Vilka lagar styr kommuners verksamhet?

2020-07-30 i Myndigheter
FRÅGA |Hej!Jag undrar vilken lagstiftning man lutar sig mot när exempelvis en kommun beslutar att det är tillträdesförbud till ett område edyl.
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du kan ta en till på Kommunallagen och Förvaltningslagen. Dessa lagar är några av de författningarna som styr kommunens verksamhet och jag tror du kan hitta svaret på din fråga i dessa.Återkom om du har fler frågor!Vänligen,

Får god man göra kontoutdrag utan huvudmannen kännedom?

2020-07-30 i God man & förvaltare
FRÅGA |Får en god man utan huvudmannens godkännande eller vetskap ta ut kontoutdrag från huvudmannens privata konton? Är det ett lagbrott om hen gör det?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En god man får inte utan huvudmannens samtycke göra några kontoutdrag från huvudmannens bankkonton. Dock får en god man ha åtkomst till bankkonton för vardagliga saker som att betala löpande räkningar eftersom det antas att huvudmannen lämnat sitt samtycke. Dessutom finns det något som kallas för överförmyndarspärr. Det innebär att en god man inte utan en överförmyndares tillstånd kan göra några kontoutdrag från huvudmannens bankkonton. Det en god man kan göra är att öppna ett transaktionskonto (med huvudmannens samtycke) utan överförmyndarspärr för att kunna sköta vardagliga hushållningen.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Brottsligt att på sociala medier berätta om sexuella övergrepp?

2020-07-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag har en vuxen dotter som har psykiska problem och även självmordsbenägen. Hon har nu via sociala medier anklagat olika personer för sexuella övergrepp sedan tidig ålder bla hennes pappa och morfar. Nu senast någon person i Göteborg. Inga namn nämda men att hennes pappa och morfar har förgripit sig på henne. Man kan då snabbt räkna ut vem min dotter har avsagt all kontakt med sin familj ink syskonen, kusiner mm sedan 3 år så ingen har haft kontakt med henne under dessa år och vet inte hur hon mår. Vi har försökt via psyk på sjukhuset där hon har varit inlagd flera gånger att lämna information att hon vad jag har förstått gör en kriminell handling när hon lägger ut på sociala medier på utpekade personer. Men de säger att vi inte får lämna info direkt till handläggarn eftersom hon har avsagt även denna kontakt.Frågan ; Finns det något juridisk vi kan göra för att få kontakt eller lämna info till psykologen just om att hon agerar brottslighet? Hur fungerar omyndighetsförkaring? Har även tänkt på en orosanmälan men vet inte hur det fungerar. Har ni andra råd att ge? Vi har pratat med polisen med de tyckte inte polisanmälan var någon bra idé just för hon är så skör.
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår det är din dotter i vuxen ålder och har inte varit i kontakt med någon i familjen i flera år. Ytterligare framgår det av din fråga att din dotter inte har nämnt några namn när hon i sociala medier framfört att hon blivit sexuellt utnyttjad/antastad/trakasserad av sin pappa, morfar och en man i Göteborg. Jag tolkar frågan som att hon inte har sagt namnen på alla dessa män och svarar på din fråga utifrån detta. Eftersom din dotter är myndig, vuxen och har avsagt all form av kontakt med er finns det inte mycket att göra eftersom hennes psykolog har tystnadsplikt och behandlingshem/andra myndigheter hon varit i kontakt med inte lämnar ut information om henne eller hennes psykolog pga sekretess (särskilt då hon har en problematisk relation till er). Det enda ni kan göra rent juridiskt är att pappa/morfar anmäler henne för förtal enligt 5 kap. 1 § BrB. Det är endast målsäganden alltså pappa/morfar som kan anmäla och åtala för brott, de kommer med andra ord inte få hjälp av en åklagare att göra detta. Förutsättningarna för att det din dotter publicerat på sociala medier ska räknas som förtal är att det är ägnat att utsätta nämnda personer för andras missaktning. Det ska röra sig om en brottslig eller klandervärd handling, i detta fall är sexuella övergrepp något brottsligt så det faller in på förtal. Ytterligare räcker det att en tredje person har fått ta del av informationen och det kan räknas som förtal oavsett om uppgifterna är sanna eller ej. Undantag Om din dotter har haft skälig grund för sina påståenden eller det utifrån omständigheterna kan ses som försvarligt att hon lämnat dessa uppgifter kan hon slippa ansvar trots att förutsättningarna för att det ska anses som förtal är uppfyllda.Du har inte lämnat några uppgifter om hennes sociala medier är privata/offentliga samt hur många följare hon har. Med tanke på att hon inte är en välkänd person och vilka hennes följare är (det kan vara en sluten krets, eller personer som inte känner hennes pappa eller morfar) är det svårt att säga att det faktiskt hade räknats som förtal eftersom sådana faktorer spelar stor roll när rätten bedömer ifall det är förtal eller ej. Det måste med andra ord vara uppenbart vilka personer det är hon "anklagar", ifall följarna inte känner hennes familj och hon inte nämnt namn så är det svårt att säga att de blivit utsatta för andras missaktning. Kort sagt rekommenderar jag er inte att kontakta henne enbart för att säga att hon begått en brottslig handling eftersom det inte är säkert om hon har det eller inte.Vill ni att detta upphör får ni göra en polisanmälan, dock får ni räkna med att det görs en utredning angående de påstådda övergreppen då det kan visas att hon haft en skälig grund för sina yttranden eller så kan det utifrån omständigheterna anses som försvarligt att hon uttalat sig om dessa. Det lär göras en avvägning mellan hennes yttrandefrihet och risken för de nämnda personerna att råka ut för andras missaktning. Angående orosanmälan och omyndighetsförklaring:Lagen om omyndighetsförklaring avskaffades 1989 pga det ansåg som alltför inskränkande i en persons liv och det försvårade social anpassning. Du kan som privatperson göra en orosanmälan om en vuxen person då du misstänker någon form av fysisk eller psykisk våld, vanvård, sexuellt utnyttjande eller annan form av missförhållande. Dock får du inte som privatperson veta vilka åtgärder socialtjänsten tar och hur de går vidare med din orosanmälan. I en sådan anmälan är det bra att beskriva varför man känner oro och lämna uppgifter om personen. Med tanke på att ni inte har en kontakt och att din dotter besöker en psykolog och varit i kontakt med behandlingshem är det inte någon mening med att göra en orosanmälan eftersom hon redan får vård och ni saknar tillräckliga uppgifter om henne. Det är ganska svårt att på rättslig väg försöka hjälpa en vuxen person som inte vill ha kontakt eller hjälp från er. Så det enda pappa/morfar kan göra är att anmäla er dotter för förtal men det är svårt att säga vart detta leder pga. oklara omständigheter.Hoppas att du fick svar på dina frågor!Vänligen,

Finns det något i lagen som säger att en hemtjänstgrupp i sin lokal ska ha tillgång till dusch?

2020-04-30 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Finns det något i lagen som säger att en hemtjänstgrupp i sin lokal ska ha tillgång till dusch?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det i lagen står något om att hemtjänstpersonal ska ha tillgång till dusch. I svensk lag finns det inget uttryckligt stöd för det utan det är något som möjligtvis kan stå med i kollektivavtal eller andra avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Hur blir man jurist?

2020-07-30 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej, jag undrar hur man kan bli jurist, är det möjligt att studera rättsvetenskaps programmet och sedan byta till juristprogrammet med tanke på att dessa program delar kurser. Vill verkligen höra från någon som redan är färdig utbildad.
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att bli jurist måste man läsa juristprogrammet på 4,5 år som ges vid högskolor eller universitet. Det går tyvärr inte att kombinera kurser eller byta från ett program till juristprogrammet. Du måste komma in antingen med dina gymnasiebetyg, högskoleprovet eller betyg du har fått läsa upp/förbättra på komvux/folkhögskola. Det finns dock andra vägar att komma in på juristprogrammet i Lund och Uppsala. För att komma in i Lund kan du läsa en distanskurs som heter Utvidgad Juridisk Introduktionskurs (UJIK). Utbildningen går ut på att man på distans läser juridik på grundnivå och sedan får chans att skriva ett prov. Får du högsta betyget AB på slutprovet får du en plats på första terminen i Lund. Uppsala har en liknade kurs som kallas för Juridiskt grundår. Skillnaden är att detta inte är en distanskurs utan man går första och andra terminen av juristprogrammet antingen i Uppsala eller Gotland. Får man betyget AB sammanlagt på de båda terminerna får man fortsätta på tredje terminen av Juristprogrammet i Uppsala, klarar man inte det avslutas utbildningen. Du kan läsa mer om UJIK och Juridiskt Grundår på universitetens hemsidor. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Blir jag ekonomiskt ansvarig för person som står på samma folkbokföringsadress som jag?

2020-07-30 i Skuld
FRÅGA |Kan jag bli ekonomiskt knuten till en vän som folkbokfört sig på min adress, om han har skulder och krav som jag inte har något att göra med?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att din vän är folkbokförd på samma adress som dig innebär inte att du blir ekonomiskt knuten till hans skulder eller på annats sätt blir rättsligt ansvarig för hans handlingar. Det är endast om du gått i personlig borgen för hans skulder eller gemensamt ingått i affärer på exempelvis avbetalning eller liknande. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Villkorlig dom – återfall

2020-04-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej. Jag fick villkorligdom för bädregeri i 2 år och har gjort om det igen.
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer när du upprepar samma brott som du fått villkorlig dom för. Om du får återfall och begår samma brott och blir åtalad för detta och domstolen anser att du är skyldig så kommer straffet antagligen att bli strängare. Du kan antingen få exempelvis skyddstillsyn eller till och med fängelsestraff om domstolen anser att det finns stor risk för att du ska begå samma brott en tredje gång. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer om jag vägrar att legitimera mig för polis?

2020-04-30 i Polis
FRÅGA |Vad händer om man vägrar uppge sitt namn och personnummer till polisen? Och om man under 18år vägrar uppge namn osv. Vad händer då? Kan det hända att man får sitta i en cell som "okänd"?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt svensk rätt så finns det ingen allmän skyldighet att legitimera sig och uppge sitt personnummer när man befinner sig på allmän plats och polisen ber om exempelvis din legitimation. Om polisen har en särskild anledning att misstänka att du är skyldig till ett brott eller är efterlyst av någon anledning så kan de omhänderta dig ifall du vägrar att uppge namn och personnummer enligt 14 § Polislagen. Det är alltså endast då du misstänks för ett brott och vägrar legitimera dig som polisen kan omhänderta dig och sedan försöka identifiera dig. Du kan alltså hamna hos polisen som "okänd", men de kommer med stor sannolikhet att kunna identifiera dig efter att du blivit omhändertagen. Enligt 16 § 2 st. Polislagen ska polisen frige den omhändertagna så fort den har identifieras. Annars får en person max omhändertas i 6 timmar eller 12 timmar om det finns väldigt starka skäl till att personen identifieras. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,