FrågaEKONOMIÖvrigt19/04/2023

Pension från Schweiz - Beskattas sådan i Sverige?

Jag är född 1950 och uppbär pension från Sverige och Schweiz. Jag bodde och arbetade i Schweiz i cirka 15 år och uppbär Schweizisk pension från Axa med cirka CHF 80.000 per år. Axa gör ett skatteavdrag (withholding tax) med 7%. Jag bor i Sverige sedan 12 månader och undrar om jag behöver betala svensk skatt på min schweiziska pension? Skattemyndigheten har i sin preliminära deklaration noterat skatt på min svenska pension men nämner ingenting om min pension från Schweiz, som betalas till svensk bank.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende inkomstskattelagen (IL), lagen om avräkning av utländsk skatt (avräkningslagen, AvrL) och lagen om skatteavtal mellan Sverige och Schweiz (skatteavtalet).


Allmänna hållpunkter


Enligt 3 kap 3 § IL är en fysisk person som är bosatt i Sverige, som stadigvarande vistas i Sverige eller som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här obegränsat skattskyldig. Den obegränsade skattskyldigheten innebär att man är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och utlandet, se 3 kap. 8 § IL, och den som inte är obegränsat skattskyldig blir av förklarliga skäl istället att betrakta som begränsat skattskyldig, vilket framgår av 3 kap. 17 § 1 p. IL. Men utifrån den information som du har lämnat till oss kan konstateras att du bör ses som obegränsat skattskyldig i Sverige, vilket också kommer att bli utgångspunkten i den fortsatta framställningen.


Förevarande situation - Vad gäller?


Till inkomstslaget tjänst räknas inkomster och utgifter på grund av tjänst till den del de inte ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital, se 10 kap. 1 § 1 st. IL, och som tjänst behandlas rätt till pension, se 10 kap. 2 § 1 st. 1 p. IL. Vidare sägs i inkomstskattelagen att det med pension avses ersättningar som betalas ut på grund av pensionsförsäkring eller till förmånstagare enligt ett avtal med ett utländskt tjänstepensionsinstitut om tjänstepension, se 10 kap. 5 § 1 st. 4-5 p. IL med hänvisning till 28 kap. 2 § 2 st. i samma lag. Sammanfattningsvis och på grundval av din ärendebeskrivning torde du alltså vara skattskyldig fullt ut i Sverige, vilket av förklarliga skäl även kommer att inkludera din utländska (schweiziska) pension.


I 11 kap. 1 § 1 st. IL uttalas sedan att löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla andra inkomster som erhålls på grund av tjänst ska tas upp som intäkt. Detta innebär att du, som svar på din faktiska (och enda) fråga, måste ta upp de utländska pensionsutbetalningarna i din svenska inkomstdeklaration. Men notera följande. Enligt avräkningslagen får avräkning ske mot den svenska skatten med ett belopp som motsvarar summan av redan erlagd utländsk skatt och annat belopp som ger rätt till avräkning enligt ett skatteavtal, se 2 kap. 8 § 1 st. 2 p. AvrL. Och i art. 24.1 i skatteavtalet sägs att då en person med hemvist i Sverige (dvs. du) uppbär inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Schweiz ska Sverige från skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i Schweiz. Du har alltså rätt till avräkning och slipper därmed dubbelbeskattningseffekten.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning (som denna) och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Ekonomi och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”