FrågaFASTIGHETSRÄTTKöpavtal29/03/2024

Är muntliga avtal giltiga vid fastighetsköp?

Hej! Vad gäller vid husköp? Hade kommit överens med säljaren om pris , köpekontrakt var utfärdat av mäklare,hade bokat tid för mig att komma och skriva på kontraktet två dagar efter att jag fått kontraktet på mail. Dagen efter ringde mäklaren och berättade att det kommit in ett nytt bud. Kan man få göra så när säljare och köpare redan har kommit överens? Är inte en muntlig överenskommelse något värt vid en sådan situation? Mvh Frågvis.🤗

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Tolkning av fråga och tillämplig lag

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller vid fastighetsköp. Samt ifall en muntlig överenskommelse om fastighetsköp är bindande. För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av jordabalken (jb).


Vad gäller vid husköp?

I allmänhet så är muntliga avtal bindande. Men det finns särskilda regler avseende vissa avtalstyper. Avtal om fastighetsköp är en sådan avtalstyp som har vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att avtalet ska vara giltigt.


Ett av dessa krav vid fastighetsköp är att avtalet måste vara skriftligt. Avtalet ska även vara underskrivet av både köparen och säljaren (4:1 § jb). Är inte avtalet skriftligt och underskrivet av båda parterna är följaktligen avtalet inte giltigt. Enbart en muntlig överenskommelse om ett fastighetsköp kan därför aldrig vara bindande för någon av parterna.


Sammanfattning och avslutande ord.

Sammanfattningsvis så har ett köpeavtal av en fastighet vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att avtalet ska vara giltigt. Två av dessa formkrav är att avtalet måste vara skriftligt samt underskrivet av både köparen och säljaren. Ett avtal som inte uppfyller formkraven är inte giltigt. (4:1 § jb). Er muntliga överenskommelse är följaktligen inte bindande för varken köpare eller säljare. 


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar dig lycka till med ditt framtida husköp. Om du har fler frågor eller funderingar kan du boka en tid med en av våra jurister (länk) eller skicka in en till fråga på våran hemsida!


Vänligen,

Erik StrandnerRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Köpavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev, Fastighet / Bostadsrätt2995 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Ansökan om lagfart eller inträde i bostadsrättsförening ingår ej.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning