Kan vi ansöka om uppehållstillstånd från Sverige?

2019-03-18 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hejsan! Jag är gift med min amerikanska man sen 2013, vi vill nu flytta till Sverige. Han har både amerikanskt och israeliskt pass.Som jag förstått det tar det 6 - 12 månader innan han får uppehållstillstånd i Sverige, stämmer det? Finns det något sätt att göra det fortare? Måste vi göra hela processen ifrån USA eller kan vi göra det ifrån Sverige? Måste jag flytta till Sverige innan han kommer med mig?Min pappa är egen företagare så jag kan få jobb, finns också lägenhetsom jag kan skriva mitt namn på och bo i.Tack på förhand för alla svar jag kan få!
Caroline Larsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor! När ska ansökan om uppehållstillstånd göras? Som huvudregel måste man söka om uppehållstillstånd innan man reser in i Sverige, enligt 5 kap. 18 § UtlL. Det innebär alltså att som huvudregel kan inte uppehållstillstånd beviljas efter man rest in i Sverige, utan ansökan ska då göras i sitt hemland. Det finns undantag som du kan läsa mer om i paragrafen som jag länkat. Detta betyder alltså att om inga punkter i 5 kap. 18 § är uppfyllda, får han inte vistas i Sverige under handläggningstiden. Några exempel på undantag då man får vistas i Sverige är om man ses som flykting, skyddsbehövande, det inte skäligen kan krävas att personen reser till annat land för att söka osv.Sammanfattningsvis borde du som utgångspunkt utgå från att huvudregeln är att han måste göra ansökan från sitt hemland, då man som huvudregel måste göra det innan man reser in i Sverige. Anknytningsansökan via giftermålOm jag tolkar din fråga rätt så är ni gifta och vill söka uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § Utlänningslagen. Under en period mellan 20 juli 2016-19 juli 2019 gäller lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. Denna lagen kommer då vara tillämplig när ni ansöker om uppehållstillstånd under denna perioden. Om man då tittar i 9 § första stycket, framgår det att för att uppehållstillstånd på grund av anknytning ska beviljas krävs det att anknytningspersonen (du) kan försörja dig själv samt utlänningen, samt även har en tillräckligt stor bostad och standard för dig själv och utlänningen. Detta betyder alltså att det krävs att du kan försörja både dig själv och din man, samt att du har en bostad som är tillräckligt stor för er båda två så att standarden uppfylls.Vad är då försörjningskravet?Du måste då visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så som exempelvis lön eller arbetslöshetsersättning. Hur mycket inkomst man måste ha för att uppfylla kravet beror på hur stor familjen är. För två sammanlevande makar eller sambor är normalbeloppet 7952 kr efter avdragen boendekostnad. Alternativt kan det även räcka med att ha en tillräckligt stor förmögenhet, det finns tyvärr inte något exakt belopp som avgör vad som är just en tillräcklig förmögenhet. Det är något som avgörs i det enskilda fallet. Vad finns det för krav på bostaden? För två vuxna utan barn ska en bostad ha kök/kokvrå och minst ett rum. Vad innebär detta för er? Först och främst måste du ha ett jobb och en bostad i Sverige för att din man ska kunna beviljas uppehållstillstånd. Detta kan därför innebära att du kanske måste åka till Sverige själv först utan din man. Detta eftersom din man måste ansöka om uppehållstillstånd innan han reser in i Sverige, som huvudregel. Han kommer inte få beviljat uppehållstillstånd via anknytning om du inte visar att du kan försörja honom och att du har en bostad åt er. Om du däremot kan fixa både arbete och bostad som uppfyller kraven utan att behöva åka till Sverige, måste du inte åka först utan honom till Sverige. Då kan ni båda vänta i din mans hemland under tiden för handläggningen. Hur lång tid tar handläggningen? På migrationsverkets hemsida finns ungefärliga handläggningstider. Dessa ses som en preliminär tidsfrist. Den preliminära handläggningstiden beror på hur ni ansökt samt vilket medborgarskap din man har. På denna sida kan ni beräkna er preliminära handläggningstid: https://www.migrationsverket.se/Kontakta-oss/Tid-till-beslut.html. Handläggningstiderna är väldigt långa för tillfället och att vänta i mer än 1 år på beslut är numera rätt vanligt tyvärr.Kan ärendet påskyndas? Ansökningarna som görs handläggs utifrån ett kösystem och det går alltså inte att gå före andra i kön.Jag hoppas det gav svar på dina frågor!

Vad händer med mitt migrationsärende om reglerna ändras efter det att jag skickat in min ansökan?

2019-03-17 i Migrationsrätt
FRÅGA |hej jag har redan ansökt om svenska medborgarskap. om nya lagar kom i kommande framtid om svenska språket. den här regeln gäller mig eller inte?
Alicia Yngstrand |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Detta är inte ett tydligt ja- eller nej svar:Vanligtvis så ska ditt ärende prövas enligt de regler som fanns när du skickade in din ansökan. Detta står inte i någon lag utan det är en princip som man jobbar efter. Men det kan finnas undantag:Innan de nya reglerna blir gällande så kan de skrivit regler som gäller "under tiden". Dessa "under tiden" regler kan innebära att de får lov att bortse från att pröva din ansökan enligt de gamla reglerna. Mitt råd till dig:Jag vet inte vilka regler det är som kan komma att ändras så det är svårt att hjälpa dig närmare. Jag föreslår att du pratar med Migrationsverket och frågar vad som kan påverka bedömningen, så att du vet i förväg! Hoppas detta har hjälpt lite och att det löser sig! Lycka till med din ansökan och hör gärna av dig igen om du skulle ha fler frågor!Med vänliga hälsningar,

Kan min flickvän stanna i Sverige under handläggningstiden?

2019-03-15 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, Min utländska tjej som är från Irak ska söka turistvisum i Sverige senare i år. Under hennes vistelse i Sverige planerar vi att gifta oss i Sverige så att hon kan ansöka om ett permanent uppehållstillstånd under vistelsen i Sverige, hur möjligt är detta? Samt hur sannolikt är det att hon kan få stanna i Sverige efter att hennes visum gått ut? Kan hon få sitt visum förlängt under ansökningstiden? Eller måste hon åka tillbaka till hemlandet och sedan komma hit?
Caroline Larsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag tolkar din fråga rätt så vill ni gifta er och vill söka uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § Utlänningslagen. Under en period mellan 20 juli 2016-19 juli 2019 gäller lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. Denna lagen kommer då vara tillämplig när ni ansöker om uppehållstillstånd under denna perioden. Kan din flickvän ansöka om uppehållstillstånd från Sverige?Som huvudregel ska hon ansöka om uppehållstillstånd innan hon reser in i Sverige enligt 5 kap. 18 § UtlL. Det innebär alltså att som huvudregel kan inte uppehållstillstånd beviljas efter man rest in i Sverige, men det finns undantag som du kan läsa mer om i paragrafen som jag länkat. Detta betyder alltså att om inga punkter i 5 kap. 18 § är uppfyllda, får hon inte vistas i Sverige under handläggningstiden. Några exempel på undantag då man får vistas i Sverige är om man ses som flykting, skyddsbehövande, det inte skäligen kan krävas att personen reser till annat land för att söka osv.Sammanfattningsvis är huvudregeln alltså att hon inte kan stanna efter visumet har gått ut. Huvudregeln är att hon måste åka till sitt hemland, för att göra en ansökan om uppehållstillstånd därifrån.

Återkallande av permanent uppehållstillstånd vid flytt

2019-03-14 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej jag har permanent uppehålltilstånd o mina barn är svensmedborgare jag bor i sverige sen 15år. Nu vill jag flytta till tyskland kan jag göra det och tex. Vill jag flytta tillbaka till sverige efter 6år kan sverige neka? Kan jag förlora min uppehålltilstånd i sverige?
Sofie Falk |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör vad som gäller vid återkallelse av permanent uppehållstillstånd. När det kommer till uppehållstillstånd så är det utlänningslagen som är tillämplig, den hittar du här. Jag kommer börja med att redogöra allmänt för vad som gäller vid återkallelse av permanent uppehållstillstånd och kommer sedan återkoppla till din specifika situation. Återkallelse av tillståndDetta regleras genom 7 kap. i utlänningslagen. Det framgår av 7 kap. 7 § att "Ett permanent uppehållstillstånd ska återkallas för en utlänning som inte längre är bosatt i Sverige. Om utlänningen anmält till Migrationsverket att han eller hon vill ha uppehållstillståndet kvar trots att bosättningen upphör, får uppehållstillståndet dock återkallas tidigast när två år har förflutit efter det att bosättningen här i landet upphörde". Att en person i allmänna ordalag tillkännager sin avsikt att återvända till Sverige räcker inte till skydd mot återkallelse enligt praxis. Den som sedan har bosatt sig i ett annat land och åter önskar att bosätta sig i Sverige måste söka nytt uppehållstillstånd men beviljas regelmässigt sådant om den tidigare vistelsen här varit lång enligt förarbeten till lagen. Det sker dock alltid en prövning i det enskilda fallet. Sammanfattningsvis: Ja, det är möjligt att du får en återkallelse av ditt permanenta uppehållstillstånd. Att du planerar att flytta tillbaks är inte ett skydd för återkallelse. Bedömningen om du får nekande beslut eller inte vid en framtida prövning är svår att bedöma, om inte omöjlig. Hoppas du fick vägledning i din fråga. Vänligen

Anknytningsansökan till barn

2019-03-18 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Jag är svensk medborgare som har 2 små barn 2 och 6 år gamla. De är oxå svenska. Min sambo har indonesiskt medborgarskap men har permanent uppehållstillstånd i Poland. Mina barn bor här med mig. Nu vill hon flytta hit för att vara nära barnen. Är det lättare för henne att ansöka med anknytning till barnen? De behövs väl inte försörjningskrav vara uppfyllt?Tillägger att jag saknar inkomst då jag just nu studerar med CSN.
Caroline Larsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det finns en möjlighet för din sambo att ansöka om uppehållstillstånd med anknytning till barnen. Vid anknytningsansökan till barnet finns det inget krav på varken försörjning eller bostad. Enligt lagen i 5 kap. 3a§ UtlL får uppehållstillstånd ges till mamman om hon ansöker om anknytning till barnet. Det som krävs enligt denna bestämmelsen är att barnet ska vara bosatt i Sverige. Observera att det står i lagen att utlänningen som söker anknytning till sitt barn ska vara förälder och vårdnadshavare samt sammanbo med barnet, för att uppehållstillstånd ska ges. Det viktiga i lagen är alltså att barnet som hon ansöker anknytning till är bosatt i Sverige, samt att hon är förälder och vårdnadshavare. Jag hoppas det gav svar på din fråga!

Syriska handlingars äkthet, personnummer i Sverige etc.

2019-03-16 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hejjag frågar för en väns räkning. Han är nybliven svensk medborgare,tidigare palestinsk flykting från Syrien.Han har nyligen varit i Syrien och gift sig med en kvinna som har ett ettårigt uppehållstillstånd (okt 2018 - okt 2019) och de bor nu tillsammans i Sverige. Hon är statslös palestinier. Han har nu varit på skatteverket och fått höra att hon inte kan få svenskt personnummer förrän om ett år och att skatteverket inte godkänner vigslar från Syrien. Men hon behöver personnummer för att bli folkbokförd vilket behövs för att kunna börja på SFI. Hon vill förstås komma igång med svenskstudierna snabbt och vill inte vänta sysslolös i ett år på personnummerKan det vara så att syriska vigslar inte godkänns i Sverige? Men om de gifter sig i Sverige får hon inte då automatiskt både folkbokföring och personnummer?Och hur går det till att (helst snabbt) att fixa en svensk vigsel mellan som i detta fall en svensk medborgare och en utländsk statslös boende i Syrien.Är detta en fråga där det kan vara meningsfullt med att boka tid med jurist för att få snurr på ärendet
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Först och främst beklagar jag situationen och förstår att den är frustrerande. Jag kommer här nedan redogöra för dina frågor och sedan ge förslag på hur din vän och hans fru bör gå vidare. Vad krävs för att få personnummer?Att skatteverket menar att hon inte kan få personnummer förrän om ett år beror på att man för att få ett svenskt personnummer måste vara folkbokförd i Sverige. Till detta finns ett krav på att man väntas stanna minst ett år i Sverige. Skälen bakom skatteverkets ståndpunktAtt skatteverket inte godkänner handlingar från det syriska civilregistret (där registreringen av födslar, dödsfall, äktenskap och skilsmässor registreras) beror på det inbördeskrig som pågått i Syrien sedan 2011. Kriget har haft negativ inverkan på registrets tillförlitlighet, då vissa invånare inte vill eller kan komma i kontakt med den avdelning som ansvarar för registreringar. Dessutom finns det oppositionella grupper som utfärdar egna civilregistershandlingar, vilket undergräver kontrollen av utfärdandeprocessen. Det finns även gråzoner där statsanställda utfärdat dokument precis i samband med/efter att regimen förlorat kontrollen över områden, ibland också kopplat till mutor. Då du nämner att din vän och hans fru är palestinska flyktingar är det möjligt att deras uppgifter dock registreras i GAPAR (General Administration for Palestinian Arab Refugees). Dessa dokument har emellertid samma utformning som handlingar som utfärdats till syriska medborgare (med den skillnaden att det framgår att personen är palestinier). Rent praktiskt gör det dock ingen skillnad vilken av dessa som din vän och hans fru har. Samma problem föreligger med osäkerhet kring handlingarnas tillförlitlighet.Sammanfattningsvis är det antagligen med anledning av situationen i Syrien och den osäkerhet som finns kring tillförlitligheten i därifrån utfärdade handlingar, som Skatteverket bedömer att det inte är möjligt att fastställa vigselns äkthet. Är giftermål ett alternativ?Om din vän inte lyckas visa att han och hans fru faktiskt är gifta, på grund av att skatteverket inte godkänner handlingarna, kan det kanske vara ett alternativ att gifta sig på nytt i Sverige. Normalt sett är nämligen ett redan existerande äktenskap hinder för ett nytt äktenskap. Men är det så att deras äktenskap inte godkänns av skatteverket på grund av tveksamhet kring äktheten i handlingarna, finns det ju inget registrerat äktenskap som hindrar ingåendet av ett nytt. Det bör då kunna vara möjligt att ingå ett i Sverige.. För att din väns fru ska få uppehållstillstånd i Sverige på grunden äktenskap med svensk medborgare, krävs det emellertid att din vän kan försörja de båda. Han ska också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som de båda kan bo i.Om din väns fru skulle få uppehållstillståndOm din väns fru skulle få uppehållstillstånd till följd av äktenskap med en svensk medborgare, kommer hon förväntas stanna i Sverige i mer än ett år. I så fall kommer hon kunna folkbokföra sig och få ett personnummer i Sverige, och då såklart även börja på SFI. Det kan vara värt att ta hjälp av en juristSom du märker är området knepigt och det finns flera saker din vän och hans fru måste ta hänsyn till i denna situation. Jag skulle råda honom att ta hjälp av en jurist i processen. Min bedömning är att det kommer underlätta avsevärt, förkorta processen men också öka deras chanser.Vill din vän ha fortsatt hjälp har vi på Lawline jurister som är insatta på området och kan hjälpa honom och hans fru i processen. Är ni intresserade av detta går det bra att maila mig på tora.odin@lawline.se, så återkommer jag med uppgifter om kostnader och hur vi kan bistå med hjälp. Du är självklart även välkommen att återkomma till mig per mail om du skulle ha några följdfrågor eller funderingar kring mitt svar.Vänligen,Tora.

Ansökan om uppehållskort

2019-03-14 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej,jag har permanent uppehållstillstånd i Sverige och vi ansökade för uppehållskort till min pojkvän (3.5) år tillsammans.Men migrationsverket avslå ansökan om uppehållskort för att vi kunde inte vissa att vi var tillsammans.Nu vi planerar gifta och ville fråga om det skulle göra något?
Galina Krasteva |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga framgår att ni har ansökt om uppehållskort till Migrationsverket och fick avslag. Uppehållskortet är en särskild typ av uppehållstillstånd som en tredjelandsmedborgare (din pojkvän), som är familjemedlem till en unionsmedborgare (du), kan erhålla om de avser att tillsammans uppehålla sig i mer än tre månader i Sverige. Uppehållskortet kan ge din pojkvän rätt att bo och arbeta i Sverige så länge du har uppehållsrätt genom arbete, studier, som egen företagare eller genom att du lever på en pension eller har tillräckliga medel för er försörjning. Om ni gifter er kommer din pojkvän att räknas som familjemedlem som automatiskt får rätt att bo och arbeta i Sverige. Det faktum att du har permanent uppehållsrätt innebär att du uppfyller kraven för uppehållsrätt och din pojkvän har rätt att börja arbeta eller studera i Sverige utan att behöva vänta på att han har ansökt om eller fått uppehållskort.Om du inte är EU-medborgare och har permanent uppehållstillstånd då kan din blivande make ansöka om uppehållstillstånd i egenskap av familjemedlem. Huvudregeln är att man som vill bo med någon i Sverige, ska ansöka om uppehållstillstånd från sitt hemland eller det land där man har tillstånd att bo. Uppehållstillståndet ska vara klart innan man reser in i Sverige. I vissa fall kan man få uppehållstillstånd utan att behöva lämna Sverige. Det kan gälla i fall där man redan har ett annat uppehållstillstånd eller om man har eller väntar barn. I ert fall har din pojkvän inte något annat uppehållstillstånd och vi förmodligen inte heller har eller väntar barn. Då gäller huvudregeln att din pojkvän måste ansöka om uppehållstillstånd från sitt eget hemland och vänta på Migrationsverkets svar innan han flyttar till Sverige.I båda fallen måste din pojkvän vara familjemedlem för att beviljas ett uppehållstillstånd på anknytning till dig. Som familjemedlem räknas sambo, make eller registrerad partner. Mer information om ansökan om uppehållskort kan du hitta här, om ansökan om uppehållstillstånd kan du hitta här. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Krav för svenskt medborgarskap

2019-03-13 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, jag har haft skulder på ett värde av 4000-5000kr som har gått vidare till kronofogden, men har EJ betalningsanmärkning. Skulderna är redan betalda för en månad sedan. Nu är det dags att ansöka om medborgarskapet för jag har uppfyllt hemvistperioden, frågan är, måste jag vänta 2 år till att kunna ansöka?
Galina Krasteva |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om svenskt medborgarskap finns i lag (2001:82) om svenskt medborgarskap (här). Förutsättningarna för att bli beviljad svenskt medborgarskap framgår av 11 §.För att bli svensk medborgare ska du uppfylla följande krav: Styrkt identitet Fyllt 18 år Ha permanent uppehållstillstånd i Sverige Ha hemvist i Sverige, och Haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt Hur bedöms kravet ett hederligt levnadssätt?Kravet ett hederligt levnadssätt bedöms framför allt mot bakgrund av det tidigare levnadssättet och det är främst tidigare kriminalitet som kan leda till att medborgarskapet inte beviljas. Även andra problem så som misskötsel gällande att skatteskulder och underhållsskulder kan leda till att en ansökan om medborgarskap avslås. Även andra skulder som har hamnat hos Kronofogden kan leda till att en ansökan om medborgarskap avslås. Migrationsverket begär in uppgifter från andra myndigheter för att kontrollera om du har skulder eller har begått brott i Sverige. Uppgifterna hämtas in från: Kronofogdemyndigheten (om du har skulder) Polisen (om du begått brott eller det finns misstanke om brott) Säkerhetspolisen (säkerhetskontroll). Skulder hos Kronofogden eller andra anmärkningarDu kan få nej på din ansökan om du:- inte har betalat skatter, böter eller andra avgifter- inte har betalat underhållsbidrag.Även skulder till privata företag eller liknande som gått vidare till Kronofogden kan medföra att du inte får bli svensk medborgare. Även om du har betalat dina skulder måste det gå en viss tid (cirka två år), innan du kan bli svensk medborgare. Anledningen är att du ska visa att du kan vara fortsatt skuldfri.Väntetid efter brottOm du har begått något brott kan du ändå bli svensk medborgare, men då måste du vänta en tid. Hur länge du måste vänta beror på vilket straff du fick. Den tid som måste gå efter brottet innan du kan få svenskt medborgarskap kallas karenstid. Karenstiden räknas vanligen från brottet, men om du har fått ett långt fängelsestraff börjar tiden att räknas först när straffet är avtjänat.Ett fängelsestraff måste vara avtjänat, prövotiden i samband med en villkorlig frigivning ska ha gått ut och böter som du dömts till ska vara betalda innan du kan bli svensk medborgare. Sammanfattning och rekommendationFör att bli beviljad ett svenskt medborgarskap så är ett av kraven att man ska ha levt enligt ett hederligt levnadssätt. I ditt fall betyder detta att det kan bli svårt att få ett svenskt medborgarskap eftersom du har haft skulder hos Kronofogden. Rekommendationen för dig är att vänta ca två år för att göra en ansökan om svenskt medborgarskap. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar