Vad kommer att hända med försörjningskravet när tillfälliga lagen slutar gälla?

2019-01-19 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, hur länge är giltig försörjningskravet för uppehållstillstånd till sin man/make?Kommer den ändras eller kommer den fortsätta vara så? Tacksam för svar.
Niki Moini Mostofi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Notera att svaret på denna fråga ändrats pga. färska besked från den nya regeringen - se längst ner i svaret.Sedan 2016 gäller försörjningskravet i 9 § lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen). Som framgår av rubriken, är lagen tidsbegränsad och gäller fram till juli i år. Det går inte att svara på exakt vad som kommer gälla då - det beror på hur migrationspolitiken kommer att styras. Det kan bli så att tillfälliga lagen ändras till att gälla permanent, eller att en annan lösning väljs. Man kan endast spekulera.Notera dock att det även finns ett försörjningskrav i utlänningslagen (5 kap. 3b §), som tillfälliga lagen utgår ifrån. Skillnaden är nämligen att det enligt tillfälliga lagen, förutom att den person som sökanden åberopar anknytning till ska kunna försörja sig själv och ha en bostad, krävs att denne även kan försörja sökanden. Försörjningskravet är alltså skärpt i tillfälliga lagen. Bestämmelsen i utlänningslagen kommer dock att träda ikraft när tillfälliga lagen slutar gälla.Sammanfattningsvis är det svårt att svara på din fråga, eftersom det är oklart om tillfälliga lagen och därmed försörjningskravet i lagen kommer att förnyas, tas bort eller ändras. Om en förnyelse eller ändring inte sker, kommer 5 kap. 3b § i utlänningslagen att börja gälla igen.OBS (edit 2019-01-21): Enligt de senaste nyheterna avser regeringen att förlänga den tillfälliga lagen så att den gäller under ytterligare två år.Hoppas du fick svar på din fråga!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Kan en ansökan om medborgarskap påverkas av att personen önskar ingå i ett samboförhållande?

2019-01-12 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Jag och min partner håller på att flytta ihop permanent för att bli sambor. Han är från Syrien och har varit här i 4 år, men han är inte en svensk medborgare än så jag oroar mig för att vi inte kommer godkännas som sambor ifall de tror att vi flyttar ihop bara för att han ska ansöka om medborgarskap. Har ni några råd om vad jag/vi kan göra för att undvika något sådan? Jag har försökt läsa på så mycket jag kunnat online men jag har svårt att hitta information som angår just vår situation.
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och stort tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga! För att få svar på din fråga så får vi gå in i Utlänningslagen (UtlL), samt Lagen om svenskt medborgarskap, och kika. Jag förstår att det är en knepig fråga, men jag ska försöka hjälpa dig så gott jag kan! Jag kommer i mitt svar först att lite allmänt redogöra för de lagar som gäller, för att slutligen gå in på de råd som jag kan ge dig. För att få ett svenskt medborgarskap så krävs t.ex. ett permanent uppehållstillstånd eller uppehållsrätt Jag bedömer inte att de problem du främst beskriver skulle finnas vid en ansökan om medborgarskap. Vid ansökan om medborgarskap så krävs det nämligen bland annat att:- Din partner ska kunna styrka sin identitet- Han ska vara över 18 år- Han ska ha permanent uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållskort - Han ska ha bott i Sverige en viss tid. Den tid som han ska ha bott i Sverige varierar beroende på vilket sorts uppehållstillstånd han har.- Att han ska ha levt ett skötsamt liv i Sverige (Lagen om svenskt medborgarskap 11 §).Ett uppehållstillstånd kan återkallas om felaktiga uppgifter medvetet lämnades Däremot kan de omständigheter som du beskriver spela roll om det finns en risk för återkallelse av din partners uppehållstillstånd. Ett uppehållstillstånd kan återkallas om den som fick uppehållstillståndet medvetet valde att utelämna uppgifter som var avgörande för möjligheten att få tillståndet, eller om personen istället medvetet valde att utelämna viktiga uppgifter (UtlL 7 kap 1 §). Anledningen till att jag tar upp denna biten är alltså att det krävs ett uppehållstillstånd om man skulle vilja ansöka om medborgarskap.Uppehållstillstånd på grund av anknytning kan återkallas om man falskt angav att man var sambos endast för tillståndets skull Uppehållstillstånd på grund av anknytning, är det tillstånd som kan påverkas om det misstänks att någon har ingått ett samboförhållande endast för att kunna få ett uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd på grund av anknytning kan nämligen bland annat ges till dem som har avsikt att bli sambos i Sverige, under förutsättningen att förhållandet framstår som seriöst och inga särskilda skäl talar mot att tillstånd ska ges (UtlL 5 kap 3 a §). Jag förutsätter dock att din partner redan har någon form av uppehållstillstånd, då han redan har varit här i fyra år. Jag kommer dock trots detta att gå igenom den seriositetsprövning som görs vid en ansökan om uppehållstillstånd på grunden anknytning.Vid en seriositetsprövning gör man bland annat en bedömning av parternas relation Det görs alltid en seriositetsprövning i samband med att någon ansöker om uppehållstillstånd på grunden anknytning, om parterna t.ex. har för avsikt att bli sambos. Vid prövningen så undersöker man bland annat så att ansökan inte endast har skickats in för att en av personerna ska kunna få uppehållstillstånd, samtidigt som något riktigt förhållande mellan personerna inte existerar i verkligheten. För att göra detta så kikar man bland annat på:- Hur länge du och din partner har varit tillsammans- Hur mycket ni har umgåtts med varandra- Hur väl ni känner varandra- Att ni har ett gemensamt språk att kommunicera på SammanfattningFör att få medborgarskap i Sverige så krävs det blanda annat att man har någon form av uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet kan dock återkallas om personen fick det medvetet angav felaktig information, eller medvetet utelämnade viktig information, för att få det. Det är främst uppehållstillstånd på grunden anknytning, som påverkas om någon ingår ett samboförhållande enbart för att en av parterna ska få ett uppehållstillstånd. Mina råd Jag ser inte någon anledning till att din partners uppehållstillstånd skulle ifrågasättas enbart på grund av det faktum att ni ska bli sambos. Skulle det dock ifrågasättas, så kommer de antagligen att ta en närmare titt på ert förhållande och hur väl ni känner varandra. Jag har därför inte några specifika råd att ge dig, då en eventuell seriositetsprövning inte borde vara några problem om ni är i ett seriöst förhållande. Om det dock faktiskt skulle uppkomma några problem som ni behöver juridisk hjälp med, så skulle jag i första hand rekommendera dig att du tar kontakt med våra duktiga jurister på info@lawline.se. Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen med din fråga, och önskar ett stort lycka till med flytten! Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att få uppehållstillsånd vid giftermål?

2019-01-11 i Migrationsrätt
FRÅGA |Vad krävs för att få uppehållstillstånd. Jag är gift med en Thailändska sedan ett år tillbaka och vill hem henne till mej .
Ajla Velic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad krävs för att hon ska få uppehållstillstånd?Ett krav är att du ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd. Hon räknas som utlänning då hon bor utanför EU. Uppehållstillstånd ska ges till en utlänning som är make till någon som bor i Sverige, 5 kap 3 § UtlL. Du måste kunna försörja er båda, och du ska också ha en bostad som har en tillräckligt bra standard och storlek, 9 § Begränsningslag. När kan Migrationsverket vägra uppehållstillstånd?På Migrationsverkets hemsida så står det att de kan vägra uppehållstillstånd om några av dessa krav är uppfyllda. 1. Om felaktiga uppgifter har lämnats med mening, eller om hon inte berättar något medvetet som är viktigt, 5 kap 17 a § 1 st p 1 UtlL. 2. Om giftermålet har ingåtts bara för att utlänningen ska få uppehållstillstånd, 5 kap 17 a § 1 st p 2. 3. Om utlänningen är ett hot mot allmän ordning och säkerhet, 5 kap 17 a § 1 st p 3. 4. Om makarna inte lever tillsammans och inte har någon avsikt till det, 5 kap 17 a § 2 st p 1.5. Om någon av makarna redan är gift eller sambo med någon annan, 5 kap 17 a § 2 st p. 2. Kom ihåg: Det är väldigt viktigt att din fru ansöker i Thailand. En ansökan kan vägras om hon ansöker från Sverige. Hennes ansökan ska skickas och vara beviljad innan hennes resa, 5 kap 18 §. Du får mer än gärna ställa en ny fråga om det är något som är oklart, och jag önskar dig lycka till och att allt går som planerat! Med vänlig hälsning

Kan jag och min sambo flytta till Sverige?

2019-01-10 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag had en väldigt lång och komplicerad fråga så var beredd! Jag och min Engelska Pojkvän har varit tillsammans i 4 år och jag har bott i England med honom i 3 år. Vi har vår egna lägenhet etc etc. Men nu är det så att Brexit håller på och vi har börjat fundera på framtiden och om det nu går igenom om vi ens kan vara tillsammans. Vi har länge funderat på att gifta oss men hur skulle det bli? Kommer vi kunna flytta till Sverige i framtiden utan problem eller måste han söka om medborgarmedskap? Vi har länge velat flytta till Sverige och vi har boende där ifall vi skulle bestämma oss en dag, men han har aldrig kunnat söka om ett person nummer för att kunna få jobb. Han hade ett jobb i Sverige för 2 månader och allt han behövde var ett personnummer för att kunna göra ett kontrakt. Men vi kunde inte få ett från Skatteverket vi vet inte idag heller varför det inte gick. Så vill mest ha tips eller råd om hur vi ska göra! Tack!
Caroline Larsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om jag tolkar din fråga rätt så är ni sambos och vill eventuellt söka uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § Utlänningslagen. Under en period mellan 20 juli 2016-19 juli 2019 gäller lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. Denna lagen kommer då vara tillämplig när ni ansöker om uppehållstillstånd under denna perioden. Om man då tittar i 9 § första stycket, framgår det att för att uppehållstillstånd på grund av anknytning ska beviljas krävs det att anknytningspersonen (du) kan försörja dig själv samt utlänningen, samt även har en tillräckligt stor bostad och standard för dig själv och utlänningen. Detta betyder alltså att det krävs att du kan försörja både dig själv och din sambo, samt att du har en bostad som är tillräckligt stor för er båda två så att standarden uppfylls. Vad är då försörjningskravet? Du måste då visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så som exempelvis lön eller arbetslöshetsersättning. Hur mycket inkomst man måste ha för att uppfylla kravet beror på hur stor familjen är. För två sammanlevande makar eller sambor är normalbeloppet 7952 kr efter avdragen boendekostnad. Alternativt kan det även räcka med att ha en tillräckligt stor förmögenhet, det finns tyvärr inte något exakt belopp som avgör vad som är just en tillräcklig förmögenhet. Det är något som avgörs i det enskilda fallet. Vad finns det för krav på bostaden? För två vuxna utan barn ska en bostad ha kök/kokvrå och minst ett rum. Så som lagen ser ut just nu är detta vad som krävs för att ansöka om uppehållstillstånd. Det går alltså för er att ansöka om uppehållstillstånd för din sambo via anknytning till dig. Men det krävs alltså att du kan visa att du kan försörja både honom och dig själv. Det kan därför kanske vara relevant att du först kommer till Sverige och ordnar boende och arbete för att ansökan ska kunna göras. Även om ni skulle gifta er är det samma lag som är tillämplig och det blir då inte någon skillnad. Jag kan tyvärr inte svara på om det blir problem för er att flytta till Sverige då det är migrationsverket som bedömer er ansökan. Men enligt lagen kan han ansöka om anknytning till dig, och så länge du uppfyller försörjningskravet bör det inte vara några problem för honom att få uppehållstillstånd i Sverige. Det är som sagt så lagen ser ut idag, hur den ser ut i framtiden kan jag inte heller förutspå.Jag hoppas det gav svar på din fråga!

Behöver man kunna svenska för att bli svensk medborgare?

2019-01-15 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej Lawline Jag har en fråga angående svensk medborgarskap måste man kunna svenska språket efter att man har uppfyllt all krav för och kunna ansöka om svensk medborgarskapet? Tack
Viktoria Wnuk |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Krav för att få ett svenskt medborgarskap- Man ska kunna styrka sin identitet (ha ett pass eller identitetsdokument).- Man ska ha fyllt 18 år (när det gäller ansökan för vuxna).- Man ska ha permanent uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållskort.- Man ska uppfylla kraven för hemvist i Sverige (ha bott i Sverige en viss tid).- Man ska ha levt ett skötsamt liv i Sverige (inte vara skuldsatt eller ha begått brott). Ovanstående är de krav som gäller idag för att kunna bli svensk medborgare. Det finns med andra ord inget krav på att man behöver kunna det svenska språket.Förslag om språkkrav för svenskt medborgarskapI samband med valet i höstas och med att Sverige så småningom kommer att styras av en ny regering, har vissa politiska partier lagt fram förslag om att införa ett språkkrav för att kunna få ett svenskt medborgarskap. Det är inget man ännu har beslutat eller röstat om, men det är alltså inte helt omöjligt att sådana språkkrav kan komma att införas inom en relativt snar framtid. Mer information kring medborgarskap kan du hitta på Migrationsverkets hemsida.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Can I travel with my residence permit card until the expiration date?

2019-01-11 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. I have upphelltistand untill 15 october. Can i travell with it untill thr last days or i have to stop travelling wirh it 1 or 2 months before its ends and then i will renew it . Thank you
Fuad Heydarov |Hello and thank you for turning to Lawline with your question!The answer to your question can be found in utlänningslagen (UtlL) (law of foreigners) and on the homepage of Migrationsverket (Swedish Migration Agency). To be able to travel abroad you have to have a passport (UtlL 2 kap. 1 §) and a residence permit card (uppehållstillståndskort) (the web page of Migrationsverket).So the answer to your question is that as long as you have a valid passport and a valid residence permit card, you can travel abroad. That means that you at least for now can travel until the 15th of October. If you renew your residence permit, then the new expiration date on the card will start to apply. I advise you to also double-check the expiration date on your passport just to make sure that it is still valid, that is of course if you decide to travel.I hope you got the answer you were looking for and I wish you a nice day,Best regards,

Kan svärmor få uppehållstillstånd?

2019-01-10 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Denna fråga gäller migration - anhörig.Min svärmor har amerikanskt medborgarskap. Min svärfar gick nyligen bort och min svärmor kommer snart att gå i pension. Vi vill ansöka om uppehållstillstånd för henne och sen även svenskt medborgarskap för att hon ska kunna bo hos oss permanent. Hon har i dagsläget inget eget boende utan bor hos släktingar i USA. Min man har svenskt medborgarskap. Hur går vi tillväga här? Vi har tidigare fått veta att för att min svärmor ska få uppehållstillstånd så måste vi bevisa att hon är beroende av oss ekonomiskt. Vet ni något mer om hur vi ska/kan bevisa detta? Vad gäller?
Caroline Larsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som du vill att din mans mamma ska flytta till Sverige för att bo med er. Enligt 5 kap. 3a§UtlL får uppehållstillstånd ges till en utlänning som är nära anhörig till någon som är bosatt i Sverige , om de har ingått i samma hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna. Detta innebär att i undantagsfall kan man få uppehållstillstånd för att flytta till en annan nära anhörig i Sverige som man bott tillsammans med i hemlandet. Man ska då kunna visa att man bott tillsammans omedelbart innan den anhörige flyttade till Sverige och att personerna var socialt och känslomässigt beroende av varandra och det därför ska vara svårt att leva åtskilda. Har det gått lång tid från att din man och hans mamma flyttade ifrån varandra kan det vara en sådan omständighet som talar emot att de har ett beroendeförhållande till varandra. Observera även att under en period mellan 20 juli 2016-19 juli 2019 gäller lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. Denna lagen kommer då vara tillämplig när ni ansöker om uppehållstillstånd under denna perioden. Om man då tittar i 9 § första stycket, framgår det att för att uppehållstillstånd på grund av anknytning ska beviljas krävs det att anknytningspersonen kan försörja sig själv samt utlänningen, samt även har en tillräckligt stor bostad och standard för sig själv och utlänningen. Detta betyder alltså att det krävs att han kan försörja både sig själv och sin mamma, samt har en tillräckligt stor bostad för er alla. Vad är då försörjningskravet? Han måste då visa att han har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så som exempelvis lön. Hur mycket inkomst han måste ha för att uppfylla kravet beror på hur stor familjen är. Normalbeloppet är den summan som måste finnas kvar efter avdragen boendekostnad. För två sammanlevande makar eller sambor är normalbeloppet 7952 kr efter avdragen boendekostnad och för en ensamstående vuxen är normalbeloppet 4814 kr.Vad finns det för krav på bostaden?För två vuxna utan barn ska en bostad ha kök/kokvrå och minst ett rum. Sammanfattningsvis krävs det att det finns ett beroendeförhållande mellan din man och hans mamma. Det krävs även att försörjningskravet är uppfyllt för att uppehållstillstånd via anknytning ska kunna godkännas. Jag hoppas att det gav svar på din fråga!

När kan min man få svenskt medborgarskap?

2019-01-10 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Vilket är det enklaste/snabbaste sättet för min man att bli svensk medborgare? Vi gifte oss i Sverige och har en son. Både jag och vår son är svenska medborgare sedan födseln, min man är utomeuropeisk. Vi har bott tillsammans i Storbrittannien sedan 1997 och har permanent uppehållstillstånd där men planerar nu att flytta till Sverige. Min son och jag besöker regelbundet Sverige minst 3 ggr/år. Min man har, förutom vid bröllopet besökt Sverige två gånger. Han är väl insatt i svenska seder och kultur, och studerar svenska. Han kan föra vardagskonversationer.
Caroline Larsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att bli svensk medborgare finns det vissa krav. 1. Kunna styrka sin identitet. Vilket kan göras genom pass eller annat identitetsdokument. 2. Ha fyllt 18 år. 3. Ha permanent uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållskort i Sverige.4. Ha uppfyllt kraven för hemvist. Vilket innebär att man ska ha varit bosatt i Sverige under viss tid. För en person som lever tillsammans med en svensk medborgare är hemvistkravet 3 år. Din man måste alltså ha bott i Sverige i 3 år, varav ni två måste bo tillsammans minst 2 år, innan han kan ansöka om medborgarskap.5. Ha levt ett skötsamt liv. Man tittar då på både brott och skulder.Det första steget i processen är alltså att få din man till Sverige. Han måste först få uppehållstillstånd innan ni kan börja fundera på medborgarskap. Jag hoppas det gav svar på din fråga!