Ärver särkullbarn hela kvarlåtenskapen?

Hej! Min mamma har precis gått bort. Hon var gift utan testamente och hade ingen enskild egendom. Jag är hennes enda barn (särkullbarn). Hennes make har 2 barn (också särkullbarn). Efter bodelning har de båda ca 750 000 kr vardera i banktillgångar och lösöre. De äger ingen fast egendom. Stämmer det att jag som särkullbarn ärver hela min mammas tillgångar i detta fall eller har hennes make också arvsrätt och i så fall, hur mycket? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsrätt

Som utgångspunkt gäller att bröstarvingar (barn) ärver den avlidnes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn har rätt att få ut sin del av arvet direkt (3 kap. 1 § 1 st. ÄB). Särkullbarnen har dock möjlighet att avstå från sitt arv till förmån för efterlevande och istället få efterarv, vilket innebär att de får arvet först när den efterlevande maken också dör (3 kap. 9 § ÄB). 

Vad gäller makar finns en arvsrättslig garantiregel som kallas för den stora basbeloppsregeln, och innebär att maken garanteras fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § 2 st. ÄB). År 2024 är prisbabeloppet 57 300 kr. Denna summa multipliceras med fyra, och utgör totalt 229 200 kr. Detta går före såväl eventuellt testamente som särkullbarnens rätt att få ut sitt arv direkt. Men, denna skyddsregel används endast om summan inte redan täcks genom erhållen bodelning och eventuell enskild egendom som den efterlevande maken har.

Din situation

Din mammas make erhåller minst fyra prisbasbelopp (229 200 kr) genom bodelningen, och har därmed inte rätt att få ut arv från hennes kvarlåtenskap genom den stora basbeloppsregeln. Om du vill ha efterarv  tillfaller kvarlåtenskapen till efterlevande maken och du får ut ditt arv först när denne dör. Eftersom din mamma inte har upprättat ett testamente, och du är det enda barnet till din mamma, och med det även ett särkullbarn, ärver du direkt hela kvarlåtenskapen från din mamma, om du inte vill medge efterarv.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning