Är det bedrägeri att betala för narkotika men inte få något?

Jag har försökt köpa narkotika över snapchat och fört över pengar via swish, nästan 7000kr. Jag har inte fått någon narkotika, är detta något jag kan anmäla som bedrägeri? För läste lite om narkotikalagen o där står det att jag ska ha det på mig eller "i" mig för att ett narkotikabrott ska ha begåtts men lura någon på nästan 7000kr är ju defitivt ett brott men vill höra va ni tycker först. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du vill veta dels huruvida du framgångsrikt kan anmäla personen som du betalat till men inte fått någon narkotika av, dels huruvida du själv kan ha begått ett brott, med anledning av att du försökt köpa narkotika för vad jag misstänker är eget bruk. Reglerna om detta finns framför allt i brottsbalken (BrB) och narkotikastrafflagen (NSL).

Bedrägeri

Av 9 kap. 1 § första stycket BrB framgår att den som genom vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningspersonen och skada för den vilseledde, döms för bedrägeri. Det är något oklart exakt hur er korrespondens och din transaktion gått till, men det tycks som att personen du försökt köpa narkotika av har vilselett dig angående sin avsikt att leverera den efterfrågade varan, alltså narkotika – d.v.s. att personen inte har haft för avsikt att leverera någon sådan. Även om det inte går att säga med säkerhet vad som skett, så tycks en primär bedömning av lagens rekvisit ge för handen att förutsättningarna för bedrägeri är uppfyllda.

Pactum turpe?

Här finns emellertid ytterligare en faktor att ta hänsyn till. Av rättspraxis och doktrin (se t.ex. NJA 2002 s. 322) framgår att det finns en princip som kallas ”pactum turpe”, och innebär ungefär att rättsordningen inte befattar sig med avtal och överenskommelser som inte anses förtjäna dess skydd därför att de är omoraliska eller rättsvidriga. Ett klassiskt exempel på detta är att den som betalat någon i förskott för sexuell tjänst, men inte får någon sådan sexuell tjänst utförd, inte har möjlighet att vända sig till domstol för att kräva att avtalet ska hållas. Motsvarande bör gälla ett köp av narkotika. Nu gäller din fråga inte exakt denna situation. Jag har inte lyckats hitta något klart svar på frågan huruvida pactum turpe kan gälla även här, men jag vill ändå uppmärksamma dig på att möjligheten finns att, om saken skulle gå till domstol, rätten möjligen kan avfärda saken med hänvisning till pactum turpe.

Försök till köp av narkotika

Då återstår frågan om du har gjort dig skyldig till ett brott, genom att ha försökt köpa narkotika för eget bruk. Det är korrekt att själva handlingen (transaktionen) att införskaffa narkotika för eget bruk inte tydligt är kriminaliserad av 1 § NSL, eftersom det krävs att köparen har narkotika på sig, kan visas ha brukat narkotika eller annars befattar sig med det. Detta gäller alltså när ett brott har fullbordats. Även försök till narkotikabrott är emellertid straffbart (4 § NSL). Det gäller dock inte om försöksgärningen avser ”bruk” av narkotika. I ditt fall skulle jag säga att det primärt rör sig om försök till innehav av narkotika, vilket alltså är straffbart.

Slutsatser

Att utge sig för att vilja sälja någonting, ta emot betalning och sedan inte leverera varan kan i typsituationen sägas uppfylla förutsättningarna för bedrägeri. Det verkar som att det är fallet i din situation. Det finns dock en möjlighet att en domstol har invändningar mot att befatta sig med saken då det rör sig om ett ”omoraliskt avtal”, s.k. pactum turpe, men det går inte att säga säkert. Slutligen är det kriminaliserat och straffbart att försöka köpa narkotika för att inneha det. Du kan alltså ha begått ett brott, och riskerar att bli misstänkt för det om du anmäler incidenten.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo