Migrationsverkets skyldighet att avgöra inom fyra veckor

2020-10-24 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag är helsvensk, född och bor i Sverige. Jag är gift med en mexikan med mexikanskt medborgarskap. Vi har nu ansökt om uppehållstillstånd i Sverige för honom och väntar på beslut. Jag fick precis reda på att man efter 6 månader kan begära om att Migrationsverket skall avgöra ärendet inom 4 veckor. Finns det någon nackdel att skicka in en sådan begäran? Är det större chans att få avslag då? Eller varför skickar inte alla in en sån begäran efter 6 månader? Enligt Migrationsverkets hemsida är beräknad tid till beslut 13-14 månader. Men om man skickar in begäran efter 6 månader och de ska fatta beslut inom fyra veckor blir det ju endast 7 månader till beslut. Finns det någon anledning till att inte skicka in en sådan begäran?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att migrationsverket är skyldiga att avgöra ett ärende efter fyra veckor ifall man inte fått sitt ärende avgjort efter sex månader. Detta gäller samtliga myndigheter och följer av 12§ förvaltningslagen.Problemet är att verkligheten inte alltid stämmer överens med lagen. Migrationsverket är extremt överbelastat och har helt enkelt inte resurserna för att avgöra ärenden i den takten. Att skicka in en sådan ansökan har därmed ingen effekt, de jobbar så snabbt de kan. Det finns alltså ingen anledning att inte göra det men inte heller någon anledning att göra det.Jag hoppas det svarar på din fråga. Du är alltid varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Vart ska en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning göras?

2020-10-18 i Migrationsrätt
FRÅGA |Min make är från Peru. Kom till Sverige 6/6 2019 på besök. Har bott tillsammans sedan dess.Vi är gifta sedan 7/8 2019. Äktenskapet är registrerat hos Svenska Skattemyndigheten och motsv peruanska myndigheter, direkt, 2019. Uppehållstånd för anknytning söktes september 2019. Avslogs och han har, den 12/10, 2020 delgetts utvisning. Vi har nu 3 veckor att överklaga, vilket vi vill.Vi vet har förstått att han skulle ha ansökt från Peru och att detta påverkat negativt, men kan ju tyvärr ej "backa bandet". Vi missförstod info. Trodde vi var tvungna att ha ha bott ihop för att kunna ansöka.Är mycket svårt för min make att återvända till Peru. Han har ej bostad, ej jobb, ingenting. Kan ej klara sig i Peru. Svårt med Corona där också.Jag behöver min make här i Sverige för hjälp och stöd p.g.a. min hälsa.Jag uppfyller bostadskravet.Grundläggande inkomstbeloppet, sammanlevande makar är 8 264 kronor. Vi utgick från Detta. Dock har beloppet räknats om till 12166 kr.Jsg är ej fullt kry. Kan ej arbeta 100 %. Tyvärr är mitt yrke ej så välbetalt.Sedan 8/10, 2020 jobbar jag 50 %. Har 50 % Sjukersättning. Arbetet ger lite mer inkomst men dock fortfarande ej tillräckligt för att uppfylla försörjningskravet.Har ansökt om Bostadstillägg hos Försäkringskassan och inväntar besked.Min fråga: Finns det NÅGON som helst chans att få igenom överklagan OM jag uppfyller försörjningskravet? KAN vi göra någonting?!Jurudisk hjälp är ju tyvärr kostnadsfråga för oss också.Tacksam för snabbt svar.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. En person som ansöker om uppehållstillstånd ska göra denna ansökan innan personen reser till Sverige, vilket framgår av 5 kap. 18 § utlänningslagen. Detta är en väldigt starkt utgångspunkt och Migrationsverket gör sällan undantag från den. Ett antal undantag från denna utgångspunkt görs dock, men dessa tillämpas väldigt restriktivt, alltså väldigt sällan. I paragrafens femte punkt anges att om en person kan beviljas uppehållstillstånd trots att ansökan lämnats in i Sverige. Detta förutsätter dock att det står klart att personen hade beviljats uppehållstillstånd om han hade sökt från sitt hemland, och att det är orimligt att kräva att han ska behöva lämna Sverige. För att avgöra om det är orimligt att en person ska behöva lämna Sverige görs alltid en individuell prövning, men faktumet att en person saknar arbete, bostad, och att situationen i landet är allmänt orolig brukar dock inte medföra att det anses vara orimligt att personen behöver ansöka från utlandet. Chansen att få ett överklagande beviljat är alltså liten, även om du uppfyller försörjningskravet. Det är dock inte ett krav på att en person behöver resa tillbaka till sitt hemland för att ansöka om uppehållstillstånd. Din man har också rätten att söka från Perus ambassad i ett land som han har rätt att vara i, och skulle därför inte behöva åka tillbaka till Peru för att göra en ny ansökan om han har möjligheten att ansöka från ett annat land där han har rätt att vara i. Vänliga hälsningar,

Vad behövs av min mamma för att ansöka om anknytning till mig och min bror?

2020-10-11 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! jag har en fråga, jag undrar vad som behövs för min mamma att ansöka om anknytning till mig och min bror som har uppehålstillstånd och har fast arbete i sverige, Hon är 56 år gammal och bor i serbien?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning är möjligt genom 5 kap. 3 § Utlänningslagen. Jag utgår från att både du och din bror är över 18 år gamla. Det resulterar i att möjligheten för er mamma att söka uppehållstillstånd med anknytning till barn är utesluten, då ni inte längre är barn.Ansöka uppehållstillstånd på grund av anknytning till annan familjemedlemI undantagsfall kan dock uppehållstillstånd lämnas för att flytta till en s.k. annan familjemedlem som bor i Sverige. Denna andra familjemedlem skulle då kunna vara du eller din bror. För det krävs att t.ex. du och din mamma (eller din mamma och din bror) ska kunna visa att ni bodde tillsammans omedelbart innan du eller din bror flyttade till Sverige, och att ni i hemlandet var känslomässigt beroende av varandra vilket gör att det är svårt för er att inte leva tillsammans. Därutöver krävs att den av er som er mamma söker anknytning till har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige.En sådan ansökan ska lämnas in till migrationsverket så fort som möjligt sedan dess att familjemedlemmen (dvs. du eller din bror) som din mamma söker anknytning till flyttade till Sverige och fick ett permanent uppehållstillstånd. Om det går för lång tid mellan det att du eller din bror flyttade och att er mamma lämnar in ansökan kommer det i regel inte vara möjligt att få uppehållstillstånd, likaså gäller om ert beroendeförhållande tillsammans kom efter att ni flyttade till Sverige och er mamma bor kvar i Serbien.FörsörjningskravetOm ni uppfyller det jag skrivit ovan krävs även att den personen som er mamma ska bo med i Sverige kan försörja både sig själv och er mamma. Du skriver att både du och din bror har fasta jobb vilket är bra, inkomsten måste dock vara av viss storlek. Därutöver behöver personen din mamma ansöker om anknytning till även ha en bostad av viss storlek och standard.Hur stor inkomsten behöver vara beror på hur stor familjen är och hur mycket boendet kostar. Kravet är en inkomst som efter skatt räcker till den faktiska boendekostnaden (t.ex. hyra) och normalbeloppen för personerna som ingår i hushållet (t.ex. mat, elräkningar, försäkringar, telefon, hygien, kläder osv).Enligt migrationsverkets hemsida är normalbeloppet 2020: 5002 kr för en ensamstående vuxen, 8264 kr för sammanlevande makar eller sambor, 2654 kr för barn till och med 6 år gamla, 3055 kr för barn 7 år eller äldre. För er gäller alltså 5002 kr.Hur stor bostaden behöver vara varierar också i fall till fall, men för två vuxna utan barn krävs t.ex. en bostad med minst kokvrå och ett rum.Ansökan på webbenEr mamma kan ansöka om anknytning till antingen dig eller din bror på Migrationsverkets hemsida, klicka på följande länk för mer information: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Gift-registrerad-partner-eller-sambo/Instruktioner-for-webbansokan.htmlHoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Hur ansöker jag om uppehållstillstånd?

2020-10-01 i Migrationsrätt
FRÅGA |HejMin man (avliden) och mina underåriga döttrar är svensk medbörgare, medn det är inte jag. Vi bor inte i Sverige. Nu vill jag ansöka om uppehålltillstånd med det verkar inte vara lätt eftersom mina barn är underåriga om min man finns inte längre. Hos migrationsverket hänvisar dem till webansökan men det går inte eftersom barnen är underåriga. Kan ni hjälpa mig me det snälla?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ansökan om uppehållstillstånd görs hos migrationsverket. Eftersom du ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dina minderåriga barn måste detta göras utanför Sverige enligt 5 kap. 18 § Utlänningslagen. Migrationsverket är ganska restriktiva med undantagen i dylika fall.Du ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3a § 3 - 4p. Utlänningslagen.Här finns vidare information om hur du ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Eftersom dina barn är minderåriga finns det ingen skyldighet för migrationsverket att bevilja dig uppehållstillstånd. Det krävs att du är vårdnadshavare för barnet och sammanbor med detta i Sverige, eller att du utövar umgänge som inte är av begränsad omfattning. https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Foralder-eller-annan-familjemedlem/Instruktioner-for-webbansokan.html.Med vänliga hälsningar!

Hur gör man om man vill gifta sig med en person som bor i Sverige?

2020-10-21 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. Min flickvän har sökt asyl i Melilla som tillhör Spanien. Jag är svensk medborgare och jag vill ta med henne till Sverige och vi gifter oss. Vi är ett lesbiskt par. Jag är med henne just nu i Melilla. Vi kan inte lämna varandra. Är det möjligt för oss att försätta i Sverige?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad som gäller om en utländsk medborgare vill bli sambo eller gifta sig med en person som bor i Sverige, och vill flytta till Sverige. Därefter kommer jag att gå igenom vad din flickvän ska göra för att ansöka om uppehållstillstånd, samt ge råd om vad du kan göra nu. Vad gäller om en utländsk medborgare vill bli sambo eller gifta sig med en person som bor i Sverige? Det framgår att din flickvän har sökt asyl i Melilla, som tillhör Spanien, men det framgår inte vilket land din flickvän är medborgare i. Om man är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver man uppehållstillstånd. Man kan få uppehållstillstånd om man planerar att bli sambo eller gifta sig med en person som bor i Sverige. Personen som bor i Sverige måste kunna försörja sig själv och sin blivande make/maka alternativt sambo och ha en tillräckligt stor bostad, se information på Migrationsverkets hemsida, länk här. Hur ska din flickvän gå tillväga för att ansöka om uppehållstillstånd? Din flickvän bör ansöka om uppehållstillstånd på Migrationsverkets hemsida, länk här. Din flickvän ska göra ansökan från sitt hemland eller annat land där hon har tillstånd att bo, hon kan alltså inte åka till Sverige och göra ansökan här, se information på Migrationsverkets hemsida, länk här. Vad du kan göra nu Om du och din flickvän vill ha hjälp med ansökan kan ni anlita Lawlines juristbyrå, länk för att boka tid med jurist här. Lawlines juristbyrå debiterar 2 000 kronor per timme. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Om du inte behöver visum för att resa till Sverige

2020-10-16 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur länge man måste vänta på att få komma till Sverige igen efter att man har varit i landet i 90 dagar? Det gäller ett land som är utanför EU, men som dock inte behöver visum.
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vissa länder utanför EES/EU tillämpar det visumfria systemet. Då det inte framgår av din fråga vilket land det gäller så kommer jag att framlägga några exempel på länder utanför EES/EU med det visumfria systemet. Därefter kommer jag att föreslå var du kan vända dig för att bli mer ingående informerad om just det land du intresserar dig för. Länder utanför EES/EU med det visumfria systemet - hur länge kan man stanna i Sverige?Albanien: Albanska medborgare som har ett biometriskt pass kan resa fritt till Schengenländerna, bl a Sverige. Här gäller det visumfria systemet - 90 dagar under en 180-dagarsperiod.Bosnien och Hercegovina: Det visumfria systemet gör att du kan tillbringa upp till 90 dagar i Schengenområdet (bl a Sverige) var sjätte månad. Sexmånadersperioder räknas från den första inresan till Schengenområdet. T ex om ditt första inträde var 1 februari, kan du tillbringa totalt 90 dagar i Schengenländerna de närmaste 6 månaderna, till och med den 31 juli. Du kan använda dessa 90 dagar under ett besök eller inom flera resor, men det är viktigt att ta hänsyn till antalet dagar du har tillbringat i Schengenländerna. Det är viktigt att du efter 90 dagar har lämnat Schengenområdet fram till sex månader efter att din första inresa löper ut. Sedan börjar nästa sexmånaderscykel för dig, där du kan tillbringa 90 dagar i Schengenländerna igen.För mer ingående information om vad som gäller för det land du intresserar dig för skulle jag rådgiva dig att i första hand söka dig till landets ambassads hemsida, i andra hand ta kontakt med ambassaden ifråga. Ett annat alternativ är att se om du kan hitta den information du söker om landet ifråga på svenska ambassadens hemsida. Där kan du faktiskt hitta information om bl a visumfria system för olika länder utanför EU/EES. Länken hittar du här: https://www.swedenabroad.se/en/about-sweden-non-swedish-citizens/Hoppas du fick svar på din fråga och någon form av vägledning! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem här. Med vänliga hälsningar

Preskription av svenskt medborgarskap

2020-10-03 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om begreppet 'preskription' - avseende medborgarskap:Enligt MedbL förlorar man sitt medborgarskap genom preskription när man fyller 22 år, om man (1) är född utomlands, (2) aldrig haft hemvist i Sverige och (3) inte heller varit här under förhållanden som tyder på samhörighet med landet (14 § 1 st MedbL), samt förutsatt att man inte blir statslös. Invandrarverket har meddelat att hemvist betyder: “Med hemvist, i medborgarskapslagens mening, avses en stadigvarande vistelse med avsikt att stanna kvar i Sverige, d.v.s. med avsikt att ta fast bosättning här."Om man då passar in på samtliga punkter ovan enligt MedbL, samt inte vill förlora sitt medborgarskap och därför således vill bryta denna preskription - kan man då säkert säga att preskriptionsavbrott fungerar som följer: För att bryta preskriptionen räcker det med att stadigvarande vistas i Sverige med avsikten att ha fast bosättning i Sverige - MINST en dag före den dagen då man fyller 22 år - och har man då detta så infaller ingen preskription av medborgarskapet och därför är det heller ALDRIG nödvändigt att ansöka om att få behålla sitt medborgarskap eftersom man ju då de facto aldrig har förlorat sitt medborgarskap och ej heller kommer att kunna förlora sitt medborgarskap någon gång framtiden - utan man behåller då helt enkelt sitt medborgarskap i all evighet - och dessutom helt med automatik. Vänligen bekräfta huruvida jag här ovan har förstått hur preskriptionsavbrott fungerar.
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag läser din fråga uppfattar jag det som att du har förstått preskriptionsregeln av svenskt medborgarskap i 14 § medborgarskapslagen helt korrekt. Om en person innan den fyller 22 år har haft sin hemvist i Sverige bryts preskriptionen automatiskt och personen förlorar inte sitt medborgarskap. Ingen särskild ansökan behövs då för att behålla medborgarskapet.Det är däremot lite tveksamt om det fungerar att ha bott i Sverige endast en dag innan man fyller 22 år. Jag är inte helt säker på hur Migrationsverket skulle bedöma preskriptionen i det fallet. En risk är att det inte ses som att personen har haft sin hemvist i Sverige då utan att det istället ses som ett sätt att försöka komma runt reglerna på. Men som sagt är jag inte säker på vilken bedömning Migrationsverket skulle göra.För säkerhets skull hade det varit bra att göra en preskriptionsavbrytande ansökan om att behålla sitt medborgarskap innan personen fyllt 22 år, men efter att personen fyllt 18 år. En sådan ansökan kan man göra här på Migrationsverkets hemsida.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

när kan man få svenskt medborgarskap efter dom om skyddstillsyn?

2020-09-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hejsan,Jag kom till Sverige november 2014 och fick ett permanent uppehållstillstånd sedan december 2014. Augusti 2018 blev jag misstänk för olaga hot därefter dömts jag och fått skyddstillsyn som straff i maj 2019. Min fråga är när får jag ansöka om svenskt medborgarskap?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att bli svensk medborgare finns en hel del krav, så som att man måste varit bosatt i Sverige en viss tid, permanent uppehållstillstånd i Sverige, vara minst 18 år, styrka sin identitet samt även ha ett skötsamt liv (11§ lag om svenskt medborgarskap). Enligt förarbetena är den sistnämnda punkten den som främst har att göra med tidigare kriminalitet. Man har då en so kallad karenstid från tiden man har avtjänat sitt straff. Enligt förarbetena till lagen är karenstiden för skyddstillsyn ett år från det att prövotiden om tre år har gått ut, det vill säga tidigast fyra år från dagen då påföljden började verkställas. Det innebär att du tidigast kan få svenskt medborgarskap i maj 2023, utifrån punkten om tidigare kriminalitet, under förutsättning att du inte blir dömd för annat brott. Du kan läsa mer om ansökan på Migrationsverkets hemsida.Hoppas du har fått svar på dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss!Vänligen,