Problem som kan uppstå om man väljer att vara medlåntagare

2019-05-03 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,Jag har ett problem, en av mina fd kompisar behövde ta ett lån för att betala av andra små lån. Banken godkände inte hans låneansökan och han lyckades inte betala av alla sina små lån. Då frågade han mig om jag kunde ställa upp som medlånare för beloppet 60 000kr. Jag sa nej men eftersom jag är snäll och godhjärtad så ställde jag upp. Han fixade allt, han fyllde i mina uppgifter, det enda jag behövde göra var att legitimera mig med bankID. Då såg jag inte vilket belopp lånet var på. Nu i efterhand märker jag att jag har blivit totalt lurad, manipulerad och även hotad. Då det visar sig att detta belopp har varit extremt mycket större än vad jag trott, han sitter idag häktad på obestämd tid och nu måste jag betala skulden. Min fråga är, Finns det någon möjlighet att man kan ta sig ur denna situation som medlåntagare?
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att vara medlåntagare till ett lån innebär att man är solidariskt ansvarig för lånet tillsammans med den personen som lånet är till för, i detta fall din kompis, och är då jämställd som låntagare. Om ni båda står som låntagare på lånet är ni solidariskt ansvariga för lånet. Solidariskt ansvar innebär att låntagarna, i detta fall du och din kompis, svarar "alla för en och en för alla". Detta innebär att borgenären, det vill säga långivaren, kan rikta krav på betalning till vem den vill av de som är solidariskt ansvariga. Detta förhållande ändras inte på grund av häktningen. Detta innebär att du är skyldiga att betala de kostnader som långivaren begär i enlighet med avtalet, om inte din kompis betalar. Slutsatsen är att du rent juridiskt är bunden att betala tillbaka det lånet som du gått in som medlåntagare på. Att din kompis sitter häktad förändrar inte detta faktum. Du kan dock alltid vända dig till långivaren och förklara situationen som i sin tur kan leda till att återbetalningen av lånet kan pausas under en viss tid. Observera att långivaren inte är skyldig att gå med på detta, men det är en möjlighet som är värd att utforska! Hoppas att vi på Lawline har kunnat besvara din fråga! Du kan också alltid vända dig till Lawlines juristbyrå.

Bankens rättighet att neka någon att öppna konto

2019-05-01 i EKONOMI
FRÅGA |Kan bankerna neka mig ett företagskonto om jag har skuld till kf
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Huvudregeln är att banker och kreditmarknadsbolag som erbjuder inlåningskonton (det vill säga ett konto där du kan sätta in pengar) har en skyldighet att ta emot insättningar från alla (11d § Lagen om insättningsgaranti). Det betyder att alla också ska kunna öppna ett konto hos dessa bolag. Det finns dock vissa undantag från denna skyldighet till exempel om banken begår ett brott genom att ta emot pengarna, om det finns misstanke om penningtvätt eller om kunden tidigare gjort sig skyldig till misskötsel eller ohederlighet mot banken. Enligt Finansinspektionens allmänna råd om inlåningskonton bör betalningsanmärkning inte utgöra tillräcklig grund för att neka någon att öppna ett konto.Med vänliga hälsningar,

Hur upprättar man en fullmakt för bankärenden?

2019-04-14 i EKONOMI
FRÅGA | Jag har tre barn och vill att de tillsammans ska vara fullmaktstagare, Var kan en sådan fullmakt laddas ner? Godkänner banken denna fullmakt?
Emma Bergman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur en fullmakt upprättas och om denna är giltig vid bankärenden. En fullmakt innebär att en person (fullmaktsgivaren) kan ge en annan person (fullmaktshavaren) rätten att företräda denne i exempelvis bankärenden. Om du inte har möjlighet att sköta dina bankärenden kan du alltså ge någon annan fullmakt att företräda dig.Banker har oftast egna fullmaktsblanketter som man kan få genom att kontakta banken. Många gånger kräver banken att fullmakten ska bevittnas. Jag skulle därför rekommendera att du kontaktar din bank och beställer en fullmaktsblankett och frågar vilka krav som finns för att fullmakten ska vara giltig.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Hej! Finns det möjlighet att få juridisk hjälp och betala genom avbetalning om man har ont om pengar?

2019-04-06 i EKONOMI
FRÅGA |Hej jag ringde polisen och ville göra en polis anmälan men de gick inte, utan dom sa att jag skulle då vända mig till en advokat byrå eller juridi tror jag de heter. Nu är min fråga kan man ta de på delbetalning? Eller något liknande? Efter som att det är riktigt ont om pengar nu, inget jobb ingen skola.. är sjukskriven :/
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om man behöver rådgivning hos Lawline kan man ställa en gratisfråga (som du har gjort nu). Man kan även ställa en expressfråga, boka tid med en jurist från Lawline eller ringa till Lawlines telefonrådgivning. Om man ställer en expressfråga betalar kunden för frågan, och är då garanterad svar antingen inom 24 timmar eller inom tre dagar. Vill man få en expressfråga besvarad är det tyvärr inte möjligt med avbetalning. Bokar man tid med en jurist på Lawlines juristbyrå går det tyvärr inte heller att ta det på avbetalning. Däremot är det helt gratis att ringa till telefonrådgivningen. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Jag rekommenderar att du ringer till telefonrådgivningen på måndag. Vänligen,

Måste båda stå på lägenheten?

2019-05-01 i EKONOMI
FRÅGA |jag och min sambo som har två barn sedan tidigare (särkull) tänker köpa en bostadsrätt, som jag betalar till största delen. Kan vi skriva den på bara mej, trots att sambon kommer att stå solidariskt för de lån vi ev måste ta?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I teorin är det du beskriver fullt möjligt, däremot är det i slutändan en fråga som måste lösas mellan er och banken. Att det är möjligt att endast du äger bostaden men att båda står på lånen innebär inte att banken är skyldig att gå med på det. Det finns en avtalsfrihet och banken har rätt att välja vem den ingår avtal med och under vilka villkor. Även om förfarandet i teorin är möjligt är min rekommendation att du vänder dig till din bank med frågan och hur de ställer sig till det.Vänligen,

Påverkas ekonomiskt bistånd av barnpension som betalas ut retroaktivt?

2019-04-29 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Ensamkommande barn (18 år) som bor på stödboende får ekonomiskt bistånd från kommunen. Denne ungdom har fått barnpension utbetalad från pensionsmyndigheten. Då handläggningen har tagit tid så blir biståndet utbetalat retroaktivt under 2019. Men kostnaden omfattar 2017-2018 och 2019. Hur ska man ställa sig till detta när det kommer till det ekonomiska biståndet? Är det juridisk försvarsbart att det ekonomiska biståndet från kommunen ska påverkas av biståndet från pensionsmyndigheten? De räknar nu ut att biståndet som betalas ut retroaktivt 2019 kommer påverka ungdomens ekonomiska bistånd 2019 och väljer därför att dra av detta på ekonomiska biståndet. Det innebär att ungdomen kommer tvingas betala mat, fritidsaktiviteter osv med hjälp av sin barnpension. Detta i sin tur är ju just det som ska regleras av SoL?
David Gardell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag vill inleda med att säga att jag beklagar er situation. Nedan kommer jag att redogöra för förutsättningarna för att få ekonomiskt bistånd och hur detta kommer att påverka personen som du vill hjälpa. Efter det kommer jag att ge dig en rekommendation på hur personen kan handla. Förutsättningen för att få bistånd är att en person inte kan tillgodose sina egna behov, Sol 4 kap 1 §. När det kommer till det ekonomiska biståndet så innebär detta att en person inte har tillräckligt med pengar för att täcka sina behov av mat, fritidsaktiviteter och så vidare. När en artonårig ensamkommande får ut sin barnpension retroaktivt, så har hen pengar för att täcka sina behov av mat, fritidsaktiviteter osv. Detta betyder att biståndet kommer att påverkas. Jag förstår att detta är stötande men det är tyvärr juridiskt försvarbart. Den ensamkommande kan dock alltid gå till kommunen och söka bistånd för mat och fritidsaktiviteter osv, enligt 4 kap 2 § SOL. Enligt denna paragraf är det dock upp till kommunen att välja om de vill betala ut eller inte. Det kan dock vara värt ett försök! Jag hoppas att detta har varit till hjälp och att allt kommer att gå bra! Vänligen,

Ta lån efter avslutad skuldsanering

2019-04-10 i EKONOMI
FRÅGA |Hej har en fråga angående skuldsanering är slut har hört att man kan inte få lån på några år till kan det stämma eller ?? Om man vill köpa hus eller lägenhet så kommer banken inte att bevilja lån på några år till????
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall exempelvis en bank kan vägra en person att ta lån ifall personen har avslutat en skuldsanering. Det finns ingen tidsgräns för hur länge man behöver vänta efter en avslutad skuldsanering för att få ansöka om lån eller att banken behöver avslå en ansökan om lån ifall ansökan görs ex. inom två år efter den avslutade saneringen. Däremot kommer banken vid en ansökan om lån att göra en bedömning över personens förmåga att betala tillbaka det tänkta lånet. Vid den bedömningen kan även en avslutad skuldsanering ligga sökande till last och banken kan därmed komma att avslå en ansökan om lån.Jag förstår att det kan verka orättvist, dock är det ingen rättighet att få låna pengar och långivarna avgör själva ifall de vill låna ut pengar. Mitt råd är att man tar kontakt med en ekonomisk rådgivare hos exempelvis kommunen eller en bank och hör efter vad man har för möjligheter när det kommer till att finansiera en bostadsrätt eller hus. Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågorMed vänlig hälsning

Vad händer med bolån vid separation?

2019-04-01 i EKONOMI
FRÅGA |Hej. Jag och min man ska skiljas. Vi har ett hus tillsammans och lån på detta. Min man ska bo kvar i huset och därmed köpa ut mig från detta. Hur blir det om han inte har dom pengarna att köpa ut mig för? Eller räknar banken på det innan bodelningen, alltså om han ens får behålla det med bara hans inkomst?/Snart ensamstående.
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Detta är en fråga av mer ekonomisk karaktär, snarare än juridisk karaktär. Banken kommer att pröva huruvida din man kan stå ensam på lånet. Banken har ingen skyldighet att bevilja övertagandet av lånet. Om banken inte bedömer att din man har tillräcklig återbetalningsförmåga för att överta lånet så kommer det således inte att beviljas. Min rekommendation är att ni vänder er till er bank för att på så vis utforska möjligheterna för din man att överta lånet. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,