What applies to me as an EU citizen in the case of free movement?

2020-07-13 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hi Lawline,I'm currently a UK citizen and plan to move to Sweden. I will be moving in with my friends who are Swedish citizens. I understand I have the right to live and work in Sweden as currently I belong to an EU country. I also know I will need to sign on to the electrical register and gain a personal number. I also know I need to have health insurance. Is there anything I should be aware of or and rules/laws I maybe don't know?I will be renting a room at my friend's place while I look for work and my own place to live. Am I entitled to any benefits whilst looking for work or studying?
Dennis Lavesson |Hello and thank you for contacting us at Lawline with your question!Free movement is one of the most fundamental elements of the EU cooperation. As part of free movement, citizens of EU countries (citizens of the Union) who meet certain conditions have an automatic right of residence, ie the right to stay in another EU-country. As a citizen of the United Kingdom, during a transitional period after Brexit, you still have the opportunity to take advantage of free movement within the EU. The transition period is valid until 31 December 2020. The free movement arises from Directive 2004/38 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States and is implemented in Swedish law through Chapter 3a Aliens Act (2005:716).In order to have a temporary right of residence, ie up to three months, nothing is required other than that the Union citizen has a national ID card or a passport. However, the right may cease if the citizen of the Union becomes an "unreasonable burden" on the host Member State's social assistance system (Art 14.1 Directive 2004/38). An alien staying more than three months in Sweden must have a residence permit unless a visa has been granted for a longer period (Chapter 2 Section 5 Aliens Act). 'Right of residence' means a right for EEA nationals and their family members to stay in Sweden for more than three months without a residence permit in accordance with what is stated in Chapter 3a (Chapter 3a Section 1 Aliens Act). An EEA national has a right of residence if he or she (1) is a worker or a self-employed person in Sweden, (2) has come to Sweden to seek work and has a real possibility of obtaining employment (2), is enrolled as a student at a recognised educational institution in Sweden and, according to an affirmation to this effect, has adequate assets to support himself or herself and family members and has comprehensive health insurance for himself or herself and family members that is valid in Sweden or (4) has adequate assets to support himself or herself and family members and has comprehensive health insurance for himself or herself and family members that is valid in Sweden (Chapter 3a Section 3 Aliens Act). The right of residence exists as along as the conditions are satisfied (Chapter 3a Section 5 Aliens Act).As an UK citizen you can still use the right to move and reside freely within the territory of the Member States within the transition period. If you wish to stay for more than three months you need to fulfill what is stated in Chapter 3a Section 1 Aliens Act. Union citizens who are deemed to have a right of residence in Sweden have the same right to social assistance as Swedish citizens. It is a consequence of the principle of equal treatment under EU law. It also means that the social services can make the same demands on these people as Swedish citizens, for example with regard to the obligation to contribute to their own livelihood according to their ability. Union citizens who have no right of residence in Sweden, for example someone who has applied here without realistic opportunities to assert themselves in the Swedish labor market and therefore, for example, have to beg for their livelihood, are generally only entitled to necessary assistance to avert an emergency. What it is, the social services must assess from case to case. In practice, this often means occasional assistance with food, accommodation and travel back to the country from which the EU or EEA citizen comes. If you plan to stay for more than three months, I recommend that you meet the requirements in Chapter 3a Section 1 Aliens Act. If something is unclear or you need further help from one of our lawyers, you are welcome to contact me by e-mail for a quote and further contact. I can be reached for the purpose at dennis.lavesson@lawline.se.Sincerely,

När kan man ansöka om uppehållstillstånd p.g.a anknytning efter avslag på ansökan om asyl?

2020-07-06 i Migrationsrätt
FRÅGA |Min sambo sökte asyl i Sverige men fick avslag och söker nu asyl i annat EU-land. Om han får uppehållstillstånd där vilka möjligheter har han då att komma tillbaka till Sverige och söka uppehållstillstånd här på anknytning som min sambo?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilka lagar gäller?Din fråga regleras främst i Utlänningslagen (UtL) och lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (BegränsningsL). Asyl i annat EU-landInom EU har unionsmedborgare fri rörlighet i tre månader i andra EU-länder (3a kap. 1 § UtL). Däremot har en person som inte är medborgare i ett EU-land inte denna rätt. Om din sambo får asyl i ett annat EU-land räcker det således inte för att din sambo ska få bosätta sig i Sverige. Asyl är ett uppehållstillstånd som man söker som flykting eller för att få skydd (1 kap. 3 § UtlL), jag kommer vidare behandla möjligheten för din sambo att söka uppehållstillstånd genom anknytning. Ansökan om uppehållstillståndEn ansökan om asyl förenas ofta med en avvisning från landet som gäller i 4 år (12 kap. 22 § UtlL). Din sambo måste således lämna landet men kan däremot trots avslag på asylansökan ansöka om uppehållstillstånd p.g.a anknytning i Sverige om ni planerar att bli sambos (5 kap. 3-3a § UtL). Detta måste däremot göras från det land din sambo befinner sig i efter att ha lämnat Sverige i enlighet med avvisningsbeslutet. Hade ni varit gifta eller tidigare räknats som sambo ska uppehållstillstånd beviljas, med vissa krav, men planerar ni att bli sambos anger endast lagen att uppehållstillstånd får lämnas och det är således inget krav på Migrationsverket att lämna uppehållstillstånd. Har ni däremot bott tillsammans en tid och är att anse som sambos enligt 1 § Sambolagen ska Migrationsverket bevilja uppehållstillstånd till din sambo om du uppfyller försörjnings- och boendekraven. Kraven för uppehållstillstånd p.g.a anknytningDu behöver däremot, oavsett om du är svensk medborgare eller inte, kunna försörja dig själv och din sambo för att din sambo ska kunna få uppehållstillstånd (5 kap. 3b § UtlL, 9 § BegränsningsL). Du behöver även ha en passande bostad för er att bo i (5 kap. 3 b § UtL). SammanfattningÄr din sambos avslag på asyl förenat med ett avvisningsbeslut behöver han följa beslutet om han inte väljer att överklaga beslutet. Din sambo har inte möjlighet att resa tillbaka till Sverige genom ett asyl i ett annat land då den fria rörligheten i EU endast gäller unionsmedborgare. Din sambo kan däremot ansöka om uppehållstillstånd i Sverige genom anknytning till dig då detta utgör en annan grund för uppehållstillstånd än behovet av skydd. Detta kan han göra direkt efter avslag på asylansökan. Däremot så behöver han lämna landet under denna tid i enlighet med avvisningsbeslutet i väntan på att Migrationsverket ska hantera ansökan om uppehållstillstånd p.g.a anknytning. Beviljar Migrationsverket ansökan får han återvända till Sverige. Med vänliga hälsningar,

Kan man söka asyl i Sverige om man har ett visum till ett annat land?

2020-06-29 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. Jag är tillsammans med en man från Turkiet, jag är svensk medborgare, det enda land han fick visum till var Frankrike, han kom till Sverige o sökte här asyl pga dödshot från hemlandet. Men vi fick ingen chans att berätta hur allvarligt hans ärende är för Migrationsverket, nu fick vi avslag för att Frankrike vill att han åker tillbaka dit, men åter igen så går detta inte pga dödshotet från mycket kriminella män, dom väntade på honom i frankrikes flygplats, så direkt därifrån tog han sig till Sverige. Vi tänker överklaga deras beslut, men vet inte riktigt hur vi ska gå till väga, det enda land han känner sig trygg i är Sverige, tacksam för svar. Mvh Anna
Aras Tofek |Hej!Anledningen till att din partners asylansökan inte kommer att prövas i Sverige bygger på reglerna i dublinförordningen. En person som ansöker om asyl och dessutom har ett giltigt visum ska få sin ansökan prövad i det land som utfärdade visumet åt honom. Detta framgår av artikel 12.2 dublinförordningen. Detta innebär att din partner kommer att få sin asylansökan prövad i Frankrike, detta eftersom hans asylskäl går att hänföra till hans situation i Turkiet, och inte till hans situation i Frankrike. Anknytningsinvandring kan vara ett alternativEn möjlighet för din partner att kunna bosätta sig permanent i Sverige är genom anknytningsinvandring. Detta förutsätter att ni planerar att sammanbo som sambos när din partner flyttar till Sverige. Vidare finns ett försörjningskrav som du som anknytningsperson måste uppfylla. Detta innebär att du behöver ha en inkomst som efter skatt och boendekostnader uppgår till 8 264 kr. Ytterligare ett krav är att du ska ha en bostad av tillräcklig storlek och standard, vilket i praktiken innebär att du behöver ha en bostad som har minst ett rum med ett kök eller en kokvrå. Denna bestämmelse återfinns i 9 § lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.För din partner gäller inledningsvis ett krav på att han måste kunna styrka sin identitet, exempelvis genom att uppvisa ett giltigt pass. Det finns även ett krav på att ansökan om anknytningsinvandring ska skickas in innan man reser in i Sverige. Undantag från detta kan göras, men finns inget som tyder på att ett sådant skulle göras i denna situation.Mer information om anknytningsinvandring och information om hur en ansökan görs finns på Migrationsverkets hemsida. Vänliga hälsningar,

När gäller försörjningskravet?

2020-06-24 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. Jag är svensk medborgare och bor för tillfället i Australien med min partner sedan 4 år tillbaka (australiensisk medborgare) och vår gemensamma dotter på 1 år (även hon svensk medborgare). Om vi vill flytta hem till Sverige gäller försörjningskrav eller inte då man som en hel familj flyttar hem?Tack på förhand!
Aras Tofek |Hej! Försörjningskravet innebär att den person som en utlänning åberopar anknytning till, alltså den person som är anledningen till att en utlänning väljer att bosätta sig i Sverige, kan försörja både sig själv som utlänningen och dessutom har en bostad av tillräcklig standard och storlek för sig själv och utlänningen. Detta framgår av 9 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige9. Vem är anknytningsperson? Eftersom du och din partner har ett gemensamt barn går det att argumentera både för att du är anknytningsperson, och för att er dotter är anknytningsperson. Eftersom du och din partner har ett gemensamt barn kommer Migrationsverket att först pröva om din partner kan få ett uppehållstillstånd på grund av din partners anknytning till dig. Om Migrationsverket anser att din partner inte kan få ett uppehållstillstånd med anknytning till dig kommer myndigheten istället pröva ifall din partner kan få uppehållstillstånd med anknytning till er dotter. Vem som är anknytningsperson har betydelse Som utgångspunkt gäller försörjningskravet för anknytningspersonen när en utlänning flyttar till Sverige. Detta innebär att om Migrationsverket bedömer att din partner kan få uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till dig, så kommer du behöva uppfylla försörjningskravet. Om Migrationsverket istället bedömer att er dotter är anknytningsperson så gäller inte försörjningskravet, eftersom er dotter är under 18 år. På Migrationsverkets hemsida finns ytterligare information om vilka regler som gäller angående anknytningsinvandring och när försörjningskravet anses vara uppfyllt. Vänliga hälsningar,

Kan man få uppehållstillstånd på grund av anknytning även om ens partner inte är bosatt i Sverige?

2020-07-09 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, jag ar svensk medborgare som har bott I USA I 30 ar. Har funderat pa att flytta hem inom ett par ar. Kommer att vilja ta frugan med mig forstas. Vi har bostad och total pension $5000.00/manad. och runt $150.000 sparat. Kan hon folja med och soka uppehallstillstand I Sverige. VanligenThomas P Kjellman
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din fru har rätt till uppehållstillstånd En person kan tilldelas uppehållstillstånd i Sverige på grund av att denna person är maka till en person som är bosatt i Sverige, enligt 5 kap. 3 § första punkten utlänningslagen. Då du inte längre är bosatt i Sverige kräver Migrationsverket att du visar på en tydlig avsikt att bosätta dig i Sverige för att din fru ska kunna hänvisa till dig som anknytningsperson, alltså den person som gör det möjligt för henne att få ett uppehållstillstånd i Sverige. Denna avsikt kan komma till uttryck på olika vis, bland annat genom att du införskaffar en bostad för åretruntbruk. Vad krävs för att din frus ansökan ska accepteras? När någon ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning finns ett försörjningskrav som framgår av 9 § lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Detta innebär att du som anknytningsperson ska kunna försörja både dig själv och din fru. Rent konkret innebär detta att du ska ha en inkomst som innebär att du efter skatt och din faktiska boendekostnad har minst 8 264 kr över. Din inkomst kan bestå i både lön från arbete och inkomstgrundad pension, men du kan även hänvisa till en förmögenhet, exempelvis en ihopsparad summa, som ni kan leva på i minst två år. Utöver detta ska du ha en bostad av tillräckligt stor storlek och standard att bo i. För två sammanboende makar krävs att bostaden har kök eller kokvrå. Bostaden ska dessutom kunna användas från den dag din fru kommer till Sverige. Avslutningsvis ska även sägas att en ansökan ska göras innan din fru kommer till Sverige. Mer information om du hur du bör gå tillväga finns på Migrationsverkets hemsida. Vänliga hälsningar,

Kan permanent uppehållstillstånd återkallas om jag skiljer mig?

2020-07-02 i Migrationsrätt
FRÅGA |Min man har fått permanent uppehållstillstånd men nu vill han skilja sig men han kom till mig genom anktnyting kan de återkalla hans tillstånd
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning får återkallas om förhållandet upphör (UtlL 7 kap. 3 § andra stycket). Din man har dock ett permanent uppehållstillstånd och detta kommer då inte återkallas om ni skiljer er.De enda sätten att förlora sitt permanenta uppehållstillstånd i Sverige är följande.1. Om personen flyttar från Sverige (UtlL 7 kap. 7 §).2. Om personen har medvetet lämnat felaktiga uppgifter eller förtigit omständigheter som kan ha betydelse för ansökan, när ansökan om uppehållstillstånd gjordes (UtlL 7 kap. 1 §).3. Om personen som innehar uppehållstillståndet döms för ett brott som kan leda till fängelse (UtlL 8 a kap 1 §).Din mans permanenta uppehållstillstånd kommer alltså inte att återkallas på grund av att ni skiljer er.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Har arbetstillstånd för nuvarande jobb. Får jag byta jobb samt flytta till en annan stad?

2020-06-27 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, jag har kommit till Sverige med ett arbetstillstånd den 1 juni 2019 och fortfarande jobbar på samma yrket och tjänsten i företaget jag har fått arbetstillstånd för. Jobbar i Ulricehamn men ska börja leva med min Sambo som bor och jobbar i Umeå. Enligt migrationsverket "Ditt uppehållstillstånd ska vara giltigt när du lämnar in din nya ansökan. Du kan däremot inte få ett uppehållstillstånd på grund av att du vill bo med en familjemedlem i Sverige innan ditt nuvarande tillstånd slutar gälla." Vad innebär detta? Jag undrar om man får flytta sin sambo och byta jobbet och börja jobbet på en annan plats, i Umeå, samtidigt man väntar på migrationsverket beslut eller måste stanna kvar på den lilla stan och fortsätta jobbet till och med dagen migrationsverket fattar ett beslut om ärendet? mitt nuvarande arbetstillstånd gäller till den 10 maj 2021. Jag är utbildad som en dataingenjör och jobbar som kundtjänstmedarbetare som relaterades mina studier. Under min tid i Sverige har jag tagit B, C, CE, D, DE körkort och Taxilegitimation samt har slutfört 2 kurser i Project Management och Networking plus arbetslivserfarenheten samt min utbildning på universitetet vilka gör mig lätt att hitta jobb i Sverige.
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga aktualiseras framför allt utlänningslagen (UtlL) och dess regler om arbetstillstånd. Eftersom din fråga kan besvaras med ett ganska kort svar kommer jag att gå direkt på sak. Kortfattat är svaret att ja, du får flytta och börja jobba i t.ex. Umeå, under vissa omständigheter. Du måste dock i så fall ansöka om ett nytt arbetstillstånd. I det följande redogör jag för vad som gäller.Kan du ta ett nytt jobb i en ny stad?Du har haft ditt nuvarande arbetstillstånd i mindre än 24 månader. Därför gäller arbetstillståndet endast hos den arbetsgivaren och för det yrke som står i ditt beslut (UtlL 6:2 a). Om du nu skulle vilja byta jobb så måste du därför skicka in en ny ansökan om arbetstillstånd innan det att du börjar jobba på ditt nya jobb. Under den tid som ditt ärende handläggs hos migrationsverket så får du dock faktiskt jobba på det nya jobbet, om den nya ansökan har skickats in innan det tidigare arbetstillståndet har gått ut. För att det nya arbetstillståndet ska bli beviljat så är det viktigt att även det nya arbetet uppfyller kraven för arbetstillstånd. Du måste därför vara säker på att det nya jobbet du ansöker om arbetstillstånd för uppfyller alla de villkor som gällde för ditt första arbetstillstånd här i Sverige, och som du säkert känner till (se UtlL 6:2 a och migrationsverkets hemsida angående arbetsgivarens skyldigheter vid arbetstillstånd).Hur gör du för att ansöka?För att du ska kunna komma igång med processen krävs först och främst att du hittar ett nytt jobb. För det jobbet krävs att jobbet först annonserats i Sverige och EU/EES under minst tio dagar, såsom beskrivs på denna sida. När du väl hittat ett nytt jobb är det viktigt att du lämnar in en ny ansökan om arbetstillstånd innan du byter jobb. Det är då du och arbetsgivaren som ansöker tillsammans. Du får då börja jobba efter att ansökan lämnats in, men innan den beviljats.Min rekommendation är därför att du hittar ett jobb där du vill bo och ser till att arbetsgivaren för det nya jobbet ifråga kan uppfylla alla de villkor och krav som krävs för att du ska kunna få arbetstillstånd för jobbet. Därefter kan du och din arbetsgivare påbörja processen med ansökan, såsom den förklaras steg för steg på denna sida.Jag hoppas att mitt svar är till hjälp. Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig till Joel.Herrault@Lawline.se.Med vänlig hälsning,

När behöver kravet på tillräckligt stor bostad vara uppfyllt?

2020-06-23 i Migrationsrätt
FRÅGA |HejJag sökte min fru och mina fyra barn uppehållstillstånd. Idag har jag fått ett brev från migrationsverket och jag har fått avslag om min ansökan.Dom hade sagt att jag måste har en lägenhet som räcker hela familjen. Men jag kan inte för att jag skickar pengar till min familj varje månad. Jag hade förklarat till migrationsverket om det och jag kan skaffa en lägenhet när min familj har fått visa.Finns det hjälp om det eller kan jag överklaga. Tack
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tolkning av din frågaJag tolkar din fråga som att du redan har uppehållstillstånd i Sverige eller redan är svensk medborgare och har nu fått avslag på din ansökan om att din fru och era barn ska få uppehållstillstånd i Sverige. Utlänningslagen (UtlL) reglerar uppehållstillstånd och är således aktuell för din situation. Även lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (BegränsningL) gäller vid situationen och har företräde framför UtlL. Uppehållstillstånd på grund av anknytningHuvudregeln är att uppehållstillstånd ska beviljas till din fru och dina barn om du har uppehållstillstånd i Sverige (5 kap. 3 § UtlL). Däremot finns krav på att du ska kunna försörja dig och din familj samt ha en tillräckligt stor bostad (5 kap. 3b § UtlL). Detta gäller även om du är svensk medborgare (9 § BegränsningsL). Bostadskravet måste vara uppfyllt vid prövotillfälletUtgångspunken är att både försörjningskravet och bostadskravet behöver vara uppfyllt vid tillfället då Migrationsverket prövar om uppehållstillstånd ska beviljas eller inte. Däremot så kan det räcka med att det finns en tydlig prognos att försörjnings och bostadskravet kommer att vara uppfyllt i vart fall ett år framåt i tiden (MIG 2019:12, MIB 2011:16). Exempel på detta anges vara att man tidigare fått förlängt hyreskontrakt eller har en lägenhet som står redo för förfogande även om man ännu inte använder den. SammanfattningDu behöver både ha försörjningskravet och bostadskravet uppfyllt vid det tillfälle Migrationsverket prövar frågan om uppehållstillstånd. Du kan självklart alltid överklaga, men tidigare bedömningar av Migrationsdomstolen talar för att du behöver åtminstone ha en konkret försäkran om att bostadskravet kommer att vara uppfyllt för att uppehållstillstånd ska beviljas. Exempelvis om du skulle ha möjlighet att skriva ett hyresavtal om minst ett år för en lägenhet som du kommer ha tillgång till när din familj anlänt till Sverige. Med vänliga hälsningar,