Pris för att upprätta avtal

2018-05-31 i EKONOMI
FRÅGA |Hej.Vad kostar ett avtal som innehåller detta ?Avtal mellan grannar om att båda parter för bygga en Attefallare 3 meter från tomtgräns, som närmst 3 meter.
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Vi på Lawline hjälper dig gärna med att upprätta avtal som fungerar för er specifika situation och detta kan vi göra till fastpris om så önskas. I annat fall tillämpar vi den lagreglerade timkostnadsnormen om 1 699 kr per timme. För att komma i kontakt med våra jurister och få mer information om vilket pris vi kan erbjuda i just ditt fall rekommenderar jag att du bokar en tid. Skriv gärna direkt i formuläret att du önskar information om vilket fastpris som kan erbjudas.Vänliga hälsningar,

Hur länge får en bank spara uppgifter om gamla lån?

2018-05-27 i EKONOMI
FRÅGA |Hur länge får en bank spara uppgifter om mina gamla lån? Jag avslutade alla lån för 16 år sen, men de har fortfarande kvar noteringar om att de gick till inkasso då. Alla sådana skulder är betalda sen 15 år tillbaks. Får de spara uppgifter så länge och i så fall i vilket syfte.
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en bank sparar uppgifter om skulder är det till för att se din kredibilitet och möjlighet till återbetalning om du skulle få för dig att låna igen. De vill kontrollera om du tidigare lånat och betalat tillbaka. Vanligtvis gör bankerna en helhetsbedömning av din ekonomiska situation idag och sedan hur din ekonomi potentiellt kommer utvecklas. Bedömningen görs utefter dina tillgångar, skulder, borgensåtagande och betalningsanmärkningar på Kronofogdemyndigheten.Ett inkassokrav är inte något som sparas utan är mer ett påtryckningsmedel som borgenären har på att du ska betala. Det är när du inte betalar inkassokravet inom den tid som anges i inkassobrevet som anmärkningen blir en betalningsanmärkning som registreras hos banken. En betalningsanmärkning ska dock tas bort efter tre års tid. Jag tycker verkligen att du borde kontakta din bank då det inte är rimligt att de har uppgifter om betalda skulder som sträcker sig 15 år tillbaka. Det säger inget om din kreditvärdighet idag. Ledsen att jag inte kunde hjälpa dig mer men hoppas mitt svar var tillräckligt för dig att ta saken vidare!Med vänlig hälsning,

Vad händer med våra konton om någon av oss avlider?

2018-04-30 i EKONOMI
FRÅGA |Min man och jag har gemensamma konton i Handelsbanken. Jag har dessutom ett konto i Forexbank där jag är ensam kontohavare. När han avlider kan jag då förfoga över mitt konto i Forex- jag vet att gemensamma konton fryses tills bouppteckningen skett.Jag vet att banken hjälper till med räkningar men jag måste ju kunna handla mat och det dagliga.
Jennie Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Generellt gäller att om makarna har öppnat ett gemensamt konto som de kan använda var för sig utan några begränsningar, kan den efterlevande fortsätta använda kontot efter den andre har avlidit även innan bouppteckningen är klar. Ni kan kontakta er bank för att höra efter vad som gäller för er och er banks villkor.Det är endast de konton som den avlidne äger som berörs av denna låsning. De konton som du äger kommer inte beröras vid din makes bortgång.Hoppas du fått svar på din fråga

Faktura utan föregående avtal

2018-04-26 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,Jag har fått en faktura utan att jag ingått avtal med den som skickade fakturan. Jag skriver just nu mitt kandidatarbete och letar data till det, vilket jag tex har gjort genom att kontakta lantbrukare i Sverige via mail. En av dessa har svarat på mitt frågeformulär och i samma mail bifogat en faktura för konsultarvode (eller "Konsuktarrvode") på två timmar à 500kr och därmed ett slutbelopp på 1250kr. Min fråga är, måste jag betala denna? Vi har inte kommit överens om någonting, jag har bara mailat och bett honom svara på frågor (vilket han gjorde väldigt långsamt och bristfälligt, om det spelar någon roll), något tal om arvode har inte nämnts alls. Jag vill ju inte betala denna, så vad kan jag göra?Tack!Med vänlig hälsning,M
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter mycket märkligt, måste jag säga! Om du inte redan har gjort det borde du så snabbt som möjligt skicka ett mail till lantbrukaren och förklara att du bestrider fakturan och inte har för avsikt att betala den. Var tydlig med att du endast har ställt några frågor till honom, utan något krav på att han ska svara och att ni inte har ingått något uppdragsavtal. Du bör även bifoga fakturan i mailet, alternativt ange fakturanummer, belopp, datum och dylikt så att det tydligt framgår vilken faktura det är du bestrider. Förhoppningsvis kan ärendet avslutas där och då. Lantbrukaren kanske tänkte att det var värt ett försök, men är inte villig att ta striden. Om han inte ger sig är det möjligt att han lämnar fakturan till ett inkassobolag, och till sist Kronofogdemyndigheten. Det är viktigt att du bestrider eventuella krav från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten. Om du bestrider alla krav riskerar du inte att få en betalningsanmärkning. Om han fortsätter att ge dig problem efter att du bestrider fakturan föreslår jag att du vänder dig till någon typ av rådgivning som din kommun erbjuder. Här hittar du kontaktuppgifter till budget- och skuldrådgivning i alla Sveriges kommuner. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Fastigheter och samboförhållanden

2018-05-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hej.Jag har ett fritidshus inköpt 2014 för 1,7 miljoner och som idag är värderat till 2,8 miljoner. Jag planerar att bygga ut huset och min sambo (vi bor i hans hus) kan tänka sig att göra detta med mig. Hans förslag är att vi går in med 500.000 var till renovering och vid en framtida försäljning delar lika på vinsten men att jag får behålla 2.8 miljoner mer för vad fastigheten var värd innan. Då det inte är helt klart att vi kommer att sälja bostaden efter renoveringen (kanske ska hyra ut den) så tänker jag på värdeökningen av husets nuvarande värde (2,8) och att jag då förlorar den tidsmässiga ökade vinsten på den summan. Jag tänker att enda lösningen är att han måste köpa halva bostaden av mig, att vi delar lika på ränta och fasta utgifter samt renoveringskostnader för att i framtiden dela lika på vinsten. Tacksam för kloka råd.
Sara Bohlin |Hej!Tack för att du vände dig till lawline med din fråga. Jag tycker att det är väldigt klokt av dig att tänka igenom det här ordentligt. Lite saker jag tycker att ni ska prata igenom ordentligt 1.Vad händer om bostadsmarknaden går ner och huset därför kommer att vara värt mindre än 2.8 miljoner + era nya tillskott? 2.Om ni planerar att ha huset ett tag så kan det vara så att inflationen "äter" upp pengarna, har ni pratat om det? 3.Kanske ska man reglera äganderätten mellan er i procent? Tex så att du äger 75 % och han 25 % och så får ni båda den andelen oavsett utvecklingen? 4.Förtjänar han en lite större del än den procentuella andelen för att det endast kan ske med hans hjälp? Det är också ett alternativ att han köper en del av dig för att ni ska ha samma inflytande över fastigheten. Det viktiga är att ni är överens. Det kan även enligt mig vara en bra idé att fundera på konsekvenserna av ert val om ni skulle göra slut. Ska ni sälja det då? eller skulle du tex vilja köpa tillbaka det ifrån honom? Jag tycker ni ska ta er en ordentlig pratstund och sedan reglera det ni kommer överens om i ett avtal.

Ena låntagaren vägrar betala sin del av skulden

2018-05-20 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Jag, min son och min son far tog ett gemensamt lån för en utbildning som sonen gått. Nu vill sonens far inte betala sin del av lånet. Hur kan jag göra för att han ska fortsätta betala sin del? Vi har inget skrivet dokument kring överenskommelsen men sonen och jag, dvs 2 av 3 personer anser att han ska fortsätta betala.HälsningarI
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ni har tagit ett gemensamt lån är det vanligaste att ni har ett solidariskt betalningsansvar. Det innebär att även om din sons pappa vägrar att betala är du och din son fortsatt betalningsskyldiga gentemot banken. Om ingen av er betalar lånet har banken alltså rätt att vända sig till någon av er, eller till alla tre, och kräva betalning. Om du betalar sonens pappas del av lånet har du och din son däremot rätt att kräva den summan av honom. Även om ni inte har skrivit ett avtal sinsemellan kan du förmodligen styrka att du har betalat en större del av lånet, med hjälp av kontoutdrag eller liknande. Jag föreslår att du kontaktar sonens pappa och förklarar att om han inte börjar betala kommer du vara tvungen att vidta åtgärder. Om han vägrar att betala kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden för att få skulden fastställd. När skulden är fastställd kan Kronofogden driva in skulden genom till exempel utmätning på lön.Ett tips om du vill ha ytterligare hjälp att du vänder dig till någon typ av rådgivning som din kommun erbjuder. Här hittar du kontaktuppgifter till budget- och skuldrådgivning i alla Sveriges kommuner. Du kan även kontakta Kronofogden om du har frågor om hur ett betalningsföreläggande kan gå till. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Sälja villan till ett av barnen

2018-04-28 i EKONOMI
FRÅGA |Hej. Vi tänker sälja vår villa till en dotter med sambo. Vi har tre barn, vara ett alltså är köpare. Finns det några standardutformade dokument för att göra detta fördelaktigt och rättvist?
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns hemsidor på nätet med olika avtalsmallar, men tyvärr ingen jag känner till och kan gå i god för. Jag föreslår att ni i första hand vänder er till banken, och frågar hur ni löser detta på bästa sätt med eventuella lån, reavinstskatt och avtal. Banken kan förmodligen även bistå med viss juridisk rådgivning, alternativt hänvisa er till någon som kan hjälpa er. Innan ni kontaktar banken kan det vara en god idé att fundera över hur ni vill lägga upp det hela. Jag förstår dig som att du vill att det i slutändan ska bli rättvist för dina barn. Därför är det viktigt att ni funderar över vilket pris din dotter och hennes sambo ska få köpa villan för. Ni kan exempelvis låta dem köpa villan till ett underpris, då är utgångspunkten att den delen som er dotter fick i "rabatt" ska dras av från hennes del av arvet. Detta kan vara en fördelaktig lösning om man har möjlighet att hjälpa ett av barnen med en fastighetsaffär, men samtidigt vill att alla barnen ska få lika mycket i slutändan.Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Fråga om vad som händer med gemensamma konto när någon avlider

2018-04-06 i EKONOMI
FRÅGA |Hej !Vad händer med gemensamma konton (sparkonto) när någon avlider kan jag inte röra det då innan bouppteckning? På det konto vi betalar autogiro nästan på allting. Även vi har testamente med full äganderätt, fullmakt personligt och framtidsfullmakt.
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, generellt sätt gäller att om makar har ett öppnat gemensamt konto som de kan använda var för sig utan några begränsningar, så kan en efterlevande make fortsätta använda kontot även innan bouppteckningen är klar. Men banker kan ha andra villkor så därför är det bra att kontakta den bank det gäller innan användning av kontot sker. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,