Kan en arbetsgivare kräva tillbaka en felaktig utbetalning?

2020-11-07 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,Har fått en faktura att jag har en löneskuld från min förra arbetsgivare på 6650kr,När jag slutade där så tog de bort så att jag kunde se min lönespec, så fick aldrig se min sista lönespec.Ingen har försökt kontaktat mig överhuvudtaget angående detta och jag hade inte en aning om att jag har fått för mycket i lön..Lönen gäller december 2019 och fick en faktura nu 25 oktober 2020. Är jag verkligen skyldig att betala tillbaka de här pengarna?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan om återkrav vid felaktig utbetalning har inget direkt lagrum utan styrs av en juridisk princip som utvecklats i praxis (genom att domstolen använt det i sina domar). Principen kallas condictio in debiti och huvudregeln enligt denna princip är att mottagaren av en felaktig utbetalning är skyldig att återbetala vad denne mottagit. Dock finns det undantag från denna huvudprincip som innebär att när mottagaren var i god tro om den felaktiga utbetalningen och inrättat sig efter betalningen. Inrättat sig efter betalningen kan vara att förbrukat summan, anpassat din ekonomi efter det och kanske investerat i något eller liknande. Vid en bedömning om god tro så ses det bland annat till hur stort belopp som var felaktigt, det är betydligt svårare att intyga att man var i god tro om man fick 25 000 mer i lön jämfört med 2500 kr. Beloppet du anger är 6650 kr, om detta är något du borde uppmärksammat beror på bransch, om du är timanställd och lönen mellan månaderna kunde variera inom det intervallet eller om du hade en fast månadslön t.ex. I ditt fall så har du inte haft tillgång till att se dina lönespecifikationer själv och där igenom se hur många timmar du arbetat osv i förhållande till den lön du fick utbetald. Av det du uppger var det din förra arbetsgivares rutiner som gjorde att du inte hade möjlighet att kontrollräkna din lön eftersom du inte hade tillgång till dina lönespecifikationer. Detta talar till din fördel, dessutom anger du att företaget inte återkommit förrän nästan 1 år senare vilket ger dig ytterligare anledning att inte misstänka att något skulle vara fel. Även detta talar för att du skulle vara i god tro och därav inrättat dig efter att det du fått utbetalt skulle vara rätt lön. Utfallen i domstol har varierat när det kommer till principen och bedömningspunkter och eftersom du inte anger om du spenderat beloppet eller inte, branschen du arbetade osv gör det svårare att ge dig något mer konkret svar. Mycket talar för att du var god tro och jag hade gett dig rådet att återkoppla till din tidigare arbetsgivare och hänvisa till principen, att du inte hade möjlighet att se din lönespecifikation är ju en åtgärd de vidtagit och att de dessutom återkommer efter så lång tid, summan inte är så pass stor att det skulle vara orimligt att du förbrukat den osv och se deras respons. Hoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning,

Dra av handpenning och amortering om köpare vill köpa hus?

2020-10-31 i EKONOMI
FRÅGA |Hyr ut ett hus i Mellösa till min son och barn.När vi köpte huset så blev det fel med handpenningen. Min sambo gick in med den.Sen blev det att min son betalade till min sambo varje månad tills handpenningen blev betald.Nu vill min son att vi drar av den summan när han har råd att köpa det av ossPlus amoteringen som han säger att han har betalat genom hyran på 4200 i månaden. Snälla hjälp oss en orolig Mamma.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Jag förstår inte riktigt vad du menar med att det har blivit fel med handpenningen, men jag ska försöka svara på din fråga så gott det går.Till att börja med är det avtalslagen som gäller mellan er, vilket betyder att det ni har avtalat om gäller. Din son har alltså erbjudit sig att köpa huset nu och vill dra av handpenning och amortering. Det låter inte som att ni har avtalat om amortering och huruvida handpenningen ska dras av sedan tidigare, vilket betyder att det är helt upp till dig/er som hyr ut huset att bestämma om ni vill acceptera hans villkor eller ej. Detta är alltså inget lagen reglerar något kring.Personligen kan jag tycka att handpenningen är rimlig att dra av med tanke på att han har betalat av den och det varit avtalat emellan er att handpenningen ska betalas av sonen. Däremot är som sagt amorteringen inte avtalad kring huruvida ni ska dra av den eller inte vid ett eventuellt köp. Det framgår inte av frågan hur mycket huset är värt idag, det vill säga det kan vara så att huset gått upp i värde och att de 4200 kr inte är att likställa som en amortering idag. Avslutningsvis är det du som hyr ut huset som bedömer om du vill sälja huset på din sons villkor eller inte. Jag hoppas ni kommer fram till en bra lösning! Självklart är du välkommen att ställa ytterligare frågor vid fundering.Med vänlig hälsning,

Eventuellt bedrägeri

2020-10-14 i EKONOMI
FRÅGA |En kristen kvinna som är svårt sjuk i cancer vill donera till mig sin förmögenhet för välgörande ändamål. Pengar finns på en fransk bank. Gäller skatteplikt? Hur ska hon verifiera sin överlåtelse
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Det låter väldigt mycket som att du blivit utsatt för ett bedrägeriförsök. Om du har blivit kontaktad av någon, över t.ex. telefon eller mail, och denne någon påstår att den vill skänka pengar till dig är det nog inte sant. Dessa personer påstår sig ofta behöva en viss, inte sällan ansenlig, summa pengar överförd innan pengarna kan skänkas. Alternativt ber de om betalt flera gånger för att kunna skänka pengarna. Du bör med andra ord sluta svara på dessa mail eller telefonsamtal. Om du känner denna kvinna sedan tidigare kan du bortse från mitt svar. Isåfall bör du istället tala med din bank.Hoppas du fick svar på din fråga.

Vad händer om jag inte svara på bankens KYC-frågor?

2020-10-01 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Jag är härdad och fd banktjänster, men när jag nyligen fick blanketter från banken ang kunds ekonomiska engemang pga spårning penningtvätt, så tyckte jag attmåttet var rågat! För första gången i mitt 75- åriga ( maken 86) liv upplever jag en integritetskränkning! Det kan inte vara rimligt att det är lagligt att tvinga folk att upplysa om ifall t.ex. man får nån krona av barnen, eller om man måste sälja av delar av hemmet för att kunna köpa de läkemedel man behöver osv osvDe kriminella man söker, kommer ju aldrig i närheten av dessa blanketter, men man oroar och kränker ju mängder av helt oskyldiga människor. Vad händer om man inte fyller i och skickar tillbaka?Mvh
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan är huruvida din bank har rätt att ifrågasätta dina transaktioner samt vad du har för skyldighet gällande besvarandet av dessa frågor. Detta är en fråga som regleras främst av Penningtvättslagen.Vad innebär penningtvättslagen?Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).Varför vill banken inhämta information om ditt bankengagemang?Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda kan det konstateras att bankerna idag har högt ställda krav i arbetet mot penningtvätt och terrorism. Du är skyldig att besvara de frågor som banken skickar ut. Om du inte gör det har banken rätt att till exempel frysa dina konton och i förlängningen avsluta dina tjänster i banken. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Hjälp kring att kontakta finansbolag

2020-10-31 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Vi misstänker att vår bror har utsatts för bedrägeri då någon skaffat BankID och Swish kopplade till hans bankkonton och då kunnat ta ut/föra över pengar samt tagit en mängd lån i hans namn. Detta har tydligen pågått sedan februari 2020. Vi har kontaktat bank och gjort en polisanmälan samt kontaktat några finans/lånebolag från en ca 45 bolag lång lista vi fick av banken. Ca 5 bolag har kontaktas och fler kvarstår. Polisrapporten måste kompletteras med vilka lån som tagits och det känns som ett evighetsjobb att ta reda på detta.Vi undrar om det finns hjälp/stöd att få i denna situationen, någon som kan hjälpa oss att kontakta alla dessa finansbolag samt guida oss i denna processen som är väldigt obekant för oss.Med vänlig hälsning.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med er fråga!Till att börja med vill jag beklaga det inträffade. Det är inte lätt för den drabbade att hantera detta på egen hand, så en stor eloge till er som hjälper honom! Att ringa alla långivare är något som behöver göras och är något som tyvärr tar tid. Antingen gör man det på egen hand eller så kan man ta hjälp av en jurist som är duktig på området för att bespara er tid. Om ni är intresserade av att anlita en av våra jurister som går igenom ärendet och stödjer er genom processen, är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post på natasha.fathifard@lawline.se för en offert.Med vänlig hälsning,

Vill komma i kontakt med Lawline utan kostnad

2020-10-28 i EKONOMI
FRÅGA |När kommer du och ringa upp mej tummen gratis????Tummen
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår inte riktigt, men jag uppfattar det som att du har en juridisk fråga och vill komma i kontakt med Lawline. I så fall rekommenderar jag att du ringer till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Telefonrådgivningen är gratis för den som ringer. Du kan även skicka in en gratisfråga via hemsidan. Om du vill boka tid med en av Lawlines jurister kan du göra det genom att fylla i formuläret här. Lawlines juristbyrå debiterar 2 000 kronor per timme. Vänligen,

Offert, anbud, budget och budgetoffert

2020-10-10 i EKONOMI
FRÅGA |Jag undrar om det är juridiskt rätt att kalla en offert för budget eller anbud? Vad är skillnaden på en offert, anbud, budget och budgetoffert?Bästa hälsningar
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet?Som jag uppfattar det undrar du huvudsakligen över skillnaden mellan begreppen offert, anbud, budget och budgetoffert. Du undrar även om det är juridiskt rätt att kalla en offert för budget eller anbud.Definitioner av begreppen?Det finns inga exakt definitioner av begreppen du nämner. Det innebär bland annat att du inte kan göra något juridiskt fel när du väljer vilket av orden du ska använda. Det finns helt enkelt inget som är exakt rätt eller fel för orden. Även om det inte finns några exakta definitioner går jag ändå igenom ungefär vad begreppen brukar betyda här under.Offert och anbudNär det gäller begreppen offert och anbud uppfattar jag det som att de går att använda synonymt. I båda fallen rör det sig om ett erbjudande av en vara eller tjänst som innehåller specificerade villkor. De specificerade villkoren kan handla om vad som gäller pris- och innehållsmässigt för varan eller tjänsten.Budget och budgetoffertEn budget kan beskrivas som en prognos för intäkter och kostnader. Med andra ord kan man säga att en budget är en prognos över framtida och planerade ekonomiska händelser.Jag hittar inte någon lika bra förklaring över vad en budgetoffert är. Genom att bara titta på namnet skulle jag däremot kunna tänka mig att det handlar om budgeten för en specifik offert. I så fall skulle en budgetoffert kunna vara en prognos över hur mycket en offererad vara eller tjänst kommer att kosta.Hoppas att du fick svar på dina frågor!Vänligen,

Kan min arbetsgivare tvinga mig att återbetala en påstådd felaktig lön?

2020-09-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,hur kan jag formulera en överklagan till min fd arbetsgivare,som kräver en återbetalning av lön som han säger är fel utbetalt,vilket det inte är.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det är lite svårt att formulera en ''överklagan'' såhär när jag inte är insatt i situationen. Generellt gäller att arbetsgivaren måste bevisa att lönen blivit felaktigt utbetald till dig. Kan han inte bevisa detta har du ingen skyldighet att skicka tillbaka pengarna.Dessutom kan det vara så att du redan använt de pengarna om du trott att de faktiskt var dina och då går det inte att skicka tillbaka något. D.v.s. om du varit i god tro när du spenderat dessa pengar, kan du inte heller bli återbetalningsskyldig. Hur man avgör om någon varit i god tro är dock svårt.Min rekommendation är därför att inte betala tillbaka något förrän du blivit bevisad att pengarna varit felaktigt utbetalda. Därför behöver du inte skriva någon överklagan.Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!Med vänlig hälsning,