Fråga om bouppteckning

2019-01-22 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Vid jul så gick min mormors bror bort. Han hade inga egna barn och min mamma är avliden så som jag har förstått det så ärver jag 50% och min moster 50%. Till saken hör att jag och min moster inte har någon nära kontakt. Hon har anlitat en jurist som ska sköta bouppteckningen. Har även skickat en fullmakt till henne.Finns det nått jag kan tänka på? Vill bara att allt ska gå rätt till
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Om du och din moster var din mormors brors enda arvingar är det då enligt den legala arvsordningen riktigt att ni ärver hälften var av kvarlåtenskapen. En jurist bör sköta bouppteckningen och arvskiftet korrekt. Det är viktigt att allt tas upp korrekt och till korrekta värden i bouppteckningen så att när arvet fördelas du och din moster faktiskt får hälften var av kvarlåtenskapen. Juristen bör redovisa allt i bouppteckningen för er inför arvskiftet. Vad du t.ex. kan göra är att be om att få ta del av juristens arbete, t.ex. se över att egendomen som tagits upp i bouppteckningen. Misstänker du att det inte går rätt till kan du hos tingsrätten ansöka om boutredningsman som kan ta genomföra bouppteckningen. Hoppas att svaret var till er hjälp. Har ni fler frågor kan ni ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16).Hälsningar

Fråga om testamente med förbehåll

2019-01-22 i Testamente
FRÅGA |Vi är gifta och vi ärver varandra men efter oss vill vi att våra söner ärver oss . Våra söner är gifta båda två men vi vill säkerställa att de ska ha enskild egendom på vår kvarlåtenskap. Om det är så att våra söner går bort så ska deras respektive barn ärva deras enskilda egendom och att de ärver när de fyllt 25 år.Är detta något som går att upprätta så att det blir juridiskt hållbart.
Bartu Bugdayli |Hej och tack för er fråga.De villkor ni vill ska gälla för er kvarlåtenskap kan ni göra gällande genom att stipulera det som förbehåll i ett testamente. I testamentet kan ni t.ex. ange att ni ska ärva varandra och sedan ska era söner ärva er med förbehållet om att egendomen ska vara enskild. Vidare anger ni att om en av era söner inte skulle vara vid liv vid er bortgång ska deras respektive barn ärva dem med förbehållet om att egendomen ska vara enskild samt att de ska inte ska kunna förfoga över arvet tills de fyllt 25 år. Då behöver ni även utse en särskild förvaltare, någon ni har förtroende för, som sköter förvaltningen av kvarlåtenskapen åt barnet tills han eller hon är 25 år fyllda. Ni kan själva upprätta ett testamente. Enligt 10 kap. 1 § ärvdabalken krävs för att testamente ska bli giltigt att det är upprättat skriftligen, att två vittnen bevittnar att ni som upprättar testamentet skriver under det, och att de förstår att det faktiskt är ett testamente det rör sig om samt sedan själva skriver under testamentet. Då ni vill upprätta ett testamente med flera villkor kan jag dock rekommendera att ni tar hjälp av en jurist, för att försäkra er om att allting går rätt till. Lawlines Juristbyrå kan t.ex. bistå er med detta. Hoppas att svaret var till er hjälp. Har ni fler frågor kan ni ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16).Hälsningar

Fråga om finhaltsstämplar på ringar

2019-01-21 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Har en fråga som skulle betyda mycket om den blev besvarad! Har tänkt importera lite ringar ifrån Kina, ringar som är gjorda i stål och som har guldfärg och några milligram äkta guld i sig. Men de räknas alltså som oäkta men har ändå en 18K stämpel på sig från början, dvs det man brukar stämpla guld med. Gör jag något fel/kan det få några rättsliga påföljder om jag importerar dessa och framförallt sedan säljer dessa? Givetvis skriver jag ju isånafall i beskrivningen precis vad det är och att det INTE är äkta guld. Ingen som riktigt gett något tydligt svar på detta så jag förlitar mig nu på duktiga Lawline!
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Regler om s.k. finhaltstämplar såsom 18K finns i lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten. Enligt lagens 3 § får man vid försäljning i Sverige utge att ringar man säljer är guld endast då de uppfyller lagens första och andra paragrafer, vilket för guldringar innebär att de måste bestå av minst 375 tusendelar eller mer fint guld. Även guldringar som innehåller lägre halt guld än det som lagen kräver får säljas, det måste dock tydligt framgå att det innehåller lägre halt guld än ett ädelmetallarbete. StämplarVad gäller finhaltsstämpel såsom 18K gäller det enligt lagens 4 § att de är avsedda uteslutande för ädelmetallarbeten och får endast anbringas på sådana. Detta innebär att det inte är tillåtet att sälja ringar som endast innehåller mycket liten halt guld med en 18k-stämpel även fast man i sin marknadsföring anger att de faktiskt inte är 18K. Och enligt lagens 6 § krävs också att man utöver en finhaltstämpel också behöver stämpla ett ädelmetallarbete med antingen en namnstämpel (av en tillverkare eller importör) eller kontrollstämpel (av ett ackrediterat kontrollorgan). Alltså är det inte tillåtet att sälja ringar med 18K-stämpel om den inte uppfyller lagkraven, d.v.s. faktiskt är av 18K guld även om du anger i försäljningen att de faktiskt inte är ädelmetallringar. Detta för att man ska kunna lita på att ringar man köper på marknaden med en 18K-stämpel faktiskt är 18 karat (man kan tänka sig att någon som köper ringen av dig sedan säljer den vidare). Det är inte heller tillåtet med en finhaltsstämpling såsom 18K utan att det också även finns med en namnstämpel eller kontrollstämpel. Swedac är tillsynsmyndigheten och kan meddela förbud och viten. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor kan du ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16).Hälsningar

Fråga om skadeståndsansvar för klocka

2018-12-24 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |En avlägsen bekant visade mig sin klocka, som inte fungerade.Han bad mig om hjälp att sätta in ett nytt batteri.Jag öppnade klockan och såg att batterifästet var skadat.Jag lämnade tillbaka klockan och sa att han måste lämna in klockan.Nu påstår han att jag skadat klockan och det har jag absolut inte gjort.Hur ställer detta sig juridiskt?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) gäller det att den som på grund av vårdslöst beteende orsakar annan skada också ska ersätta den skadan. Dock så gäller det att den som hävdar att någon orsakat honom skada också har bevisbördan för detta. Om han du är bekant med hävdar att du förstört hans klocka och tar saken till domstol måste han också kunna bevisa att du förstört klockan. Lägger han fram tillräckligt med bevis går bevisbördan över på dig och du måste bevisa att du faktiskt inte förstört klockan.Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor kan du ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16). Hälsningar

Fråga om testamente och särkullsbarns arv

2019-01-22 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej!Vad händer med mitt arv som särkullsbarn. Om det finns ett testamente som innebär orubbat bo. Eller det inte finns något testamente. det finns endast bankmedel och möbler att dela. Skall alla tillgångar från båda räknas samman delas vid testamente. Om det inte finns testamente är det samma vid delning. Hur delas detta?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga. Om din förälder har testamenterat så att du ska få ut ditt arv först efter din förälders efterlevande make/maka också går bort, d.v.s. att din förälders efterlevande make/maka ska få bo i orubbat bo, kan du vänta med att få ut ditt arv. Enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken har du som särkullsbarn dock rätt att få ut ditt arv direkt, d.v.s. du kan välja att inte ta hänsyn till det som följer av testamentet. Som bröstarvinge till din förälder har du enligt lag rätt till hälften av din förälders kvarlåtenskap, om testamentet skulle säga något annat kan du klandra detta. Till exempel skulle din förälder kunna testamentera så att halva kvarlåtenskapen tillfaller dig och halva den efterlevande maken/makan.Är du din förälders enda barn är du också hans eller hennes enda arvinge och eftersom du är särkullsbarn kan du direkt få ut hela ditt arv, oavsett testamente, efter att bodelning görs mellan din förälders dödsbo och den efterlevande make/makan. Oavsett om testamente finns eller ej görs då en en bodelning mellan dödsboet och den efterlevande maken där all deras giftorättsgods (t.ex. bankmedel och möbler, om detta var deras giftorättsgods och inte enskilda egendom) läggs samman och sedan delas på två. Den egendom som hamnar på din förälders dödsbo är det som sedan blir ditt arv. Hoppas att svaret var till er hjälp. Har ni fler frågor kan ni ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16).Hälsningar

Fråga om myndighetsutövningen

2019-01-21 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej! Jag funderar över vad som räknas som myndighetsutövning samt vad som inte gör de?
Bartu Bugdayli |Ett beslut eller åtgärd som fattas av myndigheter eller av utsedda privata aktörer och som påverkar en individ är myndighetsutövning. Beslutet kan både vara något gynnande och positivt för individen (t.ex. beslut om ersättning) eller något betungande (nekande av bygglov). Åtgärder som myndigheten tar som faktiskt inte påverkar en individ anses inte vara myndighetsutövning, t.ex. information som myndigheten utger. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor kan du ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16).Hälsningar

Fråga om vad som händer efter polisanmälan

2018-12-25 i Polis
FRÅGA |HejNågon som höll mig i halsen och stångade mig i mitt ansikte. Då fick jag mycket blod i munnen samtidigt jag fick ont i tänderna. Tandkött och läppar. Sen jag tagit några bilder på mig och gjorde polisanmälan. Jag undrar om vad kommer hända sen??
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Den som slog dig begick misshandel och enligt 3 kap. 5 § brottsbalken (1962:700) gäller det att den som tillfogar en annan person kroppsskada döms för misshandel till fängelse i högst två år. Efter det att du gjort polisanmälan kommer du kallas till polisförhör där du kommer få berätta om det som hänt. Sedan kommer en förundersökning inledas som leds av en åklagare, då kommer man samla in uppgifter om det som hänt. Därefter fattar åklagaren beslut om åtal kommer att väckas mot gärningsmannen som misshandlat dig.Behöver du prata med polisen ring 114 14 om du igen blir utsatt för brott ring 112.Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor kan du ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16).

Fråga om gallring ur belastningsregister

2018-12-24 i Polis
FRÅGA |Kan försvaret eller polisen hitta en dom som är "gallrad" när dom gör en sk. Säkerhetsintervju? Eller betyder en gallring att man är ren i alla register på riktigt?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.När uppgifter om domar gallras ur belastningsregistret tas de bort helt, vilket följer av 16 § belastningsregisterlagen (1998:620). Då kan varken myndighet eller enskilda se uppgifterna. Hur länge uppgifter om ens domar står kvar i belastningsregistret beror på vad domen handlar om. Uppgifter gallras till exempel bort 10 år efter det att ett fängelsestraffet avtjänats.Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor kan du ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16). Hälsningar