webbplatsen ifråga och be att dina uppgifter tas bort. Men om det finns ett utgivningsbevis för webbplatsen så har de alltså rätt att publicera uppgifterna och behöver inte ta bort dem, även om du skulle vilja det. Dina möjligheter är alltså mycket små att själv ta bort uppgifter som visas på exempelvis Ratsit och Merinfo. Det enda möjliga sättet är att kontakta Skatteverket och ansöka om skyddade personuppgifter men det beviljas enbart om du är utsatt för ett allvarligt och konkret hot.Vänligen,

Frågor rörande besök av anhörig på anstalt

2019-11-30 i Myndigheter
FRÅGA |Om man har en anhörig i fängelse och blivit beviljad bevakade besök, besök med glasvägg mellan. Hur länge brukar detta hålla på? Räcker de att man ser att besöken fungerar eller kan de pågå väldigt länge? Till saken är att vi har gemensamma barn Tänker man inte in att de finns barn med i bild? Vi är dömda båda två i ett mål där ja fick villkorlig dom och därmed är de bevakade MEN när personen satt på ett säkerhetshäkte fick jag träffa honom flera gånger både med och utan barn så jag förstår inte varför man behöver backa såhär eller jag kan köpa att ett första besök är bevakat så man kan se att allt fungerar men anstalten måste väl fått informationen att vi setts flera gånger ensamma och talats vid obevakat i telefon i flera månader då han va på häkte. Så hur länge brukar bevakade besök pågå i regel? Tänker man på hur de varit i häkte, väger in att de finns gemensamma barn m.m
Sofia Edvardsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När besök på anstalt aktualiseras gör Kriminalvården en utredning. Man tittar på den intagnes omständigheter, till exempel vad han eller hon är dömd för. Oftast kontrolleras även du som ska komma på besök i till exempel Polisens misstanke- och belastningsregister. Uppgifter om dig kan komma att registreras i Kriminalvårdens klientadministrativa system.Det är alltså när Kriminalvården anser att det finns en säkerhetsrisk med besöket som de "restriktioner" du beskriver blir aktuella. Detta kan bero på att du finns i Polisens belastningsregister, men även på den intagnes omständigheter. Om du önskar att få en ny prövning gällande detta bör du kontakta Kriminalvården och den anstalt det gäller.Vad gäller frågor rörande barnet råder jag dig att ta kontakt med Bufff (här), som kan ge stöd och vägledning i situationen. Man beaktar alltid barnets bästa vid besök och kontakt med en frihetsberövad förälder.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Kan hyresgästen säga upp hyresavtalet under uppsägningstiden när hyresvärden sagt upp avtalet först?

2019-11-25 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej,Jag hyr ut min bostad som jag äger. I kontraktet hade vi skrivit 3 månaders uppsägningstid åt båda parter. Nu ska jag sälja min bostad och så upp hyresgästerna och hänvisade till 3 månaders uppsägningstid. Detta hade jag skrivit skriftligt i ett sms. Då ringer de upp dagen därpå och säger att de säger upp bostaden. Med rätt till att de har 1 månad trots att vis skrivit 3. Men gäller denna lag om jag redan sagt upp dom? Då har de väl inget attatt äga upp?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du har hyrt ut en privatbostad och att ni haft ett skriftligt hyresavtal där ni kommit överens om tre månaders uppsägningstid, oavsett vem av parterna som vill säga upp avtalet. Stämmer det att hyresgästen har en månads uppsägningstid?Eftersom att du hyr ut en bostad som du äger i egenskap av privatperson är det lagen om uthyrning av egen bostad som gäller (här). Hyresvärden och hyresgästen kan avtala om vilka villkor de vill, så länge dessa villkor inte är sämre för hyresgästen än vad som gäller enligt lagen. Av lagen följer att hyresgästen alltid får säga upp avtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen, se 3 § andra stycket (här). Det stämmer alltså att hyresgästen har en månads uppsägningstid.Får hyresgästen säga upp avtalet under uppsägningstiden?Frågan blir i det här fallet om det är möjligt för hyresgästen att säga upp avtalet under den tre månaders uppsägningstid som löper på grund av att hyresvärden redan sagt upp avtalet. Några av de mest centrala grunderna till att uppsägningstiderna är bestämda på det här sättet i lagen är hyresgästens behov av att kunna hitta en ny bostad om denne blir uppsagd eller dennes behov att kunna flytta om denne hittat en annan bostad, och hyresvärdens intresse att kunna hitta en ny hyresgäst. Det finns inget hinder mot att hyresgästen säger upp sig under uppsägningstiden, eftersom hyresvärden skulle kunna utnyttja detta för att blockera hyresgästens möjlighet att använda sin uppsägningstid på en månad istället för tre. Detta skulle annars betyda att hyresvärden kan "låsa" hyresgästen till tre månadshyror om hen misstänker att hyresgästen kommer säga upp sig.Det finns alltså ingen regel som hindrar hyresgästen från att säga upp sig under uppsägningstiden för att kunna flytta ut tidigare än efter tre månader. Hur ska uppsägningen göras för att vara giltig?Lagen om uthyrning av egen bostad innehåller ingen regel om hur uppsägningen ska gå till, vilket innebär att det är 12 kap jordabalken som reglerar sådana frågor, se 1 § lagen om uthyrning av egen bostad (här). Om hyresförhållandet varat längre än tre månader, är huvudregeln att uppsägningen ska vara skriftlig för att vara giltig. Däremot får hyresgästen säga upp avtalet muntligt om hyresvärden lämnar ett skriftligt erkännande av uppsägningen, se 12 kap 8 § jordabalken (här). Det framgår av din fråga att hyresgästerna sa upp avtalet muntligt över telefon, vilket innebär att denna uppsägning är ogiltig om inte du lämnat ett skriftligt erkännande om uppsägningen. Om du inte har lämnat ett skriftligt erkännande, t.ex. på sms, måste hyresgästen säga upp avtalet på nytt för att uppsägningstiden ska börja löpa.Vänligen,