Ansöka om handräckning när kompisen vägrar lämna tillbaka utlånad bil

2021-08-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Köpte en bil till tjejkompisen att bruka tillsvidare men nu har våran vänskap upphört och hon säger att om jag vill ha tillbaka bilen så kommer hon att "tappa bort nycklarna " så jag behöver bärga bilen från platsen hur går jag tillväga rättsligt för att undvika att nycklar försvinner eller att hon blir åtalad ifall hon gör så.
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna få tillbaka bilen i de fall kompisen vägrar att lämna tillbaka den självmant, kan det bli aktuellt att undersöka om kronofogden kan hjälpa till med så kallad handräckning.Särskild handräckning hos kronofogden används i de fall någon vidtagit olovlig åtgärd (ex inte vill lämna tillbaka bil som du har äganderätt till) eller hindrat någon att använda sin egendom. På så sätt kan man få hjälp att få tillbaka sin egendom. För att ha rätt till handräckning krävs en dom eller ett utslag. Man kan göra en ansökan via kronofogdens hemsida. Bifogar en länk till kronofogdens hemsida här nedan: https://www.kronofogden.se/Sarskildhandrackning.html

Testamentera bort egendom till barnen

2021-08-31 i Testamente
FRÅGA |Gift par som vill skriva testamente om 2 fastigheter som vi äger. Vi har två barn 50-47 år inga särkullebarn . Husen är lika mycket värda, och vi vill fördela, vem som ska ha vilket hus. Måste vi skriva var sitt testamente.? Kan man också tillägga full äganderätt.? Vill ej ha det som enskild egendom
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då ni inte har några särkullbarn gäller att varje barn har rätt att ärva sina föräldrar efter bortgång (2 kap 1 § ärvdabalken). Om det finns en efterlevande make kommer egendomen efter den första makens bortgång att gå till den andra maken (som är vid liv) och inte till barnen först.För att undvika att fastigheterna tillfaller den efterlevande maken vid första makens bortgång är ett testamente att rekommendera. Genom att skriva testamente tillfaller fastigheterna barnen efter en bodelning mellan den bortgångna och den efterlevande maken. För att undvika bodelning utan att göra egendomen enskild så kan den efterlevande maken välja att inte ha någon bodelning och att allting ska tillfalla den bortgångna maken. På det sättet så kan de två fastigheterna tillfalla barnen enligt testamente. I ert fall har barnen rätt till hälften var av fastigheterna och fastigheternas värde vid er bortgång. I de fall ni vill att barnen ska ärva vars ett av de husen specifikt så är testamente ett bra alternativ. I testamentet kan ni då välja vilken fastighet som tillfaller vilket barn.Ett testamente upprättas skriftligen med två vittnen som ska bevittna undertecknandet av testamentet (10 kap 1 § ärvdabalken). SammanfattningFör att fastigheterna ska tillfalla barnen så behöver ni skriva vars ett testamente till förmån för barnen. Full äganderätt tillkommer då barnen i och med testamentet då äganderätten övergår. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan barnet bo kvar hos styvföräldern efter separation?

2021-08-31 i Barnrätt
FRÅGA |Jag är plast pappa till en 16 åringNu ska jag och hennes mamma dela på oss.Dottern vill bo kvar hos mig medan mamman flyttar.Är det ok?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Var ska barnet bo? Regleringen om barnets boende sker i föräldrabalken (FB). Det är i första hand barnets vårdnadshavare som har ansvar att se till så att barnet får trygga levnadsförhållanden och en bra uppfostran (6 kap 2 § 2 st FB). Det är därmed vårdnadshavaren som har rätten (och skyldigheten) att bestämma om barnets boende (6 kap 11 § FB).I alla beslut som rör ett barn och barnets levnadsförhållanden så ska det som anses bäst för barnet väga tyngst. Barnets önskan vägs därmed in i vad som ska anses bäst för barnet (6 kap 2 a § FB). SammanfattningDet är i första hand vårdnadshavaren som ska ta beslut om boende, även om barnet vill annat. Beslutet ska dock vila på vad som är bäst för barnet som helhet. Även barnets vilja och åsikter vägs in i bedömningen om vad som ska anses som barnets bästa som helhet. Därmed gäller att om barnets vårdnadshavare samtycker till att barnet fortsätter bo hos dig så är det inte något problem med det. I de fall vårdnadshavaren bestämmer att barnet ska bo hos vårdnadshavaren och inte dig som plastpappa, så kan det vara värt att notera att det kan ligga inom barnets bästa att ha fortsatt umgänge med dig trots att barnet inte bor med dig. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hur lång handläggningstid är godtagbar hos polismyndigheten?

2021-05-30 i Myndigheter
FRÅGA |Hur lång handläggningstid hos polisen måste man tolerera vid småbrott ( under 2 års fängelse max)
Amila Zahirovic |Hej och tack för din fråga!Hur lång handläggningstid är godtagbar hos polismyndigheten?Polisen är en myndighet som omfattas av förvaltningslagen (1 § förvaltningslagen). I förvaltningslagen anges att ärenden ska handläggas snabbt, rättssäkert och enkelt (9 § förvaltningslagen). Det framgår inte av lagen exakt hur lång tid polismyndigheten kan ta för att handlägga ett ärende då det får bedömas i varje enskilt fall. SammanfattningsvisDet finns inte något krav på hur lång till som en handläggning kan ta, då det kan variera mellan olika myndigheter. Ärendet ska dock som utgångspunkt hanteras snabbt och enkelt, men det finns inte någon längsta gräns på när polismyndigheten måste handlägga klart ärendet.

Diskriminerad på jobbet på grund av religiös tro

2021-08-31 i Övrigt
FRÅGA |Jag är högt kvalificerad civilingenjör med kompletterande studier på flera universitet utomlands. Jag har varit arbetslös sedan 2006 när jag fattade beslut om att min religion är att vara religiös Scientolog. Har arbetsgivare laglig rätt att vägra mig jobb hela livet, eftersom jag är religiös Scientolog (jag har "Scientolog" på mitt CV mellan 2006-2021)? Vad kan man göra om man känner sig religiöst diskriminerad utav alla arbetsgivare?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Diskriminerad på grund av religiös troEn arbetsgivare får inte diskriminera den som söker arbete (2kap 1 § 1 p diskrimineringslagen). Att nekas jobb på grund av religion faller under direkt diskriminering (1 kap 4 § 1 p diskrimineringslagen). Om det kommer fram att du har diskriminerats på grund av din religion så har du rätt till ersättning (5 kap 1 § diskrimineringslagen). Ett sätt att få reda på om du diskriminerats på grund av religion (eller om någon annan fått jobbet pga bättre meriter ex) så kan du begära ut meriter som den som anställdes hade (2 kap 4 § diskrimineringslagen). För att kunna hamna under diskriminering krävs att arbetsgivaren haft kännedom eller på något sätt haft misstanke om religion.SammanfattningOm du misstänker att du blivit diskriminerad på grund av religion så bör du undersöka det närmare för att få rätt till ersättning för diskrimineringen. För att få ha grund kan det vara en bra idé att få ut meriter till den som anställdes istället för dig. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hur stor andel har jag rätt till vid delat köp av husbil?

2021-08-31 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej,Om två stycken köper en husbil, ena parten lägger insats 150000.Amortering på bilen sker 32000 kronor var dvs 64000.När husbilen är såld och det som återstår är 125000kr hur ska det fördelas?Totala insatsen är 214000 den ena parten har lagt 32000 och den andra 182000.Ingenting finns skriftligt, vad gäller?Tack på förhand
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur stor andel har jag rätt till vid delat köp av husbil?Då ni båda har lagt insatser på husbilen och det verkar saknas något avtal mellan er som reglerar äganderätten till husbilen, så kan det bli aktuellt att kolla på samäganderättslagen (samägL).Ni är båda ägare till en lös sak (husbil) då ni på olika sätt bidragit till köpet, vilket medför att ni har rätt till halva summan vid föräsljning om inget annat har avtalats mellan er (1 § samägL). Tänk dock på att även muntliga avtal är giltiga i svensk rätt, så i de fall ni muntligen sagt vad som ska gälla så kan det åberopas för att någon av er ska ha större/mindre andel (1 § avtalslagen). Det kan dock tillkomma bevissvårigheter när det kommer till att bevisa muntliga avtal. SammanfattningsvisAv frågan framgår inte om det finns något avtalat mellan er angående vem som äger vilka andelar i husbilen. Då det inte verkar finnas något avtalat mellan er gäller att ni räknas som samägare till bilen och har därmed rätt till hälften var av husbilens värde vid försäljning. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

När räknas jag som skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning?

2021-05-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, Har ett företag i England och är bosatt där. Har familj ,vänner och mycket affärer här i Sverige, så är i Sverige väldigt ofta. Min fråga är får jag vara i Sverige hur mycket jag vill eller får jag endast vara i Sverige ett antal dagar? tänkte på ifall jag är i Sverige över ett visst antal dagar måste jag betala skatt i Sverige också, eller hur funkar det?
Amila Zahirovic |Hej och tack för din fråga!När räknas jag som skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning?En person som inte bor i Sverige och som inte befinner sig i landet kan anses som skattskyldig för sina inkomster i Sverige om personen anses ha väsentlig anknytning till landet (3 kap 3 § första stycket inkomstskattelagen). Då du har din familj i Sverie och även ekonomiskt engagemang i Sverige så kan du anses som skattskyldig här i Sverige (3 kap 7 § första stycket inkomstskattelagen). Det faktum att du bor i England är inte alltid tillräckligt för att du ska undgå skattskyldighet i Sverige. SammanfattningsvisDå du redan har familj och ekonomiskt engagemang i Sverige, och utöver det även befinner dig i Sverige under vissa tidpunkter kan tala starkt för att du är skattskyldig i Sverige, trots att du är bosatt och driver verksamhet i England. Det finns dock ingen exakt gräns på hur ofta du ska vara i Sverige eller hur mycket du spenderar tid med din familj. En helhetsbedömning görs alltid om du ska anses skattskyldig i Sverige också eller inte. Mycket talar dock att du blir skattskyldig i Sverige om du vistas här ofta, har familj och ekonomiskt engagemang här. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vilken rätt har banker att ställa frågor om min ekonomiska aktivitet?

2021-05-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Har en bank i sin frågeställning rätt att få svar på vad jag har i andra banker, eller om jag har värdepapper i andra banker tex
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken rätt har banker att ställa frågor om min ekonomiska aktivitet?Banken har enligt penningtvättslagen krav på att få fram information om hur bankens produkter kan utnyttjas, för att utesluta att pengar på banken och konton där inte ska användas till finansiering av terorrorism och penningtvätt (2 kap 1 § 1 stycket penningtvättslagen). Banken har därmed en ganska så långtgående rätt att fråga om din ekonomiska situation så att de kan få tillräckligt med information för att klargöra vad dina pengar används till. Samtliga banker omfattas av penningtvättslagen. SammafattningsvisBanker har en omfattande rätt att fråga om var dina pengar kommer ifrån och hur du avser att använda dem. Det finns därför stora möjligheter för dem att även fråga om aktivitet på sparkonton, värdepapper och aktivitet i andra banker. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!