Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?

2021-04-10 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om identitetskrav. Min fru bor i Etiopien och har ansökt om uppehållstillstånd att flytta till mig till Sverige. Jag har tillräcklig lägenhet och inkomst. Problemet är att migrationsverket kräver pass från hemlandet. Min fru är Eritrean och hon kan inte hämta pass från Eritreas ambassad, eftersom det innebär en risk för henne. Vi kan inte göra DNA test eftersom vi inte har barn. Har min fru rätt att få uppehållstillstånd utan pass och vad kan vi göra? Tack!
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag antar att du och din fru är gifta och kan bevisa detta genom exempelvis ett vigselbevis eller annan godkänd bevisning. Jag antar vidare utifrån din fråga att du uppfyller försörjningskravet och att ert problem är att din fru inte kan identifiera sig. Jag kommer nedan gå igenom hur man styrker sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd och vilka krav det finns för medborgare från Eritrea. Jag kommer även ge en sammanfattning och vägledning om din fru kan få uppehållstillstånd utan pass eller inte. Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd? I migrationsmål ska det alltid göras en prövning om den sökande har gjort sin identitet sannolik, detta genom medborgarskap i annat land än Sverige, namn, ålder m.m. Detta innebär att det medborgarskap som personen har uppgett ska vara sannolikt innan skyddsskälen prövas. Identitetskravet behöver vara uppfyllt innan Migrationsverkets bedömning av skyddsskälen och detta beror på att Migrationsverket behöver veta mot vilket land skyddsbehovet ska prövas (MIG 2007:12). Huvudregeln är alltså att personen som söker uppehållstillstånd ska göra sin identitet sannolik antingen genom godkänt pass eller annan id-handling (MIG 2007:9). Kravet på pass när en utlänning reser in eller vistas i Sverige framgår även av utlänningslagen (2 kap. 1 § UtlL). Det kan däremot i vissa fall göras undantag från huvudregeln om kravet på identifikation, detta framgår av Migrationsverkets vägledning och av praxis (jfr MIG 2012:1). Som du nämner i din fråga kan detta vara genom att styrka det biologiska släktskapet med personen som bor i Sverige. Detta gäller bara för personer som inte kan få ett pass eller om Migrationsverket bedömer att ett pass från hemlandet inte styrker personens identitet och om personen är - ett barn som vill flytta till en förälder i Sverige- en förälder som vill flytta till ett barn som redan bor i Sverige- en förälder som vill flytta till en partner i Sverige som hen har ett gemensamt barn med.Eftersom du och din fru inte har några barn blir detta väldigt svårt, detta för att det inte finns något biologiskt släktskap att bevisa. Vilka identitetshandlingar krävs av Eritreanska medborgare?Av Migrationsverkets vägledning framkommer det att de bedömer att medborgare från Eritrea kan styrka sin identitet genom ett hemlandspass. I de flesta fallen godkänner även Migrationsverket fotoförsett intyg om identitet som är utfärdat av Eritreas ambassad i Stockholm. Migrationsverket godkänner inte eritreanska id-kort som är utfärdade av den dåvarande eritreanska provisoriska regeringen (EPLF) inför och efter valet 1993, detta beror på att id-korten inte uppfyller säkerhetskraven som ställs på id-kort. Sammanfattning och vägledningEftersom det inte finns något biologiskt släktskap mellan dig och din fru bedömer jag att det är svårt för er att uppfylla kraven som ställs för att undantaget ska vara uppfyllt. Jag bedömer vidare att jag behöver mer information angående er situation för att kunna ge dig ett tydligt svar på om din fru kan få uppehållstillstånd utan pass eller inte.Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Jag hoppas att du har fått någon vägledning i dina frågor! Med vänliga hälsningar,

Hur uppfyller jag försörjningskravet som student?

2021-04-04 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag och min fästmö har ansökt till migrationsverket ett sambo visum för 6 månader sedan utan vidare svar.I och med att jag är student (som blir klar om cirka 12 månader) med fullt lån och jobbar extra utöver, så har jag blivit lite orolig ifall vi/jag kan bli avböjda ansökningen, pga att jag är fortfarande student. Har egen lägenhet och en massa sparade pengar.Det jag undrar är om jag behöver oroa mig för att få avslag bara för att jag för nuvarande är student?
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur uppfyller jag försörjningskravet som student? Eftersom din fråga handlar om uppehållstillstånd är följande lagar tillämpliga: utlänningslagen (UtlL) och lagen om tillfälliga begränsningar i utlänningslagen (BegrL) som gäller till och med den 19 juni 2021.Jag antar att din sambo bor i ett land utanför EU och om en vill stanna i Sverige i längre än 3 månader så krävs det ett uppehållstillstånd (2 kap. 5 § UtlL). Jag antar att du och din fästmö har för avsikt att inleda eller är i ett äktenskaps- eller samboförhållande och därför kan din fästmö beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning. Jag antar vidare att du är bosatt i Sverige.Ansökan om uppehållstillstånd måste beviljas före din fästmös inresa i Sverige, detta görs i ett land din fästmö har rätt att vistas i, vilket ofta är hemlandet och ansökan sker via hemlandets ambassad (5 b kap. 15 § UtlL).Personer som kan få uppehållstillstånd på grund av anknytning är de som enligt lagens mening ingår i kärnfamiljen till en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Du som anknytningsperson ska antingen vara medborgare, ha permanent uppehållstillstånd eller ha tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande (5 kap. 3 § första punkten UtlL). Välgrundade utsikter för uppehållstillstånd innebär också att en ska beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning (6 § BegrL). Sambo eller maka/make anses ingå i kärnfamiljen och således även din fästmö om ni är befintliga makar eller sambos innan din fästmö kommer till Sverige. Detta om kravet för din bosättning/uppehållstillstånd är uppfylld (5 kap. 3 § första punkten UtlL).Om ni inte är befintliga makar eller sambos så handlar det om uppehållstillstånd på grund av anknytning för anhöriga utanför kärnfamiljen. Det krävs här att du och din fästmö ska ha för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande. Det krävs även att anknytningspersonen, vilket är du, är medborgare, har permanent uppehållstillstånd eller har tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande (5 kap. 3 a § första punkten UtlL). Ert förhållande ska även framstå som seriöst och en seriositetsprövning ska göras. Det kan även konstateras att det i nuläget är svårare att få uppehållstillstånd på grund av anknytning för en person utanför kärnfamiljen.Det framgår inte i din fråga om ni är befintliga sambos eller makar eller om ni har för avsikt att ingå ett äktenskaps- eller samboförhållande. Jag kan därför inte säga om kraven är uppfyllda eller ej.Vad gäller för att försörjningskravet ska vara uppfyllt?Som du nämner i frågan finns det ett försörjningskrav för anknytningspersonen, det vill säga för dig, eftersom det är du som är bosatt i Sverige och således är personen din fästmö har anknytning till (5 kap. 3 b § UtlL och 9 § och 10 § BegrL).Du måste enligt försörjningskravet kunna försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Detta bevisar du genom att ha regelbundna arbetsrelaterade inkomster. Som en arbetsrelaterad inkomst räknas till exempel:- lön från arbete- arbetslöshetsersättning - sjukpenning - inkomstgrundad pension. I din fråga framgår det inte att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster, du skriver endast att du arbetar extra vid sidan av studierna. Studielån anses inte utgöra arbetsrelaterade inkomster. Du kan också uppfylla kravet på försörjning om du har en tillräckligt stor förmögenhet för att försörja dig själv och din fästmö, samt eventuellt andra som ingår i hushållet. Denna förmögenheten ska ni kunna leva på under minst två år. Eftersom du inte har skrivit hur mycket du har i sparade pengar kan jag inte säga om detta är uppfyllt eller ej.Hur stor din inkomst eller förmögenhet ska vara beror på hur stor familjen är och hur hög boendekostnad du har. Inkomsten måste räcka till den faktiska boendekostnaden och till normalbeloppen för de personer som ska ingå i hushållet. Detta innebär att efter att bostaden är betalad varje månad så ska det finnas pengar som räcker till b.la mat, kläder, hygien m.m. För 2021 är normalbeloppet 8 287 kr för sammanlevande makar eller sambor.Försörjningskravet kräver även att du har en bostad av tillräcklig storlek. För två vuxna utan barn är en bostad tillräcklig om den har kök eller kokvrå och minst ett rum. Att hyra bostaden andrahand går bra, men denna måste vara godkänd av hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden. Inneboende eller att bo hos föräldrar räknas inte som ett godkänt boende. Hur just din bostad ser ut framgår inte av frågan och jag kan därför inte svara på om den är godkänd eller inte.SammanfattningOm din fästmö beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning för kärnfamilj eller utanför kärnfamilj (5 kap. 3 § och 5 kap. 3 a § UtlL) så måste du ha uppfyllt försörjningskravet. Eftersom jag inte vet hur stor din inkomst eller förmögenhet är så kan jag inte svara på om du uppfyller kravet eller ej. Att du är en student spelar ingen roll i lagens mening, utan det handlar om att uppfylla försörjningskravet. Om du hade haft ett regelbundet arbete istället för arbetet vid sidan av studierna hade det underlättat för dig vid bedömningen om du uppfyller försörjningskravet. Du hade då visat en varaktig arbetsrelaterad inkomst. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar er lycka till!Med vänliga hälsningar,

Migrationsverket upphäver tidigare beslut om att avbryta verkställigheten av utvisningsbeslutet

2021-03-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |Vad betyder: Migrationsverket beslutar att upphäva tidigare beslut om att avbryta verkställigheten av utvisningsbeslutet?Finns det inget beslut om utvisning längre?Vänligen
Nhi Tran |Hej! Tack för att du har vänt dig till oss med din fråga! Min tolkning är att Migrationsverket har tidigare fattat ett beslut om att utvisningsbeslutet inte ska verkställas, vilket innebar att personen i fråga inte skulle längre utvisas. Dock har myndigheten nu fattat ett nytt beslut om att det tidigare beslutet om att avbryta verkställigheten av utvisningsbeslutet ska upphävas. Detta innebär att utvisningsbeslutet ska nu verkställas och personen i fråga ska utvisas. Jag vill uppmärksamma möjligheten för personen som har fått beslutet att överklaga Migrationsverkets beslut till Migrationsdomstolen. Detta kan personen göra, om denne inte har skrivit under en så kallad nöjdförklaring. Om personen har skrivit under en nöjdförklaring kan hen inte längre överklaga beslutet och måste då planera sin hemresa. Mer information om hur personen i fråga kan överklaga finner du på Migrationsverkets hemsida, klicka här. Jag hoppas att det var svar på din fråga och att det kommer att lösa sig för personen som fått utvisningsbeslutet. Återkom gärna om ni har ytterligare frågor. Med vänliga hälsningar,

Uppfyllande av försörjningskravet

2021-03-28 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej Behöver hjälp med att överklaga ett beslut gällande uppehållstilstånd .Fick nerslag på försörjningskravet trots att jag har A-kassa samt sparade medel ...Mvh
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Jag har förstått din fråga som att en anhörig till dig har ansökt om uppehållstillstånd för att bo tillsammans med dig i Sverige, varför det förutsätts att du uppfyller det s.k. försörjningskravet. Jag kommer härefter att berätta lite allmänt om vad försörjningskravet innebär och därefter om hur du bör gå tillväga härnäst. FörsörjningskravetReglerna om uppehållstillstånd på grund av anknytning finns i Utlänningslagen och lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (s.k. begränsningslagen, förkortad TUtIL). En förutsättning för att den personen som söker uppehållstillstånd på grund av personens anknytning till dig är att du uppfyller försörjningskravet. Försörjningskravet innebär att du ska kunna försörja dig själv, övriga personer i ditt hushåll samt de/den familjemedlemmar/medlem som ansöker om uppehållstillstånd. Du behöver också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i (9 § begränsningslagen). Migrationsverket har meddelat närmare föreskrifter om vad försörjningskravet egentligen innebär i praktiken, vilka jag kommer att redovisa här nedan: 1. Du har regelbundna arbetsrelaterade inkomsterMigrationsverket kräver att du ska kunna visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så att du kan försörja dig själv och din partner som ansöker om uppehållstillstånd. Som exempel för arbetsrelaterad inkomst räknas lön från arbete, arbetslöshetsersättning, sjukpenning och inkomstgrundad ålderspension. Det framgår även att du kan uppfylla försörjningskravet om du har en tillräckligt stor förmögenhet som du och din partner kan leva på under minst två år. 2. Din inkomst måste vara av en viss storlekDu nämner att du har inkomst i form av A-kassa och har därutöver även sparade medel. Din inkomst måste dock vara av viss storlek. Hur stor den måste vara för att du ska uppfylla försörjningskravet beror på hur stor familjen är och hur hög boendekostnad du har. Din inkomst efter skatt måste räcka till 1) den faktiska boendekostnaden och 2) normalbeloppen för de personer som ska ingå i hushållet. Detta innebär att du efter att ha betalat för din bostad varje månad ska ha pengar över som räcker till andra levnadskostnader, såsom kläder, hygien etc.. Normalbeloppet för 2021:- 5 016 kronor för en ensamstående vuxen - 8 287 kronor för sammanlevande makar eller sambor - 2 662 kronor för barn till och med 6 år 3 064 kronor för barn 7 år eller äldre. Exempelvis om den personen som ansöker om uppehållstillstånd p.g.a. anknytning till dig är din make/sambo (ni ska bo tillsammans) och boendekostnaden för er uppgår till 8 000 kr/månad så måste din lön efter skatt räcka till 1) boendekostnaden om 8 000 kr och 2) normalbeloppet för er två om 8 287 kr. Din lön efter skatt måste alltså vara minst 16 287 kr. 3. Du ska ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo iFör två vuxna utan barn är en bostad tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå och minst ett rum. Om barn ska bo i bostaden måste det finnas fler rum. Att vara inneboende hos någon annan eller bo hemma hos sina föräldrar räknas inte som att ha en godtagbar bostad. Du måste kunna visa att du har en bostad för minst ett år framåt i tiden. Hjälp med att överklaga avslagsbeslutetJag antar att du vill överklaga Migrationsverkets beslut och vill ha hjälp med att skriva ett överklagande. Du kan ta kontakt med en av våra jurister för att få hjälp med detta. Boka en tid här. Någonting som du bör uppmärksamma är tidsfristen inom vilken du måste överklaga. Det står i beslutet som du/din anhörige fått hur lång tid ni har på er att överklaga. När tidsfristen har gått ut säger man att beslutet har fått laga kraft, vilket innebär att beslutet inte längre går att överklaga. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och att allting kommer lösa sig för er. Återkom gärna om du har ytterligare frågor. Med vänliga hälsningar,

Karenstid vid ansökan om svenskt medborgarskap

2021-04-04 i Migrationsrätt
FRÅGA |Om man blivit dömd till penningstvättbrott och fått straff till samhällstjänst 2 månader . Hur lång är karenstiden till jag kan söka medborgarskap igen ?.
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur lång är karenstiden i ditt fall?För att få svenskt medborgarskap måste den sökande ha levt och förväntas leva ett skötsamt liv i Sverige (11 § 5 p. lagen om svenskt medborgarskap). Har den sökande begått brott måste denne vänta en tid innan den får ansöka om medborgarskap (karenstid). Hur lång karenstiden är beror på vilket straff den sökande har fått. Här kan du se en tabell över de olika karenstiderna.Vad gäller påföljden samhällstjänst kombineras den alltid med villkorlig dom (27 kap. 2 a § brottsbalken) eller skyddstillsyn (28 kap. 2 a § brottsbalken). För villkorlig dom är karenstiden tre år efter domen har vunnit laga kraft, dvs. börjat gälla. En dom vinner, såvida den inte överklagas, laga kraft inom tre veckor från den dag då domen meddelades (50 kap. 1 § rättegångsbalken). För skyddstillsyn är karenstiden tidigast 4 år från den dag skyddstillsynen började. Då du inte nämnde om samhällstjänsten har kombinerats med villkorlig dom eller skyddstillsyn kan jag tyvärr inte säga exakt hur lång karenstiden är för dig. Antingen är den 3 år eller så är den minst 4 år. Migrationsverket gör dock en bedömning från fall till fall, varför karenstiden kan bli längre än 3–4 år.SammanfattningOm samhällstjänsten har kombinerats med villkorlig dom är karenstiden 3 år. Om den kombinerats med skyddstillsyn är den istället 4 år. Karenstiden kan dock, beroende på vilken bedömning Migrationsverket gör, som sagt bli längre än 3–4 år.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan ett strafföreläggande påverka chansen att få permanent uppehållstillstånd?

2021-03-31 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hi,I was caught driving with a learner's license in Dec 2020 and in March 2021 I received a "strafföreläggande" with the amount that I need to pay, from the Prosecutor's office. I have been working in Sweden since 2017 and am due to get my Permanent Residency in Sep 2021. I would like to know if the criminal injuction that I received will affect the decision on my permanent residency or not?
Nathalie Chahine |Hello and thank you for reaching out to Lawline with your question!As I understand your case, you have received a criminal injunction due to unlawful driving and now you're wondering if this might affect the decision on your permanent residency which you are due to get this year in September. The law that regulates residencies and permanent residencies is lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (begränsningslagen). As stated in 17 a §, a person who is seeking permanent residency can be denied if they pose a threat to public order and security or if they have committed a crime or crime in conjunction with other misconduct. So the short answer is yes, the criminal injunction can affect the decision of your residency. Although, just because it can, does not mean it will. The Swedish Migration Agency (Migrationsverket) makes an individual examination of each case and the criminal injunction might not affect the outcome of the decision on your permanent residency. It is up to them. If you have further questions, do not hesitate to contact us again. Best regards,

Migrationsmåls laga kraft och 4-årsregeln

2021-03-29 i Migrationsrätt
FRÅGA |Fråga om 4-årsregeln för ny asyl ansökan. Hur räknar man tiden från domens laga ikraftträdande? Ingår allaöverklaganden, även det som innebär att prövningstillstånd ej medgivits? Tacksam för svar
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om den som har ansökt om uppehållstillstånd som asylsökande får avslag på sin ansökan, får hon eller han avvisas eller utvisas. Ett sådant beslut om avvisning eller utvisning upphör som huvudregel att gälla 4 år från det att beslutet vann laga kraft, vilket brukar kallas 4-årsregeln. Besluten vinner laga kraft vid olika tider beroende på i vilken instans som beslutet har tagits:- Ett beslut av Migrationsverket vinner laga kraft 3 veckor efter att beslutet meddelats. - Överklagas beslutet till Migrationsdomstolen vinner deras beslut som huvudregel laga kraft 3 veckor efter att det meddelats. - Vid överklagande till Migrationsöverdomstolen vinner deras beslut laga kraft direkt vid beslutets meddelande. Detta beror på att Migrationsöverdomstolen är sista instans, det vill säga att det inte går att överklaga längre. Samma gäller om Migrationsöverdomstolen väljer att inte bevilja prövningstillstånd, då vinner beslutet laga kraft vid beslutets meddelande och tiden räknas från denna dag.SlutsatsVilket datum som tiden börjar räknas ifrån varierar alltså beroende på vilken instans ni överklagat till och när beslutet vinner laga kraft. Alla överklaganden ingår och skjuter fram datumet som de 4 åren börjar räknas ifrån. Om prövningstillstånd inte beviljas, räknas laga kraften från den dag som beslutet om att inte bevilja prövningstillstånd meddelades.Hoppas du fick svar på din fråga! Har du några andra funderingar får du gärna kontakta oss igen.Med vänlig hälsning,

Måste man ansöka från utlandet för att ansöka om uppehållstillstånd?

2021-03-25 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag planerar att gifta mig med en asylsökande man som fått avslag på ansökan. För att ansöka om uppehållstillstånd pga äktenskap står det att man måste göra ansökan från hemlandet. Han kan inte återvända till Afghanistan oavsett om MV tycker det. Han planerar att åka till Tyskland för att söka asyl där. Kan han även söka uppehållstillstånd pga äktenskap därifrån eller MÅSTE det vara från hemlandet?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du vill veta var man ska söka uppehållstillstånd ifrån. Svar på din fråga behandlas i utlänningslagen (UtlL). Nedan kommer jag redogöra vad som gäller.Huvudregeln för ansökan om uppehållstillståndHuvudregeln för ansökan om uppehållstillstånd är att utlänningen ska söka om uppehållstillstånd och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan (5 kap. 18 § första stycket UtlL). Kravet på ansökan om uppehållstillstånd innebär att man måste söka om det från utanför landet – alltså det behöver inte vara från hemlandet.Undantag från huvudregelnEftersom ni planerar att gifta er så är det uppehållstillstånd som ni avser att ansöka uppehållstillstånd pga. anknytning. Enligt lagen får ett uppehållstillstånd ges en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges (5 kap. 3 a § 1 p. UtlL).Det finns undantag från huvudregeln om ansökan från utanför landet. Enligt undantaget gäller inte kravet på ansökan från utanför landet om utlänningen enligt bl.a. 3 a § första stycket 1–4 har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där (5 kap. 18 § andra stycket 5 p. UtlL).SammanfattningHuvudregeln för ansökan om uppehållstillstånd är att den ska göras från utlandet. Det finns dock undantag och det avser bl.a. sådan typ av uppehållstillstånd som ni avser att ansöka (dvs. uppehållstillstånd pga. man har för avsikt att gifta sig med en person som är bosatt eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige). Ansökan behöver inte göras från utanför landet om man har stark anknytning till personen som är bosatt i Sverige (du) och det inte skäligen kan krävas att utlänningen (mannen) reser till ett annat land för att ge in ansökan där.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,