Vem har rätt till studiebidraget under gymnasietiden?

2021-11-10 i EKONOMI
FRÅGA |Min mamma vägrar ge mig hela mitt csn då hon säger att hon ska köpa mat för en stor del av det. Det är ju MINA pengar som jag får för att JAG går gymnasiet. Har min mamma rätt till att ta mina pengar?
Felicia Sandvik |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din ålder är det som avgör vem som får tillgång till studiebidraget. Eftersom att jag inte vet hur gammal du är kan jag inte besvara din fråga, men jag kan förklara vad som gäller för olika åldrar. Om du är under 18 år och därmed inte är myndig har dina föräldrar rätt till bidraget och pengarna betalas ut till dem. Det finns ingen lag som reglerar hur studiebidraget ska användas och fram till du fyller 18 år kan därför din mamma bestämma vad studiebidraget ska gå till. Om du har fyllt 18 år betalas pengarna i stället direkt ut till dig och du får avgöra vad pengarna ska gå till. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Vänligen,

Är det rimligt att inte få förlängd boendehjälp av försäkringsbolaget?

2021-10-03 i EKONOMI
FRÅGA |Gällande försäkringsersättning. Har ett försäkringsbolag och mellan hemförsäkring (ej via något fack) och undrar hur rimligt det är att inte få förlängt boendehjälp, de vill mena att efter en vecka på hotell får man klara sig själv och de betalar sedan kostnaden utöver hyran. Jag känner att det är för kort varsel att ens landa i det som hänt samt att hinna hitta nytt boende när boendesituationen ser ut som den gör i Göteborg idag. Är det så långt det sträcker sig i deras paragrafer? Med vänliga häslningar
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Försäkringsbolagen är enbart skyldig att betala ut ersättning enligt vad som följer av försäkringvillkoren (6 kap. 1 § Försäkringsavtalslagen). Tyvärr är det därför svårt att ge något direkt svar på om det är rimligt att inte få förlängd boendehjälp eller inte, då den bedömning som nämnt grundar sig på en tolkning av villkoren. Jag skulle därför rekommendera dig att kontakta din handläggare på försäkringsbolaget och be att få villkoren förklarade och om det går att få beslutet överprövat. Är du fortfarande inte nöjd med försäkringsbolagets beslut, finns det oberoende prövningsinstanser du kan vända dig till. Exempelvis kan ARN pröva försäkringsfrågor om värdet på ersättningen uppgår till minst 2000 kr.Även om jag inte kan ge något direkt svar, så hoppas jag att du fått lite mer vägledning hur du kan gå tillväga för att överpröva försäkringsbolagets beslut. Lycka till! Vänliga hälsningar,

PayPal-bedrägeri

2021-09-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Samtliga kontakter har i nedanstående text skett via Skype.Det hela började med att jag hjälpte en flicka från Manilla med att klara vardagen. Hjälpen bestod i att skicka pengar via PayPal så att hon kunde bekosta sin mormors sjukhusvård samt mat till sig själv. Hon utlovade återbetalning via sin styvmor som enligt utsago skall bo i USA. Denna styvmor gjorde enligt vad hon säger åtskilliga försök att till mig återbetala mina utlägg. Dock lyckades inte detta, utan hon tog som hon själv säger, kontakt med PayPal, vilket senare visade sig vara en bluff, för att få till en lösning, varefter "PayPal" kontaktade mig för att kunna betala tillbaka mina utlägg. För detta krävdes enlig dem, att jag via PayPal förde över pengar så att de kunde få acceptans för de pengar de skulle föra över till mig. Detta upprepades gång efter annan, varför beloppet till slut stannade på ca 130.000 SEK. Jag har anmält till min bank samt gjort en polisanmälan. Polisen avskrev ärendet med hänvisning till att brottet begåtts utomlands. Jag har nu pratat med RIKTIGA PayPal som hänvisade mig till jurist med anledning av att saken inte gällde ett inköp. Detta är i mycket korta ordalag en beskrivning av händelseförloppet. Mitt hopp står till Er om ett svar som inger mig hopp om att på ett eller annat sätt få tillbaka pengarna Med vänlig hälsning
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du har råkat ut för är ett klassiskt internetbedrägeri. Dessa går oftast ut på att någon antingen är i nöd och behöver hjälp, det vill säga spelar på våra känslor, eller så brukar det röra sig om utlovade investeringar, det vill säga spelar på vår vilja att tjäna mer pengar. Tyvärr är det väldigt många som blir lurade genom dessa bedrägerier, och det är också en anledning till att det finns så många.På senare tid försöker nästan alla bedragare få tag på ännu mer pengar genom att kräva en mindre summa för att kunna föra över en större summa. Ju mer som står på spel desto mer villig är man att betala. Tyvärr är det så att dessa bedrägerier är otroligt svårutredda då de ofta rör sig om pengar som flyttas mellan konton till olika delar av världen. Det finns därför brist på misstänkta, brist på vetskap om vilket lands polis som bör ta tag i det, och brist på resurser till att utreda dessa brott. Min bedömning blir således att det tyvärr är så gott som uteslutet att få tillbaka några pengar. För framtiden kan det vara bra att ha som grundregler- Skicka aldrig pengar till någon du inte känner- Om du känner personen och verkligen vill hjälpa denne, se till att ringa upp och bekräfta att det faktiskt är rätt person du pratar med- Skicka aldrig pengar där det påstås att det krävs för att du ska kunna få pengar skickade till dig. Överföringar nu för tiden är kostnadsfria, och skulle de ha pengar som är dina hade de bara kunnat ta av dem om det var ett seriöst företag. Som jag tolkar det har du redan avbrutit kontakten med aktörerna och polisanmält händelsen. Det är iallafall bra att du gjort då det påverkar statistiken över anmälda brott vilket priorterar upp frågorna i framtiden.Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.Med vänlig hälsning

Öppna bankkonto i Sverige

2021-09-27 i EKONOMI
FRÅGA |HejHar en person med arbets och uppehållstillstånd rätt att öppna ett bankkonto i Sverige, trots att personen kommer från ett land utanför EU?Personen i fråga kan legitimera sig via pass, har ett uppenbart syfte med sitt bankkonto (lön) och är inte en person i politiskt utsatt ställning.
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Öppna bankkonto i Sverige Europeiska banker har stränga krav på sig för att identifiera olika former av penningtvätt och mutor, och ställer därför många gånger ganska närgångna frågor till en utländsk person som önskar öppna ett bankkonto i Sverige. Frågorna kan handla om vilka transaktioner som kommer göras från kontot, vart pengarna kommer från, uppgifter om huvudsaklig inkomstkälla med mera. Banken kan neka någon att öppna ett konto om banken inte kan identifiera personen tillräckligt säkert (jfr 3 kap. 7 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism), om banken bedömer att informationen som lämnats angående syftet med kontot inte är tillräcklig (jfr 3 kap. 16 § lagen om åtgärder mot penningtvätt eller finansiering av terrorism), eller om banken genom att öppna ett konto bryter mot någon annan lag eller föreskrift. Har man på något annat sätt tidigare agerat ohederligt mot banken i fråga har den också rätt att neka en kund att öppna konto. Sammanfattning I det fall som du beskriver ovan tycks samtliga villkor uppfyllas för att personen i fråga ska ha rätt att öppna ett bankkonto i Sverige. Skulle personen ändå nekas ska banken i fråga ge information om hur denne kan gå vidare och få saken rättsligt prövad. Om du behöver mer hjälp vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller har några frågor om mitt svar får du mer än gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Ofullständig fråga

2021-10-24 i EKONOMI
FRÅGA |Finns det sparade pengar på ett speciellt konto som jag har rätt till om jag vill ha dessa pengar
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tyvärr har jag svårt att utläsa av din fråga exakt vad du önskar få hjälp med. Det kan, därtill, röra sig om ett ärende som kanske är bättre lämpat att ta upp med den aktuella banken där kontot finns. För att kunna ge dig ett utförligt svar skulle det behövas lite mer information om din situation (till exempel vad det rör sig om för konto och exakt hur ni vill att vi ska hjälpa er). Vänligen försök att ställa din fråga på nytt så att vi, snarast möjligt, kan återkomma med ett svar. I den mån din fråga inte kan ställas på ett kortfattat sätt, och du har möjlighet till det, så kan du även boka en tid med vår juristbyrå eller kontakta oss via telefon.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00Jag beklagar olägenheten men tveka inte att höra av dig igen så att vi kan hjälpa dig med ditt ärende.Vänligen,

Internetbedrägeri

2021-09-30 i EKONOMI
FRÅGA |Jag var godtrogen och har hjälpt en online kompis utomlands och det har visat sig att det är bedrägeri som personen har lyckats vilseleda mig i. Jag upptäkte att det är en scam är att avgifter ta aldrig slut, en efter en. Jag undrar då om jag kan få rättvis i detta fall i form av nån slag ersättning för de förlorad pengar som jag har betalat eller ä det bara lönlöst.
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du har råkat ut för är ett klassiskt internetbedrägeri. Dessa går oftast ut på att någon antingen är i nöd och behöver hjälp, det vill säga spelar på våra känslor, eller så brukar det röra sig om utlovade investeringar, det vill säga spelar på vår vilja att tjäna mer pengar. Tyvärr är det väldigt många som blir lurade genom dessa bedrägerier, och det är också en anledning till att det finns så många.På senare tid försöker nästan alla bedragare få tag på ännu mer pengar genom att kräva olika sorters avgifter.Tyvärr är det så att dessa bedrägerier är otroligt svårutredda då de ofta rör sig om pengar som flyttas mellan konton till olika delar av världen. Det finns därför brist på misstänkta, brist på vetskap om vilket lands polis som bör ta tag i det, och brist på resurser till att utreda dessa brott. Min bedömning blir således att det tyvärr är så gott som uteslutet att få tillbaka några pengar.För framtiden kan det vara bra att ha som grundregler- Skicka aldrig pengar till någon du inte känner- Om du känner personen och verkligen vill hjälpa denne, se till att ringa upp och bekräfta att det faktiskt är rätt person du pratar med- Skicka aldrig pengar där det påstås att det krävs för att du ska kunna få pengar skickade till dig. Överföringar nu för tiden är kostnadsfria, och skulle de ha pengar som är dina hade de bara kunnat ta av dem om det var ett seriöst företag.Även om det inte lär vara någon större chans att du får upprättelse så bör du anmäla brottet till polisen, detta kan du göra på stationen eller genom att ringa 114 14.Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.Med vänlig hälsning

Kan företag i den privata sektorn kräva e-faktura?

2021-09-29 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Kan ett företag som INTE är myndighet kräva e-faktura?Med vänlig hälsning
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att du undrar ifall ett företag, som inte tillhör den offentliga sektorn (inte är en myndighet) kan kräva e-faktura av dig som konsument.Företag som inte är en myndighet kan använda sig av e-faktura gentemot sina kunder. Dock måste man ha ett avtal med sin bank och vara ansluten till tjänsten för att kunna skicka/ta emot e-fakturor. Så du som konsument väljer själv om du vill ha en faktura som e-faktura, det är inget företaget kan kräva.Dock, för offentliga sektorn och myndigheter finns det ett krav sen 2019 att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura. Men samma krav finns inte i den privata sektorn.Hoppas detta gav dig svar på din fråga. Om du har fler funderingar eller något var otydligt, är det bara att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,

Behövs gåvobrev när man ger bort pengar?

2021-09-07 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, har en fråga kring överföring av pengar från min mammas bankkonto. Hon har nu kommit in på ett äldreboende och ska sälja sin lägenhet. Pengarna från försäljningen sätts in på hennes konto men hon vill att vinsten, efter vinstskatt ska fördelas på oss, 3 syskon och 8 barnbarn redan nu. Min bror har fullmakt på hennes bank. Måste man ändå ha ett gåvobrev eller något annan från vår mamma för att kunna överföra lite större belopp? Tacksam för svar.
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att din mamma vill ge dig, dina två syskon samt era åtta barnbarn varsin penninggåva. Regler om gåvor finns i gåvolagen.Det finns inget formkrav för att en penninggåva ska vara giltig, därmed behöver något gåvobrev inte upprättas. Det är tillräckligt att pengarna kommit i mottagarens besittning för att gåvan ska anses vara fullbordad (2 § gåvolagen).Det är däremot klokt att upprätta ett gåvobrev, då gåvobrevet exempelvis kan användas för att visa varifrån pengarna kommer, om banken skulle vilja veta detta. Gåvobrevet behöver inte bevittnas eller registreras.Det är inte ovanligt att banken ställer frågor om var pengar kommer ifrån, framförallt vid transaktioner med lite större belopp. Banken är enligt penningtvättslagen i vissa fall skyldig att ställa sådana frågor för att minska risken för bland annat penningtvätt. Lagen ställer höga på att banken har god kunskap om dess kunder och deras bankaffärer.Mitt råd är därför att ni skriver gåvobrev, trots att detta inte är något krav, i syfte att underlätta bevisningen om banken frågar var pengarna kommer ifrån.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar