Hur stor blir mina särkullbarns arvs- och laglott?

Hej! Jag och frugan(nr 2) har ett testamente där vi ärver varandra som enskild egendom. I mitt första äktenskap har jag tre barn och i 2:a äktenskapet har vi ett barn. Hur räknas laglotten om ett av särkullbarnen vill ha sin laglott. (Som exempel kan nettobouppteckningen vara 1 miljon)? Om jag faller ifrån, blir då uppdelningen 1/2 till makan och 1/2 till de 4 barnen, med en arvsdel 1/8 var, eller räknas bara min 1/2 till de 3 särkullbarnen? Vad är det som skiljer på arvslott och laglott? Tacksam för svar. 

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Du och din fru har testamenterat mellan er att ni ärver varandra som enskild egendom. Jag tolkar detta som att du menar att du har testamenterat att din fru ska ärva all din egendom före dina särkullbarn. Du undrar nu hur laglotten ska beräknas för dina särkullbarn, samt lite andra allmänna funderingar kring arv.

För att svara på din fråga ska jag gå igenom reglerna i ärvdabalken, hädanefter förkortad som ÄB.


Allmänt om arv och reglerna i ärvdabalken.

Om en make i ett äktenskap dör så sker alltid bodelning innan arvslotterna beräknas. Detta då bodelning måste ske för att fastställa vilken egendom som faktiskt tillhör den maken som avlider.

Därefter fördelas arvet mellan dina bröstarvingar i första arvsklassen enligt 2 kap. 1 § ÄB. En make med vilken arvlåtaren, det vill säga den som har dött, har gemensamma barn ärver dock före dessa gemensamma barn enligt 3 kap. 1 § ÄB. Särkullbarn har dock rätt att få ut sitt arv direkt och en make ärver således inte före särkullbarn såvida testamente inte finns eller särkullbarnen avstår från arvet.

Enligt 7 kap. 1 § ÄB är arvslott den del av arvet som en person hade haft rätt till om inget testamente eller liknande funnits. Laglotten är enligt samma paragraf hälften av det och är en summa som personen alltid har rätt till, det vill säga det får inte kränkas med testamente.


Hur blir det då i ditt fall?

Jag kommer likt du säger utgå från att nettobouppteckningen uppgår till 1 miljon. Arvet ska då fördelas lika på dina 4 barn, det vill säga 250 tkr per barn. Denna summa (1/4) utgör barnens arvslott. Hälften av detta (125 tkr, eller 1/8) utgör dina barns laglott. Dina särkullbarn ärver sin andel direkt medan din maka får arvet före ert gemensamma barn.

Du skriver att ett testamente finns där din fru ska ärva din egendom. Barnens laglott får dock inte kränkas, och dina särkullbarn har således rätt att få ut 125 tkr (1/8) direkt oavsett vad ditt testamente säger (se 7 kap. 1 & 3 §§ ÄB). Eftersom din fru sedan har fått egendomen genom testamentet kommer den sedan räknas som hennes egendom och tillfalla hennesbarn vid hennes död, det vill säga era gemensamma barn samt hennes särkullbarn. Dina särkullbarn får således inte ta del av egendomen.

Har ni istället testamenterat så att din fru endast ärver föredina särkullbarn kommer dem att få ut sin andel efter att hon har avlidit. Dem har dock återigen rätt att kräva sin laglott innan dess.


Sammanfattning.

Ditt arv fördelas lika på dina 4 barn. Alla har en arvslott om 1/4 del i din kvarlåtenskap och en laglott om 1/8 del som inte får kränkas. Din fru ärver före gemensamma barn medan dina särkullbarn har rätt till sitt arv direkt.

Genom ett testamente kan du se till att din fru även ärver före dina särkullbarn och dem har då rätt till en andel vid hennes död. Dock har dem oavsett detta rätt att kräva ut sin laglott direkt ur ditt dödsbo.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning