Vad kan skrivas in i ett äktenskapsförord?

Hej! Om ett par ska gifta sig, och de vill ha dels egen egendom (att om de skulle skilja sig får de kvar det de hade/ och hade fått själva innan äktenskapet). Samt om de vill att deras inkomster (ex lön) ej per automatik delas med den andra. Kan de skriva in det i äktenskapsförord då? Och om de skulle skilja sig, skulle de ha rätt till sina sparpengar då (som de inte av egen vilja har delat/ valt att ha i gemensam budget) samt saker som de individuellt har fått innan och under äktenskapet?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag förstår dig har du lite funderingar kring äktenskapsförord. Du undrar bland annat om vissa saker, så som lön och sparpengar, automatiskt delas om skilsmässa skulle bli aktuellt. För att ta reda på det vänder vi oss till äktenskapsbalken, hädanefter betecknad som ÄktB.


Huvudregler om enskild egendom och giftorättsgods.

Ett äktenskapsförord är det enda sättet makar kan bestämma vad som ska vara någons enskilda egendom. Ett äktenskapsförord ska enligt 7 kap. 3 § vara skriftligt, undertecknat, daterat och sedan registreras hos Skatteverket.

I grund och botten är ett äktenskapsförord ett avtal mellan makarna. I detta avtal kan makarna fritt bestämma vad som ska vara enskild egendom. Allt kan skrivas in så som lön, specifika bankkonton, andelar i fastigheter, med mera.

Enligt 7 kap. 1 § är allt som inte är enskild egendom giftorättsgods. När ett äktenskap upplöses, exempelvis genom skilsmässa eller dödsfall, ska enligt 9 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB allt giftorättsgods delas mellan makarna. Detta betyder att, med ett fåtal undantag, allt som inte står med i äktenskapsförordet kommer att delas.


Hur blir det i din situation?

Som nämnt ovan delas allt som inte är specifikt enskild egendom. Om ni vill att era löner ska vara enskild egendom måste detta skrivas med i äktenskapsförordet. Densamma gäller för sparpengar. I praktiken sker detta enklast genom att ni i äktenskapsförordet skriver att era bankkonton och penninginnehav ska vara enskild egendom.

Vad gäller gåvor som ni har fått innan/under äktenskapet kommer även dessa vara giftorättsgods om ni inte skriver med det i äktenskapsförordet. Ett undantag är om ni fått gåvorna med villkoret att de ska vara er enskilda egendom. Så är fallet endast om den som ger gåvan säger att du, eller din make, får gåvan under förutsättningen att den betraktas som enskild egendom.

Oavsett rekommenderar jag dig att vara på den säkra sidan och tydligt skriva in allt som du vill ska vara enskild egendom i äktenskapsförordet.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning