Innehav av annan persons narkotika

2018-06-18 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vi är ett gäng som gick på festival. Vi tappade bort varandra (sånt som händer när det är tusentals människor där) och en polare tappade sin plånbok. Efter en stund så hittar vår kompis plånboken och den ges till mig för att jag sen ska ge den till honom när vi hittat honom. Bara några sekunder senare kommer två civilpoliser fram och ber om att få prata med mig och tar mig åt sidan. De säger att de såg folk ge mig plånboken ochnär de visiterar mig så öppnar de polarens plånbok och hittade droger (de gissade på MDMA). Jag tar inga droger och är helt prickfri, inte ens parkeringsbot på mig. De frågade ut om oss och jag sa att jag inte vet något, men då sa de att jag är misstänkt för innehav av narkotika. Jag blev förhörd och nekar till brott då jag inte har något med detta att göra, och polaren likaså. Vi misstänker stt någon hittat hans plånbok (som var fylld med pengar) och lagt i droger och sen tappad/glömt eller något liknande. Men nu får vi sota för det. Vad kan hända efter att de gjort anmälan? Jag tänker fortsätta neka då jag inte hade något med det stt göra men vet inte hur jag ska bevisa det då civilpoliserna som tog mig var extremt otrevliga och försökte få mig att erkänna genom att ställa förvirrande frågor. Vad borde jag göra? De sa att det var väldigt liten mängd vilken kan resultera i dagsböter men jag tänker strida då jag verkligen inte har något med detta att göra. Tack för er hjälp.
Fabian Forsberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! innehav av narkotika är straffbelagt enligt narkotikastrafflagen 1 §. För att du ska kunna fällas för detta krävs att du haft uppsåt till innehavet, det vill säga att du ska ha vetat om att narkotikan funnits i plånboken. Det är åklagaren som måste styrka detta bortom rimligt tvivel för att du ska kunna hållas ansvarig. När någon anträffas med narkotika på sig krävs dock inte så mycket bevisningen för att uppsåtet ska anses styrkt.Framgår det att plånboken inte är din, och kan din historia stödjas av någon annan ökar dina möjligheter. Mitt råd till dig är att ta kontakt med en försvarsadvokat, som kan se över din situation och hjälpa dig vidare i processen.

Har man rätt till offentlig försvarare om man är misstänkt för narkotikabrott?

2018-06-16 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Min kompis blev uppringd av polisen och dem berättade att han är misstänkt för narkotikabrott (Köpt narkotika Cannabis). Vid förhört så visar dem upp ljudklipp på honom prata med personen som säljer narkotikan. Dem berättar för honom att dem inte vill sätta dit honom utan han som säljer narkotikan och dem kommer göra det värre för honom om han inte erkänner. När han ville ha advokat så sa dem att han har inte rätt till en statlig adovkat dvs gratis advokat utan får betala själv.1. Är det lagligt att pressa en person på detta sättet? 2. Har man rätt till en statlig advokat om man är misstänkt för narkotikabrott?3. Får man prick i registret om man får böter för narkotika brott och hur länge finns den i registret?4. Om man hade nekat allting, hade fallet kommit till rättegång och bevis matrialet räckt att bli dömd för narkotikabrott då man inte har något i kroppen? (Bevismatrial med kod ord.)
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Är det lagligt att hota för att få fram ett erkännande?Det är inte lagligt att i samband med förhör använda så kallade "otillbörliga metoder", däribland hot, för att få fram vissa uttalanden (23 kap. 12 § rättegångsbalken). Att som polis påstå att man kommer göra saker och ting värre för den förhörda om denne inte erkänner är att räknas som ett hot och därmed också otillåtet.Har man rätt till advokat om man är misstänkt för narkotikabrott?Man har rätt till en så kallad offentlig försvarare i följande fall:1. Om man är anhållen eller häktad.2. Om man är misstänkt för ett brott som kan resultera i som minst 6 månaders fängelse.3. Om en försvarare behövs med hänsyn till utredningen, om det är tveksamt vilken påföljd som kan komma att användas av rätten och det finns anledning att välja skyddstillsyn eller fängelse eller om det finns särskilda skäl på grund av den misstänktes personliga förhållanden eller vad målet rör. (21 kap. 3 a § rättegångsbalken)Din kompis verkar varken vara anhållen eller häktad, utan bara ha blivit inkallad till ett förhör. Vidare är minimumstraffet för narkotikabrott fängelse i 14 dagar (1 § 2 stycket narkotikastrafflagen). Att en försvarare skulle behövas med hänsyn till utredningen tar inte sikte på enklare mål som det antagligen är frågan om i detta fall. Din vän kommer utöver det antagligen inte dömas till de mer ingripande påföljderna skyddstillsyn eller fängelse, såvida det inte är en förhållandevis stor mängd cannabis och hen blivit straffad tidigare. Den sista möjlighet som återstår är då om det finns särskilda skäl på grund av din väns personliga förhållanden. Vad man då åsyftar är främst om personen lider av någon psykisk eller fysisk sjukdom, är väldigt gammal eller har något handikapp. Får man en prick i registret om man döms till böter?Ja, har man dömts till en påföljd av domstol så kommer det synas i ens så kallade brottsregister (3 § lag om belastningsregister). Att påföljden är böter spelar alltså ingen roll. Vid böter försvinner uppgiften från ens brottsregister fem år efter domen (17 § punkt 9 lag om belastningsregister).Räcker ett inspelat samtal om narkotikaköp för en fällande dom trots att man nekar till brott?För att kunna dömas för ett brott måste det bevisas "bortom rimlig tvivel" att brottet ägt rum. Det är alltså ett högt ställt beviskrav. Att din kompis inte haft någon narkotika i kroppen är inte i sig en omständighet som utesluter en fällande dom; det räcker trots allt att man bara haft narkotikan i sin ägo eller åtminstone försökt skaffa narkotika för att man ska anses ha gjort något olagligt (1 § och 4 § narkotikastrafflagen). Det är dock svårt för mig att avgöra huruvida det finns tillräckligt med bevis för att din kompis ska kunna bli dömd eftersom jag inte vet något om själva samtalet och omständigheterna i övrigt.Vänligen

Hur fungerar gränsdragningen för ringa narkotikabrott?

2018-06-09 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hur fungerar gränsdragningen för ringa narkotikabrott? Finns det en lista på hur mycket man kan ha på sig/hemma av olika preparat innan det kategoriseras som diverse allvarlighetsgrad, eller beror graden på andra omständigheter?
Veronica Borg |Hej och tack för din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka omständigheter det är som avgör om ett narkotikabrott ska klassas som ringa.Narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen. Vid bedömning av om ett narkotikabrott ska anses vara ringa ska man kolla på mängden som du skriver, men man ska även ta hänsyn till andra omständigheter. Vid bedömningen ska man kolla på:Arten. Exempelvis så anses cannabis ofta vara ringa, medan heroin och kokain sällan gör det.Mängden. Mängden som krävs för att brottet ska anses vara av normalraden beror på vilken narkotika det rör sig om. Exemplevis har gränsen för cannabis ansetts gå vid 50 gram. Under 50 gram har det varit ringa narkotikabrott, 50 gram eller mer har ansetts vara narkotikabrott av normalgraden. Övriga omständigheter. Detta kan exempelvis vara om det kan antas att personen som innehaft narkotikan har haft den i syfte att sälja istället för eget bruk.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Förskollärare och ringa narkotikabrott - kommer jag bli av med jobbet?

2018-06-02 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej ! Jag har blivit dömd för ringa narkotika då jag först vart inkallad som vittne och sen erkände att jag brukat cannabis för jag fick panik och dem hittade 0.01 microgram cannabis samt kokain Dock ingwn mängd på det men de sa dem att dem kunde kolla upp ! Sen har jag haft förhör över telefon och "erkänt" tex jag ss att jag i slutet at Jan början på februari 2018 rökt 2 jointar och vart lugn i sthlm ! Och dem frågade mig om jag varit utomlands senaste tiden då sa jag i polen vilket jag har meningen brukat nått där ! Nu har jag panik vad händer om jag tar tillbaka de ! Ska jag eller inte ! Fick ingen jurist som hjälp ! Plus att jag jobbar på förskola och är rädd att bli av med jobbet ! För nu skulle polisen skicka detta till åklagare och jag hade godkänt böter ! Mvh en förrvirrad tjej
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Hur jag uppfattat din situationJag har lite svårt att förstå om polisen hittat cannabis och eventuellt kokain som du haft på dig eller om du drogtestats och testerna visar att du använt droger. Hur som helst har polisen analysresultat som bevisar att du antingen haft på dig narkotika eller att du använt narkotika. Jag uppfattar det som att du erkänt brottet men att du nu funderar på att dra tillbaka ditt erkännande för att du är rädd att mista jobbet. Du får ingen försvarare när brottet du begått är så litetJag vill tillägga i en liten parentes att varför du inte fått prata med någon jurist, en försvarare, är för att brottet du begått är så pass litet. En försvarare kommer du inte heller att få ifall du väljer att inte betala bötesstraffet och frågan om du gjort dig skyldig till narkotikabrott istället ska avgöras vid en rättegång av domstolen.Drar du tillbaka ditt erkännande kommer din skuld att prövas av domstolen som också kommer döma ut ett bötesstraffHar polisen ett analysresultat som visar att du antingen använt narkotika eller att du haft narkotika på dig spelar det ingen roll om du godkänner ett bötesstraff eller om du drar tillbaka ditt erkännande och nekar. Jag uppfattar det som att du svarat ja på polisens fråga om du är villig att godkänna ett strafföreläggande. Ett strafföreläggande innebär att du kommer få som en faktura på posten där det står att du gjort dig skyldig till ringa narkotikabrott och att straffet för detta är dagsböter, troligtvis mellan 30 och 80. Det innebär att du under 30 till 80 dagars tid ska betala en viss summa varje dag till staten. Mer information kommer finnas i brevet. Det kan även stå att du ska ersätta staten för statens kostnader med anledning av droganalyserna. Du kommer även vara skyldig att betala 800 kronor till Brottsofferfonden. Nekar du nu till brottet och visar det genom att inte betala strafföreläggandet kommer du få en påminnelse. Efter påminnelsen kommer du istället få ett brev med en stämningsansökan. Det innebär att domstolen skickat dig en kallelse om att du måste komma till domstolen en viss dag för att domstolen ska avgöra om du begått brottet eller inte. Nekar du till brottet i domstolen kommer det inte spela någon roll för domen om polisen har klara analysresultat som visar att du antingen använt eller haft på dig narkotika. Straffet i domstolen kommer bli detsamma som i strafföreläggandet: Troligtvis mellan 30 till 80 dagars dagsböter och en skyldighet att betala eventuella analyskostnader samt 800 kronor till Brottsofferfonden. Det är inte alls säkert att du förlorar jobbet När en förskola ska anställa personal har förskolan en skyldighet att be den nyanställde att visa upp ett utdrag från belastningsregistret, se 1 § lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Du är ju redan anställd och har troligtvis redan visat upp ett sådant utdrag. Är du tidsbegränsat anställd och återanställs du inte inom ett år kan arbetsgivaren vid nästa återanställning begära att du visar upp ett nytt utdrag från belastningsregistret. Det utdrag arbetsgivaren får se visar inte brott såsom ringa narkotikabrott. Betalar du strafföreläggandet för det ringa narkotikabrottet är det alltså ingen information som kommer nå din arbetsgivare om du inte själv berättar om det. Nekar du till brottet genom att inte betala strafföreläggandet, den åtföljande påminnelsen och istället döms i domstolen – kommer domen som slår fast att du gjort dig skyldig till ringa narkotikabrott också att registreras i ditt belastningsregister, se 3 § första punkten i lag (1998:620) om belastningsregister. Oavsett om uppgifterna att du gjort dig skyldig till narkotikabrott finns i ditt belastningsregister med anledning av att du erkänt brottet och godkänt ett strafföreläggande (bötesstraff) eller med anledning av att du nekat och dömts i domstol – är uppgifterna sådana som din arbetsgivare inte kan få tag i med enkelhet. Det är troligare att arbetsgivaren får reda på narkotikabrottet om du inte godkänner strafföreläggandet eftersom domstolsförhandlingar är offentliga. Din arbetsgivare eller någon vän till din chef har möjlighet att närvara i domstolen och titta på rättegången där du sitter som misstänkt. Hoppas du fått svar på dina frågor och lycka till! Med vänlig hälsning,

Är det möjligt att få 110dagar gånger 200kr plus provtagnings avgifter som påföljd för ringa narkotikabrott?

2018-06-18 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej har fått dagsböter på ett ringa narkotika brott och nakotika brott för innehav. Innehavet var 1,6g kokain samt att de hittade amfetamin i urinet. Är det möjligt att få 110dagar gånger 200kr plus provtagnings avgifter? Aldrig straffad för liknade brott förut.
Jessica Khoo |Hej och stort tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga! Vid bedömningen av val av påföljd tar domstolen flera olika omständigheter i beaktning. Exempel på omständigheter är ålder, artbrott, tidigare brottslighet och brottets allvar. Se Brottsbalken (BrB) kapitel 29-31 för tydliga regler om vad som domstolen tar hänsyn till. Jag har inte omständigheter nog i frågan att bedöma valet av påföljd. Nedan kommer en generell beskrivning: Enligt 2§ Narkotikastrafflagen (NSL) är böter ett tillåtet val av påföljd för ringa narkotikabrott. 110 stycken dagsböter är om domstolen finner det rimligt möjligt att döma ut, 25 kap 1§ och 2§ BrB. 200 kr är även inom spannet 50-1000 kr och således ett tillåtet dagsbötesbelopp 25 kap 2§ 2 stycket BrB.Med det sagt ser jag att domstolens bedömning om 110 dagsböter à 200kr var är rimlig. Eftersom du är dömd för brottet måste du stå för åklagarens kostnader för urinproven 31 kapitlet 1 § 1 stycket Rättegångsbalken. Behöver du mer hjälp är du välkommen att ställa en ny fråga här. Vänligen,

Vad gäller för körkortsindragning vid narkotikabrott?

2018-06-14 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! För ca 4 år sedan blev jag tagen på stan av polisen och fick pissa och då hade jag thc i mitt urin som resulterade till ringa narkotika brott. För ca 3 år efter det skaffade jag mitt körkort. Sen nu för ca 1 vecka sedan blev jag och mina polare tagna när vi tog studenten och jag fick pissa och har inte fått svar på vad jag pissade men jag kommer med stor sannolikhet så kommer provet slå ut på kokain och eventuellt thc. Var första och sista gången jag testar kokain och sista för att röka cannabis. Nu till min fråga, tror ni att jag kommer bli av med mitt körkort ? Har fortfarande prövotid på körkortet för har haft det i lite över ett år. Har inget jobb en men håller på att söka och kommer att behöva ha mitt körkort på jobbet.
Frida Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Körkort kan dras in bland annat i enlighet med Körkortslagen 5 kap. 3 § 5 p. som anger att även händelser utanför trafiken kan leda till indragande, på grund av opålitlighet i nykterhetsanseende. Detta innebär att opålitligt beteende på grund av alkohol eller narkotika kan leda till att ditt körkort dras in även om det inte är i trafiken. Tyvärr finns lite praxis på området, i ett fall från 1992 ledde dock ringa narkotikabrott inte till att körkortet drogs in. Bestämmelsen har dock ändrat lydelse sedan dess och dess betydelse är inte helt klar. Det transportstyrelsen som fattar beslutet om att dra in körkortet och du har då möjligheten att inkomma med synpunkter och framställa din version av händelsen.Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Mvh,

Har erkänt ett ringa narkotikabrott - när kommer myndigheterna kontakta mig?

2018-06-02 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Polisen grep mig på bar gärning för ca 3,5 månader sedan och de misstänkte mig för ringa narkotikabrott och jag erkände på plats. Borde jag inte få något papper hem om att jag är misstänkt för brott? Hur lång tid tar det innan jag får svar om min påföljd? Syns det i belastningsregistret innan jag har fått svar om påföljden?Tacksam för svar
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Hur lång tid det tar beror på hur långt polisen, NFC och åklagaren har hunnit i sin handläggning av ditt ärendeJag har lite svårt att uppfatta om du använt narkotika eller innehaft narkotika. Hur som helst kan dröjsmålet från polisen bero på att de väntar på analysresultat från Nationellt forensiskt centrum (NFC). Hade du narkotika på dig tog troligtvis polisen narkotikan i beslag. Narkotikan skickar polisen sedan till NFC som gör en analys av narkotikan för att fastställa det exakta innehållet. Använde du istället narkotika borde polisen ha bett dig att lämna ett urinprov eller blodprov. Istället för att skicka narkotikan till NFC för analys kan polisen ha skickat provet till NFC för att fastställa exakt vilken narkotika du använt. När polisen fått ett svar från NFC bifogas svaret i ett förundersökningsprotokoll som polisen skickar vidare till Åklagarmyndigheten. I förundersökningsprotokollet finns även dokumenterat att du erkänt brottet. Jag gissar på att du sagt till polisen att du också godkänner ett bötesstraff i form av ett strafföreläggande, en sorts bötesstraff på faktura som skickas till dig på posten. När förundersökningen nått en åklagare på Åklagarmyndigheten tittar åklagaren på materialet i förundersökningsprotokollet och fattar beslut om du ska få ett brev med information om att du gjort dig skyldig till ringa narkotikabrott och där det också står att du ska betala en viss summa för brottet du begått. Hur lång tid det tar beror på hur långt polisen, NFC och åklagaren har hunnit i sin handläggning av ditt ärende. Jag gissar på att polisen berättade för dig när de strax efter brottstillfället förhörde dig att du var misstänkt för brottet. Denna information finns antecknad i polisens utredning som du också har rätt att ta del av. Ett muntligt besked räcker och ett brev på posten som bara talar om att du är misstänkt för brott kommer du inte få. Som jag skrev ovan kan du däremot få ett strafföreläggande på posten som inte bara säger att du är misstänkt för brottet utan som säger att du har begått brottet. Hur lång tid tar det innan jag får min påföljd?Som jag skrivit ovan kommer straffet, ett bötesstraff i ett strafföreläggande, att nå dig via posten så fort som polisen och NFC är klara med sin utredning och åklagaren har hunnit fatta ett beslut om du kan straffas genom ett strafföreläggande (en slags bötesfaktura). Syns det i belastningsregistret innan jag har fått svar om påföljden?Nej, det syns efter att du godkänt strafföreläggandet (bötesfakturan) du fått på posten, se 3 § första punkten i lag (1998:620) om belastningsregister. Du godkänner genom att börja betala fakturan. Mer information kommer stå i brevet du får hem. Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Ringa narkotikabrott – hindrar att åka på semester utomlands?

2018-05-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Min granne blev häktad för ringa narkotikabrott men blev släppt igen med böter för ca 2-2,5 år sedan.Kan han resa till Irland på semester utan problem?
Martin Persson |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!När en person blir dömd för ett brott, registreras detta i belastningsregistret i enlighet med lag (1998:620) om belastningsregister. Frågan är om detta hindrar dig att åka till Irland på semester. Det är transportstyrelsen som sköter säkerhetskontrollen på flygplatserna (inte Tullverket, se här). Transportstyrelsen har rätt att bli underrättad av Polismyndigheten om uppgifter i belastningsregister, bland annat när det gäller brott som anges i narkotikastrafflagen (1968:64). Att du begått ett ringa narkotikabrott skulle med all sannolikhet inte hindra dig från att åka till Irland. Detta skulle enligt min mening kräva allvarligare förseelser för att så att säga "hamna under radarn". Hoppas din fråga besvarades!