Hur ärver särkullbarn?

2019-09-16 i Särkullbarn
FRÅGA |Min man avled i våras och vi har inga gemensamma barn men min man har 2 pojkar. Tiisammans äger v i e fastighet som nu skall säljas. Vad har hans barn rätt till när fastigheten är såld?
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras i ärvdabalken (ÄB) och eventuellt testamente. Eftersom det inte framgår av frågan att något testamente finns kommer jag i mitt svar utgå från att det inte finns något testamente. Bröstarvingar ärver i första handBröstarvingar är den avlidnes barn och barnbarn, och det är dessa som ska ärva i första hand (2 kap. 1 § ÄB). När den avlidne är gift ska maken få de gemensamma barnens arvslott med fri förfoganderätt och barnen har sedan rätt till efterarv efter den först avlidne maken när den efterlevande maken avlider (3 kap. 1 § och 3 kap. 2 § ÄB). Särkullbarn, barn som endast är barn till den ena maken, har däremot rätt att få ut sin arvslott direkt när den första maken avlider (3 kap. 1 § ÄB). Din mans söner är särkullbarn och har rätt att få ut sin arvslott direkt. I din fråga framgår inte att det finns några andra arvingar, vilket betyder att de ska ärva din man med ½ var. De kan endast ärva din mans egendom, och eftersom han äger halva huset har de arvsrätt till hälften av huset. Det innebär att de kommer få halva summan vid en eventuell försäljning som de sedan kommer få dela på. BasbeloppsregelnOm efterlevande make efter bodelning inte har egendom motsvarande fyra prisbasbelopp (186 000 kr) ska denne ur kvarlåtenskapen erhålla ett belopp så att den får 186 000 kr (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Det belopp efterlevande make erhåller ur kvarlåtenskapen har arvingarna efter den avlidne maken sedan efterarvsrätt till (3 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att om du efter bodelning inte har egendom motsvarande 186 000 kr kommer du få ett belopp efter din avlidna make så du kommer upp i 186 000 kr. SammanfattningDin makes söner kommer ha rätt till halva summan vid en försäljning av huset eftersom de är bröstarvingar till din make och dessutom särkullbarn som har rätt att få ut sin arvslott direkt. Du har dock rätt att få ut pengar ut boet så din totala egendom motsvarar 186 000 kr. Hoppas detta var till hjälp för dig! Har du fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här.

Har mitt barn sedan det tidigare förhållandet rätt att ärva någon del även fast jag ej står som ägare på huset? Och vad gäller vid andra tillgångar om jag tex har en stor summa pengar på banken?

2019-09-08 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej!Jag är en äldre man som är gift och vi har tre barn tillsammans. Jag har ett barn sedan ett tidigare förhållande som jag ej har någon kontakt med idag. Jag och min fru har ett hus, min fru står som ägare på huset men vi båda står på lånen. Har mitt barn sedan det tidigare förhållandet rätt att ärva någon del även fast jag ej står som ägare? Och vad gäller vid andra tillgångar om jag tex har en stor summa pengar på banken?Tack för svar!
Evelina Karhu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det gäller arv och äktenskap så regleras dessa i ärvdabalken (1958:637) respektive äktenskapsbalken (1987:230).För det fall att du skulle avlida så ärver dina bröstarvingar dig dvs samtliga dina barn (2 kap 1§ ärvdabalken, ÄB). Som gift så har efterlevande make/maka rätt att ärva pga giftorätt (3 kap 1 ÄB). Gemensamma barn för dig och din fru ärver även när efterlevande make avlidit – däremot har särkullbarn alltid rätt att få ut sin arvsdel direkt. Arvsdelen är dock inte en fast summa, utan en kvotdel. Du säger att du har tre barn med din fru och ett barn sedan tidigare. Alltså har du totalt fyra bröstarvingar som ärver dig med ¼ var. Med det sagt har de alltså inte någon arvsrätt i någon särskild egendom.En annan del som påverkar den exakta summan som kvotandelen (1/4) ska beräknas på består av saker som tillhör dig. Du behöver inte stå som ägare på fastigheten för att den ska ingå i en bodelning och för att värdet då ska omfatta arvsrätten. Det som är avgörande är huruvida egendomen är giftorätt eller enskild egendom (7 kap 1-2§§ äktenskapsbalken, ÄktB). Som huvudregel om man inte har reglerat detta är att egendom är giftorättsgods och ska för det fall t.ex. du avlider delas lika mellan dig och din maka. Den andra halvan är din och den kommer alltså dina bröstarvingar ärva. Detsamma gäller för pengar på banken – har ni inte reglerat någonting gällande egendomen och bestämt något kring den så är utgångspunkten att den är giftorättsgods och ska komma att delas. Räkneexempel 1: Allt är giftorättsgods Låt oss säga att huset är värt 1 000 000 kr och pengarna på banken 200 000 kr. Om allt är giftorättsgods så kommer din fru att få 600 000 kr via bodelning och de resterande 600 000 kr ska delas mellan dina fyra barn. Räkneexempel 2: Fastigheten är hennes enskilda egendom Låt oss säga att huset är värt 1 000 000 kr och pengarna på banken 200 000 kr. Om fastigheten är hennes enskilda egendom så tas denna bort från bodelningen och endast det som är giftorätt ingår dvs pengarna om 200 000 kr. Enligt giftorätten får din fru 100 000 kr och dina fyra barn delar på den andra halvan om 100 000 kr. Räkneexempel 3: Pengarna på banken är din enskilda egendom Låt oss säga att huset är värt 1 000 000 kr och pengarna på banken 200 000 kr. Då delas huset så du och din fru får 500 000 kr vardera, sedan delar dina barn på 500 000 (fastigheten) + 200 000 (pengarna). Räkneexempel 4: Fastigheten är hennes enskilda egendom och pengarna är din enskilda egendom Låt oss säga att huset är värt 1 000 000 kr och pengarna på banken 200 000 kr. Skulle detta vara allt giftorättsgods så delas inget via giftorätten, utan dina barn delar på 200 000 kr. Observera att detta kan ju varieras i all oändlighet. Du skulle kunna ha både huset och pengarna som din enskilda egendom (då delar dina barn på allt). Din fru skulle kunna ha både huset och pengarna som sin enskilda egendom (då ärver inte dina barn något från dig) etc. (Observera dock att detta är klart förenklat – i vissa situationer så finns det andra regler som kan gå in och styra beroende på situationen). För att enskild egendom ska inträffa vid en bodelning så krävs att man skrivit ett äktenskapsförord – har man ej det så är som sagt utgångspunkten att det ska vara giftorättsgods. I ditt fall, så som jag uppfattar din situation just nu, så skulle räkneexempel 1 gälla. Såklart kan dessa enkla räkneexempel förändras beroende på om man skriver ett testamente.Hoppas att du fått viss vägledning i din fråga! Vänliga Hälsningar

Arv till särkullbarn

2019-08-31 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej!Vi är gifta sedan 10 år. Vi har köpt bil o husbil tillsammans (värde ca 600 000), men bägge står på min make. Vi har särkullsbarn.Vem äger /ärver dessa fordon om min make dör.Huset äger vi tillsammans /Marie
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning finner man i Äktenskapsbalken (Äktb) och regler om arv finner man i Ärvdabalken (ÄB).När någon som är gift dör görs en bodelning. Denna bodelning sker på samma sätt som alla bodelningar, dvs värdet på allt giftorättsgods efter avdrag för skulder delas lika mellan makarna (11 kap 2 § Äktb). Sedan fördelas den avlidnes arv till bröstarvingar och enligt testamente. Om inget sådant finns fördelas arvet enligt reglerna i ärvdabalken. Enligt dessa regler har inte särkullbarn någon arvsrätt (2 kap 1 § ÄB).Det går inte att avgöra vem som kommer ärva vad utan en hel bild av er ekonomiska situation eftersom fördelningen av alla era tillgångar utöver bilen och husbilen kommer att påverka vem som får vad i bodelningen. Lite förenklat kan man dock säga att om det inte är speciellt stora ekonomiska skillnader mellan er makar i övrigt kommer du få halva bilen och husbilens värde i en bodelningen, vilket i sin tur innebär att dina bröstarvingar kommer ha med de ca 300 000 i vad de kan ärva och att din mans bröstarvingar kommer ha med ca 300 000 av de pengarna i sitt arv.Hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Vem har bäst arvsrätt – make eller biologiska barn?

2019-08-25 i Särkullbarn
FRÅGA |Min pappa har just gått bort tragiskt i en olycka och de pengar samt försäkring som fanns har bara hans fru fått tagit emot. Jag och min bror går helt arvslösa.Hur kan det vara så? Är giftermål högre än biologiska barn? Finns det något vi kan göra? Tacksam för hjälp.
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hur ser den rättsliga situationen ut?Gällande arv och vad som sker när en närstående går bort är det Ärvdabalken (1958:637), hädanefter kallad ÄB, som aktualiseras. Av din fråga framkommer det att det är din biologiska far som gått bort, varav du anses vara bröstarvinge (2 kap. 1 § ÄB). Eftersom din far var gift vid sitt bortfall har den efterlevande makan arvsrätt. Denna arvsrätt är dock begränsad till att biologiska barn till den avlidne, som inte är biologiska barn till den efterlevande maken/makan, har rätt att direkt få ut sin arvslott ur kvarlåtenskapen (3 kap. 1 § ÄB). Du och din bror har alltså rätt att få ut er arvslott från kvarlåtenskapen. Dock finns det två undantag att ha i åtanke. Det första är att du och din bror kan var för sig bestämma att vänta med att ta ut er arsvlott. Detta innebär att ni då får efterarvsrätt i dödsboet till den efterlevande makan som motsvarar en procentsats till vad ni avstod vid er fars bortfall (3 kap. 9 § ÄB). Det andra undantaget är att den efterlevande maken/makan alltid har rätt att få ut tillräckligt ur kvarlåtenskapen att det, tillsammans med vad den efterlevande erhöll vid bodelningen, motsvarar 4 prisbasbelopp (3 kap. 1 § ÄB). För tillfället är prisbasbeloppet 46 500 SEK vilket skulle innebära att den efterlevande makan har rätt att erhålla 186 000 SEK ur bodelning och kvarlåtenskap.Sammanfattning För att svara på din fråga så har lagstiftaren gett ett gott skydd för efterlevande makar, men samtidigt har efterlevande barn också de ett skydd – vilket är visat tidigare i frågan. Det du och din bror nu kan göra är att ta kontakt med boupptecknaren för att klargöra er ståndpunkt.Jag hoppas det var svar på din fråga!Mvh,

Vem ärver min mors man?

2019-09-15 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej,Jag och min syster är är särkullsbarn. Vår mors man har inga egna barn. Vår mor och hennes man har en del kapital och ett sommarhus som har ett högt värde. Om vår mor dör först har vi rätt till vår del av arvet och hennes make behåller sin del. Men vad händer sen när maken dör? Ärver hans syskon och syskonbarn honom? Måste han testamentera till mig och min syster om han vill att vi ska ärva? Vad händer om vår mors man dör först? Har vår mor då rätt till hela arvet efter honom som jag och min syster sen ärver efter henne när hon dör? MvhAnna
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur du och din syster samt din mor kan ärva din mors man. För att kunna hitta svaret på din fråga behöver vi gå in i Ärvdabalken (ÄB). I mitt svar kommer jag börja med att beskriva vem som får ärva enligt arvsordningen för att sedan redovisa hur ni kan ärva er mors man. Slutligen kommer jag även ge dig råd. Vem får ärva:Den som är först i arvsordningen ärver er mors man, om det inte finns något testamente. Eftersom han inte har några egna barn kommer hans föräldrar och syskon ärva honom, vilket du också uppmärksammar i din fråga (2 kap 2§ ÄB). Detta kommer ske oavsett om maken dör innan eller efter er mor. Arvsordning:I Ärvdabalken är arvtagarna uppräknade i 2:a kapitlet. Vilket är:1. Barnen,2. Föräldrar, syskon och syskonbarn, 3. Far- och morföräldrar. 4. Allmänna arvsfonden. Denna ordningen är en turordning på vilka som får ärva efter den avlidne, ordningen som kallas för arvsordning. Här följer ett exempel på hur arvsordningen används: När er mors man avlider så skall först och främst hans egna barn ärva honom. Men då han inte har några egna barn, skall istället föräldrar, syskon och syskonbarn ärva. Om inte dessa hade varit vid livet, så skall arvet gå till den avlidnes mor och farföräldrar. Finns ingen av dessa vid liv, så kommer arvet efter den avlidne att gå till den allmänna arvsfonden. Arvsordningen följs dock endast om er mors man inte har skrivit något testamente. Hur ärver er mor hennes man om han dör först?Er mor kommer inte per automatik få arv ifrån hennes man, med hänsyn till arvsordningen.Hon blir däremot berättigad hennes mans kvarlåtenskap om han testamenterar denna till henne. Undantag: Eftersom din mor är gift med hennes man finns det ett undantag från det ovannämnda. Om er mor får ut mindre än 186 000 kronor vid bodelningen efter hennes avlidne man kommer hon vara berättigad till arv. Hon har nämligen alltid rätt till 186 000 kronor vid en bodelning eftersom hon har varit gift med den avlidne (3 kap 1§ 2 stycket ÄB). Hur kan du och din syster ärva er mors man?Ni är inte er mors mans egna barn vilket innebär att ni inte har någon arvsrätt genom arvsordningen. Det enda sättet som ni kan ärva honom är om han testamenterar bort sina tillgångar till er. Mina råd Om er mors man vill att ni skall ärva honom så måste han skriva ett testamente. Var noga med att han uppfyller alla formkrav så att testamentet blir giltigt och att testamentet är tydligt utformat för att förhindra konflikter inom familjen. Jag hoppas att jag har gett dig svar på din fråga och att det löser sig för er! Du är varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Vad gäller vid arv för särkullbarn?

2019-09-08 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej.Min mor är nybliven änka och var gift med min styvfar som nu alltså gått bort. Han hade två barn från tidigare äktenskap (särkullsbarn). Utgå från att min mor och styvfar inte har någon enskild egendom och att nettotillgångarna är 1,5 msek. Kan särkullbarnen kräva att 'direkt' få sitt arv på 0,75 msek efter sin far?Om det finns ett testamente där min styvfar testamenterat sina tillgångar till min mor, och vice versa, med fri förfoganderätt och där man vädjar till särkullbarnen att vänta med att kräva sin laglott tills båda är avlidna, vad kan de då lagligen kräva att få ut om de inte vill respektera denna vädjan? Är det då 50% av de 0,75 msek?Tack på förhand.
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).Jag kommer dela upp mitt svar i två utefter dina frågor.Kan särkullbarn kräva att få ut sitt arv direkt?Det som skiljer sig mellan bröstarvingar och särkullbarn i arvsrätten är främst att särkullbarn har en rätt att få ut sin del av arvet direkt efter sin avlidna förälder (3 kap 1 § ÄB). Däremot har en efterlevande make alltid rätt att få ut så mycket av kvarlåtenskapen att det uppgår till ett värde av fyra gånger prisbasbeloppet (3 kap 1 § ÄB). Vad kan särkullbarn kräva om testamente finns?Alla barn är så kallade bröstarvingar till sina föräldrar, vilket innebär att de har rätt till en laglott var, som är lika stor. Är det två barn kommer de att få varsin lika stor del av förälderns kvarlåtenskap, den delas då på två (2 kap. 1 § 2 st. ÄB). Arvslotten till skillnad från laglotten, kan däremot inskränkas genom testamente (7 kap. 1 § ÄB). Rätten till laglott, går inte att inskränka genom testamente, barn har nämligen alltid rätt till sin laglott. En laglott är hälften av arvslotten denne är berättigad genom lag. Är arvslotten 100 000 kr exempelvis, blir laglotten 25 000 kr i exemplet med två barn.Hoppas du fick svar på din fråga!

Särkullbarn och testamente

2019-08-29 i Särkullbarn
FRÅGA |Min pappa och hans hustru skrev ett testamente sinsemellan där det skulle sitta i orubbat bo om någon av dem gick bort samt ha full förfoganderätt över alla medel. När båda hade gått bort skulle arvet delas ut.Nu har hustrun gått bort , och hennes barn vill att bouppteckningen skall gälla och 50% av alla tillgångar är deras. m a o att deras testamente inte är giltigt.Vad gäller ?
Lars Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).TestamenteOm jag förstår dig rätt så stod det i testamentet att antingen din pappa eller hustrun skulle ha full förfoganderätt över tillgångarna vid den andres bortgång och att arvsskifte skulle ske då de båda gått bort. Man kan genom testamente åsidosätta den legala arvsordningen med begränsningen att bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott vilket jag kommer att förklara vad det innebär. LaglottNär en person gått bort och inget testamente finns så delar bröstarvingarna i första hand på den avlidnes kvarlåtenskap, detta kallas arvslott. Hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvinge utgör dennes laglott (7 kap 1 § ÄB). Rätten till laglott går som sagt inte att begränsa genom testamente.Särkullbarn och prisbasbeloppJag förstår det som att hustruns barn inte är deras gemensamma barn. Detta kallar man för särkullbarn. Särkullbarn har rätt att få ut sin del av arvet direkt (3 kap 1 § första stycket ÄB). En efterlevande make har dock alltid rätt att få ut så mycket av kvarlåtenskapen att det, tillsammans med den efterlevande makens egendom, uppgår till ett värde av fyra gånger prisbasbeloppet (3 kap 1 § andra stycket ÄB). SammanfattningUtifrån din beskrivning av testamentets innehåll förstår jag det som att hustruns barn har rätt att få ut sina laglotter sålänge detta inte inkräktar på prisbasbeloppsregeln som jag beskrivit ovan.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny.Vänligen,

Ärver jag min styvmor?

2019-08-21 i Särkullbarn
FRÅGA |Min styvmor har gått bort.Min pappa 2005.Äktenskapsförord dom ellan.Pappa ägde inget allt stod på henne.Har 3 halvsystrar, hennes 2, 1 pappas och styvmors gemensamma.Frågan är, Ärver jag något efter min styvmor eller inte.?Dom var gifta.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det är du ett särkullbarn i förhållande till din pappa och hans nya hustru, din styvmor. När en förälder som är omgift dör, har du som dennes barn rätt att få ut arvet direkt, enligt ärvdabalken 3 kap 1 §. Jag förstår att din pappa gick bort 2005, det framgår dock inte av din fråga om du fick ut något arv då eller om avsaknad av arvet berodde på att han inte hade några tillgångar.Om din styvmor inte testamenterat något särskilt till dig så har du ingen arvsrätt från henne, om inte läget är så att du väntade med att få arvet från din pappa vid hans bortgång 2005. Ren arvsrätt från din styvmor saknas dock, som sagt under förutsättning att hon inte inkluderat dig i testamente.Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se.Vänligen,