Ärver jag min styvmor?

2019-08-21 i Särkullbarn
FRÅGA |Min styvmor har gått bort.Min pappa 2005.Äktenskapsförord dom ellan.Pappa ägde inget allt stod på henne.Har 3 halvsystrar, hennes 2, 1 pappas och styvmors gemensamma.Frågan är, Ärver jag något efter min styvmor eller inte.?Dom var gifta.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det är du ett särkullbarn i förhållande till din pappa och hans nya hustru, din styvmor. När en förälder som är omgift dör, har du som dennes barn rätt att få ut arvet direkt, enligt ärvdabalken 3 kap 1 §. Jag förstår att din pappa gick bort 2005, det framgår dock inte av din fråga om du fick ut något arv då eller om avsaknad av arvet berodde på att han inte hade några tillgångar.Om din styvmor inte testamenterat något särskilt till dig så har du ingen arvsrätt från henne, om inte läget är så att du väntade med att få arvet från din pappa vid hans bortgång 2005. Ren arvsrätt från din styvmor saknas dock, som sagt under förutsättning att hon inte inkluderat dig i testamente.Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se.Vänligen,

Förälder har gift om sig, ärver den nya maken och dennes barn sedan tidigare äktenskap?

2019-08-08 i Särkullbarn
FRÅGA |Jag och min systers pappa har på äldre dar plötsligt gift om sig med en kvinna som har 2 vuxna barn. Hon flyttade hem till min pappas hus. Min pappa ägde mycket innan de gifte sig. Hans nya fru ägde inget. Vad händer om min pappa går bort? Ärver min pappas nya fru och hennes barn vår pappa?Mvh
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras främst i ärvdabalken (ÄB). Jag utgår från att det inte finns något testamente skrivet. Bröstarvingar ärver i första handDet är den avlidnes barn som ärver i första hand (2 kap. 1 § ÄB). Detta brukar kallar bröstarvingar. Är den avlidne gift och har man gemensamma barn ärver maken de gemensamma barnens andelar av arvet med fri förfoganderätt och de gemensamma barnen får istället rätt till efterarv när den andra maken avlider (3 kap. 1 § och 2 § ÄB). Särkullbarn (barn som endast är barn till en av makarna) har rätt att få ut sin arvslott direkt när föräldern avlider, även om det finns en make (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att det är du och din syster som är bröstarvingar efter din far och det är även ni som ska ärva enligt ärvdabalken. Eftersom din far och hans nya fru inte har några gemensamma barn har hon ingen legal arvsrätt, inte hennes barn heller. Om hans nya fru efter bodelning har egendom som understiger fyra prisbasbelopp har hon dock rätt att ur kvarlåtenskapen få pengar upp till fyra prisbasbelopp, alltså 186 000 kr (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). De pengar hon erhåller för att komma upp till fyra prisbasbelopp räknas om till en kvotdel som du och din syster sedan har efterarvsrätt till och kommer få ut när hon dör. Finns testamente skrivet kan det se annorlunda ut eftersom det gäller framför lagen om det är korrekt upprättat. Alltså: om det inte finns testamente är det du och din syster som ärver er pappa eftersom han och hans nya fru inte har gemensamma barn. Hon har dock rätt att erhålla pengar upp till fyra prisbasbelopp om hon inte har egendom motsvarande detta efter bodelning. Hoppas detta gjorde saker och ting lite klarare för dig. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här.

Särkullbarn får ut sin arvslott direkt medan gemensamma barn mellan makar har rätt till efterarv

2019-08-07 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur arvet efter min sjuka far kommer att fördelas? Jag har en syster, vi har samma pappa. Hennes mor är gift med vår pappa. Vad händer när hon går bort? Hon är är också sjuk.. Hennes son ( som hade en annan pappa) dog för några år sedan. Men hon har två barnbarn efter honom. Hoppas ni förstår min fråga, allt känns lite rörigt.. Mvh
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras främst i ärvdabalken (ÄB). Jag utgår från att testamente saknas då det inte framgår att sådant finns av frågeställningen. Bröstarvingar ärver i första handDet är den avlidnes barn som ärver i första hand (2 kap. 1 § ÄB). Har något av barnen avlidit går rätten att ärva dennes del av arvet vidare till dennes barn (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta brukar kallar bröstarvingar. Är den avlidne gift och har man gemensamma barn ärver maken de gemensamma barnens andelar av arvet med fri förfoganderätt och de gemensamma barnen får istället rätt till efterarv när den andra maken avlider (3 kap. 1 § och 2 § ÄB). Särkullbarn (barn som endast är barn till en av makarna) har rätt att få ut sin arvslott direkt när föräldern avlider, även om det finns en make (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att det är du och din syster som är bröstarvingar efter din far. Du är särkullbarn eftersom hans maka inte är din mamma, du får därför ut din del av arvet direkt. Din systers del av arvet kommer din pappas maka få och din syster får efterarvsrätt med en viss kvotdel. Denna kvotdel får hon sedan ut när hennes mamma avlider. Efterarvet beräknas innan arvet efter mamman delas ut, din syster har alltså rätt till efterarv från er pappa innan hennes mammas arvingar får ta del av arvet efter mamman. Arvet efter din pappas makaDin syster och hennes brors barn är bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Efter att din syster har fått ut efterarvet efter er pappa kommer kvarlåtenskapen fördelas mellan dem så att din syster får ½ och brorsbarnen får ¼ var (de får dela på deras pappas arvslott som var ½ om han hade levt). Hoppas detta gjorde saker och ting lite klarare för dig. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här.

Särkullbarns arvsrätt

2019-07-21 i Särkullbarn
FRÅGA |Min pappa har gift om sig och skrivit äktenskapsförord. Vad gäller vid pappas dödsfall om äktenskapet pågår? (Angående min och mina syskons arv)
Mikaela Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och reglerna om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Jag kommer att börja med att beskriva hur en bodelning går till om din pappa dör, för att därefter berätta hur hans arv skulle fördelas. Bodelning när äktenskapet upplöses på grund av dödsfallOm din pappa är gift vid tiden för hans död kommer en bodelning att ske innan arvet fördelas. Bodelning ska ske när äktenskapet upplöses, även när det upplöses på grund av dödsfall (ÄktB 9 kap. 1 §). Ett undantag från denna huvudregel är om den ena maken vid den andres död begär att få behålla sina tillgångar så att bodelning inte sker (ÄktB 12 kap. 2 §). Huvudregeln är att varje make äger sin egendom och själv ansvarar för sina skulder (ÄktB 1 kap. 3). Dessutom är all egendom giftorättsgods om inget visar sig vara enskild egendom (ÄktB 7 kap. 1 §). Du skriver att de har skrivit äktenskapsord, de kan innebära att de har bestämt att var och en ska behålla sin egendom som enskild, eller att de har undantagit någon särskild egendom som enskild. Om din pappa dör kommer giftorättsgodset räknas samman och fördelas mellan dödsboet efter honom och hans maka. Om det inte finns något giftorättsgods med anledning av äktenskapsförordet kommer var och en behålla sin egendom. Fördelning av arvet Efterlevande makes arvsrätt gäller framför gemensamma barns rätt, men inte framför särkullbarns rätt. När det kommer till särkullbarn, dvs. du och dina syskon, är alltså huvudregeln att ni har rätt att få ut ert arv direkt vid er pappas död (3 kap. 1 § ÄB). Ni har rätt att ärva åtminstone hälften av din pappas tillgångar, och dela dessa lika mellan er. Ni kan genom att ett testamente ha rätt att ärva mer än så, men inte mindre. Om ni vill finns det en möjlighet att istället avstå er rätt till arv till förmån för hans maka (3 kap. 9 § ÄB). Det betyder att ni isåfall väntar med att ärva till den dagen makan går bort. Om ni gör det har ni rätt att få ut en kvotdel av er pappas makas tillgångar som efterarv efter er pappa (3 kap. 2 § ÄB). Sammanfattningsvis kommer en bodelning ske om din pappas maka inte begär att någon bodelning inte ska ske. Vilka tillgångar som ska ingå i bodelning är beroende av vad som står i äktenskapsförordet. Om din pappa dör medan de är gifta har ni rätt att ärva er laglott direkt. Hoppas du fick svar på din fråga!

Har min dotter från ett tidigare äktenskap rätt att ärva mig direkt trots att jag är omgift?

2019-08-20 i Särkullbarn
FRÅGA |Jag har ett barn från tidigare giftermål, och är omgift. Vi funderar på att köpa hus, men undrar vad som händer med huset om jag skulle avlida? Det verkar som om min dotter från tidigare förhållande direkt har rätt till en del av huset, eller räcker det med att betala värdet av den delen direkt?
Mimmi Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av ärvdabalken (ÄB). Om du skulle avlida är det i första hand dina barn som ärver efter dig (ÄB 2 kap. 1 §). Eftersom du är gift kommer däremot din efterlevande make/maka ärva före gemensamma barn. Det som skiljer i arvsrätten mellan barn från tidigare förhållanden (kallas särkullbarn) och ett pars gemensamma barn är att särkullbarnet har en möjlighet att ärva direkt efter det att deras förälder dött (ÄB 3 kap. 1 §). Eftersom din dotter är ett särkullbarn innebär det alltså att hon kan välja att ärva efter dig med en gång (ÄB 3 kap. 1 §). Det innebär ju i sin tur att hon kommer ärva hälften av huset. Jag gissar att det är detta du menar när du skriver att dottern "direkt har rätt till en del av huset". Som särkullbarn har din dotter alltså både rätt till arv och en möjlighet att kräva ut sitt arv med en gång. Med det sagt finns det ju dock en möjlighet för den efterlevande maken/makan att lösa ut särkullbarnet. Jag hoppas att jag har förstått dig rätt och att du har fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma! Med vänliga hälsningar,

Hur ska kvarlåtenskapen fördelas mellan den avlidnes arvingar?

2019-08-07 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej,en fråga ang. särkullebarn och arv.Min far gick bort här nyligen och han var gift med tre gemensamma barn med sin nya fru.De äger två lägenheter tillsammans. Hur fördelas det mellan mig och mina tre "halvsyskon"?
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom din fråga är av arvsrättslig karaktär så blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig. Vem ärver din fars kvarlåtenskap?Du har som bröstarvinge, dvs den avlidnes barn, rätt att ärva din far efter att han har gått bort (2 kap. 1 § 1 stycket ÄB). Detta har även dina tre halvsyskon då dessa också är hans barn och då också bröstarvingar. Din fars kvarlåtenskap kommer att fördelas lika mellan er bröstarvingar i enlighet med likadelningsprincipen. Kvarlåtenskapen i detta fallet blir din fars andel i de två bostäderna samt eventuellt andra tillgångar som kommer att fördelas mellan er fyra. Har du som särkullbarn rätt att få ut din andel direkt? Eftersom din far vid sin bortgång var gift med dina halvsyskons mor så kommer deras andel av arvet att gå till henne (3 kap. 1 § ÄB). De kommer istället att få ut sitt arv i form av ett s.k efterarv (3 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att de får ut eran fars del samt deras moders del först efter att hon har gått bort. Du har som särkullbarn dock rätt att begära att få ut din andel direkt ( 3 kap. 1 § ÄB). Du har även valmöjligheten att göra ett arvsavstående till förmån för dina halvsyskons mor vilket innebär att du precis som dem får ut din andel av din fars arv först efter att hon har gått bort (3 kap. 9 § ÄB). SammanfattningDu har som bröstarvinge rätt att ärva din far och hans kvarlåtenskap kommer att fördelas lika mellan dig och dina halvsyskon. Som särkullbarn kan du välja att antingen göra ett arvsavstående för att invänta ett efterarv efter att din fars efterlevande maka har gått bort men du kan också välja att ta ut din andel direkt. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Vänligen,

Kan särkullbarn ärva förälderns partners lägenhet?

2019-08-06 i Särkullbarn
FRÅGA |Jag är särkullbarn. Min mor är gift, de har en bostadsrätt där hennes man står på kontraktet. Vad händer om hon dör, får jag ärva en del i lägenhet trots att hon inte står på kontraktet?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då en person som är gift dör är det två saker som sker. Först en bodelning mellan den avlidnes dödsbo och dennes make och sedan en fördelning av arvet efter den avlidne. Hur en bodelning ska gå till regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) och hur ett arv ska fördelas regleras i ärvdabalken (ÄB). Om din mor skulle avlida sker först en bodelningOm din mor som är gift skulle dö är det första som sker en bodelning mellan hennes dödsbo och hennes man (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär att din mors dödsbo och hennes man kommer dela på all egendom som fanns inom äktenskapet. Den egendom som tillfaller din mors dödsbo kommer utgöra arvet efter henne. Vad ingår i bodelningen?I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom är enskild om det finns ett äktenskapsförord som säger det, om det är en gåva som ska vara enskild enligt gåvobrev eller om det är ett arv som ska vara enskilt enligt testamente (7 kap. 2 §). Även sådant som ersatt enskild egendom, till exempel genom att egendomen sålts och annan egendom köpts för pengarna, är enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Detta innebär att din mors och hennes mans lägenhet ska ingå i bodelningen om den inte är enskild egendom. Det framgår inte av din fråga om den är enskild egendom eller giftorättsgods och därför kommer jag i resten av svaret utgå ifrån att den är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Hur går bodelningen till?Genom bodelningen kommer hälften av allt giftorättsgods som fanns inom äktenskapet tillfalla din mors dödsbo och hälften din mors man (11 kap. 3 § ÄktB). Innan dess ska dock eventuella skulder avräknas från giftorättsgodset (11 kap. 2 § ÄktB). Efter detta ska egendomen fördelas på lotter, vilket innebär att man bestämmer exakt vilken egendom din mors dödsbo ska få samt exakt vilken egendom din mors man ska få (11 kap. 7 § ÄktB). Både din mors dödsbo och hennes man har rätt att i första hand få sin egen egendom på sin lott, alltså rätt att få behålla sin egen egendom (11 kap 7 § andra meningen ÄktB). Detta innebär att din mors man har rätt att få behålla sin lägenhet under förutsättning att din mors dödsbo får ut egendom ur bodelningen som är värd lika mycket som lägenheten. Om det inte går, det kanske inte finns tillräckligt mycket egendom, har din mors dödsbo rätt att få en så stor del av lägenheten att det blir lika i bodelningen.Vad händer efter bodelningen och vem har rätt att ärva?Det som tillfaller din mors dödsbo, samt om hon har någon enskild egendom, utgör arvet efter henne. Detta ska sedan delas ut till hennes arvingar. De närmaste arvingarna är den avlidnes barn, så kallade bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna till den avlidne ska dela lika på arvet (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Du är alltså din mors bröstarvinge. Om du har några syskon ska du dela lika på arvet med dem. Om du inte har några syskon har du rätt till hela arvet efter din mor. Vad gäller för efterlevande makes arvsrätt?Trots att du, och eventuella syskon, är din mors bröstarvinge har även den efterlevande maken, din mors man, en arvsrätt (3 kap. 1 § ÄB). Denna arvsrätt går före rätten för gemensamma barn till den avlidne och dennes make. Denna arvsrätt går dock inte före så kallade särkullbarns rätt till arvet efter sin förälder (3 kap. 1 § andra meningen ÄB). Detta innebär att du som särkullbarn har rätt att få ut ditt arv efter din mor direkt, och att din mors man därför inte ärver något. Enda gången då särkullbarn inte har rätt att få ut sitt arv är då den efterlevande maken inte fått ut så mycket egendom eller pengar genom bodelningen att det täcker fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2019 är ett prisbasbelopp 46 500 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hen rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hen uppnår det. Då får särkullbarnen s.k. efterarvsrätt, och har rätt att få ut resten av sitt arv efter sin förälder då den efterlevande maken dör.Vad innebär detta för dig?Sammanfattningsvis innebär detta att du kan komma att ärva en del av din mors och hennes mans lägenhet. Att det är din mors man som står på kontraktet spelar ingen roll. Om lägenheten är giftorättsgods ska den ingå i bodelningen oavsett vem av makarna som äger den. Det som skulle göra att du inte kommer ärva en del i den är antingen att den är enskild egendom, att din mors man kan få behålla den i bodelningen och din mors dödsbo får ut motsvarande värdet i annan egendom, eller att din mors man inte efter bodelningen har så mycket egendom att det täcker fyra prisbasbelopp. I det sista fallet har du i så fall efterarvsrätt och kommer få ut ditt arv då din mors man avlider. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Äktenskapsförord påverkar inte vem som ärver

2019-07-15 i Särkullbarn
FRÅGA |Vad innebär det att ett par har äktenskapsförord och testamente för vad som räknas in i särkullbarnens laglott? Ärver den efterlevande maken den först avlidne makens enskilda egendom och särkullbarnens laglott minskar eller tillfaller HELA den enskilda egendomen den först avlidne makens särkullbarn?Är det annorlunda om man bara är sambon? Ärver i så fall den först avlidnes särkullbarn hela den enskilda egendomen efter deras avlidne förälder?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är svårt för mig att ge ett exakt svar på din fråga då det inte framkommer vad som står i testamentet. Jag kommer därför att förklara mer generellt kring vad som gäller för ett särkullbarns arvsrätt. Först och främst kan nämnas att ett äktenskapsförord inte är avgörande för vem som ärver vad utan endast påverkar huruvida egendom vid en bodelning mellan makar är enskild egendom eller giftorättsgods (7 kap 1 § äktenskapsbalken och 10 kap 1 § äktenskapsbalken). Särkullbarn ärver före efterlevande makeIfall inget testamente finns ärver makar före alla arvingar, förutom särkullbarn. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt och behöver inte vänta tills den efterlevande maken avlider (3 kap 1 § ärvdabalken). I detta fall finns ett testamente och det är genom testamentet möjligt att inskränka på ett barns, s.k. bröstarvinges, arvslott. Som bröstarvinge har man dock alltid rätt till hälften av sin arvslott, den s.k. laglotten (7 kap 1 § ärvdabalken). Skulle ett testamente inskränka på ens rätt att få ut sin laglott måste bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet för att få ut sitt arv (7 kap 3 § ärvdabalken). Oavsett vad som står i testamentet kan alltså särkullbarn påkalla jämkning av testamentet och få ut sin laglott. De behöver inte vänta på att den efterlevande maken ska avlida för att få ut sin andel av arvet. Äktenskapsförord påverkar inte arvetÄktenskapsförord påverkar som sagt inte vem som ärver utan avgör endast vilken egendom som ska ingå i en bodelning mellan makarna. En bodelning ska göras ifall en av makarna avlider (9 kap 1 § äktenskapsbalken och 1 kap 5 § äktenskapsbalken). Det är endast giftorättsgods och inte enskild egendom som ska ingå i en bodelning (10 kap 1 § äktenskapsbalken). Giftorättsgodset ska sedan som huvudregel delas lika mellan makarna, i detta fall den efterlevande maken och dödsboet (11 kap 3 § äktenskapsbalken). Den efterlevande maken kan dock också välja att vardera sida ska behålla sin andel av giftorättsgodset (12 kap 2 § äktenskapsbalken). När sedan arvet efter den avlidna ska fördelas mellan arvingarna och testamentstagare påverkas inte vad man kan ärva av huruvida egendomen varit enskild eller giftorättsgods vid bodelningen. En make kan alltså ärva egendom som vid bodelningen var enskild. Här är det viktiga istället vad som står i testamentet, ifall viss egendom ska ärvas av en viss person eller om det istället en generisk andel som var testamentstagare ska ärva. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar