Vad får man för straff för befattning med ketamin?

Hej! Har ni en straffskala på ketamin? Letat lver halva internet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till narkotikastrafflagen (NSL), förordning om kontroll av narkotika samt information som går att finna på åklagarmyndighetens hemsida.


Den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms för narkotikabrott (1 § NSL). Straffskalan för narkotikabrott beror på om det bedöms vara ett fall av normalgraden (1 § NSL), ett ringa fall (2 § NSL) eller ett grovt fall av narkotikabrott (3 § NSL). För bedömningen av huruvida brottet är ringa eller av normalgraden tar man hänsyn till typen av narkotika, mängden samt övriga omständigheter (2 § NSL). Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art (3 § NSL).


Vid bedömningen av hur allvarligt brottet är ska det alltså dels beaktas vilken typ av narkotika det är fråga, och som exempel kan nämnas att innehav av 5 gram kokain bedöms vara ett allvarligare brott än innehav av 5 gram cannabis. Ketamin är ett narkotikaklassat medel i Sverige och omfattas av narkotikastrafflagen (framgår av regeringens förordning om kontroll av narkotika).


Åklagarmyndigheten beskriver ketamin som tillhörande gruppen hallucinogener och jämförbar med PCP (du kan läsa mer om åklagarmyndighetens bedömning av ketamin här). Mot bakgrund av att hallucinogener inte anses vara starkt beroendeframkallande i jämförelse med annan narkotika är det möjligt att domstolen gör bedömningen att hantering av ketamin inte är lika allvarlig som exempelvis kokain (rättslig vägledning från Åklagarmyndigheten). Det är dock svårt att uttala sig exakt om hur en domstol skulle bedöma befattning med ketamin, då bedömningen också beror på t.ex mängd och vilken typ av befattning det är fråga om. Som exempel kan nämnas att överlåtelse av narkotika bedöms vara allvarligare än eget bruk.


Jag hoppas mitt svar har gett dig lite klarhet i situationen. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.


Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo