Skillnaden mellan stämpling, medhjälp och anstiftan till brott

2021-10-13 i Övriga brott
FRÅGA |Om man försöker övertyga någon annan att utföra ett brott men den personen inte utför brottet. Är man ändå skyldig till anstiftan eller gäller det bara om handlingen utförs?
Tim Axell |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om man försöker övertyga någon annan att utföra ett brott så kan man antingen göra sig skyldig till stämpling, medhjälp eller anstiftan till brott. Om brottet inte faktiskt utförs kan det endast röra sig om stämpling, men brottet stämpling kan endast aktualiseras i samband med vissa särskilda brott (23 kap. 2 § tredje stycket BrB).Om brottet faktiskt utförs kan man antingen dömas för medhjälp eller anstiftan till brott. Man kan bli dömd för anstiftan ifall man uppmanat en annan att utföra brottet och man kan bli dömd för medhjälp om man på med råd eller dåd förmått annan att utföra brottet (23 kap. 4 § första och andra stycket BrB). Anstiftan och medhjälp kan aktualiseras vid alla brottstyper.Man kan alltså inte dömas för anstiftan ifall man försökt övertyga någon att utföra ett brott ifall personen i fråga inte har utfört brottet. Däremot kan man möjligtvis dömas för stämpling till brottet, ifall det särskilt stadgas att man kan dömas för stämpling av det särskilda brottet. Sådana stadganden brukar finnas i de avslutande bestämmelserna av varje kapitel om de olika brottsgrupperna (kap. 3-23 BrB).Hoppas att svaret har varit dig till hjälp!

Kan en väggmonterad tv vara byggnadstillbehör

2021-10-12 i Fastighet
FRÅGA |Har jag rätt till vägmonterad tv vid köp av fastighet om inget annat nämns. Eller är det en lös egendom och isånnafall vilken balk ska man vända sig till?
Tim Axell |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fastighetsköp regleras i jordabalken. En väggmonterad tv kan antingen räknas som fast egendom i form av byggnadstillbehör eller som lös egendom. Byggnadstillbehör är fast inredning och annat som försetts till byggnaden som är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna (2 kap. 2 § JB). En utgångspunkt är att bland annat sådant som är inmonterat brukar räknas som byggnadstillbehör.Det framgår inte helt klart i din fråga ifall tv:n är inmonterad, dvs inbyggd i väggen, eller bara upphängd på väggen. Ifall tv:n är inmonterad ska den i regel räknas som bostadstillbehör. Är tv:n upphängd så ska den klassas som lös egendom. Ifall det rör sig om fast egendom har köparen rätt till tv:n om inte annat nämns, men rör det sig om lös egendom så har köparen inte rätt till tv:n om inte annat nämns.Jag rekommenderar att du hör av dig till den andra parten i husköpet för att klargöra hur ni ska göra med tv:n, såvida köpet inte redan har gjorts.Hoppas att svaret har varit dig till hjälp!

Hävning av hundförsäljning

2021-10-11 i Köplagen
FRÅGA |Jag har sk överlåtit min hund till ngn annan. Begärde dock en symbolisk (10-100 kr) summa för honom, vilket jag aldrig fått! Har jag rätt att få tillbaka min hund?
Tim Axell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köplagens tillämplighet och köparens skyldigheterEftersom att det rör sig om köp av en hund (vilket i lagens mening är lös egendom) mellan två privatpersoner så är köplagen tillämplig (1 & 4 § KöpL). Jag utgår från att ni inte har avtalat om när betalningen skulle ske. Detta innebär att köparen är skyldig att betala när du som säljare begär detta (49 § första stycket KöpL).PåföljderEftersom att köparen inte har betalat när du har begärt det så har köparen gjort sig skyldig till avtalsbrott, vilket innebär att du kan ha rätt att aktualisera vissa påföljder såsom att exempelvis kräva betalning eller hävning av köpet (51 § första stycket KöpL). Utgångspunkten är att du kan häva köpet på grund av att köparen inte har betalat ifall dröjsmålet utgör ett väsentligt avtalsbrott (54 § första stycket KöpL). Det är dock tveksamt om huruvida det faktum att köparen inte har betalat en liten symbolisk summa på 10-100 kronor är att anse som ett väsentligt avtalsbrott. För övrigt är det så att när varan (hunden) har kommit i köparens besittning kan du endast häva köpet ifall du förbehållit dig en sådan rätt (54 § fjärde stycket KöpL). Med tanke på de beskrivna omständigheterna utgår jag från att så inte är fallet.SammanfattningDu kan alltså inte häva ditt köp och på så sätt få tillbaka din hund. Du kan däremot kräva köparen på betalning (52 § första stycket KöpL).Hoppas att svaret har varit till hjälp!

Hyresvärds uppmaning om vaccination mot Covid-19

2021-09-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Får en hyresvärd skicka ut sms med uppmaning att man ska gå och ta vaccin mot covid19
Tim Axell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har ett grundlagsstadgat skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp, vilket innebär att du som utgångspunkt inte kan bli tvingad att vaccinera dig (2 kap. 6 § regeringsformen). Undantag får dock göras från detta skydd, men undantagen måste ske genom lag (2 kap. 20 § regeringsformen). Det finns i dagsläget ingen lag som gör att hyresvärdar får tvinga sina hyrestagare att vaccinera sig och som läget ser ut så lär en sådan lag inte heller stiftas i framöver.Det finns dock ingenting som hindrar din hyresvärd från att uppmana dig till att vaccinera dig. Din hyresvärd kan som jag har förklarat ovan däremot inte kräva att du vaccinerar dig. Alltså är det i slutändan upp till dig om du vill vaccinera dig eller inte.Hoppas att svaret har varit till hjälp!

Hus som förvärvats för eget bruk är inte samboegendom

2021-10-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej! En bekant till mig köpte ett hus bara en väldigt kort tid innan han träffade en tjej, som ganska snabbt flyttade in i hans hus. Nu ska de separera och hon säger att de ska dela huset lika. Huset köpte han själv och de hade inte träffats under husköpet, utan var till eget bruk först o främst. Hon kommer förmodligen hävda att han lovat henne halva vilket han inte gjort, finns inget på papper osv utan bara hennes ord. Kommer hon komma någon vart med det om hon tar det vidare? Hon står även skriven på adressen, men efter några veckor (månader) som han köpt det.
Tim Axell |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Sambolagen är tillämpligEftersom att inget annat framgår från din fråga så utgår jag från att din bekanta och hans ex inte var gifta. Jag utgår vidare från att det har rört sig om två personer som stadigvarande har bott tillsammans i ett parförhållande och haft ett gemensamt hushåll, vilket innebär att de var sambos, vilket i sin tur innebär att sambolagen är tillämplig (1 § SamboL). Bodelning ska vid begäran göras vid separationEtt samboförhållande kan upphöra på grund av att samborna separerar (2 § första stycket, andra punkten SamboL). När ett samboförhållande upphör på grund av separation ska en bodelning göras om någon av samborna begär detta (8 § SamboL). Vid en bodelning ska den s.k. samboegendomen fördelas mellan samborna (8 § SamboL).Samboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Sambors gemensamma bostad kan exempelvis vara ett hus som endast en av samborna äger ifall det är sambornas gemensamma hem och huset innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § första stycket, första punkten SamboL). Alltså skulle huset kunna klassas som sambornas gemensamma bostad, men eftersom huset inte köptes för gemensam användning så är det inte samboegendom och alltså ska huset inte delas lika mellan din bekanta och hans ex enligt reglerna i sambolagen. Det går inte att bevisa huruvida det finns något avtal om delning av husetDet faktum att din bekantas ex hävdar att hon har blivit lovad halva huset bör inte påverka situationen. Samboavtal måste dels vara skriftliga och kan dels inte medföra att egendom som egentligen inte är samboegendom ska betraktas som samboegendom i en bodelningen (9 § SamboL). Din bekantas ex skulle visserligen kunna hävda att det förelåg ett "vanligt" avtal, vilket ju hade varit bindande för din bekanta trots att det bara var muntligt (1 § avtalslagen). Det är dock svårt att bevisa förekomsten ett sådant avtal. Din bekanta kommer alltså inte behöva dela lika på sitt hus med sin före detta partner. Hoppas att svaret har varit dig till hjälp!

Vem står för fraktkostnaden

2021-10-12 i Avtal
FRÅGA |Hej kan en köp och sälj sida på facebook kräva i sina regler att säljaren ska stå för frakten, om det är utanför samhället?
Tim Axell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingenting som rättsligt hindrar köp och sälj-sidor från att kräva att säljaren står för frakten. Däremot skulle köparen och säljaren privat kunna komma överens om att köparen ska stå för frakten eller att fraktkostnaden ska delas. Dock kan detta leda till att köp och sälj-sidan tar bort dig från sidan, då du har brutit mot deras regler.Med andra ord kan man säga att det rör sig om två avtal. Det första avtalet är mellan dig och köp och sälj-sidan där du lovar att gå med på deras villkor i utbyte mot att du får använda deras plattform. Det andra avtalet är ett köpeavtal mellan köparen och säljaren. Det föreligger avtalsfrihet i avtalet mellan köparen och säljaren, men om man i det avtalet inte låter säljaren stå för frakten så innebär det ett avtalsbrott i avtalet mellan dig och köp och sälj-sidan, vilket kan leda till att du tas bort från gruppen.Hoppas du är nöjd med svaret!

Våldtäkt eller sexuellt ofredande?

2021-10-11 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Blev jag våldtagen eller sexuellt ofredad av mitt ex?Mitt ex var överbjuden för att fira jul eftersom vi har barn tillsammans. Han blev kvar över natten. Plötsligt börjar han ta på mig. Jag försöker få bort hans händer. Men de kommer hela tiden tillbaka. Rör mig mellan benen. Rör mina bröst. Fast jag ber honom sluta. Hur jag än försöker slingra mig undan. Tillslut tar jag mitt täcke och lägger mig på soffan. Han ber om förlåtelse. Säger att det var dumt. Ber mig komma tillbaka och lovar att inte göra något. Jag tror honom. Lägger mig i sängen igen. Och somnar, medan han ligger och tittar på sin telefon. En stund senare vaknar jag av att han håller fast mig. Han har sex med mig. Fast han lovade. Fast jag inte ville. Jag gråter tyst och flyr från min kropp tills han har kommit och det är över. Några månader senare. Efter månader av samtal om att jag inte vill ha sex. Att vi behöver vara vänner. Han säger att han respekterar det. Att han aldrig skulle göra något. Att jag måste lita på honom. Jag somnar i hans säng en kväll, efter att jag och barnen varit över på middag. Hans händer rör mig igen. Fingrar som letar sig innanför mina trosor. Jag tar bort dem. Men de kommer tillbaka. Jag tror att jag drömmer först. Det går inte att värja sig. När jag vaknat tillräckligt för att förstå vad som händer, så är han redan inne i mig. Jag gör inte motstånd längre. Jag har flytt från min kropp igen.
Tim Axell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har blivit utsatt för en våldtäktFör att någonting ska klassas som våldtäkt så behöver en person genomföra ett samlag eller annan jämförbar sexuell handling med en person som inte deltar frivillig (6 kap. 1 § första stycket BrB). Med samlag avses vaginalt samlag. En jämförbar sexuell handling kan exempelvis vara att en gärningsperson stoppar in fingrarna i någons underliv, men det är inte lika självklart att det är en jämförbar sexuell handling om någon smeker en annans underliv. En smekning innebär troligtvis ett sexuellt övergrepp (6 kap. 2 § BrB). Det framgår inte direkt av din fråga om det rör sig om penetration eller smekning. Det är dock tydligt att samlag har genomförts.Vid bedömandet om en person har deltagit frivilligt ska särskilt beaktas om du har gjort någonting för att uttrycka frivillighet med ord, handling eller på annat sätt (6 kap. 1 § första stycket BrB). Du har vid det första tillfället visat tydligt med både ord och handling att du inte vill ha samlag eller dylikt med ditt ex, dels när du bad honom att sluta och dels när du "slingrade dig undan" och sedan gick iväg till soffan. Även vid det andra tillfället visade du med ord och handling att du inte ville ha samlag eller dylikt då du dels "accepterade" hans löfte om att han aldrig skulle göra något och dels tog bort hans händer.Vidare stadgar lagtexten att frivillighet aldrig kan anses föreligga då en person otillbörligt utnyttjar att en annan person sover (6 kap. 1 § första stycket, andra punkten BrB). Eftersom att du vid båda tillfällena sov när ditt ex inledde samlaget har du inte deltagit frivilligt i samlaget. Sammantaget så rörde det sig alltså om samlag och det var tydligt att du inte deltog frivilligt i detta.Det rör sig troligtvis om en "uppsåtlig" våldtäktOm gärningsmannen är medveten om att du inte deltar i samlaget frivilligt ska han dömas för "uppsåtlig" våldtäkt (6 kap. 1 § BrB). Om gärningsmannen däremot inte är medveten utan istället grovt oaktsam ska denne istället dömas för oaktsam våldtäkt (6 kap. 1 a § BrB). I dessa situationer rör det sig troligtvis om uppsåtliga våldtäkter i båda fallen eftersom att du gjorde det tydligt med ord och handling att du inte ville ha samlag samt sov när samlagen inleddes. I annat fall bör det i vart fall röra sig om oaktsam våldtäkt.Våldtäktsbrottet konsumerar brottet sexuellt övergreppSituationen du beskriver är inte sexuellt ofredande (6 kap. 10 § BrB). Däremot är delar av brottet, exempelvis att ditt ex tog på dina bröst samt ifall han smekte dig mellan benen, att uppfatta som sexuellt övergrepp (6 kap. 2 § BrB). Dock konsumeras de sexuella övergreppen av våldtäkterna, vilket innebär att övergreppen anses vara en del av våldtäkterna och därför ska ditt ex endast dömas för de allvarligare brotten, dvs våldtäkterna.Sammanfattning Du har blivit våldtagen vid två tillfällen. Detta är ett mycket allvarligt brott och jag förstår om detta har varit otroligt jobbigt för dig. Jag rekommenderar att du gör en polisanmälan genom att antingen ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Vidare finns det brottsofferjourer och kvinnojourer som kan stötta dig. På www.brottsofferjouren.se och www.kvinnofridslinjen.se kan du hitta lokala jourer samt ringa eller mejla för att få hjälp och stöd.Jag beklagar verkligen att du har utsatts för detta, men hoppas att du har fått ett svar på din fråga.

