Hur länge får sidor som Lexbase och Mr Koll ha kvar uppgifter om domar?

2020-03-04 i Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)
FRÅGA |Hej, Jag har blivit dömd för över tio år sedan och idag finns inget information om detta i något register. Men jag jag förkommer idag hos olika sidor som Lexbase och mr Koll. Frågan är bryter inte dom mot grundlagen för att dessa uppgifter är inte längre offentliga ? Mvh
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Varför får sidor som Lexbase och Mr Koll publicera personuppgifter som till exempel domar?Sidor som till exempel Lexbase och Mr Koll innehar så kallat utgivningsbevis, vilket innebär att dessa sidor skyddas av den svenska grundlagen. Detta grundlagsskydd innebär bland annat att de får publicera personuppgifter så länge de inte begår ett yttrandefrihetsbrott. Det finns en rad olika yttrandefrihetsbrott, till exempel förtal. Brottet förtal kan till exempel, i vissa fall, bli aktuellt när någon sprider uppgifter om att en viss person/vissa personer har begått brott, även om dessa uppgifter är sanna. I en dom från Stockholms tingsrätt, där två män hade väckt enskilt åtal mot Lexbase ansvariga utgivare för att ha lämnat ut uppgifter om dessa två mäns brottsregister och därmed enligt de två männen begått brottet förtal, kom domstolen fram till att Lexbase inte kunde hållas ansvariga för förtal. En slutsats som man förmodligen kan dra av den här domen är att det verkar vara svårt att hålla Lexbase, och även andra sidor med utgivningsbevis så som Mr Koll, ansvariga för brottet förtal när de publicerar sanna uppgifter om exempelvis brottsregister.Får Lexbase och Mr Koll ha kvar domar som inte finns kvar i offentliga register?Enligt lagar och föreskrifter gallras offentliga handlingar, till exempel domar, efter en viss tid. Här kan du till exempel läsa om när en dom gallras ur belastningsregistret (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/gallringsregler/). De lagar som reglerar gallring av offentliga handlingar gäller för den offentliga sektorn. Några lagar eller regler för gallring av information när det kommer till privata aktörer finns inte, och därför kan de i stort sett själva välja hur länge de vill ha kvar uppgifter, som till exempel domar, i sina register och på sina hemsidor. Det innebär att Lexbase och Mr Koll själva bestämmer hur länge de vill ha kvar uppgifter om dig, och det bryter inte mot grundlagen så som lagstiftningen ser ut idag. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Rätt till ersättning av grannen vid vattenskada?

2020-02-25 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej Lawline,Jag fick en vattenskada i förrgår som orsakades av att grannens avloppsrör i köket hade släppt, varav diskvattnet rann ner till mitt sovrum genom bjälklaget. Enligt besiktningsman är det inte längre fuktigt men ytskikten på tak och vägg har blivit skadat och behöver åtgärdas.Jag vill att grannen ska betala min försäkrings självkostnad för att kunna återställa ytskikten. Men hur formulerar jag ett kravbrev och hur ska det levereras? Kan jag lägga det i deras postbox? Jag känner dem inte och vill inte stå och ringa på deras dörr.
Jonathan Lengyel |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Har du rätt till ersättning av din granne?Enligt skadeståndslagens regler (vilka du kan hitta här) ska den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsakat en sakskada ersätta skadan, se 2 kapitlet 1 § SkL. Det innebär att din granne skulle kunna bli ersättningsskyldig utifrån hur jag tolkar din fråga. Det beror helt enkelt på om din granne kan anses ha varit vårdslös, vilket inte är helt givet utifrån det händelseförlopp som du beskrivit i frågan. Om din granne skulle anses ha varit oaktsam så är den ersättningsskyldig, och en grundläggande princip när det kommer till skadeståndsrätt är att den som blivit utsatt för en skada genom ersättning ska försättas i samma situation som om skadan aldrig hade inträffat. Eftersom du inte hade behövt betala självrisken till ditt försäkringsbolag om skadan inte hade inträffat så ska du bli ersatt av din granne med den självrisk du har blivit tvungen att betala.Hur ska du gå tillväga för att få ersättning?Precis som du skriver i frågan så är ett kravbrev till din granne det lämpligaste tillvägagångssättet. I ett sådant kravbrev kan du skriva vad som har hänt, att du har blivit tvungen att betala självrisk till ditt försäkringsbolag för reparationer i din lägenhet och att detta beror på att din grannes avloppsrör hade släppt och således läckt ut vatten ner till ditt sovrum och orsakat skador hos dig. Var även noga med att ange vem du är och be grannen återkomma till dig när den tagit del av kravbrevet.Först och främst kan du lägga brevet i din grannes brevlåda. Skulle du inte få något svar på brevet skulle jag föreslå att du skickar ett rekommenderat brev med mottagningsbevis, vilket ger dig ett bevis på att grannen hämtat ut kravbrevet.Om du behöver ytterligare hjälp med att formulera ett kravbrev i detalj så rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Med vänliga hälsningar,

Hur länge finns betalningsanmärkningar kvar?

2020-02-13 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Finns min hyresskuld kvar för alltid?Dvs om jag en gång haft hyresskuld är det i stort sett omöjligt för mig att få en lägenhet igen?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din frågaJag uppfattar din fråga som att du har haft en hyresskuld som du inte har betalat i tid och att du därefter har fått en så kallad betalningsanmärkning (en anmärkning i kreditupplysningsföretagens register om att du inte har betalat en skuld i rätt tid). Sådana anmärkningar finns med i kreditupplysningsbolagens register, och när någon begär ut en kreditupplysning om dig kan de se att det finns en betalningsanmärkning registrerad. Precis som du skriver så kan en sådan betalningsanmärkning göra det svårt att hyra en lägenhet eller få ett banklån till exempel.Finns din betalningsanmärkning kvar för alltid?En betalningsanmärkning finns vanligtvis kvar i kreditupplysningsföretagens register i tre år efter att den uppkom när det gäller privatpersoner. Svaret på din fråga är alltså att betalningsanmärkningen inte kommer att finnas kvar för alltid.Med vänliga hälsningar

Vem bär ansvaret vid en så kallad "tjuvtankning"?

2020-02-13 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Vem bär ansvaret vid en såkallad tjuvtankning, ägaren till bilen eller personen som tjuvtankade.Mvh
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Tjuvtankning kan vara stöld alternativt ringa stöldI 8 kapitlet 1 § brottsbalken finns ett brott som heter stöld. Att tjuvtanka, det vill säga tanka en bil från en bensinpump utan att betala, kan bedömas som stöld eller ringa stöld (det beror på värdet att bensinen som tjuvtankas). För att en person ska kunna bli dömd för stöld eller ringa stöld krävs att personen har uppsåt att tillägna sig det som den stjäl(bensin i det här fallet), vilket innebär att den som tjuvtankar måste vara medveten om följden av sitt handlande. Ägaren till bilen kan alltså inte bli ansvarig om han inte är med i bilen när den tjuvtankas av en annan person, eftersom ägaren inte har uppsåt till att stjäla bensinen, utan det har endast den eller de personerna som är med i bilen vid tjuvtankningen.Slutgiltigt svar på din frågaOm ägaren inte var med i bilen när den tjuvtankades så har jag svårt att se att denne har uppsåt till gärningen, och därför kan inte den bli ansvarig för stölden. Då är det alltså den personen som tjuvtankade som blir ansvarig.Med vänliga hälsningar

Hur många semesterdagar har du som anställd rätt till?

2020-03-02 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |jag jobbar skift och har 34 timmars veckor som fulltid. när det kommer till semester får vi 22 dagar betald semester men frågan är ifall det är laglit rätt att bara ge oss 22 dagar eller ifall dem måste ge oss 3 dagar obetald för semesterrätten säger väll 25 dagar. har jag rätt i denna fråga eller har mitt företag rätt. tack på förhand
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din frågaJag tolkar din fråga som att du arbetar 34 timmar per vecka och att dessa 34 timmar är fördelade över minst 5 dagar per vecka (om dessa 34 timmar inte regelbundet är fördelade på 5 dagar i veckan, utan exempelvis 4 dagar, så kan beräkningen av dina semesterdagar påverkas av detta). Som jag förstår det så har du enligt din arbetsgivare rätt till 22 betalda semesterdagar, men du anser att du har rätt till 25 (även om de ytterligare tre semesterdagarna inte skulle vara betalda). Hur många semesterdagar har du rätt till?Det är semesterlagen (1977:480) som reglerar bland annat rätt till semesterdagar samt hur många av dessa som ska vara betalda. Det är alltså viktigt att skilja på semesterdagar och betalda semesterdagar.SemesterdagarEnligt semesterlagen har du rätt till 25 dagars ledighet per år (detta förutsätter dock att du blivit anställd före 31 augusti samma år, och har du blivit anställd efter 31 augusti har du endast rätt till 5 semesterdagar), och det spelar ingen roll hur gammal du är eller vilken anställningsform du har. Enligt semesterlagen har du endast rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni till augusti.Din rätt till semesterdagar kan även påverkas av vad som framgår i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats eller vad du och din arbetsgivare har kommit överens om i ditt personliga anställningsavtal. Om det framgår av eventuellt kollektivavtal eller ditt anställningsavtal att du har rätt till fler semesterdagar än vad semesterlagen ger så är det det antalet semesterdagar som du har rätt till.Betalda semesterdagarRätten till betalda semesterdagar varierar beroende på hur mycket du arbetat under det så kallade intjänandeåret, vilket är året innan du tar ut semestern (i ditt fall 2019). Enligt semesterlagen är ett semesterår 1 april till 31 mars påföljande år. Jag utgår från att du har arbetat på samma arbetsplats åtminstone sedan 1 april 2019. Då bör du även ha tjänat in tillräckligt för att ha rätt till 25 betalda arbetsdagar (om du vill räkna exakt hur många betalda semesterdagar du har rätt till tipsar jag om att gå in på unionen.se och räkna ut detta).Sammanfattande svarEnligt semesterlagen har du rätt till 25 dagars semester som jag beskrivit ovan. Om semesterdagarna ska vara betalda eller inte beror på vad du har tjänat under intjänandeåret, i ditt fall 2019. Om du har arbetat heltid från 1 april 2019 bör du ha rätt till 25 betalda semesterdagar.Jag vill även tillägga att de semesterdagarna som du har rätt till enligt semesterlagen inte kan avtalas bort.Med vänliga hälsningar,

Polishämtning vid umgängessabotage?

2020-02-24 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, Min exfru ägnar sig åt umgängessabotage. Ärendet är i Familjerätten men de kan inte göra något egentligen. Har nu inte träffat barnen på fyra månader. Min exfru har även anklagat mig för alting som finns på listan. Till och med våldtäkt, vilket hon tog tillbaka när hon förstod att det finns övervaknings kameror utanför mig.Hur som helst.Polishämtning av barnen. Jag vill inte utsätta dem för det men jag har inga alternativ. Min exfru bokar om mötena på familjerätten hela tiden och tiden bara går. Vi har delad vårdnad.Hur börjar jag processen för polishämtning?Jag tror att barnen far illa på så sätt att X säger hemska saker om mig till barnen. Det har barnen tidigare sagt till mig också. De är 7 och 4 år.Helt hemskt allting. Mvh
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Hur jag tolkar förutsättningarna och din frågaJag tolkar din fråga som att ärendet är på bordet i familjerätten i den kommun som du och barnen bor i, men att den hjälp som familjerätten kan erbjuda inte har hjälpt och att du anser att din exfru utsätter dig för umgängessabotage. Du skriver även att ni har delad vårdnad, och delad vårdnad (eller gemensam vårdnad som det också kallas) kan vara utformad på olika sätt, så jag utgår från att du åtminstone har rätt till umgänge med dina barn under vissa perioder (exempelvis vissa dagar i veckan, vissa helger, vissa tider på dygnet eller liknande).Hur kan du gå vidare med ärendet?Om du anser att du blir utsatt för umgängessabotage bör du först och främst påpeka det hos den familjerätt som har hand om ärendet. Där kan du påtala att du anser att den andre föräldern har gjort sig skyldig till umgängessabotage. Om familjerätten anser att det förekommit umgängessabotage kan de påtala det för din exfru, och göra henne medveten om att hon har gjort sig skyldig till brott mot umgängesrätten.Om det inte skulle fungera, så är nästa steg att vända sig till tingsrätten med ärendet. Om det finns en dom eller avtal som reglerar hur umgängesrätten mellan dig och din exfru ska vara så kan du ansöka om verkställighet av din umgängesrätt hos tingsrätten. Om det däremot inte finns någon sådan dom eller något sådant avtal, så kan du också då vända dig till tingsrätten för att få till en sådan dom eller ett sådant avtal, som i sin tur sedan kan verkställas. Polishämtning kan vara en del av verkställigheten om inte andra medel från tingsrättens sida fungerar, men det är inte givet att tingsrätten i och med verkställighet beslutar om polishämtning eftersom det finns risk för att det påverkar barnet negativt.Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att återkalla en skriftlig fullmakt?

2020-02-13 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Kan jag som fullmaktsgivare ALLTID återkalla en fullmakt direkt till tredje man utan fullmäktiges kännedom även om den fullmakt som jag utfärdat är en skriftlig fullmakt där utgångspunkten är enligt § 16 2 kap Avtl att den måste återtas eller förstöras? Enligt § 13 räcker det ju med ett direkt meddelande till tredje man men som jag tolkar det så handlar det om fullmakt som är direkt meddelad till tredje man, vilket är en meddelandefullmakt. Grundregeln är ju trots alls att en fullmakt skall återkallas på samma sätt som den utfärdades på. Ex:Låt säga att jag utfärdar en fullmakt till min polare som ska köpa en bil till mig hos en viss återförsäljare. Jag utfärdar en skriftlig fullmakt till honom men ångrar mig dagen innan. Jag skriver därför ett mail till bilhandlaren, som inte har läst mailet följande morgon, där jag återkallar fullmakten. Min polare vet inte om detta. Han åker därför dagen efter och köper bilen som jag angett i fullmakten då han inte vet om att jag sagt upp fullmakten. Blir jag bunden av köpet eller räcker det med mailet till återförsäljaren även fastän han/hon inte har läst det?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Återkallande av skriftlig fullmaktHuvudregeln när det gäller återkallande av fullmakter är precis som du skriver i din fråga, det vill säga att en fullmakt återkallas på samma sätt som den utfärdades på. Systematiken i avtalslagen (AvtL) när det gäller just återkallande av fullmakt är att respektive fullmaktstyps paragraf berättar hur fullmakten återkallas. Precis som du skriver så regleras den skriftliga fullmakten i 2 kapitlet 16 § AvtL där det framgår att fullmakten måste återtas eller förstöras för att den ska anses återkallad.Om du däremot hade sagt till din kompis att du ville ta tillbaka fullmakten, och tredje man (bilhandlaren i ditt exempel), vet om eller borde veta om att du ville återkalla fullmakten, så kan 2 kapitlet 20 § AvtL bli tillämplig. Den innebär att avtalet är ogiltigt om du som fullmaktsgivare hade sagt till fullmäktige att du ville återkalla fullmakten samt gjort tredje man uppmärksammad om det, till exempel genom ett mail som i ditt exempel. Eftersom bilhandlaren inte har läst mailet enligt ditt exempel, så visste ju denne förmodligen inte om att du ville återkalla fullmakten. Däremot skulle man kunna säga att bilhandlaren borde vetat om det, eftersom en bilhandlare borde hålla koll på och läsa sin mail. Detta är dock inte en helt självklar bedömning, och det kan vara andra faktorer som spelar in.Slutgiltigt svar på din frågaEftersom det rör sig om en skriftlig fullmakt som regleras av 2 kapitlet 16 § AvtL, och eftersom du inte gjort din kompis medveten om att du ville återkalla fullmakten, så gäller det att fullmakten återtas eller förstörs för att den ska anses vara återkallad. Med vänliga hälsningar