Har särkullbarn rätt till arv vid testamente?

Har jag som särkullbarn rätt till arv då hans fru har fått huset via testamente eller gåva som han köpt till deras gemensamma boende? 

Lawline svarar

Hej! Tack för att du kommer till Lawline med din fråga!

Lagrum:

Din fråga gäller särkullbarns rätt till arv. Detta regleras i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB)

Särkullbarns rätt till arv:

Som särkullbarn räknas du som den bortgångnes bröstarvinge (se 2:1 ÄB), som är först i led när det kommer till den legala arvsordningen. Dock om den bortgångne var gift ska den efterlevande makan ärva all egendom (se 3:1 ÄB). Särkullbarn har dock möjligheten att få ut sin laglott ur den efterlevande makans efterarv direkt. Laglotten är hälften av den arvslott särkullbarnet är berättigad. Är särkullbarnet ensam bröstarvinge utgör arvslotten 100% av arvet, vilket gör laglotten 50% av arvet. Ifall särkullbarnet bestämmer sig att ta ut sin laglott får den efterlevande makan resterande 50%.

Det är generellt ganska fritt att testamentera bort sin egendom hur man vill, men bröstarvingar, och därmed särkullbarn, har en lagligt skyddad rätt till arv, vilket är laglotten. Oavsett vad som står i testamentet har särkullbarn rätt till sin laglott ur den efterlevande makans efterarv. Laglotten kan alltså inte testamenteras bort.

Den efterlevande makan har bara rätt att ta del av särkullbarnets laglott om särkullbarnet har avstått sin laglott (se 3:1 ÄB). Avstår särkullbarnet sin laglott ska hen istället få ut sitt arv när den efterlevande makan går bort (se 3:9 ÄB och 3:2 ÄB).

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Har du flera frågor är du mer än välkommen att vända dig till Lawline igen! Vill du få svar snabbare kan du ställa en expressfråga!


Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning