Vad händer om skatteverket gör en utbetalning till ett avslutat konto?

2021-06-17 i EKONOMI
FRÅGA |Vad händer om skatteverket gör en utbetalning till ett avslutat konto
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På Skatteverkets hemsida finns en liknande fråga besvarad som den du beskriver i din frågeställning. Skatteverket meddelar att om uppgifterna till ett konto inte har hunnit avregistreras när Skatteverket gör sin utbetalning kommer pengarna att hamna i balans hos den tidigare banken (om du bytt bank). För att lösa problemet råder Skatteverket en att meddela den tidigare banken om var de ska överföra pengarna vidare. Om du vill kan du se Skatteverkets svar i sin helhet här. Vad ska jag göra?Om Skatteverket gjort en utbetalning till ett avslutat konto bör du alltså kontakta din bank och beskriva situationen och meddela dem om var pengarna istället ska föras över. Om det skulle behövas kan du även kontakta Skatteverket, antingen via e-post, telefon eller chatt. Du hittar information till samtliga kontaktvägar här. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Bör man köpa en lägenhet om föreningen saknar årsredovisning?

2021-05-31 i EKONOMI
FRÅGA |Har hittat en lgh som jag är intresserad utav, men den har bara årsredovisning från 2017.Detta tycker jag är väldigt märkligt.om 2020 inte vart klart ok pga corona, men så pass långt tillbaka.har försökt att googla runt då det borde skett vid andra tillfällen men verkar inte hitta något som påpekar detta.vet att dem är skyldiga att ha varje år, men som sagt senaste var 2017 alltså 4 år sedan.Vet inte riktigt vart jag ska vända mig, ska prata med mäklaren, alternativt försöka få tag på styrelsen.Men dem hade bra betyg, vilket gör detta ännu konstigare.// Rickard
Ebba Planting |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. De är därför skyldiga att följa bokföringslagen och årsredovisningslagen. Det är lätt att förvirras av oäkta och äkta bostadsrättsföreningar, men så länge de upplåter bostäder för att främja medlemmarnas ekonomiska intresse är de en ekonomisk förening. Det innebär att om medlemmarna betalar in pengar till föreningen i utbyte mot att få bo där och pengarna medlemmarna betalar in används för att förvalta fastigheten är de en ekonomisk förening (SFS 2018:672 1 kap. 4 §)Alla ekonomiska föreningar är skyldiga att senast 6 månader efter årets slut presentera en årsredovisning på årsstämman (6 kap. 9 §). Årsredovisningen är ett av de viktigaste verktygen som medlemmar och myndigheter har för att kontrollera att en förening bedrivs rätt. Min rekommendationJag tycker att du borde kontakta mäklaren eller styrelsen och begära ut årsredovisningen. Är det så att de inte har upprättat någon årsredovisning kan det leda till en del otrevligheter senare. Personligen hade jag inte köpt lägenheten om det saknas årsredovisning. Vill du ändå köpa den rekommenderar jag att du sätter dig in i vilka konsekvenser det kan få. Jag hoppas att detta var till hjälp!

Fällhorn äganderätt

2021-05-24 i EKONOMI
FRÅGA |HejJag undrar vad som gäller när man hittar ett fällhorn. Vem tillhör hornet? Upphittaren eller markägaren/jakträttsinnehavaren? Ett fällhorn är ju ett horn som inte längre sitter kvar på djuret.Tack
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågan om fällhorn är oreglerad inom svensk rätt (jfr Jaktlagen [1987:259]). Hornen hör inte längre till djurets kropp och anses inte utgöra vilt. Fällhorn kan troligen likställas med spillning, men saken är hitintills oprövad. Skulle hornen emellertid vara av högre värde så skulle eventuellt Lagen (1938:121) om hittegods kunna aktualiseras, vilken stipulerar att den som upphittar något ska anmäla fyndet till polisen (1 § Lagen [1938:121] om hittegods). Såvitt jag vet har saken inte prövats av domstol, varför ett exakt svar på frågan är svårt att ge. Enligt min uppfattning ska det emellertid vara okej att behålla upphittade fällhorn. Med vänliga hälsningar

Kan banken vägra att ge ut mina pengar?

2021-05-16 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, vill ta ut 100000kr i kontanter ifrån mitt bankkonto.För att ge med varm hand till barn och barnbarn nu i examenstider,Kan min bank bromsa detta ?Med vänlig hälsning
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som direkt anger hur mycket man har rätt att ta ut från sitt bankkonto. Som utgångspunkt råder det avtalsfrihet vilket innebär att banken kan avtala om i princip vad de vill så länge det inte strider mot lagen. De allra flesta banker brukar ha en uttagsgräns på några tusen kronor när det gäller att ta ut pengar från exempelvis en bankomat. Eftersom du vill ta ut mer pengar än så är min rekommendation att du hör med banken i förväg hur du ska gå tillväga.Notera dock att banken kan vägra att du gör ett större uttag av pengar i deras bank på grund av risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism (3 kap. 3 § lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism).Som svar på din fråga kan din bank bromsa det stora uttaget av pengar både med hänsyn till eventuella avtal och lagen.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen. Vänligen,

Kan min kompis behålla mina pengar?

2021-05-31 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,Jag och min kompis köpte en lägenhet tillsammas på min kompis namn. Jag förde över en kontantinsats till min kompis på 300 000:- ifrån min bank. Nu har min kompis inte betalat tillbax något alls till mig och han har sålt lägenheten och gjort en vinst på lägenheten. Det finns inget avtal mellan oss och när jag ringer och frågar min föredetta kompis så säger han att han har fått dessa 300 000:- av mig som en gåva.Vi har tidigare haft business ihop och han har skickat pengar till mig via paypal som min betalning. Han hotar med att om jag tar detta till en rättegång så kommer han säga att han fått dessa pengar av mig ifrån andra jobb vi har gjort och han har ju faktiskt skickat över pengar till mitt paypal konto, det kan han bevisa. Om jag nu inleder en tvist emot honom, finns det stor chans att jag vinner mot han i en rättegång? Eller blir det ord mot ord? Vad tror ni?
Ebba Planting |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag skulle ha behövt mer information om ditt fall men ska svara så gott det går utifrån det jag vet, jag är också student och det finns en risk att jag missbedömer situationen. Generellt sett ska den som hävdar något kunna styrka det (visa att det är så). Hävdar din kompis att det är en gåva bör han på något sätt kunna visa att det faktiskt är det eller visa att det han fått pengarna p.g.a. ett jobb ni utfört. Ni hamnar i en argumentation, du hävdar att det är styrkt att pengarna var till lägenheten eftersom de skickades i samband med att han köpte lägenheten, han hävdar att de var knutna till ett jobb etc. Vad slutresultatet blir vågar jag inte uttala mig om. Döpte du t.ex. överföringen till "kontantinsats" eller om du kan visa att transaktionerna via paypal är kopplade till något annat ökar dina chanser att vinna. Det bästa är om du har någon annan bevisning, t.ex. ett samtal där han säger att han kommer ljuga om att pengarna kommer från ett jobb eller ett sms (man får spela in samtal om man själv deltar i dem, 4 kap. 9 § brottsbalken). Om du väljer att ta det till domstol bör du också vara medveten om att det finns en risk för att du får stå för rättegångskostnaderna om du förlorar. Jag skulle rekommendera att du tar hjälp av en jurist, du kan kontakta Lawlines jurister här. Hoppas detta var till hjälp och att din situation löser sig!

Vilken rätt har banker att ställa frågor om min ekonomiska aktivitet?

2021-05-30 i EKONOMI
FRÅGA |Har en bank i sin frågeställning rätt att få svar på vad jag har i andra banker, eller om jag har värdepapper i andra banker tex
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken rätt har banker att ställa frågor om min ekonomiska aktivitet?Banken har enligt penningtvättslagen krav på att få fram information om hur bankens produkter kan utnyttjas, för att utesluta att pengar på banken och konton där inte ska användas till finansiering av terorrorism och penningtvätt (2 kap 1 § 1 stycket penningtvättslagen). Banken har därmed en ganska så långtgående rätt att fråga om din ekonomiska situation så att de kan få tillräckligt med information för att klargöra vad dina pengar används till. Samtliga banker omfattas av penningtvättslagen. SammafattningsvisBanker har en omfattande rätt att fråga om var dina pengar kommer ifrån och hur du avser att använda dem. Det finns därför stora möjligheter för dem att även fråga om aktivitet på sparkonton, värdepapper och aktivitet i andra banker. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

När kan man ansöka om bolån tidigast om man går igenom en skuldsanering?

2021-05-23 i EKONOMI
FRÅGA |Min skuldsanering är klart april 2022 .Jag vill ansöka om bolån. När får jag ansöka tidigast.
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När kan man ansöka om lån vid skuldsanering?Det finns ingen tidsfrist eller tidsgräns som säger när man får ansöka om lån, såsom bolån, vid skuldsanering. Det finns inte heller någon tidsgräns för banker när de får avslå ansökningar om lån när någon har eller har avslutat en skuldsanering.När någon ansöker om lån, exempelvis ett bolån, så kommer banken göra en bedömning över personens förmåga att betala tillbaka lånet. I denna bedömning kan en pågående eller precis avslutad skuldsanering ligga personen till last. Skuldsanering kan då vara en grund för att en ansökan om bolån avslås. Jag har förståelse för att detta kan upplevas och kännas orättvist, men det är så att banker och långivare själva får bedöma och avgöra om de vill låna ut pengar.Sammanfattning och rekommendationDet finns som sagt ingen tidsgräns som talar om när man får ansöka om ett lån om man genomgår en skuldsanering. Min rekommendation är dock att vänta till skuldsaneringen är klar och tills du känner att din ekonomi är i ordning igen, för att öka möjligheterna att bli beviljad ett lån. Det du också kan göra är att kontakta en ekonomisk rådgivare, exempelvis en som finns i din kommun. Du kan även höra av dig till en bank i din närhet för att höra med dem vad det kan finnas för möjligheter till bolån i och med din skuldsanering.Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga. Om du har fler funderingar, är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline!Vänligen,

Har jag som diabetiker rätt till ersättning?

2021-05-15 i EKONOMI
FRÅGA |Hej jag undrar om jag har rätt till ersättning för diabetes som jag nyligen fått
Gabriella Abdulahad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar om en diabetiker kan få ekonomisk ersättning. Det är dock oklart vilken typ av ersättning du syftar på och vilken typ av diabetes du har. Jag ska försöka att redogöra för flera olika typer av ersättningar och hoppas att du hittar den information nyttig.FörsörjningsstödIfall diabetes försämrar din möjlighet att försörja sig själv har du rätt till bistånd. Försörjningsstöd kan omfatta kostnader för bl.a livsmedel, kläder och skor, hälsa och hygien, boende, arbetsresor. (4 kap. 3 § socialtjänstlagen) Det är socialnämnden i din kommun som bestämmer om du kan få försörjningsstöd och i vilken omfattning.FörsäkringsersättningDu kan dessutom få en ersättning från din försäkringskassa. Försäkringsersättning varierar och beror på vilken försäkringsbolag du har samt sjukdomens svårighetsgrad. För mer information kontakta ditt försäkringsbolag.StiftelsebidragDet finns också olika stiftelser som delar ut bidrag till människor med diabetes som är i behov av ekonomiskt stöd såsom Diabetesförbund.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,Gabriella