Vad är straffet för smuggling av narkotika?

2019-05-22 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Vad är de rekvisiten för narkotikasmuggling 3 § 1 st. och 6 § 1 st. lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Har problem med hur man sätter ihop två paragrafer.Tack för svar!
Sabrina |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Denna typ av fråga regleras mycket riktigt i lag (2000:1225) om straff för smuggling. 3 § 1 st fastställer att den som, i samband med införsel till landet av en vara som omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel, uppsåtligen bryter mot förbudet eller villkoret genom att underlåta att anmäla varan till tullbehandling, döms för smuggling till böter eller fängelse i högst två år. 6 § 1 st säger oss dock att om en gärning som avses i 3 § gäller narkotika, döms den tilltalade för narkotikasmuggling till fängelse i högst tre år. 3 § 1 st ger oss påföljden för smuggling. Påföljden utvidgas dock av 6 § 1 st om det avser smuggling av narkotika. Hoppas att svaret varit till hjälp, annars är du välkommen att vända dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Hur kommer jag undan straff för att ha beställt olagliga preparat?

2019-05-11 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag har beställt olagliga preparat av olika slag utrikes och dom har beslagtagit dom i tullen. Fick hem en kallelse från polisen/tullen på förhör. Förutom att paketen är adresserat till min lägenhet, kan dom få fram några andra bevis på att det är jag som har beställt eller kan jag bara neka och säga att det är någon annan som har beställt dom här grejerna och skrivit min adress? Hur kan man "lättast" komma undan? Kan också säga att det gäller kanske 3 st olika paket med olika preparat i.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kan dessvärre inte besvara frågan om hur du "lättast kommer undan" ansvar för brottet/brotten du är misstänkt för. Däremot kan jag rent generellt informera om vilka rättigheter och skyldigheter du har samt vad polis/tull måste bevisa.Om du är kallad till förhör är du skyldig att inställa dig till sådant. Om du inte kommer till förhöret kan du bli hämtad av polis. Förutom skyldigheten att komma till förhöret så har du ingen skyldighet att besvara några frågor, eller för den delen tala sanning. Det är således tillåtet att säga att du inte beställt preparaten, även om du gjort det. Det är polisen (i förlängningen åklagaren) som har hela bevisbördan om ärendet går till domstol. Går det till domstol måste åklagaren lägga fram bevisning som gör att det är ställt utom rimligt tvivel att du faktiskt begått brottet (dvs beställningen av de olagliga preparaten). Att något ska vara ställt utom rimligt tvivel är ett högt ställt krav och det ska inte finnas några andra rimliga förklaringar. Om det är rimligt att det är någon annan som beställt det till din adress är det således inte ställt utom rimligt tvivel att du är skyldig.Tyvärr kan jag inte uttala mig om hur utgången blir, det är i slutändan beroende av vad vilka bevis som finns mot dig och vilken bedömning domstolen gör. Om polis och åklagare exempelvis kan få fram mailkontakt i ditt namn, eller betalningar för preparaten med ditt bankkort eller från ditt konto är det givetvis sådant som talar till din nackdel.Vänligen,

Varför dömdes jag trots vittne?

2019-05-08 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej jag skulle behöva lite hjälp med en överklagan!!Idag fick jag min dom i tingsrätten drograttfylla skyldig. I December så fick jag åka och lämna blodprov efter att polisen stoppat mig i bilen, jag hade varit och spelat pingis med en kollega/vän som haft lite bekymmer med sig själv vilket har lett till att polisen har koll på honom. ( Tror jag )Efter att jag lämnade provet så tänkte jag inte mer på det. Ca 2-3 veckor kom analys besked och brev från polisen att jag nu är misstänkt för ringa/ narkottika och drograttfylla! Jag fattade först ingenting efter jag hade samlat mig så. Ringde jag då upp min kollega/vän som jag hade spelat pingis med!! Och berättade om mina brev. Efter en stund så klarnade bilden upp och sa då att vatten flaskan som jag hade druckit upp i pingishallen hade han blandat i amfeatamin. Tydligen så hade han inte kunnat stoppa mig för när han kom ut från toaletten så hade jag redan druckit upp flaskan!Han skämdes och sa inget mycket berodde det på att jag har väl varit stöttande och försökt hjälpa honom ur sitt missbruk. Han hade ju slutat trodde jag efter han fått hjälp med utredning om adhd och fått medicin.Han var så pass rakryggad att han vittnade om allt i tingsrätten. Hur kan dom döma mig ändå fattar ingenting!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Då du framfört en bil i berusat skick (narkotika) har du uppfyllt rekvisiten för brotten drograttfylleri och ringa narkotikabrott (4 § lagen om straff för vissa trafikbrott och 1 § narkotikastrafflagen). Det krävs även att det subjektiva rekvisitet är uppfyllt, dvs att du haft uppsåt till brottet. Det kan argumenteras för att du inte haft uppsåt om du fått i dig narkotikan utan att veta om det eller åtminstone utan att ha varit likgiltig för att så kunnat ske. Så som du beskriver situationen har du inte haft uppsåt till brottet och ska därför inte dömas. Däremot är det upp till domstolen att göra bedömningen av din väns vittnesmåls trovärdighet och din trovärdighet. Utan att ha läst domen så kan det vara att hans vittnesutsaga inte varit tillräckligt trovärdig och att det därför ansetts att du haft uppsåt. Närmre än så kan jag tyvärr inte kommentera fallet utan att ha läst din dom.Tyvärr arbetar Lawlines jurister inte med straffrätt. Vill du överklaga domen är min rekommendation därför att du vänder dig till en jurist eller advokat som arbetar med straffrätt och kan hjälpa dig vidare i processen.Lycka till!Vänligen

Påföljd vid ringa narkotikabrott

2019-04-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag hade rökt lite hasch i lördags (nu var det natten till onsdag, och jag bara gick helt normalt hem, hade inte rökt nånting sen lördagen. Polisen stoppade mig och sa att jag såg påverkad ut (blek torra läppar) men jag ser alltid ut så. Men frågan är i alla fall, hur mycket böter kan det bli? Jag hade ingenting på mig det visade bara positivt när de tog in mig. Kan de lägga ner hela grejen i och med att det var en sån liten grej? Räknas inte detta egentligen som maktmissbruk?
Tora Odin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Brottet är narkotikabrottDet brott som du gjort dig skyldig till är narkotikabrott, vilket framgår av 1 § punkt 6 narkotikastrafflagen. Där stadgas att den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. Eftersom det i ditt fall inte rör sig om någon tyngre substans och den användning du gjort dig skyldig till endast var eget brukande, skulle jag tro att det rör sig om ett ringa narkotikabrott. Då är istället påföljden böter eller fängelse i högst sex månader, enligt 2 § narkotikastrafflagen. Vad blir påföljden?Straffskalan för ringa narkotikabrott är som sagt böter eller fängelse i högst sex månader. Av gällande praxis framgår att den troligaste påföljden för det aktuella brottet är böter. Regler kring böter finns i Brottsbalken, och huvudregeln är att böter döms ut i form av dagsböter enligt 25 kap 1 § Brottsbalken. Antalet dagsböterUtifrån vilka försvårande och förmildrande omständigheter som finns bestäms antaletdagsböter. Dessa kan variera mellan 30 och 150 st. Förmildrande eller försvårande omständigheter kan exempelvis vara din ålder (om du är ung kan det nämligen leda till en mindre sträng och ingripande påföljd) och risken för återfall i narkotikabrott. Storleken på dagsböterDagsbotens storlek bestäms enligt 25 kap 2 § Brottsbalken. Där framgår att man vid fastställande av botens storlek ska ta hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet (om du till exempel har barn) och ekonomiska förhållanden i övrigt. Eftersom jag inte vet någonting om dina ekonomiska förhållanden kan jag tyvärr inte uttala mig om vad storleken på boten skulle kunna bli i ditt fall. Kan det hela läggas ned?Att det rör sig om ett mindre brott och dessutom i ringa variant kommer inte vara grund för att lägga ned utredningen. Så länge det finns bevisning (i ditt fall i form av provtagning) kommer det antagligen inte att läggas ned.Rör det sig om maktmissbruk?Gällande din fråga om det hela rör sig om maktmissbruk är mitt svar, utifrån det du beskriver, nej. Att ingripa vid brott är inte maktmissbruk, utan tvärtom polisens uppgift. Skulle polisen däremot ha agerat felaktigt på något sätt (t ex använt våld i en situation där det inte behövts) kan det röra sig om tjänstefel.SammanfattningsvisUtifrån det du beskriver så skulle jag tro att ditt brott kommer rubriceras som ringa narkotikabrott och påföljden ligger då mellan böter och sex månaders fängelse. Finns det inga försvårande omständigheter brukar straffet i slutändan bli böter i form av dagsböter.Hoppas att du fått svar på din fråga. Vänligen,

Hur kan man bli dömd för narkotikabrott om åklagaren inte visat att man är skyldig?

2019-05-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |hur kan man bli dömd om åklagaren inte kan bevisa att man är skyldig. jag fick i mej narkotika på en fest utan att veta om det
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att bruka narkotika är straffbart (jfr 1 § p6 narkotikastrafflagen, NSL). Bruk av narkotika räknas som ringa narkotikabrott (2 § NSL). Utöver de objektiva rekvisiten, dvs. att du ska ha brukat narkotikan, krävs även att det subjektiva rekvisitet är uppfyllt, du ska ha haft uppsåt (1 kap. 3 § brottsbalken, BrB). Om du fått i dig narkotika utan att veta om det, kan det argumenteras för att du inte haft uppsåt till det. Det är upp till åklagaren att bevisa, utom rimligt tvivel, att du är skyldig. Att du blir dömd mot ditt nekande kan bero på att åklagaren inte tror på din förklaring och att du haft uppsåt till att bruka narkotikan, eller åtminstone att du varit likgiltig inför det. Jag kan tyvärr inte kommentera ditt fall närmre då jag inte vet hur domstolen resonerat. För att du ska ha blivit dömd, måste dock domstolen gjort bedömningen att åklagaren bevisat att du är skyldig (i annat fall hade domstolen inte dömt dig). Jag rekommenderar dig att du läser igenom den dom du fått i samband med att du dömdes, det ska framgå av domskälen hur domstolen resonerat i sin bedömning. Är du inte nöjd finns det alltid möjlighet att inom tre veckor överklaga ärendet till hovrätten.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan man beviljas inresetillstånd i USA trots narkotikabrott?

2019-05-08 i Narkotikabrott
FRÅGA |Min man är misstänkt för narkotika och vi vill resa till usa blir det nån bropblem för oss
Emma Bergman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om man som svensk medborgare har möjlighet att resa till USA trots att man är dömd för brott. Svenskar ingår i något som kallas för Visa Waiver Program. Ett program som tillåter att vissa medborgare reser in i USA utan att behöva ansöka om visum. Detta innebär att en svensk vanligtvis inte behöver ansöka om visum för att få resa in i USA. Det krävs istället att man ansöker om ett inresetillstånd genom en så kallad ESTA-ansökan. I ESTA-ansökan svarar man på frågor om man tidigare blivit dömt för något brott som innefattar "moralisk skändlighet". Det är dock inte helt klart vad som menas med "moralisk skändlighet". Det går dock inte att utesluta att narkotikabrott i någon form skulle kunna utgöra ett hinder mot att få inresetillstånd. Det finns undantag som tillåter att man får inresetillstånd trots att man begått sådana brott. Man kan exempelvis få inresetillstånd om man dömts för ett brott som inte har ett maxstraff som överstiger ett års fängelse, och man inte dömts till mer än sex månaders fängelse. Man kan även få inresetillstånd om det gått mer än fem år sedan brottet begicks. Det framgår inte vilket narkotikabrott det rör sig om i det här fallet. Om det rör sig om narkotikabrott av normalgraden finns det ett maxstraff på tre års fängelse (1 § NSL). Skulle det däremot röra sig om ett ringa narkotikabrott är maxstraffet sex månaders fängelse (2 § NSL). Sannolikt är det svårt att beviljas inresetillstånd i USA även om man "endast" dömts för ringa narkotikabrott, i vart fall inom fem år från att brottet begåtts.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Fråga om drograttfylla

2019-04-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag undrar en sak angående en drograttfylla som jag är misstänkt för, jag har gjort all efterforskning angående om när thc ska gå ut ur blodet om man har varit i holland och var inne på rättsmedicinalverket mm... där det står att om man inte är en kronisk rökare som jag absolut inte är så ska alltså det vara ute ur blodet efter 1 vecka högst, men när jag väl blev stoppad 12 dagar efter så hade jag fortfarande 0.001 thc i blodet, min fråga till er är om ni tror att jag kan gå på linjen att det var utan uppsåt för jag försökte verkligen undvika att hamna i denna situationen...
Hanna Mustafa |Hej, tack för din fråga!För drograttfylla döms man om man kör ett motordrivet fordon efter att ha intagit narkotika i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. I Sverige har vi ett totalförbud vilket innebär att för narkotika, till skillnad från rattfylla som kräver en viss promillegräns, räcker med att man har ämnet i blodet. Undantaget är om narkotikan intagits i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination (4 § andra stycket Lag om straff för vissa trafikbrott). För att dömas för brottet krävs det att du haft uppsåt. Det betyder att du medvetet ska ha brukat narkotikan samt haft uppsåt att köra fordonet. Att du har fått den informationen från rättsmedicinalverket tror jag dessvärre inte är helt lätt att bevisa. Att narkotikan har brukats i holland påverkar inte huruvida det är ett brott att köra med ämnet i blodet i Sverige (däremot kan man inte dömas för narkotikabrott om man tagit droger lagligt utomlands och sedan åkt hem, men det kan vara svårt att bevisa var man tagit narkotikan). Jag hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,

kan man bli dömd för narkotikabrott om man inte rökt cannabis på över fyra dygn?

2019-04-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag blev nyligen intagen på blodprov av polisen när jag var ute och körde bil. Jag hade inte rökt cannabis på över 4 dygn när jag blev tagen men när blodprovsanalysen kom så stod det att jag visade positivt. Enligt sökningar på internet så omvandlas det aktiva ämnet ur THC't till metabolider efter bara några timmar. Min fråga är alltså om dessa metabolider som inte är aktiva ämnen ur THC också är klassade som narkotika även fast det ej påverkar en? Är det någon mening att försöka överklaga?
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Om jag förstår din fråga rätt så hade du alltså kannabis i blodet då du körde bil. Du skriver inte vad du blivit misstänkt för, men eftersom du körde bil så antar jag att det rör sig om drograttfylleri enligt trafikbrottslagen 4 § andra stycke. Det andra brottet som kan aktualiseras i ditt fall är ringa narkotikabrott enligt narkotikastrafflagen. När det gäller drograttfylla enligt trafikbrottslagen 4 § andra stycke är det är det förekomsten av narkotika i blodet som är straffbart och mängden och den exakta drogen spelar alltså ingen roll för att dömas för drograttfylla. Enligt lagen spelar det heller ingen roll vilken drog det handlar om – så länge det finns spår av det i blodet. Hur länge THC finns i kroppen varierar beroende på person. Beroende på hur länge man rökt och vilka mängder man rökt kan spår av cannabis finnas kvar länge. I ditt fall var ditt blodprov positivt, så det finns alltså TCH kvar i blodet – vilket är tillräckligt för att man skall bli dömd. I ditt fall hade jag dock inte rekommenderat att överklaga. Hoppas du fick svar på din fråga,Mvh