Vad får jag köra utan körkort?

2021-06-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Föd 1962 vard får jag köra utan körkort
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag uppfattar det som att du vill veta vad du kan köra utan att ha ett körkort? Utan ett körkort, förarbevis, traktorkort eller körkortsbehörigheten AM finns det få motordrivna fordon du får framföra. Vad gäller Moped klass II krävs det endast att du fyllt 15 och har ett förarbevis; om du fyllt 15 innan 1 oktober 2009 får du köra moped klass II utan förarbevis, se Transportstyrelsens hemsida om moped klass II. Om du är född 1962 innebär det att du fyllde 15 år 1977 och får därför köra moped klass II utan särskild behörighet.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,

Hur länge anses man vara kund vid en kundparkering?

2021-06-30 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej! Jag har funderingar om parkeringsskyltar. Låt oss anta att det finns en skylt som säger "Kundparkering 30 min" som hör till en korvkiosk. Om jag ställer bilen där och köper en korv så antar jag att jag definieras som "Kund". Säg att jag äter upp korven på 10 minuter, är jag då inte kund längre? Slutar jag att vara kund där i samma sekund som jag sväljer ned sista tuggan? Vad händer om jag har kvar korven i handen men promenerar iväg 20 meter för att jag vill röra på benen? Behöver jag befinna mig fysiskt vid ett bord vid kiosken? Jag förstår att om man aldrig köper något från kiosken eller går åt nåt annat håll direkt, så kan man inte vara kund, utan detta är en fråga baserad på att man en gång har klassats som kund och det inte har gått 30 minuter sedan dess.Som ni säkert förstår så har jag fått en P-bot som jag tycker är väldigt tveksam och min fråga är nog i praktiken "när slutar man vara kund?". Den andra frågan jag har är hur man ska kunna veta när man slutar vara kund givet texten "Kundparkering 30 min". Det finns ju inget i den texten som motsäger några av mina frågetecken ovan, så länge man håller sig inom 30 minuter.
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns inte en specificerad definition för när man anses vara kund eller inte. Skäligen går gränsen vid ett normallångt besök och om du befinner dig i kiosken eller inte. Det borde vara normalt för en kund att köpa en korv och äta den på plats och fortfarande anses vara kund, men när du ätit upp korven så är det nog förväntat att du lämnar kiosken och kör iväg. Att köpa en korv och sedan lämna kiosken helt, d.v.s. inte stannar kvar i kiosken och äter korven där, kan anses innebära att man inte längre är en kund. Utöver detta så finns inga regler för hur länge en parkeringsvakt måste vänta innan de utfärdar en parkeringsbot, en vakt behöver alltså inte avvakta med att skriva ut böter, men de väljer ofta att vänta av praktiska skäl. Tiden de väljer att vänta varierar, men det finns inget lagstadgat minimum. Om det är tydligt för parkeringsvakten att du gjort annat än att besöka kiosken eller att du lämnat bilen under en ovanligt lång tid så har han fog för utfärdandet. Parkeringsvaktens ord brukar väga tungt och det är därför till fördel om du på något sätt kan bevisa att du fortfarande var kund hos kiosken, detta kan dock vara svårt och jag förstår att det blir otydligt när det inte finns klara definitioner. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,

Får vårdcentralen neka mig vård?

2021-06-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |HejHar en tex vårdcentral, sjukhus mm rätt att tvinga bära mig munskydd?Om jag inte kan eller vill använda munskydd pga olika anledningar har vårdcentralen, sjukhuset mm rätt att neka mig vård?Tacksam för svar.
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige har vi en s.k. vårdgaranti. Enligt 9 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen innebär denna vårdgaranti att du i det landsting du är folkbordförd i inom en viss tid har rätt att få kontakt med primärvården, få en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården, få besöka den specialiserade vården och få planerad vård.Att du ska ha munskydd när du besöker en vårdcentral är en rekommendation och inte ett absolut tvång. Om du väljer att besöka vårdcentralen utan munskydd måste du dock vara beredd på alternativa lösningar för att säkerställa de övriga patienternas och personalens säkerhet, t.ex. att du får vänta utomhus på din tur eller liknande.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Syns en polisanmälan i belastningsregistret?

2021-06-30 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Jag har fått berättat för mig på snapchat att jag ska bli polisanmäld av personen. Vad kan hända om en polis anmälan skickas in? Kommer jag på en prick i registret oavsett om jag inte blir dömd som skydlig? Eller får man en prick i registret bara av att en förundersökning sker? Om polisanmälan skickas in kommer det att synas i framtiden när jag söker jobb även fast jag inte blev dömd?Tack för svar
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När får man en prick i registret?Att ha en "prick i registret" innebär att man finns registrerad i belastningsregistret. Bestämmelser om belastningsregistret hittar du i lag (1998:620) om belastningsregister, även kallad belastningsregisterlagen. Belastningsregistret innehåller information om meddelade domar och beslut; det står alltså inte något om att du är eller har varit misstänkt för ett brott. Du kan läsa närmare om vilka domar/beslut som tas upp i 3, 4 och 4 a §§ belastningsregisterlagen.Vad händer efter att en polisanmälan gjorts?Efter att personen skickat in sin polisanmälan så måste polisen eller åklagare besluta om de vill inleda en förundersökning eller inte. Om man väljer att inleda en förundersökning så börjar man samla alla bevis som finns i samband med brottet och i slutet av denna förundersökning väljer åklagaren om denne har tillräckligt med bevis för att väcka åtal eller ej.Om man under förundersökningen kommer fram till att ett brott har skett och att du är skäligen misstänkt för detta brott kommer du att kallas in till förhör enligt 23 kap. 18 § rättegångsbalken. Åklagaren lämnar då in en stämningsansökan till Tingsrätten, alternativt skickas ett strafföreläggande ut. Att du är skäligen misstänkt innebär att det är sannolikt att du genomfört brottet. Kallelsen till förhöret kommer genom ett hemskickat brev till dig.Nämnas ska också lagen (1998:621) om misstankeregister, där endast den som anses skäligen misstänkt för ett brott enligt förundersökningsledarens bedömning registreras enligt 3 §. Det är endast den som är över 15 år som kan finnas med i registret. Man har endast rätt att begära registerutdrag ur misstankeregistret för arbete vid hem för vård eller boende (HVB-hem) eller familjehem som tar emot barn. Uppgifterna som redovisas i utdraget är begränsade.SammanfattningOm det under förundersökningen visar sig att du är skäligen misstänkt för brottet som personen på snapchat anser att du genomfört så kommer du att kallas till ett förhör via ett hemskickat brev. Att du endast är misstänkt för ett brott kommer inte synas i belastningsregistret, d.v.s. du får inte en "prick" endast p.g.a. att en polisanmälan mot dig skickats in till polisen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan man köra för långsamt på en motorväg?

2021-06-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Min väninna körde på en tvåfilig motorväg i vänster körfält i 110 km/h. Hon skulle svänga av vid en avfart till höger. Det var dock helt fullt med lastbilar i hela högra körfältet. Hon saktade ner från 110 till 50. Bilarna bakom var tvungna att bromsa in. Därefter blev hon framsläppt till höger körfält och kunde ta avfarten. Gjorde hon något fel utifrån ett juridiskt perspektiv?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lägsta hastighetsgräns på motorvägar. I 3 kap. 16 § trafikförordningen anger man dock att en förare inte utan giltigt skäl får köra med överdrivet låg hastighet, plötsligt bromsa eller på något annat sätt hindra andra förares körning. I 3 kap. 43 § trafikförordningen anger man dessutom att en förare endast får byta körfält eller på annat sätt ändra fordonets placering i sidled om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra vägtrafikanter. Detsamma gäller när en förare stannar eller hastigt minskar farten.Din väninna kan anses ha bromsat in för hastigt, hindrat andra förare och att detta skett med fara för andra vägtrafikanter. I en sådan situation där man inte kan byta körfält utan att skapa onödiga hinder för bilarna omkring så borde man fortsätta köra i samma körfält och vända tillbaka vid första bästa tillfälle.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Syns böter i belastningsregistret?

2021-06-30 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Tjena Lawline, en snabb fråga! När man ska söka jobb på vuxenpsykiatrin så beger de ut ett utdrag ur belastningsregistret, och som jag har uppfattat det så ska de endast se domar vars påföljd är mer än böter. Nu är det så att jag sökte jobb som mentalskötare och blev erbjuden tjänsten, men sen när de fick utdraget från belastningsregistret så syntes mina två ringa narkotikadomar som jag har liggandes. Hur kommer det sig?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser om belastningsregistret hittar du i lag (1998:620) om belastningsregister, även kallad belastningsregisterlagen. Belastningsregistret innehåller information om meddelade domar och beslut. Att belastningsregistret endast innehåller domar vars påföljd är mer än böter är inte riktigt. Enligt 3 § punkt 1 belastningsregisterlagen innehåller registret uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott. I ditt fall har du genom en dom dömts för ringa narkotikabrott till böter och detta är anledningen till varför det syns i ditt belastningsregister. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,

Vad gör jag om någon skickar bilder på lik till mig?

2021-06-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, det är så att en person jag känner har fått en hel del bilder på döda, uppskurna och extremt skadade lik som någon försöker ha samlag med (efter döden typ på bårhus) han har inte bett om att få detta. Han är 14 år gammal och får det av en kille som är flera år äldre.Ett exempel på en av bilderna är en kropp utan huvud med magen uppskuren där en man penetrerar kroppen så att man ser mannens könsorgan genom den uppskutna magen. Så frågan är: är det okej att sprida sådanahär bilder?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att detta kan kännas väldigt obehaglig och jag vill börja med att konstatera att detta är något han verkligen inte ska behöva gå igenom och det är inte okej att sprida sådana bilder.Att han får dessa bilder skickade till sig på upprepade tillfällen utan att ha bett om det kan innebära att han utsatts för ofredande enligt 4 kap. 7 § Brottsbalken. Ofredande innebär att hans frid blivit kränkt på ett kännbart sätt genom att ha utsatts för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Vissa ovälkomna handlingar anser man att den enskilda personen ska kunna tåla, men i hans fall rör det sig om upprepade och väldigt obehagliga bilder som han inte bett om, något som han verkligen inte ska behöva tåla. Att han är 14 år kan även innebära att han är en särskilt sårbar person. Att bilderna visar könsorgan, nakenbilder och sexuella handlingar innebär även att det är fråga om sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § Brottsbalken. Utöver detta så är den som obehörigen flyttar, skadar eller skymfligen behandlar lik skyldig till brott mot griftefriden enligt 16 kap. 10 § Brottsbalken.Vad kan man göra i denna situation?Mitt första råd är att kontakta polisen för att göra en polisanmälan. Man kan börja med att berätta för en vuxen, t.ex. en förälder, en lärare eller någon annan man känner sig bekväm med och förklara situationen. Om man inte vill berätta för en vuxen kan man även ringa BRIS på 116 111, deras telefon är öppen dygnet runt.Jag hoppas det löser sig, om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss!Vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra om hyresvärden inte betalar tillbaka depositionen?

2021-06-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej,Vad gäller om hyresvärd vägrar att betala tillbaka depositionen?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Allmänt om despositionerDet finns inga regler om depositioner. Depositionen ses som ett eget civilrättsligt avtal separat från hyreskontraktet. I 12 kap. 24 § jordabalken anger man dock att hyresgästen är skyldig att kompensera för uppkomna skador denne orsakat genom vårdslöshet. En deposition är alltså tänkt att fungera som ett skydd för hyresvärden i de fall hyresgästen orsakar en skada eller av någon anledning inte kan betala hyran. När hyrestiden tar slut och det inte finns några skador och alla hyror är betalda är det tänkt att hyresvärden ska betala tillbaka depositionen till hyresgästen. Om det uppkommer skador kan hyresvärden välja att inte betala tillbaka hela eller delar av depositionen. Det är upp till hyresvärden att bevisa att skadorna inte redan fanns när du flyttade in och att de uppkommit p.g.a. dig eller dina gäster. Vad kan jag göra om hyresvärden vägrar betala tillbaka depositionen?Om hyresvärden vägrar betala tillbaka depositionen trots att det bryter mot ert avtal kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och begära betalningsföreläggande; du kan läsa mer om hur det går till här. Det krävs bl.a. att du kan bevisa att du faktiskt har betalat en deposition, och hur mycket, genom t.ex. kvitto, banköverföringsutdrag eller liknande. Jag kan tyvärr inte svara närmre på din fråga utan att veta vad som avtalats mellan er. Om du behöver hjälp att tolka ert avtal eller med situationen i övrigt kan du boka en tid med en av våra jurister här på Lawline. Du är dessutom varmt välkommen att återkomma med ytterligare frågor! Vänliga hälsningar,