Får mina föräldrar ta del av mina bankuppgifter när jag är vuxen?

2021-01-14 i EKONOMI
FRÅGA |Hej ! jag har en fråga om mina föräldrar har nån som helst rättighet att snoka i mina bankuppgifter ? jag är nu 42 år gammal ska tillläggas
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lagen om bank- och finansieringsrörelse.Dina föräldrar har ingen större rätt än någon annan att ta del av dina bankuppgifter. Att de är dina föräldrar spelar ingen roll, med tanke på din ålder som innebär att du är myndig. Därav gäller den tystnadsplikt banken har i förhållande till dina bankuppgifter även i förhållande till dina föräldrar. Tystnadsplikten innebär att dina förhållanden till banken (bl.a. bankuppgifter) får inte obehörigen röjas (1 kap. 10 § lag om bank- och finansieringsrörelse). Bestämmelsen hindrar på så sätt en rätt för dina föräldrar att "snoka" i dina bankuppgifter, eller m.a.o. tillåter inte dem att göra det.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vilka dokument krävs för överföring från utomlands?

2020-12-31 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,Jag kommer att ta emot stor pengar från Tyskland, jag undrar om det bör finnas vilka dokumenter.Mvh
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga vad det är för pengar. Gällande vanliga överföringar eller gåvor finns ingen skatteskyldighet i Sverige.SkatteverketOm summan i ditt fall överstiger 150 000 kr, har du en uppgiftsskyldighet enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (SFL). Du behöver lämna uppgifter till Skatteverket om:* betalningens belopp i använd valuta* betalningsdatum* valutakod* vilket land som betalningen kommer från.För uppgifter om betalningar från utlandet använder uppgiftslämnaren kontrolluppgiften "KU 80 – Betalning från utlandet" (SKV 2329).BankenSveriges banker har strikta regler gällande insättningar/överföringar där de kräver underlag på var pengarna kommer ifrån. Jag skulle därför rekommendera att du besöker din bank och informerar om att du inväntar en större summa på kontot och även visa upp underlag på var pengarna ursprungligen kommer ifrån. Exempel på dokument kan vara ett testamente, köpekontrakt, lönespecifikationer etc. Om inget eller svaga dokument finns har banken rätt att stoppa överföringen från utlandet. SammanfattningOm du har en uppgiftsskyldighet behöver du lämna uppgifter till Skatteverket avseende summan. Jag hänvisar dig vidare till Skatteverket för vidare information kring vilken blankett du ska fylla i.När du informerar din bank om överföringen på summan från utlandet till ditt konto, behöver du visa upp underlag på var pengarna ursprungligen kommer ifrån. Min rekommendation är att du visar upp ett underlag till din bank. Därefter bör det inte vara några problem att få in pengarna på ditt konto.Återkom gärna vid fundering, annars önskar jag dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Skuldsanering

2020-12-26 i EKONOMI
FRÅGA |Jag har skulder min tjej har skuldsanering på gång vad gäller
Ranya Eliassi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skuldsanering innebär att du betalar en del av dina skulder under några år. När du är klar med din skuldsanering har du inte längre kvar de skulder som ingick i skuldsaneringen – tanken är att du ska vara skuldfri.En skuldsanering är till för dig som inte kan betala dina skulder på egen hand. Det är inte en lösning på tillfälliga betalningsproblem. För att vi ska bevilja dig skuldsanering ska du ha gjort ansträngningar för att lösa situationen själv.Svar på din fråga lyder på så sätt att din tjej kommer att förhoppningsvis bli skuldfri och det kan du också genom att ansöka om skuldsanering. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Kan min sambo bli betalningsskyldig för mina skulder?

2020-12-23 i EKONOMI
FRÅGA |Hej. Jag har skulder hos inkassobolag och kronofogden. Nu hade min pojkvän och jag tänkt flytta ihop, mycket pga att det ska bli lättare för mig att betala mina skulder. Frågan som jag har är: kan min sambo påverkas dvs. kan han bli betalningsskyldig på mina skulder?Tacksam för svar
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ett samboförhållande svarar var och en för sina egna skulder. Detta innebär att din framtida sambo inte kan hållas betalningsskyldig för de skulder som du har. Men om du inte skulle betala och istället hamna hos Kronofogdemyndigheten (KFM) påverkas då din sambo på så sätt att KFM behöver göra en utmätning av egendom för att få in pengar. En utmätning innebär att KFM gör en värdering av egendom som du har och säljer den för att få pengar till skulden. Egendomen som KFM tar måste tillhöra den personen som har skulden. Men om egendomen finns hemma hos personen utgår KFM ifrån att den också att den tillhör denne. I och med att ni kommer att bo tillsammans innebär det att saker som kanske bara tillhör din sambo också blir föremål för utmätning, eftersom sakerna finns hemma hos dig och din sambo. Det är då upp till dig att bevisa för KFM att sakerna tillhör din sambo. Om du inte kan bevisa det så har de rätt att utmäta sakerna (4 kap. 19 § Utsökningsbalken).En risk finns därmed att din sambo blir av med egendom på grund av dina skulder, men din sambo kommer själv aldrig bli direkt betalningsansvarig.Hoppas detta svar var till hjälp för dig! Om fler frågor eller funderingar uppstår är du varm välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Bitcoins och bankkonton - vad gäller?

2021-01-07 i EKONOMI
FRÅGA |Hej Lawline!Den 22/4-2020 Bad jag min bank att öppna mitt konto för att göra internationella överföringar så jag kunde investera i kryptovalutor, Bitcoin bl.a. för att kursen var väldigt låg då och jag var 100% säker på att det skulle stiga, vilket det började göra ganska snabbt efter. Jag sa att jag tänkte investera mellan 5-10000kr i månaden, självklart frågar dom vart pengarna kommer ifrån och jag hade då en anställning på en kommun med en månadslön på ca 20.000kr/mån så vart pengarna kom ifrån var det inga problem att redovisa men banken vägrade öppna tjänsten för mig att göra dessa investeringar då dem inte anser att det är säkert att investera i kryptovalutor. Sen den 22/4-20 har 1 bitcoin gått ifrån ca 70.000kr till 263.00 kr, det är alltså en ökning med 248%.Min fråga är om jag har rätt att stämma min bank för dem pengarna jag kunde ha tjänat i och med att de vägrade öppna utlandsbetalningar?
Viktoria Silfverplatz |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Om jag förstått dig rätt så har din bank inte gått med på att öppna ditt bankkonto för internationella överföringar, vilket hade möjliggjort investeringar i bitcoins. Nu när dessa stigit i värde undrar du om det finns möjlighet att stämma banken på de pengar du hade kunnat tjäna om du investerat i bitcoins innan värdeökningen.Vilka skyldigheter har banken? På området finns ett EU-direktiv (EU-direktiv 2014/92/EU). Enligt artikel 16 i direktivet ska medlemsstaterna säkerställa att konsumenten kan öppna konton med grundläggande funktioner hos en bank. Vad som definieras som "grundläggande funktioner" klargörs i artikel 17 i samma direktiv. Enligt artikeln ska man kunna öppna, inneha och avsluta ett betalkonto, insätta medel på detta samt kunna ta ut medel från kontot. Med andra ord omfattar rättigheten mycket basala funktioner och således omfattas sannolikt inte möjligheten att öppna ett bankkonto för internationella överföringar i syfte att kunna handla med bitcoins.Penningtvättslagen Svenska banker ska förhålla sig till penningtvättslagen. Bankerna måste ha kännedom om vem kunden är, varifrån kundens pengar kommer samt varför kunden vill genomföra transaktioner. Detta brukar kallas KYC (Know Your Customer) och ingår som en del i bankers rutiner för att motverka penningtvätt (AML). SammanfattningEU-direktivet stadgar rätten till ett bankkonto med basala funktioner. Att öppna ett konto för internationella transaktioner i syfte att kunna handla med bitcoins utgör enligt min bedömning inte en sådan funktion. Sannolikt har din bank ansett att en sådan åtgärd inte varit i linje med deras AML-rutiner och på den grunden inte kunnat öppna kontot för sådana överföringar. Det finns således inte grund för att stämma din bank, då jag tror att de agerat i enlighet med sina AML-rutiner och då dina rättigheter enligt EU-direktivet inte inskränkts. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Vad behöver jag tänka på när pengar ska överföras till Sverige om dessa gäller stipendium?

2020-12-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,Jag kommer att få en donation från Saudi Arabien på ca 50.000 rial (ca SEK 120.000) Dessa pengar ska jag sedan skicka till ett antal personer i Gaza. Det är stipendier till kvinnliga studenter som inte har råd att betala sina universitetsstudier / avgifter för slutexamina.Det är tyvärr inte möjligt att skicka pengarna från Saudi direkt till Gaza pga korruption och övriga politiska issues. Och det är inte heller möjligt att gå via andra hjälporganisationer då det är mycket korruption samt att dom har skyhöga administrationsavgifter.Vad behöver jag redovisa här i Sverige?Min bank?Skattemyndigheten?Jag har namn + kontaktuppgifter på samtliga stipendiater i Gaza.Pengarna kommer bara att gå via mitt konto här i Sverige och sedan direkt ut. Jag kommer att ha dokumentation på alla transaktioner.MVH
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att dessa pengar ska ges i form av stipendium till studenter, därmed behöver det ej betalas skatt på detta. Nedanför kan du läsa vad som gäller i övrigt.SkatteverketOm summan i ditt fall överstiger 150 000 kr, har du en uppgiftsskyldighet enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (SFL). Du behöver lämna uppgifter till Skatteverket om:* betalningens belopp i använd valuta* betalningsdatum* valutakod* vilket land som betalningen kommer från.För uppgifter om betalningar från utlandet använder uppgiftslämnaren kontrolluppgiften "KU 80 – Betalning från utlandet" (SKV 2329).BankenSveriges banker har strikta regler gällande insättningar/överföringar där de kräver underlag på var pengarna kommer ifrån. Jag skulle därför rekommendera att du besöker din bank och informerar om att du inväntar en större summa på kontot och även visar upp underlag på var pengarna ursprungligen kommer ifrån. Du nämner att du har underlag på dessa, varför det inte borde bli några problem för dig att ta emot pengarna.SammanfattningDu nämner att det handlar om 120 000 kronor och därför behöver du inte kontakta skatteverket och lämna några uppgifter. Om summan däremot skulle överskrida 150 000 kronor har du en uppgiftsskyldighet till Skatteverket avseende summan. Jag hänvisar dig vidare till Skatteverket för vidare information kring vilken blankett du ska fylla i ett sådant läge.När du informerar din bank om överföringen på summan från utlandet till ditt konto ska du visa upp dokumentation på alla transaktioner, så att banken kan förlita sig på att dessa pengar är lagliga.Återkom gärna vid fundering, annars önskar jag dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Hur mycket pengar får man sätta in på sitt egna konto?

2020-12-26 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, det är så att jag funderar på att börja sälja sex och jag undrar hur mycket av pengarna som jag kan sätta in på mitt bankkonto utan att behöva betala skatt för det? Jag vet att man måste betala skatt på allt, men jag har hört att det finns ett maxbelopp som man kan sätta in på sitt konto utan att behöva betala skatt och om det överstiger den gränsen måste man betala skatt. Stämmer det och vad ligger den gränsen på?
Ranya Eliassi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga kan ha olika svar beroende på hur man tolkar frågan då det handlar om att vill börja sälja gentemot ersättning i pengar. Jag vill dock börja med att nämna den svenska sexköpslagen som finns i 6 kap 11 § brottsbalken (BrB) som straffbelägger köp av sexuella tjänster, men inte att sälja sexuella tjänster. Syftet med lagstiftningen är att genom en normativ effekt minska efterfrågan på sexuella tjänster mot betalning, det vill säga ett angeläget samhälleligt intresse att bekämpa prostitution. Tanken var även att skydda prostituerade från sexköpare. De flesta som säljer sex är i utsatta positioner, antingen genom att personerna tvingas till det eller redan lever i utanförskap. Lagstiftaren ansåg därför att man inte ska straffa den som säljer sex, utan polisen och myndigheterna försöker tvärtom alltid hjälpa personer som säljer. Detta nämns för att du ska veta dina rättigheter samt skyldigheter.Går vi vidare till svar på din fråga så lyder det inkomster upp till 20 008 kronor är skattefria 2020. Den som sommarjobbar och tjänar mindre än 20 008 kronor totalt under hela 2020 behöver inte betala någon skatt på inkomsten. Men för att du ska slippa betala skatt måste arbetsgivaren ha ett särskilt intyg från dig. Dock handlar det mycket om hur du får in in dina pengar och i vilka slags summor.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.Hälsingar,

Risker med att anordna tävling att sätta upp klistermärken?

2020-12-19 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Om jag skulle anordna en tävling där man ska sätta klistermärken på så spännande ställen som möjligt. Kan jag då som företag bli straffad för det?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag börjar med att diskutera om det kan utgöra brott och sedan om du skulle kunna bli skadeståndsskyldig. 1. Brottslighet Att sätta upp klistermärken skadar det objekt som det sätts på. Om denna skada sker på någon annans egendom kan det utgöra skadegörelse av normal eller ringa grad beroende på hur stor skada som orsakas, dvs vad det kostar att återställa objektet (BrB 12:1 & 12:2). Det är alltså olagligt att själv sätta upp klistermärken. Straffet för skadegörelse är fängelse i högst 2 år, för ringa skadegörelse är det böter eller fängelse i högst sex månader. Du som företagare skulle dock kunna anses främja brottet genom att tillhandahålla klistermärkena, detta utgör medverkan (BrB 23:4 1st). Alternativt kan man se din tävling som att du förmår personerna att begå brottet vilket utgör anstiftan (BrB 23:4 2st). Båda dessa är straffbara och likställs med att du själv begått brottet. Notera dock att det förmodligen inte blir ditt företag som straffas utan du som företrädare för företaget. Det är dock inte omöjligt att det blir företagsbot istället eftersom brottet begåtts i utövandet av näringsverksamhet och företaget inte försökt hindra brottet (BrB 36:7). 2. Skadestånd Skadestånd kan bli relevant i två fall. Dels om någon som sätter upp ett klistermärke skadar sig, dels för att ersätta kostnader för att ta bort klistermärken. Enligt skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet vållar sak- eller personskada ersätta denna (SkL 2:1). Det krävs även att s.k "adekvat kausalitet" föreligger mellan ditt handlande och skadan. Med adekvat kausalitet menas i princip ett rimligt orsakssamband. Vad gäller fallet att någon som sätter upp ett klistermärke skadar sig finner jag det svårt att se hur en domstol skulle anse att det föreligger ett rimligt orsakssamband. Du har endast gett en uppmaning att personen ska sätta upp klistermärken, att denne väljer att göra det på ett riskfyllt sätt var dennes val. Därför finner jag det osannolikt - men inte uteslutet - att du skulle behöva betala skadestånd till någon som skadar sig när den sätter upp klistermärken. Det är desto rimligare att du blir ersättningsskyldig för skada som uppkommer på grund av själva klistermärket. Som konstaterat ovan utgör din uppmaning förmodligen medverkan/anstiftan vilket innebär att du i princip ses som lika delaktig i handlingen som den som faktiskt sätter upp klistermärket. Det finns alltså ett klart orsakssamband mellan din uppmaning och skadan. Därför finner jag det sannolikt att du skulle blir ersättningsskyldig för kostnader som utomstående får på grund av klistermärkena. Det är dock inte säkert att så är fallet. Skadeståndet skulle uppgå till reparationskostnaden, dvs vad det kostar att återställa objektet, samt eventuella andra kostnader till följd av skadan (SkL 5:7). 3. SammanfattningTävlingen du föreslår utgör förmodligen medverkan till skadegörelse av normal eller ringa grad. Det kan dessutom leda till skadestånd. Min rekommendation är därför att du avstår från den aktuella tävlingen, det är förvisso bra marknadsföring men enligt mig väger riskerna över fördelarna.