Hur fördelas arv med särkullbarn på den sist avlidnes sida?

Exempel: N och A har ett gemensamt barn. A har tre barn från ett tidigare äktenskap. N avlider. A lär väl ärva alla N tillgångar, då särkullbarnen finns på A:s sida. Vad händer den dagen då A sen avlider? Hur fördelas arvet efter A? Testamente finns inte.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!


Jag kommer använda mig av ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB) för att besvara frågan.


Vad sker när N avlider först?

När den första personen i ett äktenskap avlider sker en bodelning där man bestämmer hur stor andel av makarnas ägodelar tillhör de olika makarna (10 kap. 1§ ÄktB). Om man inte har ett äktenskapsförord eller har fått arv med särskilda utfästelser om att det ska vara enskild egendom (sådant en av makarna äger ensamma) så har man endast giftorättsgods (sådant makarna äger gemensamt) (7 kap. 1§ och 2§ ÄktB). Om man endast har giftorättsgods så delas kvarlåtenskapen lika, det är vad som blir kvar efter att en person avlider, arvet alltså (10 kap. 1§ ÄktB).


Precis som du påstår så ska maken ärva N eftersom hen endast har barn inom äktenskapet. Makar ärver före gemensamma barn (3 kap. 1§ 1 stycket ÄB).


Vad sker när A avlider?

När man har fått barn i ett tidigare äktenskap är dessa barn särkullbarn. När A avlider skall inte hennes särkullbarn ärva N, det gör bara deras gemensamma barn. Av hela kvarlåtenskapen ärver alltså A och N:s gemensamma barn hela N:s andel. Sedan finns A:s andel kvar att dela. Eftersom A har 4 barn så delas hennes andel på fyra. (3 kap. 1§ 1 stycket ÄB)


Exempel:

Anta att hela den gemensamma kvarlåtenskapen är 1 000 000 kronor efter A avlider.

Om A och N endast har giftorättsgods så blir deras andelar 500 000 kronor vardera (10 kap. 1§ ÄktB).


Deras gemensamma barn ärver hela N:s andel på 500 000 kronor. Sedan delas A:s 500 000 kronor på fyra, eftersom hon har fyra barn. A och N:s gemensamma barn får alltså 500 000 kronor efter N och 125 000 kronor efter A. A och N:s gemensamma barn ärver alltså sammanlagt 625 000 kronor och A:s tre särkullbarn ärver 125 000 kronor vardera. (3 kap. 1§ 1 stycket ÄB)


Hoppas du fått svar på din fråga! Vid ytterligare frågor är du välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline eller boka tid med våra jurister (länk).


Vänliga hälsningar,

Nora ErikssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning