Ingående av äktenskap med asylsökande

2019-11-13 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Min pojkvän är asylsökande i Tyskland och har inte fått svar på sin ansökan ännu.Vi har känt varandra i 1 år och har haft planer på att gifta oss men sen hamnade han i Tyskland och nu undrar vi om jag som är svensk medborgare fortfarande kan gifta mig med honom som är asylsökande för att han sedan ska kunna flytta hit så vi kan bo tillsammans och starta vårat liv?Jag är född och uppvuxen i Sverige har ett bra jobb och en bra inkomst.Det ska nämnas att han under sin flykt till Tyskland blev av med passet men har ett tillfälligt ID kort som är utfärdat i Tyskland samt ID kortet från hemlandet men inget pass.
Mahdi Sadegh |Mitt svar: Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningFörutsatt att kraven i äktenskapsbalken är uppfyllda, har du som svensk medborgare rätt att gifta dig med en asylsökande. Här krävs bland annat att parterna genomgår en hindersprövning hos Skatteverket.Beträffande människor som inte är folkbokförda i Sverige kan det komma att krävas ytterligare intyg på att personen i fråga är behörig att ingå äktenskap.Förutsättningar för uppehållstillståndDen som vistas längre än tre månader i Sverige ska ha uppehållstillstånd (2 kap. 5 § UtlL). Man kan få uppehållstillstånd på olika grunder, t.ex. på grund av att man behöver skydd (asyl), anknytning eller arbete samt studier. I ditt fall utgår jag från att den mest rimliga anledningen här till uppehållstillstånd är på grund av den anknytning personen i fråga har till dig. Uppehållstillstånd ska, om det inte finns särskilda skäl som talar mot det, bland annat ges till en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige (5 kap. 3 § p.1 UtlL). Uppehållstillstånd på grund av anknytning får beviljas endast om personen som är utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och utlänningen har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen (9 § första stycket begränsningslagen).Om uppehållstillstånd vid ingående äktenskap En person med avsikt att ingå äktenskap med en som är bosatt eller har uppehållstillstånd i Sverige, kan få uppehållstillstånd om förhållandet framstår som seriöst och inte andra särskilda skäl talar emot det (5 kap. 3 a § 1 p. UtlL).Bedömningen ifall förhållandet görs genom att titta på olika faktorer, exempelvis hur länge har förhållandet pågått, hur ofta dessa träffas, om personerna i fråga talar samma modersmål, hur god kännedom dessa har om varandra och om de har eller väntar barn tillsammans.Övrigt att beakta En ansökan om uppehållstillstånd ska som utgångspunkt ske från din makes hemland, innan inresan till Sverige (5 kap. 18 § UtlL). I ert fall innebär det att din blivande make kan ansöka om visum och åka till Sverige i högst 90 dagar. Om han däremot vill ansöka om uppehållstillstånd måste han därefter åka hem till Tyskland och ansöka om uppehållstillståndet. Ni kan ansöka om uppehållstillstånd online, via Migrationsverkets hemsida. På den bifogade länken kan ni se exakt hur förfarandet går till samt vilka dokument och uppgifter som måste bifogas. Med vänliga hälsningar,

Hur kan jag ta hit min vän från utlandet?

2019-10-31 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej jag vill bjuda in en vän från Egypten till Sverige hur ska man gå till väga då? Han vill komma som turist bo med mej. Jag har aldrig gjort sånt förut men behöver lite hjälp hoppas ni kan hjälpa oss.
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor om inresa till Sverige m.m regleras i Utlänningslagen (2005:716). Jag tolkar din fråga som att din vän endast ska besöka Sverige och stanna ett kortare tag, då behöver din vän inte innan söka något särskilt uppehållstillstånd för att få komma hit och vara här.En person som vill komma till Sverige och stanna längre än 3 månader behöver ha uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 § utlänningslagen. Någon som endast vill besöka för en tid kortare än 3 månader behöver inte uppehållstillstånd utan kan resa hit när den vill. Den personen behöver dock uppvisa ett giltigt pass samt ett visa om den är från utanför EES-området (2 kap. 1 och 3 §§ utlänningslagen). Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!Vänligen,

Familjeåterförening och barnkonventionen

2019-10-31 i Migrationsrätt
FRÅGA |HejJag är svensk medborgare och har barn med en man som blivit utvisad. Han har en dotter på 10 från tidigare förhållande samt så har vi 2 gemensamma barn varav den ena kommer att födas i mellandagarna och den andra är 3 år. Han har även en bonusdotter på 5 som jag fick i tidigare förhållande som han är heltidsfar till sen barnet var 1 månad då barnet inte har någon kontakt med sin biologiska far. Nu har han blivit utvisad trotts alla dessa barn här i Sverige som alla är svenska medborgare. Från och med den 1/1-2020 träder barnkonventionen laga kraft och min undran är m mina barn kan stämma migrationsverket för att de förlorar sin far? Det sista barnet får inte ens chansen att vara med sin far.
Fiama Jimenez Flores |Hej,Tack för att du väljer oss för att ställa din fråga.Huvudregeln när man söker anknytning till någon är att det ska göras från utlandet enligt 5 kap.18 § första stycket utlänningslagen. Sedan finns ett undantag att kunna söka inifrån Sverige men detta beror på från fall till fall. MIG 2011:27 är ett exempel på när en pappa fick söka anknytning till sitt barn när han redan befann sig i Sverige. Migrationsverket har dock en möjlighet att avslå en ansökan inifrån på grund av den reglerade invandringen, det vill säga om det inte finns skäl nog att tillämpa undantaget så att mannen kan söka när han redan är i Sverige. För att återkoppla till din fråga uppfattar jag det som att mannen har varit i Sverige under processen och det kan ha påverkat att han fick avslag. Det betyder att han kan behöva åka till sitt hemland och söka därifrån istället. Barnkonventionen är en del av internationell folkrätt och det betyder att Sverige måste förhålla sig till konventionen även om den inte har trätt ikraft som lag än. Skillnaden är att du som enskild inte kan stämma Migrationsverket på grund av att de inte har tillämpat konventionen, förrän den blir lag. Detta beslut har tagits innan år 2020 och det betyder att du inte kan gå tillbaka i tiden och stämma Migrationsverket för något som inte gällde när beslut fattades.Om du har ytterligare frågor får du gärna återkomma till oss på Lawline.Med vänlig hälsning,

Sabbatical leave when on a work permit

2019-10-29 i Migrationsrätt
FRÅGA |Sweden allows full-time employees that work for more that 6 months to take six months off (as an unpaid leave) to start own business while they keep the seat with their employer in case it doesn't work out.How does it work for employees that have only the work permit but don't have Swedish citizenship? For example if an employee is from non-EU country, relocated to Sweden based on the full-time job offer from the Swedish company and lives in Sweden for less than 2 years. The work permit is associated with the employer and losing it generally means the requirement to leave the country.Are there any legal pitfalls or danger to be deported from Sweden if this person wants to open the business in Sweden by taking a 6-months sabbatical leave?
Emil Duberg |Hi and thank you for posting a question to Lawline!Labor LawFirstly, I just want to clarify that the law Lag (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet (translates to 'the law about the right for sabbatical leave to run a business") does not exclude any employees according to article 1. Hence, you have the right to apply for an unpaid leave to start your own business even though you are not a Swedish citizen. You have the right to take an unpaid leave of 6 months maximum. Some requirements must be fulfilled:You cannot compete with your employer's business (art 3) and your leave cannot constitute an inconvenience for the employer (art 3).You must have been employed the latest 6 months, or for a total of 1 year within the 2 last years (art 4). Moreover, You must apply at least three months in beforehand and report how long time you intend to take an unpaid leave and your employer has to respond within 1 month (art 5-6)These are the rules in regards to labor law, and from your information it seems possible that you can apply for a sabbatical leave and then your employer has to accept your application if you meet all the requirements.Migration LawHowever, there are some issues concerning Migration Law.The systems functions in this manner:When obtaining a work permit, you will receive for the duration of your employment, but of maximum of 2 years. When the employment finishes or after 2 years you apply for an extension of your work permit. During this period (2 years in your case) you are not endangering your work permit (Swedish Migration Agency)However, problems may occur after the 2 years period. To extend your work permit, you can take an unpaid leave to start a business, but only up to 2 months will be accepted. Hence, it is a danger to take a longer leave if you want to extend your work permit (Swedish Migration Agency)To receive a permanent residence permit, parental leaves and sick leaves are more accepted than sabbatical leaves. In other words, your sabbatical leave may also affect your chances of obtaining a permanent residence permit negatively. (Swedish Migration Agency)SummaryIn sum, taking a sabbatical leave to start yourn own business constitues some legal "dangers" if you plan to stay in Sweden after the 2 years period is ended, but does not constitute a danger for the moment.Follow-upA follow-up via phone is included in your price. I will call you at 13:00 on Tuesday. Please let me know if this does not suit you. My e-mail adress is emil.duberg@lawline.se.

Är det tillåtet med dubbla medborgarskap?

2019-11-01 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag är född i Tjeckoslovakien och emigrerade 1968 till Wien och vidare till Sverige( 1972fick jag Svenskt medborgarskap)Idag med hänsyn till läge i Sverige så önskar jagatt ta Tjeckisk medborgarskap och om så möjligt behålla Svenskt.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt svensk rätt (jfr lagen om svenskt medborgarskap) finns det inget hinder mot att ha dubbla medborgarskap. En svensk medborgare kan således ansöka om medborgarskap även i ett annat land och behålla sitt svenska medborgarskap. Däremot bör du vara uppmärksam på att vissa andra länder inte tillåter dubbelt medborgarskap.Utifrån svenska regler finns det således inget hinder mot att ansöka om medborgarskap i Tjeckien och behålla det svenska om/när det tjeckiska beviljas. Tyvärr kan jag inte ge besked om hur tjeckisk rätt ser ut och om dubbelt medborgarskap är möjligt enligt den staten.Min rekommendation är att du kontaktar tjeckiska ambassaden i Stockholm som torde ha möjlighet att ge dig svar på huruvida tjeckisk lag godkänner dubbla medborgarskap och hur du går vidare med en ansökan.Vänligen,

Fortkörningsbot och svenskt medborgarskap?

2019-10-31 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej jag har ansökt om svenskt medborgarskap i 14 juli 2018, den 11 december blev jag av med körkortet pga fortkörning. Jag körde 83km/h på en 50-väg och fick därför en fortkörningsbot på 4000kr och jag kunde ta om körkortet en månad efter. Kommer detta kunna påverka min ansökan till medborgarskap? Det har tagit lång tid kan de ha något med min förtkörning att göra?Tack på förhand! Mvh
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det snabba svaret är nej, det kan påverka din ansökan om svenskt medborgarskap. Kraven för att beviljas svensk medborgarskap framgår av 11 § medborgarskapslagen.En utlänning kan bli svensk medborgare, om han/hon har:1. styrkt sin identitet (normalt genom pass eller annan godtagbar identitetshandling),2. permanent uppehållstillstånd i Sverige,3. bott i Sverige under viss tid (i detta fall 5 år), och4. levt ett skötsamt liv i Sverige och kan förväntas fortsätta på detta vis.Tidigare kriminalitet kan påverka bedömning av punkt 4. Om man har begått ett brott som har lett till dagsböter, villkorlig dom, skyddstillsyn eller fängelse så kan man behöva vänta en viss tid innan man kan beviljas svenskt medborgarskap, så kallad karenstid. Karenstiderna är dock endast riktlinjer för om sökanden levt ett skötsamt liv i Sverige och kan underskridas t.ex. vid vissa oaktsamhetsbrott där risken för återfall är mycket låg. På motsvarande sätt kan en längre karenstid tillämpas vid upprepad brottslighet. I ditt fall så har du endast fått en bot, och så länge din fortkörningsbot inte anses så pass allvarlig att den leder till åtal och dagsböter så bör det inte påverka dina möjligheter att få svenskt medborgarskap (förutsatt att du har betalat boten samt uppfyller resterande krav). Lycka till!

Avslag på ansökan om visum - kan jag överklaga?

2019-10-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, Min mamma har ansökt om visum för att besöka Sverige och fått avslag. Hon har besökt Sverige många gånger innan. Ambassaden skriver grunden för bedömningen bl.a.: Den aktuella ekonomiska och politiska situationen i Iran medför att det krävs en betydande socioekonomisk etablering i landet för att undanröja rimliga tvivel om en sökandes avsikt att återvända dit, och att hennes etablering i hemlandet inte betraktas starkt. Min mamma har 3 av 4 barnen i Sverige och är skild ( haft samma villkor som vid tidigare visering). Vi ska överklaga beslutet men hur kan vi starka denna punkt? Tack på förhand.
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om en individ har fått ett avslag på sin ansökan om visum har denne möjlighet att överklaga. Överklagan ska vara skriftlig, undertecknad av den som beslutet berör och lämnas eller skickas in till ambassaden senast 3 veckor från den dagen beslutet erhållits.Överklagan ska innehålla:- Vilket beslut som ska överklagas. - Hur den sökande vill att beslutet ska ändras.- Den sökandes namn, födelsedatum, postadress och telefonnummer. - Eventuella omständigheter och bevis som den sökande vill lägga till i sitt ärende.Om part anlitar ett ombud som undertecknar överklagan, måste ombudet ha en fullmakt. Fullmakten ska vara undertecknad av den sökande och lämnas i original tillsammans med överklagan. Ambassaden tar först ställning till om beslutet ska omprövas. Ändrar inte ambassaden sitt beslut, går ärendet vidare till migrationsdomstol i Sverige. Mer information kan ni hitta här. Ambassadens motivering till beslutet Jag tolkar det som att ambassaden tror att det finns en risk att din mor inte kommer att återvända till Iran på grund av det rådande säkerhetsläget i landet. De anför också att hennes etablering, eller anknytning, till Iran inte är tillräckligt stark för att de ska kunna vara säkra på att hon återvänder till sitt hemland vid visumets utgång. Vid överklagan är det viktigt att ni styrker att hon har en stark etablering i Iran. Slutsats Det finns möjlighet att överklaga beslutet av visum. Hur stor sannolikheten är att ni vinner framgång i ärendet är svårt att besvara. Om ni vill ha hjälp med att utforma överklagan kan ni kontakta vår juristbyrå. Med vänlig hälsning,

Kan jag påskynda asylprocessen?

2019-10-28 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om asyl. Det var en man som har kommit till Sverige för två år sedan. Han sökte asyl och har ännu inte fått något svar . Han har inte heller fått någon advokat heller. Finns det möjlighet att anlita en advokat för att påskynda sin asylprocess?
Cornelia Isacson |Hej,Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.Vad är problemet? En person som anlände till Sverige för ett par år sedan och ej fått svar i sitt asylärende. Frågan avser om det går att påskynda asylprocessen specifikt genom att anlita en advokat.UtredningDet är Migrationsverkets handläggningstider som avgör hur snabbt den asylsökande får besked i sitt asylärende.Eftersom Migrationsverket är en myndighet då är varje ärende som berör enskilda personer ska handläggas enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts (9 § Förvaltningslagen, FL). Det aktuella lagen är dispositiv vilket innebär att innebär att myndigheterna kan ha egna föreskrifter och regler som har företräde framför FL (4 § FL). Vad man kan tänka på när en person ska ansöka om asyl är att fundera över tillvägagångssättet. Det framgår inte av frågan om personen ifråga gjorde ansökan på internet eller på blankett. Om det görs via internet brukar handläggningstiden vara snabbare än via blankett. Vad som skulle kunna påskynda er process är att om samtliga relevanta dokument har skickats in till Migrationsverket på en gång utan efterkommande kompletteringar.Vad kan du göra nu? Du kan återigen kontakta Migrationsverket för att kontrollera hur ärendet hanteras i nuläget. Det du kan göra är att läsa om handläggningstider på Migrationsverkets hemsida. Det bör noteras att dessa handläggningstider är ungefärliga och varje fall bedöms särskilt. Långa handläggningstider på Migrationsverket har länge kritiserats av JO, dvs Justitieombudsmannen. Ni kan vända er till JO om den asylsökande ej får besked efter att 2 år har gått från det att asyl söktes. JO:s huvuduppgift är att övervaka myndigheternas arbete för att kontrollera att de uppfyller sina skyldigheter. På JO:s hemsida finns instruktion om vad en anmälan bör innehålla.I frågan nämnde du också att den asylsökande ej har fått en advokat. Detta kan du be personen som frågan avser, att påtala till Migrationsverket. Som asylsökande har man oftast rätt till ett offentligt biträde när man söker asyl. Det innebär att staten betalar för den advokaten. Den asylsökande kan då välja advokat och kan i samband med inlämnandet av själva ansökan säga till Migrationsverket vilket ombud man önskar ha vid sin sida under processen. Den asylsökande kan annars anlita ett eget ombud, dock på egen bekostnad. Det offentliga biträdet funkar som ett stöd i processen som kontrollerar uppgifter, protokoll, sköter kontakt med Migrationverket etcetera för att ärendet ska flyta på. Sammanfattningsvis, Migrationsverkets handläggningstider är det som avgör hur lång tid det tar för asylsökanden att få besked i ärende. Även omständigheter i det enskilda ärendet kan ha inverkan, som kan dra ut på processen. Jag rekommenderar personen i det aktuella fallet att återigen kontakta Migrationsverket för att kontrollera hur ärendet handläggs i nuläget. Jag rekommenderar även att ni påtalar för Migrationsverket att asylsökanden har rätt till offentligt biträde. Om asylsökanden ej fått besked i ärendet inom 2 år kan ni vända er till JO. Hoppas mitt svar har varit till hjälp. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.