Hur hanteras kvarlåtenskapen om särkullbarn finns i ett äktenskap?

Min man köpte en lägenhet som jag senare flyttade in i som sambo och nu är jag hans fru. Han står som ensam ägare av lägenheten. Kan det påverka något när han avlider? Att jag inte kan ärva lägenheten? Vi har också särkullsbarn.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag tolkar din fråga har din man en bostadsrätt som han ensam står på. Från hur din fråga är formulerad antar jag att ni båda har särkullbarn och du undrar nu hur lägenheten kommer att hanteras inom arvsrättens ramar. För att ta reda på det vänder vi oss till ärvdabalken (ÄB).


Allmänt om arv i äktenskap.

Det är viktigt att påpeka att bodelning ska ske före arvskifte om den som avlider var gift enligt 23 kap. 1 § st. 2 ÄB. Detta betyder att allt giftorättsgods ska delas lika mellan makarna först, och därefter är det den andel som tillfaller den avlidna som ska fördelas enligt ärvdabalkens regler. För din del betyder detta att om bostadsrätten är giftorättsgods (och inte enskild egendom) kommer den först att delas mellan er i bodelningen. Därefter ska den andra halvan, som tillfaller din make, fördelas enligt arvsreglerna.

När det kommer till själva arvet så är första ledet bröstarvingarna, det vill säga den avlidnes barn (2 kap. 1 § ÄB). Kvarlåtenskapen ska således fördelas mellan arvlåtarens barn om sådana finns. Det är en vanlig missuppfattning att makar ärver varandra: det gör dem inte! Makar ärver endast varandra före gemensamma barn enligt 3 kap. 1 & 2 §§ ÄB. Särkullbarn får dock ut sin andel direkt enligt samma paragraf.


Vad betyder detta i praktiken för dig?

Givet att bostadsrätten inte är enskild egendom kommer bodelning först ske där du får ut halva bostadsrätten. Därefter sker arvskifte av din makes kvarlåtenskap. Har ni inga gemensamma barn kommer din makes kvarlåtenskap att tillfalla hans särkullbarn och du får således inte ta del av den andra halvan av bostadsrätten.

Har ni gemensamma barn kommer du att ärva deras andelarföre dem. Har ni exempelvis 1 gemensamt barn och din make har två särkullbarn kommer du att få ert gemensamma barns 1/3 av kvarlåtenskapen i arv medan särkullbarnen får var sin tredjedel direkt.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning