Vad innebär det när Migrationsdomstolen skickar tillbaka ett ärende till Migrationsverket?

Hej! Jag och min kille ansökte om uppehållstillstånd åt honom för att bo med mig. Vi fick avslag då de inte registrerade min tillsvidareanställning i tid samt bor kvar hos min mamma. Vi överklagade ärendet då jag nu har egen lägenhet och skickade återigen in mitt anställningsavtal. Migrationsverket skickade överklagan direkt till Migrationsdomstolen, Migrationsdomstolen har nu skickat tillbaka ärendet till Migrationsverket för yrkande. Vad innebär detta? Om Migrationsverket ändrar sitt beslut och godkänner den, måste Migrationsdomstolen ändå kolla igenom ärendet eller går den igenom direkt? Har läst på Migrationsverkets sida och där står det att Migrationsverket kollar igenom eventuell ändring av beslut innan de skickar vidare till domstolen men detta har de inte gjort i vårat fall.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Som jag tolkar din fråga så undrar du vad det innebär att Migrationsdomstolen har skickat tillbaka ärendet till Migrationsverket samt ifall Migrationsdomstolen ändå måste pröva ärendet efter det att Migrationsverket på nytt har fattat beslut i saken.


Varför återförvisas ett ärende och vad innebär det?  

Migrationsverket är första instans i ärenden om bland annat uppehållstillstånd (5 kap. 20 § UtlL). Med första instans menas att det är Migrationsverket som i första hand prövar ärendet. Migrationsverkets beslut att avslå en ansökan om uppehållstillstånd överklagas till Migrationsdomstolen (14 kap. 3 § UtlL). Migrationsdomstolen kan i sin tur välja att ta ställning till saken i målet eller att återförvisa målet till Migrationsverket för närmare utredning om domstolen skulle anse att det är lämpligare. Ett återförvisande innebär att ärendet går tillbaka till Migrationsverket som då får göra en ny utredning samt prövning. Exempel på vad som kan vara orsaken till att domstolen väljer att återförvisa ett ärende kan vara att personen i fråga ansöker om uppehållstillstånd på ny grund, att nya omständigheter framkommit eller att ärendet inte anses ha blivit tillräckligt utrett i första instans. 


Skulle Migrationsverket ha prövat ärendet på nytt innan det skickades vidare till Migrationsdomstolen?

Migrationsverket ska ändra ett beslut om det är oriktigt på grund av tex. nya omständigheter, förutsatt att det inte blir till nackdel för utlänningen. Detta får dock endast ske om överklagandet och övriga handlingar i ärendet ännu inte har överlämnats till en migrationsdomstol (13 kap. 13 § UtlL). Att Migrationsdomstolen i ert fall inte gjorde en prövning av ifall beslutet skulle ha ändrats innan det skickades vidare till Migrationsdomstolen kan ha flera anledningar, t.ex. att myndigheten redan skickat vidare ärendet till Migrationsdomstolen innan de fick kännedom om de nya omständigheterna, eller att det av någon anledning missats att det framkommit nya omständigheter. 


Vad gäller efter att ett nytt beslut har fattats av Migrationsverket?

Migrationsdomstolen kommer inte att göra någon form av kontroll av Migrationsverkets beslut eller göra egen prövning av ärendet. Skulle det dock vara så att Migrationsverket nekar uppehållstillstånd även denna gång så kan ni överklaga beslutet på nytt till Migrationsdomstolen. 


Hoppas att du har fått svar på dina funderingar, annars är du välkommen att återkomma till oss på info@lawline.se så hjälper vi dig vidare.


Vänligen, 

Johanna SvenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000