Kan min sambo förbjuda mig att en kompis inte får övernatta i vårt hus när han är bortrest?

2021-02-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Kan min sambo förbjuda mig att en kompis inte får övernatta i vårt hus när han är bortrest?Vi äger halva huset var.
Hellin Gültekin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns inget i lag som ger din sambo utrymme till att förhindra dig från att bjuda hem gäster, oavsett om ni samäger huset eller inte. Det enkla svaret är, nej han kan inte förbjuda dig att låta en kompis övernatta medan han själv är bortrest. Återkom gärna om du har fler frågor!Vänligen,

Får man alltid brev från kronofogden om att man har obetalda skulder?

2021-02-28 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej, får man alltid brev från kronofogden om att man har obetalda skulder?
Hellin Gültekin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Man får brev från kronofogden ifall någon bett om betalningsföreläggande på en skuld du har, någon måste alltså ha begärt att få den skulden betald av hos kronofogden. Det är alltså inte alltid man får brev om obetalda skulder, endast då någon ansökt om betalningsföreläggande.Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Är kompis som lånat min bil skyldig att betala självrisk efter att han krockat den?

2021-02-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Om jag lånar ut min bil till en kompis. Så råkar han krocka den, är han då skyldig att betala självrisken?
Hellin Gültekin |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I vanliga fall så ändras inte villkoren eller giltigheten av en försäkring till en viss bil utefter vem det är som krockar den. Ägaren till försäkringen är den som formellt betalar självrisken, en sådan skyldighet för en person som lånat bilen finns inte i vanliga fall. Dock kan du i efterhand eller på förhand be om att få ersättning/summan av försäkringen betald av din kompis men detta är inte en officiell skyldighet din kompis kan tänkas ha.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan en person som lider av psykisk sjukdom dömas till skyddstillsyn istället för rättspsykiatrisk vård?

2021-01-31 i Påföljder
FRÅGA |Hej kan en person som är allvarligt psykiskt sjuk dömas till skyddstillsyn istället för rättpsyk?
Hellin Gültekin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Detta beror helt på vad för sorts brott det handlar om. Huruvida brottet har fängelse som påföljd och hur allvarligt/grovt brottet är. Villkorlig dom och skyddstillsyn är enkelt sagt påföljder man kan få ifall brottet inte är tillräckligt allvarligt för att få fängelse som påföljd trots att det står som påföljd för brottet i lagen, detta är något som domstolen får avgöra. Rättspsykiatrisk vård är o andra sidan motsvarigheten till fängelse för gärningsmän som lider av en tillräckligt allvarlig psykisk sjukdom som gör att domstolen anser att personen behöver rehabiliteras och få vård.Hoppas detta var svaret på din fråga, återkom annars!Vänligen,

Kan man testamentera gemensamt till makar?

2021-02-28 i Testamente
FRÅGA |Kan man testamentera gemensamt till makar, det vill säga att man anger " makarna Ulla och Kalle, ska efter min bortgång, tillsammans ärva...."?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ja, det borde inte vara några problem eftersom formuleringen är tydlig. Testamenten är väldigt individuella, så länge de är skriftliga och tydliga med vilka som får vad så ska det inte vara några problem. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad är det för brott om man köper en nakenvideo från en 17 åring?

2021-02-28 i Övriga brott
FRÅGA |Vad kan man få för brott om man köpt en nakenvideo av någon som är 17 utan att ha tjata sig till den sen direkt efter börjar dom kräva en på pengar osv?
Hellin Gültekin |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du köpt en pornografisk video på en person som är under 18 år gammal och att det är samma person som är på videon som sålt den till dig. Personen i fråga är under 18 år gammal och räknas därför som ett barn. Det är olagligt att köpa och inneha pornografiska bilder/videon på barn enligt 16 kap. 10a § Brottsbalken. Detta räknas som barnpornografibrott och straffet till detta är fängelse i högst två år beroende på hur ringa/grovt brottet är. Räknas det som grovt är straffet fängelse i högst sex år. Återkom om du har fler frågor.

Vad händer om man förfalskar underskrifter?

2021-01-31 i Övriga brott
FRÅGA |Jag har en syster som har på uppmaning av sin chef skrivit under hälsointyg i andras namn. Vad händer då?
Hellin Gültekin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att din syster och hennes chef på ett eller annat sätt har "samarbetat" för att förfalska andras underskrifter. Detta kan innebära att din syster och chefen har gjort sig skyldiga till urkundsförfalskning enligt 14 kap. 1 § Brottsbalken. Påföljden för urkundsförfalskning är fängelse i högst två år. Ifall de blir påkomna och detta bevisas kan det leda till rättegång. Hoppas att detta var svar på din fråga!Vänligen,

Får elever bilda en förening som strider mot skolans värdegrunder?

2021-01-31 i Skola och utbildning
FRÅGA |Får elever i en skola starta föreningar vars verksamhet strider mot skolans värdegrund? Vilka riktlinjer finns i ett offentligrättsligt perspektiv?
Hellin Gültekin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Föreningsfriheten är en av de grundlagsskyddade fri och rättigheterna i 2 kap. 1 § regeringformen. Att föreningsfriheten är grundlagsskyddad innebär att den gäller över alla andra lagar och den får inte inskränkas så länge föreningen inte ägnar sig åt att diskriminera andra på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, 1 § diskrimineringslagen. Dessa begrepp finns närmare definierade i diskrimineringslagen och har sin grund i regeringsformen, europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (EKMR) samt EU:s rättighetsstadga. Skolan är en offentlig myndighet och har därför till uppgift att se till att dessa värdegrunder inte inskränks enligt 1 kap. 1 § 5 st. Regeringsformen. Således måste skolan skydda alla elevers grundläggande rättigheter. Svaret på din fråga är att det ur ett offentligrättsligt perspektiv är tillåtet att bilda en förening så länge det inte diskriminerar eller kränker andras fri och rättigheter. Eftersom en skola är en myndighet och en del av det offentliga så är deras värdegrunder ofta att värna om allas lika rättigheter och noll tolerans mot mobbning och diskriminering. Därför har jag svårt att tro att elever i en skola kan bilda en förening som strider mot skolans värdegrunder. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,