Arvsrätt med särkullbarn och efterlevande make/maka

Hur skulle arvet efter min far delas up om han skulle gå bort? Min far har två (jag och min bror) barn sedan tidigare förhållande och sedan har han två barn med sin fru. Hur skulle allt som min far äger, marker, skogar, hus och besparningar, delas upp? Inget testamente finns skrivet i nuläget.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du kommer till Lawline med din fråga!

Lagrum:

Din fråga behandlar arvsrätt. Detta regleras i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

Jag tolkar att din far har fyra biologiska barn och en fru. Du skriver också att inget testamente är skrivet och vi kommer att utgå från detta i svaret. Jag tolkar också att de fyra barnen är de enda biologiska släktingarna som finns i liv just nu och i det hypotetiska dödsfallet.

Den legala arvsrätten:

När det inte finns något testamente ska arvet fördelas enligt den legala arvsordningen. Den ser ut såhär:

Första arvsklassen (se 2:1 ÄB):

  • Den dödes barn (bröstarvingar). Ifall bröstarvinge inte lever - den dödes barnbarn. Ifall bröstarvinges barnbarn inte lever - den dödes barnbarns barn ifall barnbarn inte lever. Etc

Andra arvsklassen (se 2:2 ÄB):

  • Den dödes föräldrar. Ifall föräldrar inte lever - den dödes syskon. Ifall syskon inte lever - den dödes syskonbarn. Etc.

Tredje arvsklassen (se 2:3 ÄB):

  • Den dödes mor-/farföräldrar. Ifall mor-/farföräldrar inte lever - den dödes farbror/faster & morbror/moster.

När det ej finns ett testamente ska alltså arvet delas lika mellan alla bröstarvingar. Detta arv kallas för bröstarvingarnas arvslott.

Efterlevande makas rätt till arv:

Är någon gift när hen går bort, och det inte finns något testamente, ska hela arvet gå till den efterlevande maken/makan med fri förfoganderätt (se 3:1 ÄB).

Särkullbarn:

Barn som den döde lämnar efter sig som inte är den efterlevande makens/makans egna (alltså barn före den relationen) kallas för särkullbarn. Särkullbarn har alltid rätt till sin arvslott och får ta ut det ur den efterlevande makans/makens efterarvsrätt (se 3:1 ÄB).

Efterlevande make/maka har dock alltid rätt till ett minimibelopp på fyra gånger prisbasbeloppet det år personen går bort (se 3:1 2 st. ÄB). År 2024 hade detta varit 229 200 kr. Om särkullbarns arvslott skulle inskränka detta minimibelopp får det ej tas ut.

Särkullbarn kan också avstå från sin arvslott och låta efterlevande make/maka ärva det (3:9 ÄB). Då blir särkullbarnen arvsberättigade istället när den efterlevande maken/makan går bort. Detta kan vara positivt ifall man förutser att förmögenheten kommer att bli större i den efterlevande makens/makas ägo.

Slutsats:

Om din far går bort och det saknas ett testamente kommer hans fru att ärva allting som efterlevande maka. Dock så är det möjligt för de två särkullbarnen att antingen ta ut sin arvslott direkt eller att avstå för att senare ärva den efterlevande makan när hon går bort. De två barnen som är bröstarvingar till både din far och hans fru kommer endast få ärva när deras mor går bort.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Har du flera frågor är du mer än välkommen att vända dig till Lawline igen! Vill du få svar snabbare kan du ställa en expressfråga!


Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning