Hur går jag tillväga när jag har blivit lurad av en fransk bank?

2020-05-17 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej jag ha blivit lurad av en fransk bank som heter X och dom sa att jag skulle betala in 64000 kr Och när jag betalade in pengarna så och sedan skulle Det komma inom 48 timmar men det kom inga pengar så skrev han som jag hade kontakt med attVi skulle göra ett försök med 51000 kr genom Y banken men jag fick inget där häller Jag vill anmäla kan jag göra detMvh
Rahime Duman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga vad du har avtalat med banken eller vad pengarna skulle användas till. Det jag har förstått är att banken inte har skickat pengarna till dig inom den tidsramen som banken sagt till dig. Eftersom banken inte har skickat pengarna tillbaka inom de fyrtioåtta timmarna ska du göra en anmälan till polisen direkt. Du kan göra en polisanmälan genom att ringa till 114 14 eller så kan du gå till en polisstation. Att banken inte skickat dina pengar tillbaka kan bero på flera faktorer, exempelvis att banken kanske har skrivit in fel kontonummer, men det vet vi inte. Det kan alternativt röra sig om bedrägeri, men utifrån de omständigheter som du har angivit så kan jag inte fastställa något utan tillräcklig information. Hoppas att det löser sig! Med vänliga hälsningar,

Hur lång tid tar det för Försäkringskassan att handlägga omprövningsbeslut?

2020-05-16 i Försäkringskassan
FRÅGA |HejJag som privatperson hjälper en vän, och undrar omdet finns någon lag som styr hur lång tid hur lång tid Försäkringskassan har på sig att besluta en omprövning gällande avslag på sjukpenning. Står inget i det brev som jag erhöll när de tagit emot omprövningen. Ringde Fk i dag och kunde ej Exakt få svar där. De trodde 8-10 veckor.
Rahime Duman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Socialförsäkringsbalken kommer att bli aktuell för att svara på din väns fråga.För att Försäkringskassan ska ompröva ett beslut så ska din vän begära att Försäkringskassan ska ompröva beslutet och jag utgår från att din vän har gjort det, 113 kap. 7 § Socialförsäkringsbalk. Varje person har två månader på sig att begära omprövning från den dag man fick reda på beslutet och jag utgår att din vän har begärt omprövning inom den tidsfristen, 113 kap. 19 § Socialförsäkringsbalk. Försäkringskassan handlägger omprövningsbeslut inom sex veckor. Dock, under första halvåret 2020 (januari fram till juni) har Försäkringskassan längre handläggningstider inom sjukpenninggrundande inkomst (sjukpenning), eftersom det är fler personer än tidigare som begär omprövning av sitt beslut. Försäkringskassan är en myndighet och omfattas av förvaltningslagen och det innebär att Försäkringskassan måste handlägga din väns ärende snabbt, 1 § och 9 § förvaltningslagen. Men ha i åtanke att lagen inte ställer upp någon gräns för när din väns ärende ska handläggas klart. Det som blir avgörande är ärendets beskaffenhet och Försäkringskassans arbetsbelastning. Försäkringskassans arbetsbelastning för våren 2020 är ganska hög, vilket innebär att det kan ta längre tid än sex veckor som är den normala handläggningstiden. För mer information se Försäkringskassans hemsida. Hoppas att din vän har fått svar på sin fråga. Om du eller din vän har fler funderingar är ni varmt välkomna att återkomma med en ny fråga här på Lawline eller Lawlines kompetenta jurister. Ha det fint! Vänligen,

Återbetalning av handpenning

2020-05-15 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej,Jag vill avboka ett bröllop pga. Corona och jag har lagt en handpenning. Företaget säger att jag inte kan få tillbaka handpenningen. Vad är det som gäller?
Rahime Duman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Väldigt tråkigt att du ska avboka ett bröllop på grund av Corona. Det är märkliga tider som pågår just nu, men med tålamod kommer allting att börja lösa sig snart. Finns ingen lag för handpenning Handpenning är en förskottsbetalning inför ett avtal och syftet är att det ger säljaren en säkerhet att du är seriös med avtalet. Det finns inte någon direkt aktuell lag för handpenning som kan ge dig rätt att få dina pengar tillbaka, därför är avtalet mellan dig och företaget som blir avgörande. Avtalet mellan dig och företaget blir avgörande om du kan få pengarna eller inte Avtalet mellan dig och företaget är viktigt i och med att det inte finns aktuell lag för handpenning. Skriftliga och muntliga avtal är giltiga. Regler om avtal kan du hitta i 1 kap. avtalslagen som reglerar hur ett avtal blir bindande och det står ingenstans att muntliga avtal inte är giltiga. Dock, muntliga avtal är oftast svåra att bevisa i och med att den andra parten kan hävda motsatsen. Om du har ingått ett skriftligt avtal med företaget kan du läsa vad som står i avtalet om handpenning. Men notera att alla avtal inte kan ingås muntligen som exempelvis köp av fast egendom som måste ingås skriftligt, jordabalken 4 kap. 1 § jordabalken. Beroende på vad du och företaget kommit överens om i avtalet om handpenning så avgör det om du kan få pengarna eller inte. Omfattas coronaviruset av force majeure? Frågan är om coronaviruset omfattas av force majeure och om du kan i så fall med hjälp av force majeure få pengarna tillbaka. Force majeure är ett juridiskt term och innebär oväntade, oförutsedda händelser och effekter som ligger utanför din kontroll. Ifall force majeure föreligger i ditt fall kan du få dina pengar tillbaka. Men problemet är att det inte finns någon lag om force majeure och för att du ska kunna åberopa force majeure är huvudregeln att du och företaget har avtalat om force majeure. Därför är det ytterst viktigt att avtalet måste granskas individuellt. Coronaviruset kan ses som ett force majeure, eftersom effekterna av coronaviruset har varit oväntade. Dock, ha i åtanke att coronaviruset har ännu idag inte prövats rättsligt om det kan ses som force majeure. Detta innebär att företaget har rätt att inte ge pengarna tillbaka, om inget annat har avtalat. Om du har ingått ett avtal med företaget om force majeure och behöver hjälp med granskningen så rekommenderar jag dig att prata med Lawlines jurister som kan hjälpa dig att granska avtalet. Sammanfattningsvis är det viktigt att granska avtalet mellan dig och företaget. Det ni har avtalat om blir avgörande om du kan få handpenningen eller inte. Ifall coronaviruset omfattas av force majeure är oklart, eftersom det har ännu idag inte prövats rättsligt. Om du vill åberopa force majeure mot företaget kommer det inte ta dig vidare så mycket, eftersom återigen det har inte prövats ännu idag. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen,

​Har banken rätt att förstå syftet med mina transaktioner?

2020-04-30 i Alla Frågor
FRÅGA |hej min man bor i dubai och han överför pengar till mig o till våran son 20000kr varje månad som hjälp o gåva. banken ville ha underlag på mannens inkomst o vad han jobbar med och det har jag lämnat in. kommer jag att få framtids problem med skatten? nu har d gått fem månader varje månad får jag mejl från banken frågar om vissa swish som jag skickar och får det rör sig om 1000-3000 kr jag börjar blir less och irriterad hur länge får de hålla med sånt och har de rätt o övervaka hur jag spenderar mina pengar? och om de misstänker penningtvätt hur länge ska de hålla på övervakning och be om underlag för varje swish jag skickar o tar emot!!! kan jag klaga?
Rahime Duman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (förkortning ⇒ penningtvättslagen) kommer att bli aktuell för att svara på din frågaJag kommer först att förklara varför banker arbetar som de gör och dess syfte, därefter kommer jag att redogöra för dig om banken har rätt att övervaka dina transaktioner. Vad är penningtvätt? Penningtvätt innebär kort att någon fått pengar genom olaglig verksamhet (exempelvis narkotikabrott) som sedan överförs på ett sätt som får dem att se lagligt förtjänade ut. Alla banker i Sverige omfattas av Penningtvättslagen och det innebär att som bank har man en hel del förpliktelser (skyldigheter) att uppfylla, 1 kap. 6 § penningtvättslagen.Hur arbetar banker för att uppfylla sina förpliktelser enligt penningtvättslagen? En bank uppfyller sina förpliktelser enligt penningtvättslagen genom att ställa frågor till kunden som hjälper banken att förstå exempelvis syftet med en viss transaktion. Du använder bankens produkter och tjänster exempelvis bankkonto, kort etc. därför är det ytterst viktigt att bankens tjänster inte används för något olagligt, 2 kap. 1 § första stycket penningtvättslagen. Banken måste göra en bedömning i ditt fall, eftersom du har fått en viss summa varje månad från en person som banken inte överhuvudtaget känner och en summa som kommer från utlandet. Det är därför viktigt att banken ställer frågor till dig för att förstå syftet med varför du har fått pengarna, från vem och vad de ska användas till. För att banken ska veta vem det är som har gjort överföringen är det viktigt att underlag (bevis) finns, med andra ord har banken agerat rätt i ditt fall. Genom underlag vet banken vem det är och kan på så vis förstå bättre syftet med dina transaktioner. Banken ska även ta med geografiska riskfaktorer som i detta fall inkluderar utlandsbetalningar, 2 kap. 1 § andra stycket penningtvättslagen.Hur länge övervakar banken? Hur länge banken övervakar kan jag inte svara på, för att varje bank har sina rutiner och riktlinjer. Men ha i åtanke att din bank 'övervakar' inte utan banken försöker förstå dina transaktioner och varför du har fått pengar från utlandet.Om du kommer att få skatterättsliga konsekvenser kan jag inte svara på, för att det är beroende på vad banken har kommit fram till. Sammanfattningsvis har din bank agerat rätt enligt penningtvättslagen det vill säga att banken har rätt att fråga syftet med dina transaktioner. I och med att din bank har agerat rätt enligt lag och regelverk skulle jag säga att överklaga kommer inte att ta dig vidare i detta fall. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Är det något ytterligare som du undrar rekommenderar jag starkt Lawlines jurister. Glad valborg! Vänligen,

Vilka länder har Sverige inte utlämningsavtal med?

2020-05-17 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Vilka länder har inte utlämnings avtal med Sverige?
Rahime Duman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Sverige har anslutit sig till den europeiska utlämningskonventionen och det innebär att Sverige har ingått utlämningsavtal med alla EU-länder som har anslutit sig till utlämningskonventionen. Sverige har även tecknat bilaterala utlämningsavtal* (se nedan vad bilaterala avtal innebär) med USA, Belgien, Storbritannien, Australien och Kanada. Genom dessa internationella avtal har Sverige enligt internationell rätt åtagit sig att utlämna de personer som har begått brott under de förutsättningar som anges i överenskommelserna. Det finns ingen lista på vilka länder som har utlämningsavtal med Sverige. Det innebär att du får ta land för land och kontrollera om de har utlämningsavtal med Sverige. *Vad innebär bilaterala avtal? När två stater ingår ett bilateralt avtal innebär de att båda i avtalet ingående parter har ömsesidiga förpliktelser gentemot varandra. Ha det fint!Vänligen,

Omfattas moped klass I av B-körkort?

2020-05-16 i Trafik och körkort
FRÅGA |HejJeg har ansøgt om kørekort tilstand til B kort. Gælder dette også til A ( Motorcykler?eller skal jeg også til prøve til A?Mvh
Rahime Duman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Körkortslagen kommer att bli aktuell för att svara på din fråga!I din fråga nämner du motorcykel A och jag utgår från att du menar moped klass I.Om du har körkort B så har du lov att köra ett fordon av typen moped klass I, 2 kap. 1 § körkortslagen. B-körkort ger dig AM - behörighet och det innebär att du får köra moped klass I. Utöver moped klass I, vilka andra behörigheter får man med B-körkort? Med B-körkort får du köra:1. Lättlastbil eller personbil på högst 3,500 ton och => en släpvagn med en totalvikt på högst 750 kg => en släpvagn med en totalvikt som är högre än 750 kg, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte är över 3,5 ton.2. Terrängvagn3. Motorredskap klass I (motorredskap som är gjorda för hastigheter över 30 km/tim)4. Trehjulig motorcykel5. Fyrhjulig motorcykel6. Moped klass II7. Traktor a och b8. Motorredskap klass II.Om du har tagit körkortet före den 1 januari 2000 får du även köra terränghjuling och snöskoter. För mer information om körkortsklasser hittar du på Transportsstyrelsen hemsida. Sammanfattningsvis med B-körkort får du köra ett fordon av typen moped klass I. Det innebär att om du får B-körkort så behöver du inte ansöka för moped klass I. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga här på Lawline eller Lawlines kompetenta jurister.Vänligen

​Har inneboende rätt att säga upp ett hyresavtal i förtid?

2020-05-11 i Hyresavtal
FRÅGA |Har hyrt ut ett rum i min lägenhet. Muntligt var det sagt att personen skulle hyra till oktober 2020. Personen studerar. Nu när vi drabbats av Covid-19 kommer inte studierna starta förrän tilk hösten kanske. Nu vill hyraren avsluta kontraktet. Kan man göra så? Nu står jag utan inkomst. Vad är rätt och fel? Tacksam för svar. Mvh
Rahime Duman | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att det är du som äger bostaden och därmed kommer lag om uthyrning av egen bostad (förkortas med LUEB) att bli aktuell för att svara på din fråga. LUEB gäller även om endast en del av lägenheten hyrs ut. LUEB är en ganska kort lag som inte reglerar alla hyresrättsliga förhållanden. Det innebär att jordabalken kan komma att bli aktuell, om inte något annat har föreskrivits i LUEB, 1 § andra stycket LUEB. Ett muntligt avtal är giltigtLUEB nämner ingenting om hur ett hyresavtal ska ingås, därmed kommer stöd att hämtas från jordabalkens 12 kap. 2 § första stycket som reglerar om hyresavtal. Det muntliga avtalet som du har ingått med hyresgästen är giltigt, 12 kap. 2 § första stycket jordabalken. För att 12 kap. 2 § första stycket säger att hyresavtalet ska ingås skriftligt om du eller hyresgästen vill det, men varken du eller hyresgästen har sagt att det ska vara skriftligt, därmed är det muntliga hyresavtalet också giltigt. Men problematiken med muntliga hyresavtal är att bevisningen är ganska svår. Hyresgästen har rätt att säga upp hyresavtalet i förtid Du och hyresgästen har bestämt att hyresgästen ska få hyra fram till oktober 2020 och det innebär att hyresavtalet är på bestämd tid. Hyresavtalet för din hyresgäst går ut oktober 2020, men det innebär inte att hyresgästen inte kan säga upp hyresavtalet i förtid. För att enligt 3 § andra stycket LUEB har hyresgästen en månads uppsägningstid, vilket innebär att han/hon har rätt att säga upp hyresavtalet i förtid även om hyresavtalet inte har gått ut än. En månads uppsägningstid innebär att om din hyresgäst har exempelvis sagt upp hyresavtalet 10 maj så innebär det att avtalet går ut 30 juni.Sammanfattningsvis innebär det att hyresgästen har rätt att säga upp hyresavtalet i förtid med en månads uppsägningstid. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Bedrägeri via BankID

2020-04-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Jag har ändvänt en trasig diggipass (enligt min bank X) med vilken kunde jag inte verifiera mitt BankID mot mitt bank, X. Efter det införde X en tjänst dvs att verifiera BankID med engångs kod som man får på sms. Vid en lägenhetsuthyrning ville bedragaren göra en kreditupplysning för vilket hen frågar mig om en kod som jag skulle få från mitt bank. Jag verkligen får en kod och i sms-et från banken står inte vad är det för kod. Jag delat koden med bedragaren utan at veta att X möjliggjorde verifiering av bank ID med det kod. Vidare bedragaren lura mig (genom att flyta över pengar från min spar konto och privata kontot) och gör så att det ser ut hos mig att jag har förlorat 40 000kr. Bedragaren säger att något har varit fel och att hen ska hjälpa mig få tillbaka de 40 000 kr. och pratar med banken för att fixa återbetalningen. Jag blev lurat att ge vidare koder och signera med min bank dosa. Bedragaren kommer på mitt konto och snabb förlorar jag drygt 125 000 i obehöriga transaktioner.Hur stor roll spelar den felaktiga diggipassen i min kontokapning? Banken säger att det är mitt fel att jag har delar koder, fast jag tycker att det är bankens fel att ge mig trasig diggipass vilket möjligtgörde så lätt att mitt konto blev kapat.MVH
Rahime Duman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att du undrar om du kan hålla X-banken ansvarig över det som har hänt. Det är väldigt tråkigt att få höra att du har förlorat pengar på grund av en bedragare. Banker uppmanar alltid sina kunder att aldrig lämna ut en personlig kod Jag har gjort en ingående undersökning över det du undrar och har kommit fram till följande ⇒ Banker uppmanar alltid sina kunder att aldrig lämna ut en personlig kod. X-banken uppmanar också alltid sina kunder att de aldrig frågar efter en kod, eftersom det är en personlig kod som du ska endast veta och ingen annan. När X-banken skickar kod via sms står det alltid i början av sms:et vad koden är till för. Kom ihåg till nästa gång att aldrig lämna ut en personlig kod, för att banker brukar aldrig fråga efter en personlig kod. Syftet med personlig kod är att du ska endast veta den och om banken skulle fråga efter din kod, så är syftet förlorat, för att koden är inte personlig längre. Banken kan inte hållas ansvarig Precis som X-banken har sagt till dig så kan X-banken inte hållas ansvarig, eftersom du har lämnat koden själv och ingen annan har uppmanat dig, vare sig banken eller någon annan utan din fria vilja har styrt ditt beslut. Det föreligger inte orsakssambandAtt anklaga på att digipassen var trasig spelar i detta fall inte så stor roll, eftersom det finns inte ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan skadan (att du förlorar 125 000 kr) och skadevållande handlingen (att digipassen är trasig) så att det leder till att du säger koden till bedragaren. Det är inte heller typiskt att när en digipass är trasig så förlorar man pengar. Vad hade effekten blivit om banker hade betalat ersättning trots att kunden själv har gett ut sin personliga kod? Det är viktigt att förstå varför banker arbetar som de gör. Om banken hade sagt till dig exempelvis 'Ja du ska få ersättning för den skada du har lidit, 125 000 kr' så hade effekten av detta blivit att vilken person som helst skulle ringa till banken och sagt att han/hon har förlorat exempelvis 40 000 kr på grund av att digipassen var trasig så att det ledde till att han/hon gav en personlig kod till bedragaren. Effekten hade inte blivit bra och syftet med personlig kod hade inte funnits kvar längre. Glöm inte att göra en polisanmälan! Sammanfattningsvis kommer X-banken inte att hållas ansvarig. Kom ihåg att till nästa gång att aldrig ge ut en personlig kod och om du är osäker ring till banken och fråga om hjälp. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga här på Lawline eller Lawlines kompetenta jurister.Vänligen,