Krav för arbetstillstånd

2019-05-19 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag är egenföretagare (arbetsgivare) som vill erbjuda fast anställning till en nyexaminerad ingenjör. Hon har varit boende hos oss (hyrt ett rum) under studietiderna och då har hon samma bokföringsadress som mitt företag. Hon har gjort konsultjobb åt mig under 2 år och fick lön av mitt företag men inte varit anställd.Min fråga gäller bokföringsadressen, kan detta vara ett hinder/ skäl till att migrationsverket inte ger arbetstillstånd?
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Folkbokföringsadressen hos den arbetstillståndssökande torde inte spela någon roll för beviljande av arbetstillstånd. Kraven som ställs är att den som söker arbetstillstånd har ett anställningserbjudande och att sökanden ska kunna försörja sig själv (6 kap. 2 § första stycket första punkten utlänningslagen (UtlL)). Med det avses att personen inte ska vara i behov av försörjningsstöd, vilket motsvarar en lön om 13 000 kr före skatt (se rättsfallet MIG 2015:11). Vidare så ska arbetsvillkoren inte vara mindre förmånliga än vad som ges i svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Dessutom måste rekryteringsförfarandet vara förenligt med Sverige åtagande inom EU (6 kap. 2 § andra stycket UtlL). Med detta avses främst att Sverige måste respektera det så kallade gemenskapsföreträdet. Gemenskapsförträdet innebär att innan anställning kan erbjudas en medborgare utanför EU/EES så måste tjänsten utannonseras inom EU/EES så att personer bosatta där ges möjligt att först söka tjänsten. Utannonseringen måste ligga tillgänglig i minst tio dagar innan anställningen får erbjudas en tredjelandsmedborgare utan att bryta mot gemenskapsföreträdet (se rättsfallet MIG 2015:6). Däremot innebär det inte en skyldighet att först anställa personer inom EU före någon från ett tredje land. Undantag från gemenskapsföreträdet kan göras om personen som ska anställas redan har varit anställd under sin studietid och ansökan om arbetstillstånd endast avser en förlängning av anställningen. Detta undantag verkar dock inte vara tillämpligt i ert fall.För ytterligare information om vad som du bör tänka på som arbetsgivare så hänvisar jag vidare till Migrationsverkets hemsida. Där finns även utförlig information om vilka krav som ställs på den som söker arbetstillstånd.Hoppas du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning

Kan man byta handläggare när beslut om uppehållstillstånd pga anknytningsinvandring tar jättelång tid?

2019-05-15 i Migrationsrätt
FRÅGA |FRÅGA Hej Jag söker anhöringsanknytning för min fru. Vi har skickat in bilder, pass-stämplar, flygbiljetter, vigselbevis, hyreskontrakt, arbetskontrakt , gjort muntliga utredningar etc. Nyligen för en månad sedan ansökte jag om begäran om avgörande enligt den nya förvaltningslagen men jag har inte fått något svar just nu. Jag vet inte varför? Vad kan man göra om sökande har problem med handledare? För att min handledare vill inte ge svart och jag väntar 15 månader utan ingen thing. Hur påverkar min ansökan om jag har byt min handledare? Tack för hjälpen MvH!
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Myndigheten har fyra veckor på sig När man skickar en begäran om avgörande har myndigheten fyra veckor på sig att ge ett svar (12 § förvaltningslagen). Att du inte fått ett svar än kan alltså bero på att det inte gått fyra veckor. En annan sak att komma ihåg är att ansökan måste ske skriftligen. Det innebär inte att man måste skicka ansökan via brev, för mejl går nämligen också bra, men det får inte ske muntligen. Detta vet du säkert redan om, men jag tänkte bara påpeka det för säkerhets skull. Migrationsverket har dessutom en ansökningsblankett på nätet som man ska fylla i. Skulle myndigheten efter 4 veckor avslå din ansökan ska du överklaga beslutet till domstol (12 § andra stycket förvaltningslagen). Hur man gör detta kommer stå i beslutet. Vad kan man göra om man har problem med sin handläggare? Att byta sin handläggare mot en annan är inte en rättighet enligt lagen. För att få till ett byte måste alltså migrationsverket själva gå med på det. Vissa myndigheter kan ställa krav på att man ska ha rimliga skäl till att byta handläggare. Men det är ingen garanti att det överhuvudtaget går att få till ett byte. Du kan dock iallafall försöka. Vänd dig till någon högre chef eller personalansvarig på migrationsverket och be om byte av handläggare. Ge skäl till varför du vill göra bytet. Förklara att det inte är rimligt att det tar så lång tid, särskilt inte med tanke på att allt material som behövs för beslutet redan är klart. Går de inte med på byte kan du säga att du kommer att vända dig till JO eftersom ärendet handläggs så långsamt att det sker i strid med 9 § förvaltningslagen. Hur det kommer påverka din ansökan om du byter handläggare kan jag inte riktigt svara på. Det kan hända att det tar lång tid ändå, men också att den nya handläggaren är tillräckligt snabb för att du ska få svar inom en kortare tid än vad du hade fått om du behållit din gamla handläggare. Vänligen

Söka uppehållstillstånd utan bostad

2019-05-12 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag har gift mig med min man från Turkiet han har ansökt om uppehållstillstånd och nu ska jag ansöka men det finns en problem jag har inte något bostad än ? Men kan jag visa ändå att jag bor med min familj och deras hyreskontrakt så länge tills jag hittar bostad? Jag har fast jobb och fast inkomst.
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du vet om är ett utav kraven för att kunna ta hit någon som sökt om uppehållstillstånd att man har en egen bostad. Av reglerna på migrationsverkets hemsida, här, framgår det att du måste ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för att ni ska kunna bo i den. För t.ex. två vuxna utan barn är en bostad tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå och minst ett rum. Det går bra att hyra en bostad i andra hand, men uthyrningen måste vara godkänd av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. Observera att vara inneboende hos någon eller bo hos sina föräldrar inte räknas som en godtagbar bostad. Därför är svaret på din fråga tyvärr nej, hyreskontraktet för den bostad som du bor i med din familj är inte tillräckligt. Du måste hitta en egen bostad!Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att det löser sig med boende! Lycka till!Med vänlig hälsning,

Vad ska jag göra när man fru svarade fel på några frågor under intervjun och fick avslag på sin ansökan på uppehållstillstånd?

2019-05-10 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej jag är gift 4 år sedan i Sudan med min fru och under intervju hon svarade några fel frågor och på grund av det fick avslag både på migrationsverket och nu också på migrationsverket domstol och har frågat några jurister och säjer det är ingen idie att överklaga till Migrationsöverdomstol kommer inte vinna ändå säger dem och vad ska jag göra nu har 1 små barn hemma med mig här som inte hennes barn (jag är ensamstående pappa) ska jag bara skiljas med hennne på grund av det eller ..jag har ju väntat i 4 långa år...snälla ge mig råd
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du kan alltid överklagaÄven om det bara finns väldigt små chanser att man ska vinna eller ens få prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen kan du ändå alltid överklaga. Du förlorar inget på det. Prövningstillstånd ges om:1. målet kan bli vägledande för framtida ärenden,2. det finns särskilda och viktiga skäl till att pröva målet (16 kap. 12 § utlänningslagen). Hon kan ansöka på nyttNi kan alltid ansöka om uppehållstillstånd på nytt efter att migrationsöverdomstolen behandlat er ansökan. Om det är så att hon av misstag svarat fel på några intervjufrågor kan det vara bra att veta hur migrationsverket gör sin bedömning.I det här fallet kommer din fru att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Huvudregeln är att man beviljas anknytning, men med vissa undantag (5 kap. 3 § första punkten utlänningslagen). Dessa undantag är bland annat:1. om den som ansökt gjort sig skyldig till brott (5 kap. 17 § utlänningslagen).2. om man gett felaktiga uppgifter med flit som har betydelse för beslutet om uppehållstillstånd (5 kap. 17 a § första punkten utlänningslagen).3. ni inte har för avsikt att leva tillsammans (5 kap. 17 a § andra stycket första punkten utlänningslagen).4. om du eller frun är gift eller sambo med en annan (5 kap. 17 a § andra stycket andra punkten utlänningslagen).Den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd kan också påverka chanserna att få uppehållstillstånd. Bland annat krävs det att du kan försörja både dig själv och din fru och har en bostad som är tillräckligt stor för er båda (9 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd). Övriga bestämmelser i den lagen om kan bli aktuella är 6 §, 7 § och 8 §.Ansökan måste göras i hemlandetEn ansökan om uppehållstillstånd måste göras i hemlandet, annars kommer migrationsverket att ge avslag (5 kap. 18 § utlänningslagen). Undantag finns om personen är gift med någon i Sverige och det finns särskilda skäl som gör att det inte är rimligt att kräva att personen åker tillbaka igen för att göra sin ansökan (5 kap. 18 § femte punkten utlänningslagen). Dessa särskilda skäl kan bland annat vara:1. att personen kommer få svårt att få pass/utresetillstånd igen,2. det rör sig om ett avlägset land så att det blir väldigt kostsamt,3. att det inte finns någon svensk ambassad i landet och att det är svårt att resa till grannländer där en ambassad finns. I annat fall måste däremot din fru åka tillbaka till hemlandet för att skicka sin ansökan därifrån. Vänligen

Kan asyl sökas på nytt trots tidigare ansökan vid tidigare vistelse i Sverige?

2019-05-18 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en 21 årig kille från Irak under mina vingar. Han kom i sept 2015 tillsammans med sin familj. Familjen åkte tillbaka i Jan -16 INNAN beslut fattades i deras ärende och "min" kille blev ensam kvar. Han har nu TUT för studier och är väl etablerad i Sverige med skola, jobb och bostad.Nu har situationen i hemlandet förvärrats och hans mor och minderåriga lillasyster vågar inte vara kvar. Jag är medveten om att Europa är "stängt" men hur ser deras möjligheter ut för en ny asylansökan i Sverige? Anhöriginvandring är ju inget alternativ för denna familjen. OM vi hittar ett sätt att få hit dom, får dom då lov att söka asyl på nytt? Jag tänker eftersom dom inte hann få några beslut innan dom reste tillbaka.Med vänlig hälsning,
Joar Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Allmän utgångspunktDin fråga som jag uppfattar den är vilken möjlighet till att söka och få asyl som en mor och lillasyster till en i Sverige uppehållsberättigad kille har. Det mer direkta svaret på din fråga redogörs för under "hindrar den tidigare asylansökan en ny ansökan". Därefter följer en allmän redogörelse av asylskäl som kan läsas vid intresse av djupare förståelse kring migrationsverkets bedömning av flyktingskäl eller grunder för alternativt skyddsbehov. Hindrar den tidigare asylansökan en ny ansökan?Angående denna del av frågan råder två potentiella inriktningar beroende på resultatet av deras ansökan. Den första situationen är om avslag/utvisning beslutats av migrationsverket och den andra är samtliga fall då något sådant beslut inte har meddelats. Eftersom jag inte vet omständigheterna närmare redogör jag kort för bägge dessa alternativ. I den situation att avslag eller utvisning meddelats, oaktat var de ansökande befinner sig, råder att beslutet är giltigt under fyra år (12 kap. 22 § utlänningslagen (UtlL)). Under dessa fyra år råder som huvudregel att en ny asylansökan inte kan prövas. Undantagsvis kan en prövning dock ske om omständigheter åberopas som inte tidigare kunnat åberopas eller inte tidigare åberopats på grund av giltiga skäl (12 kap. 19 § första stycket 2p. UtlL). En förändringar av situationen i hemlandet är ett typexempel på vad som kan utgöra nya omständigheter som "inte kunnat åberopas". Omständigheterna är nya enbart om de inte har beaktats i något beslut (MIG 2008:6). Att minnas härvid är att fyra år från ett eventuellt sådant beslut med stor sannolikhet redan har eller snart kommer ha passerat. Avseende den situationen att inget sådant avvisnings eller utvisningsbeslut har fattats föreligger inget hinder mot en ny asylansökan och en ny asylprövning (jfr återigen 12 kap. 22 § UtlL och för vidare läsning se begreppet "negativ rättskraft"). Möjlighet till att beviljas uppehållstillstånd?Fall 1 - AnhöriginvandringDu nämner i frågan att anhöriginvandring inte är aktuellt. Detta är sannolikt korrekt eftersom killen i Sverige inte är har permanent uppehållstillstånd och därmed inte kan utgöra anknytningsperson i detta fall (se 5 kap. 3a § 2p. UtlL och MIG 2008:1). Undantagsvis kan uppehållstillstånd förutsatt synnerliga skäl, vilket i princip aldrig anses föreligga (se 5 kap. 3a § tredje stycket UtlL). Synnerliga skäl avser en situation som är ömmande och udda. Som udda har i praxis exempelvis ansetts då en kvinna hade hälsoproblem och var statslös palestinier som av Syrisk domstol hade dömts till utvisning till ett gränsläger mellan Syrien och Irak där omständigheterna var mycket svåra (MIG 2009:26). Härutöver krävs även särskild anknytning till Sverige, vilket inte skäligen kan anses råda i detta fall. Fall 2- AsylFörutsatt att de tar sig till Sverige samt att övriga krav för asyl är uppfyllda råder rätt till uppehållstillstånd (5 kap. 1 § första stycket UtlL). Observera att personerna inte kan beviljas uppehållstillstånd om de inte befinner sig i Sverige utan få hänvisas till anhöriginvandring eller dylika grunder såsom studier eller arbete. Den som söker asyl kan vara antingen flykting eller alternativt skyddsbehövande för vilket olika krav råder. Fall 2.1 - Flykting (4 kap. 1 § UtlL):För det första krävs för flyktingstatus att personen är en utlänning eller statslös som vistas utanför sitt land, vilket även följer av kravet på befinnande i Sverige. För det andra ska personen känna välgrundad fruktan för förföljelse, med vilket avses allvarliga kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter från antingen landets myndigheter eller enskilda, som kopplas till omfattad förföljelsegrund (UNHCR:s handbok p. 51; prop. 2009/10:31 s. 102). Förövare kan vara antingen staten eller enskilda men då det är staten är generellt sett möjligheterna till uppehållstillstånd bättre eftersom interna flyktalternativ då i regel anses saknas (4 kap. 1 § andra stycket UtlL). Med Välgrundad fruktan avses dels en subjektiv, dels en objektiv rekvisit. Det subjektivt rekvisit avser att fruktan ska vara faktiskt upplevd av personen i fråga (se 4 kap. 1 § första stycket UtlL). Tyngdvikt läggs vid subjektiv fruktan varvid fakta inte är nödvändig när utlänningens uttalanden fastslagits som tillräckligt trovärdiga (prop. 1996/97:25 s. 27; UNHCR:s handbok p. 3). Det objektiva rekvisitet avser att fruktan ska vara välgrundad utifrån faktiskt föreliggande omständigheter (se 4 kap. 1 § andra stycket UtlL). "Fruktan anses välgrundad om det med hänsyn till den asylsökandes personliga förhållanden och förhållandena i hemlandet finns anledning att anta att sökanden kan komma att utsättas för förföljelse vid ett återvändande till hemlandet. Det är således en framåtsyftande riskbedömning som ska göras." (prop. 2009/10:31 s. 101). För det tredje ska fruktad förföljelse grundas i en erkänd förföljelsegrund. Dessa är ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till viss samhällsgrupp. Med det sistnämnda avses viss identifierbar grupp av personer som, annat än förföljelserisken, har ett gemensamt kännetecken eller av övriga samhällsmedborgare uppfattas som en särskild grupp. Tillhörighet ska vara sådan att den antingen inte kan ändras eller av identitets- eller samvetsskäl inte får avsväras. Varken gruppens storlek eller huruvida samtliga gruppmedlemmar undergår förföljelserisk är relevant. Exempel är personer med liknande bakgrund, vanor eller social status. (prop. 2005/06:6 s. 24f.) För det fjärde ska det inte finnas några interna flyktalternativ. Migrationsverket har bevisbördan för att internflykt är möjligt och ska identifiera det eller de områden som kan utgöra internflyktsalternativ inom vederbörandes hemland (jfr MIG 2008:20, MIG 2009:4 och MIG 2010:10). Angående vissa länder är internflykt uteslutet, så är inte fallet med Irak. För närvarande gör migrationsverket bedömningen att potentiellt tillräckligt säkra områden finns och anger att det är "de två kurdiska provinserna Erbil och Suleymaniya samt städerna Bagdad, Basra och Najaf som kan vara relevanta och rimliga alternativ". (https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-01-19-Nytt-stallningstagande-om-Irak.html) Fall 2.2 - Alternativt skyddsbehövande (4 kap. 2 § UtlL)Alternativt skyddsbehov kan råda i två olika fall. För det första om det finns grundad anledning att anta att personen löper risk att i hemlandet straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. För det andra om det råder grundad anledning att anta att civilperson löper allvarlig samt personlig risk att skadas i en väpnad konflikt. Jag kommer inte gå in närmre på dessa krav i detta svar utan hänvisar till Migrationsverkets rätts- och informationssystem "Lifos" (se följande länk https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=40665). SammanfattningJag bedömer det som sannolikt att en ny asylansökan kan inlämnas och bli bedömd av migrationsverket förutsatt att ifrågavarande personer befinner sig i Sverige. Läget i Irak är oroligt men det finns ingen garanti för att uppehållstillstånd beviljas. Använd gärna Lifos för att utröna hur de faktiska omständigheterna i Irak förhåller sig till de krav för uppehållstillstånd som jag har redogjort för ovan. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänlig hälsning,

Ansökan av svensk medborgarskap

2019-05-15 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hur läng tid man Jan ansöka med svenska medborgare.
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Såsom jag förstår din fråga undrar du när man kan ansöka om att bli svensk medborgare. I regel kan man ansöka om svenskt medborgarskap när du bott här i minst fem år. Men om du är gift, lever i ett registrerat partnerskap eller är sambo med en svensk medborgare kan du ansöka om svenskt medborgarskap efter tre år. Ni ska då ha bott tillsammans de senaste två åren. Det räcker inte med att ni är gifta med varandra, ni ska också bo tillsammans. Om din partner tidigare haft ett annat medborgarskap än det svenska eller varit statslös ska han eller hon ha varit svensk medborgare i minst två år. Du kan hitta mer information på migrationsverkets hemsida här. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Kan man ansöka om uppehållstillstånd pga. anknytning i Sverige när man väntar barn?

2019-05-11 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en brådskande fråga som jag hoppas ni kan hjälpa mig med, då det är omöjligt att få tag på MIGV.Jag är svensk medborgare, min kille är japan. Han har ansökt om att få flytta till mig i Sverige via webben. Jag var i Japan nyligen, och det var då han skickade in ansökan. När jag kom hem visade det sig att jag blivit gravid. Som jag förstått kan han ha rätt att komma hit tidigare, och vara här i väntan på beslut eftersom vi väntar barn. Stämmer det? Är han då här på turistvisum? Det räcker ju i så fall bara 90 dagar, hur blir det då? Måste man meddela MIGV att han kommer till Sverige tidigare, eller kan han bara komma och sedan i så fall överklaga om de säger något om det?Vi har varit tillsammans i närmare 5 år, och vi levde som sambos i tre år när vi bodde i USA och pluggade. Vårt förhållande är väldigt seriöst och vi har goda grunder och bevis på detta.Hur ska vi liksom exakt gå till väga från och med nu?Jag känner mig stressad då jag verkligen kommer behöva honom, speciellt eftersom vi väntar tvillingar. Han måste få vara här annars kommer detta inte att bli bra helt enkelt.Med vänliga hälsningar,Frida Nyland
Niki Moini Mostofi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln vid uppehållstillstånd pga. anknytning är att ansökan ska göras före inresa till Sverige (5 kap. 18 § utlänningslagen). I samma paragraf finns dock undantag från detta. I p. 5 anges att utlänningen kan ansöka om uppehållstillstånd i Sverige, om han/hon har en stark anknytning till en person bosatt i Sverige och att det inte skäligen kan krävas att hon reser till ett annat land för att ge in ansökan där. Denna bestämmelse kan bli tillämplig vid en situation som din.På Migrationsverkets hemsida finns mer information kring detta. Där står det att om sökanden behöver stanna i Sverige för att inte skiljas från sitt (i detta fall ofödda) barn, ska denne berätta för Migrationsverket om sin familjesituation. Blanketten på sidan som jag länkat till ska fyllas i och ett brev ska skrivas om varför sökanden inte kan skiljas från sitt barn. Ett intyg om graviditeten ska skickas med.Mitt råd till dig är att göra såsom det står på Migrationsverkets hemsida, dvs. att så snart som möjligt ta kontakt med dem och berätta om din situation. Jag skulle råda dig att besöka något av deras kontor, så att de direkt kan få reda på informationen och anteckna denna.Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Svenskt medborgarskap genom ansökan till migrationsverket

2019-05-09 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. Jag är svensk medborgare ända sedan födelsen. Just nu planerar jag att flytta till Turkiet. Om jag vill gifta mig/bli sambo med en kvinna som bara har turkiskt medborgarskap, hur ska jag gå tillväga om jag även vill göra så att hon får svenskt medborgarskap? Som sagt, jag planerar att stanna kvar i Turkiet.
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är möjligt att förvärva medborgarskap genom ansökan till migrationsverket. För att denna ansökan ska beviljas och din framtida fru/sambo bli svensk medborgare krävs att visa förutsättningar är uppfyllda. 1. Hon måste kunna styrka sin identitet. Denna identitetsprövning omfattar namn, födelsetid och vanligtvis medborgarskap. 2. Hon måste ha fyllt 18 år. 3. Hon måste ha ett permanent uppehålls tillstånd i Sverige.4. Hon måste ha haft s.k. hemvist i Sverige i 5 år. Detta innebär att hon måste bo i Sverige. 5. Hon måste även ha haft och kan väntas ett hederligt levnadssätt. T.ex. tidigare kriminalitet är något som skulle kunna påverka ens chanser att få svenskt medborgarskap. Detta är huvudregeln för att kunna få svenskt medborgarskap genom ansökan (11 § lag om svenskt medborgarskap). Det finns dock vissa undantag. Ifall sökanden är gift eller sambo med en svensk medborgare kan det vara möjligt att få svenskt medborgarskap även om inte alla villkoren är uppfyllda (12 § lag om svenskt medborgarskap). Migrationsverket kommer då att göra en bedömning om medborgarskap ska beviljas trots att alla villkor inte är uppfyllda. I praxis har ansökan om medborgarskap t.ex. beviljats efter att den som ansöker har bott i Sverige i 3 år samt varit gift/sambo med den svenska medborgaren i två av dessa år. Du skriver att du planerar att stanna i Turkiet. Det kommer dock inte vara möjligt för din sambo/fru att få ett svenskt medborgarskap ifall hon inte bor i Sverige i några år. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar