Samboseparation och vårdnad av barn

2019-12-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejJag är sambo med en man och vi har tre barn tillsammans. Jag flyttade in till honom i det hus han hade när relationen inleddes och där har vi sedan bott tillsammans i 15 år. Under åren tillsammans har jag stått för renoveringar (tapetseringar, målning, fönsterbyte, veranda, markiser osv) utan att jag äger huset. Han har aldrig varit intresserad av varken inredning, nödvändiga renoveringar eller inköp till de gemensamma sönerna utan allt har tagits från min lön.Hur blir det vid en separation? Har jag rätt till det jag kostat på hans hus? Jag har ju om man ser krasst på det gjort värdehöjande renoveringar utan att det kostat honom en krona. Kan jag ta med mig ex. möblerna, inredning, husgeråd, markiserna eller be honom om betalning för det som jag jag faktiskt betalat? Vi har alltid haft delad ekonomi, mitt är mitt och hans är hans. Kan man värdera huset och han får dela med sig av värdeökningen?Han flinar och hävdar att jag får skylla mig själv som kostat på hans hus och det som finns inuti. Han har bara sparat och sparat, och som jag ser det, utnyttjat mig och min lön i så fall. Vad gäller?Jag är lovad kommunal bostad om 2,5 månader, och sönerna vill bo med mig. (ålder på barnen är 12, 13 och 14 år) Får de bestämma själva var de ska bo? De vill inte bo med honom säger de.
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom vi har att göra med samboförhållande så vänder vi oss till sambolagen för att reda ut svaren på frågan.Om ett sambopar upphör att vara sambos ska en bodelning ske, varav det enligt 3 § Sambolagen ska endast bostad och bohag räknas med i bodelningen, om dessa har införskaffats för gemensamt ändamål. Definitionen av vad som ingår i bostad och bohag finns sedan i 3–7 §§ Sambolagen. Dock så tar man inte hänsyn till vem som betalat för vad eller vem som har lagt ned mest arbete på egendomen, eller vem som har betalat mest räkningar/fakturor under boendetiden. Det enda man tar hänsyn till är värdet på bostaden och bohaget, samt vem som äger vad gällande detta. Huvudprincipen är att man ska få behålla så stor del av sin egendom som möjligt, vilket innebär att om din sambo äger 60 % av bostaden och bohaget gemensamt så får han ge dig 10 % av sin egendom får att ni båda ska få 50 % var. Enligt 15 § Sambolagen så tar man hänsyn till de ekonomiska förhållandet när ett sambopar separerar, varav den som har det sämst ekonomiskt inte ska behöva ge sin egendom till den andra bättre ställda sambon. Slutsatsen blir att om ni separerar har du rätt till 50 % av bohaget och eventuellt bostaden om man kan anse att denna har införskaffats för gemensamt bruk. Man tar inte hänsyn till nedlagt arbete utan endast den ekonomiska situationen för varje sambo när separationen sker. Vad gällande dina barn gäller följande. Större hänsyn tas till vart barnet vill bo ju äldre det blir Barnet får ingen lagstadgad rättighet att bestämma vart det ska bo när det fyllt 12 år, varken när föräldrarna har gemensam eller enskild vårdnad. Det finns i praxis en del domar som har grundat en tanke om att barnet har en rättighet att bestämma vart det vill bo när det fyllt 12 år, men det är snarare en utgångspunkt. Det som gäller är att alla beslut om vårdnad ska tas med utgångspunkt i principen om barnets bästa (6 kap 2 a § 1 st Föräldrabalken). Principen om barnets bästa innebär bland annat att man ska beakta barnets egen vilja i takt med dess ålder och mognad ( 6 kap 2 a § 3 st Föräldrabalken). Det innebär att större hänsyn tas till vad barnet själv vill ju äldre och mognare barnet är. Barnet kan alltså få större inflytande i beslutet när det är 12 år gammalt, men ingen absolut bestämmanderätt förrän det blir myndigt vid 18 års ålder.

Avtalsbrott elfaktura

2019-12-31 i Avtal
FRÅGA |I mitt hyreskontrakt ingår uppvärmning. Min elfaktura är för en månad över 4000 kr. Bostaden är på 65 kvm. El-bolaget säger att det måste vara eluppvärming som jag debiteras för. Hyresvärden vill inte tillstå det. Vad händer juridiskt om jag inte betalar full hyra? Hyran är 8000 kr. Är det han eller jag som begår avtalsbrott?
Oscar Rudén |hejsan och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! I detta fall har vi ett avtal som behöver tolkas och utifrån den information som jag har fått i detta fall borde innebörden av avtalet vara att om dessa 4000 kr i elfaktura kommer från eluppvärmningen så har Hyresvärden gått med på att stå för denna kostnad. Om dessa 4000 kr däremot har uppstått på grund av någon annan typ av elanvändning, så har hyresvärden ingen skyldighet att betala. Det är svårt att ge ett rakt svar när man inte har all information, jag skulle tipsa att gå till en jurist med avtalet och låta dem ta en titt på det om det finns några undantag eller liknande. Hoppas detta var svar nog på din fråga.

Straff narkotikabrott

2019-12-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!För ett och ett halvt år sedan förlorade en kille, då 19 år, körkortet på grund av drogfylla. Han hade rökt på kvällen innan (jag vet inte vad men kanske hasch) och togs någon gång dagen efter detta. Han förlorade körkortet.Nu har han kört upp igen och fått tillbaka sitt körkort.Nu, två dagar innan julafton, kom polisen hit till mig eftersom att han har bott hos mig de senaste månaderna. De hade då tagit honom när han skulle sälja hasch. De hittade också hasch i en av hans väskor. Han hade sagt till polisen att haschet skulle finnas där. Jag blev naturligtvis upprörd!Hans pappa har varit i kontakt med polisen och fått veta att det killen hade på sig och det som hittades hos mig var värt cirka 20000-50000 kronor på marknaden.Han har nu fått en offentlig försvarare.Vad kan han få för straff?Han säger att han inte brukar något alls sedan han förlorade körkortet. Han sålde nu för att tjäna lite pengar eftersom han de tre senaste månaderna varit arbetslös.Kan han få någon strafflindring?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Eftersom vi behandlar narkotikabrott i denna fråga så kommer vi använda oss av narkotikastrafflagen (NSL) och Brottsbalken för att besvara frågan. Jag utgår helt i mitt svar från den information som jag har blivit tilldelad. NSL säger då att ringa narkotikabrott kan ge 6 månaders fängelse, ringa innebär alltså att man inte anser att brottet är så allvarligt, "vanligt" narkotikabrott kan ge mellan 6 månader till 3 år i fängelse, alltså narkotikabrott som varken är ringa eller grovt, och grovt narkotikabrott kan ge 2 år till 10 år i fängelse. Det är svårt att säga exakt vad som kommer ske i detta fall, dock brukar ringa narkotikabrott innebära att man haft på sig x antal gram, varav narkotika som värderas till 20 000–50 000 kr högst troligt är för stora mängder för att kunna bedömas som ringa. Fängelse från 6 månader och uppåt är troligen att förvänta sig. En del av straffet kan omvandlas till böter men det är ovist om så kommer ske. Eftersom han är 19 år så kommer han att få en så kallad straffrabatt. Detta innebär att om en person över 21 år skulle få 3 års fängelse, så kommer en person på 19 år att endast få 2/3 av det straffet för samma typ av brott (29 kap 7 § Brottsbalken).Sammanfattat kommer troligen fängelsestraff från 6 månader och uppåt att delas ut och så kallad straffrabatt på grund av hans ålder kommer att gälla. Hoppas detta var till hjälp!

Avtalstolkning och syfte med avtal

2019-11-27 i Avtal
FRÅGA |Hej.En vän till mig (Maria) lämnade sin kattunge till annan person (Elenor) för "vård och hjälp". Primära problemet var att katten var mager och saknade aptit. Vid överlämnande upprättades ett handskrivet dokument vilket ordagrant lyder enligt efterföljande: "(Datum antecknat i marginal) Härmed lämnar jag Mia XXX 1 st. kattunge född april, namn Maja till Elenor XXX för vård och hjälp, tassar vita, svart vitt bröst."Undertecknad av Maria XXXElenor XXXI skrivande stund har katten (Maja) återfått aptiten, förmodligen via Elenors goda omvårdnad. Dock har ett problem uppstått i och med att Elenor vägrar att lämna tillbaka katten till Maria. Som lekman i juridik men med mångårig erfarenhet inom immaterialrätt är det min bestämda uppfattning att föreliggande dokument INTE utgör en gåva eller permanent överlåtelse av katt (Maja) till vårdare (Elenor).Vore dock av stor hjälp att få ett utlåtande från en jurist.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga så har ett avtal upprättats om omvårdnad av en katt, och nu vägrar den som tagit hand om katten att lämna tillbaka denna. Jag kommer endast i mitt svar att utgå från den informationen jag har fått. I denna situation har vi ett avtal som kan lösa hela situationen. Vi har alltså ingen lag vi kan vända oss till. Det som krävs är för att lösa problemet är att tolka avtalet. Vad säger avtalet oss och vad var meningen med avtalet?Utifrån den information du berättar för mig nu, bör man tolka avtalet som ett avtal om överlåtande av nyttjanderätt. Enligt avtalet ska Ellinor endast ha katten för att vårda denna, hon ska få ha katten hos sig men det är ingen överlåtelse. Det är inget köp eller gåva därför att detta innebär utbyte av pengar gentemot tjänst eller vara, eller att man uttrycker i avtalet/gåvobrevet att det rör sig om en köp/gåva. Inget av detta har skett. Äganderätten har inte överlåtits. Maria äger alltså fortfarande katten men har låtit Ellinor få ha katten ett litet tag.Detta innebär alltså att man kan se avtalet som ett låneavtal av katten tills denna blir frisk. Man kan också anse att hela syftet med avtalet var att lämna ifrån sig katten för att denna skulle bli frisk och sedan hämta tillbaka katten. Detta innebär för din vän Maria att Ellinor inte äger katten och inte har någon rätt att behålla katten med hjälp av avtalet. Detta bör dock eventuellt konsulteras med en jurist med vana att hantera avtalssituationer.

Rätt att kringgå elektroniska spärrar till e-böcker

2019-12-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en läsplatta hemma som inte kan läsa böcker från Amazon, då de är Drm-skyddade och bara kompatibel med deras egen Kindle-läsplatta.Min fråga är, får jag ta bort DRM-skyddet och konvertera dem till ett filformat som min läsplatta kan läsa? De digitala böckerna har jag såklart köpt på Amazons hemsida.Följdfråga, om jag får göra det. Får jag låna ut min läsplatta med böcker jag konverterat till en kompis?
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom vi har att göra med om rätt att kringgå elektroniska spärrar till annan persons verk så rör vi oss i det upphovsrättsliga området. Vi kommer därför att använda oss av Upphovsrättslagen (URL).I URL finns det ett uttryckligt förbud i 6 kap 52 d § URL som säger att man inte får kringgå en sådan spärr. Dock framkommer det i 6 kap 52 d § 2 stycket att om man har upphovsrättsmannens tillstånd eller har köpt verket i fråga, varav du kan ha rätt att bryta kryptering för att kunna läsa verket. Ett sådant undantag kan absolut aktualiseras i detta fall. Om du har möjlighet att köpa böckerna och ladda ned dem på din läsplatta men inte kan öppna dem eller läsa dem, så har du rätt att kringgå spärrarna. Du kan alltså konvertera dem till ett filformat som fungerar på din läsplatta. Det borde inte vara något problem om din kompis lånar läsplattan och läser böckerna, han har även rätt enligt URL 2 kap 12 § att kopiera delar av böckerna för privatbruk. Dock får din kompis inte kopiera hela böcker. Hoppas det var svar på din fråga!

preskriptionstid våldtäkt

2019-12-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan, vad kan man göra i ett fall där våldtäkt förekommit upprepade gånger under en längre period i ett förhållande emellan en femtonårig tjej och tjugoårig man, konversationer Finns sparade som bekräftar att samtycke ej funnits, men det skedde för nästan 5 år sedan?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Eftersom vi behandlar sexualbrott så kommer vi vända oss till Brottsbalken (BrB) för att besvara denna fråga. Det vi vill undersöka är om det är möjligt att anmäla detta till polisen och väcka åtal mot den potentiella gärningsmannen, trots att det gått 5 år. Endast domstol kan bedöma om bevisningen genom konversationerna är tillräckliga, jag kan därför inte ge ett svar på om bevisningen i sig är tillräcklig. BrB 6 kap 1 § säger då att våldtäkt har en preskriptionstid på 10 år och grov våldtäkt har 15 års preskriptionstid, vilket innebär att graden av våldtäkt ger två olika preskriptionstider. I detta fall så går det där med att göra en polisanmälan som kan leda till åtal då man har 10 till 15 år på sig, varav det i detta fall endast gått 5 år. Om det inte skulle anses som våldtäkt kan man ändå anmäla den potentiella gärningsmannen för antigen sexuellt tvång eller sexuellt ofredande (BrB 6 kap 2 § respektive BrB 6 kap 10 § 2 stycket). Sexuellt tvång har en preskriptionstid på 5 år, grovt sexuellt tvång har en preskriptionstid på 10 år och sexuellt ofredande har en preskriptionstid på 5 år. I detta fall innebär det att preskriptionstiden för våldtäkt, grovt våldtäkt och grovt sexuellt ofredande på 10, 15 och 10 år är aktuella. För att göra en mer exakt bedömning rekommenderar jag att kontakta med våra egna jurister eller andra jurister som är experter inom området, om en anmälan blir aktuell. Hoppas svaret var till hjälp.

Hur mycket mat får ett barn äta i skolan?

2019-11-27 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej jag har en fråga, när det gäller skolmaten. Finns det regler eller något, hur mycket mat ett barn får ta. Tex max 3st fiskpinnar eller max 4st köttbullar m.m . Eller ett barn får få och ta mat fler gånger. Min son går på kunskapskolan i Landskrona. Eller om du vet var man ska vända sig till,. tack för svar mvh
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande hur mycket mat ett barn får äta i skolan styrs inte av lag eller annan reglering från stat, myndighet eller vidare. Det som troligen främst styr hur mycket mat eller antal portioner är skolans matbudget, där en trolig uträkning av hur mycket barnen äter och hur mycket mat man kan laga utifrån budgeten är det som styr antalet portioner. Beslutet hamnar på skolan och dess personal att bedöma sådant. Jag skulle kontakta skolverket i din eller närmsta stad och skolan detta berör för att få mer information. Hoppas det var till hjälp!

Preskriptionstid av skuld

2019-11-25 i Preskription
FRÅGA |1994 försattes mitt bolag i konkurs,jag flyttade till Spanien 1997 men,blev inskriven av misstag i Sverige 2003 och då dök det upp en fordran från en bank på 600 000,härrörande till konkursen.Då jag av Skatteverkets misstag blev inskriven 2003 rättades detta till redan 1 mån senare. Jag är fortfarande skriven i Spanien och avser nu att ev återkomma till Sverige igen.Kommer då denna skuld att "dyka upp igen ",det är ju 16 år sedan.Tacksam för svar
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskriptionstiden gällande fodringar (skulder) är generellt 10 år om inte det har skett ett preskriptionsavbrott. (Preskriptionslagen 2 §). Preskriptionsavbrott innebär att borgenären väcker talan i domstol om indrivning av skuld, skickar påminnelse om inbetalande av skuld eller att gäldenären gör en amortering eller utfäster annat godkännande av fordran gentemot borgenären (Preskriptionslagen 5 §). Vad innebär detta för dig? Det betyder att din skuld gentemot borgenären skrivs av efter 10 år, räknat från senaste betalningen eller påminnelsen som du har fått. Det betyder att om den påminnelsen du fick 2003 är den senaste, så preskriberades din skuld 2013. Det bör därför, utifrån de omständigheter jag har fått tagit del av, innebära att denna skuld inte är aktuell och inte kommer dyka upp om du flyttar tillbaka till Sverige. Hoppas detta var till hjälp