FrågaEKONOMIÖvrigt26/12/2022

Kan banken kräva dokumentation av lån mellan privatpersoner?

Hej, Banken kontaktade mig angående vissa transaktioner på mitt konto och en av medarbetarna påstod att om man lånar pengar exempelvis till mamma, syster eller en vän måste man ha något form av dokumentation ( form av exempelvis ett avtal som upprättats på en advokatbyrå) och jag undrar om det verkligen måste vara så ? . Jag är säker på att en viss personen kommer att lämna tillbaka pengarna till mig och vi har slutit ett muntligt avtal, kan banken kräva ett skriftligt avtal?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar om banker kan ställa krav på att det ska finnas någon typ av dokumentation av lån mellan privatpersoner.


Lån mellan privatpersoner

I Sverige råder avtalsfrihet, vilket innebär att man kan ingå avtal med vem man vill. Avtalen kan upprättas både skriftligen och muntligen och principen om att avtal ska hållas gäller. Det ni har kommit överens om är därför vad som gäller (1 § AvtL).


Penningtvättslagen

Penningtvättslagen är en lag som tillkom år 2017 och som ställer höga krav på banker att inhämta uppgifter från sina kunder för att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism. Bankerna har enligt denna lag en skyldighet att inhämta uppgifter om de produkter och tjänster som tillhandahålls i verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism och hur stor risken är för att detta sker (2 kap. 1 § 1 st. Penningtvättslagen). Av detta följer att bankerna har höga krav på sig att motverka dessa typer av brott, varför de kan ifrågasätta pengarnas ursprung för att förstå syftet med transaktionerna.


Bankerna har alltså en juridisk skyldighet att utreda om brott kan misstänkas föreligga, exempelvis till följd av en kunds avvikande beteende. Om banken anser att de inte uppnår en viss nivå av kundkännedom får de inte etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra transaktioner. (3 kap. 1 § Penningtvättslagen). Du som kund är därför skyldig att uppge de uppgifter som banken efterfrågar. Det är banken själv som bestämmer när beviskravet är uppfyllt, då det är de som gör riskbedömningen.


Sammanfattningsvis är det möjligt att ingå muntliga avtal vid lån mellan privatpersoner. Däremot har banken en skyldighet att hålla koll på hur dess kunder använder bankens produkter och tjänster. Detta är för att klargöra vad dina pengar används till. Du kan då bli skyldig att uppge de uppgifter som banken efterfrågar, men hur ingående bevisning och förklaring kring transaktionerna som krävs är något banken får avgöra.


Jag hoppas du fick svar på dina funderingar. Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!


Vänliga hälsningar,

Klara ThyrénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Ekonomi och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000