Ringa stöld och möjligheter att identifiera användaren av ett bankkort

2021-09-19 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag stal idag för ca 100 kr och blev tagen när jag gick ut ur butiken. Personalen bad mig följa med in men istället sprang jag därifrån. Jag ångrar mig otroligt mycket och vet inte vad som kommer hända nu. Jag gick genom självscanningen och betalade hälften av varorna. Kan de då spåra mig genom mitt kort? Har tyvärr småstulit från butiken tidigare. Snälla hjälp. Hur ska jag gå till väga? Kommer jag få ett brev hem eller vad händer nu?
Tim Axell |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du har gjort dig skyldig till ringa stöldNär du olovligen tar saker till ett värde under 1250 kr så brukar det i regel klassas som ringa stöld, även känt som snatteri (8 kap. 2 § BrB). Alltså rör det sig i ditt fall om ringa stöld och inte stöld av normalgraden. Butiken kan inte själva ta reda på vem du är via ditt kortköpSjälva butiken kan inte ta reda på vem du är via köpet med ditt bankkort. Detta är för att bankerna har tystnadsplikt och får därför inte ens berätta att du är en kund hos dom (1 kap. 10 lagen om bank- och finansieringsrörelse). Banken kan dock vara tvungna att lämna berätta vem du är för Polis- och åklagarmyndigheten ifall en förundersökning inleds. En förundersökning kan inledas så fort det finns anledning att anta att ett brott såsom exempelvis snatteri har inträffat (23 kap. 1 § första stycket RB). Polisen skickar ett brev till dig ifall du är skäligen misstänkt för brottHuruvida du kan kopplas till kortet grundar sig därför i huruvida butiken väljer att polisanmäla händelsen. Om butiken väljer att polisanmäla händelsen och polisen sedan inleder en förundersökning så är de skyldiga att underrätta dig om de skäligen misstänker dig för brottet (23 kap. 18 § RB). Denna underrättelse kan ske genom att de skickar dig ett brev.