Kan förälder ge gåva åt några barn och utesluta övriga barn?

2021-09-30 i Gåva
FRÅGA |Hej! Har en gammal far som vill skriva över sin sommar stuga på oss barn. Vi är tre syskon, varav en är gravt utvecklingsstörd och bor på ett gruppboende. Kan man utesluta henne? Eller har hon nån slags rätt till förtids arv eller annat dylikt?
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Min tolkning av din frågaJag tolkar din fråga som att du undrar huruvida det är möjligt för din far att skriva över sommarstugan på två av tre barn. Kort svarJa, det är möjligt att "utesluta" henne. Man får fritt förfoga över sin egendom och därmed också ge gåvor till den man önskar. En gåva från er far måste inte lämnas till alla barn. Det är okej att någon blir utan. Se emellertid vad som följer nedan.Gåva antas utgöra förskott på arvViktigt att notera är emellertid att huvudregeln är att gåva som ges till barn utgör förskott på arv, vilket i praktiken innebär att värdet av gåvan kommer att räknas av från barnens arvslott vid en arvsfördelning. För att det inte ska utgöra förskott på arv måste detta framgå, till exempel genom ett gåvobrev vari nämns att det inte ska utgöra förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken).Gåva som kan likställas med testamente kan ingå i kvarlåtenskapenDu nämner även att din far är gammal. Detta kan innebära att det så kallade förstärkta laglottsskyddet blir aktuellt. Som barn har man alltid rätt till sin laglott, det vill säga hälften av sin arvslott (7 kap. 1 § ärvdabalken). Det förstärkta laglottsskyddet finns för att se till att barn inte går miste om sin rätt till laglott. Det kommer i fråga när en gåva blivit skänkt under omständigheter eller villkor som innebär att gåvans syfte kan likställas med ett testamente. En gåva kan likställas med ett testamente dels när gåvogivaren inväntat sin död inom relativt kort tid därefter, dels när gåvogivaren kunnat nyttja egendomen fram till sin bortgång. Har gåvogivaren kunnat nyttja egendomen har emellertid hur lång tid innan bortgången som gåvan skett mindre betydelse. Att gåvan kan likställas med testamente innebär att egendomen ska ingå i kvarlåtenskapen (det vill säga er fars egendom som är föremål för arv) och därmed något som även ert syskon har rätt till (7 kap. 4 § ärvdabalken). Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Hyresvärdens och hyresgästens rättigheter vid renovering enligt hyreslagen

2021-09-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag har sagt upp lägenhet och hyresvärden vill renovera lägenhet under uppsägningstiden och vill inte vänta tills vi flyttar ut ?
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.InledningAv din fråga framgår inte huruvida det gäller hyra av hyresrätt eller bostadsrätt. I mitt svar utgår jag från att det är fråga om en hyresrätt, vilket innebär att tillämplig lag är hyreslagen. Nedan redogörs för regleringen kring hyresvärdens och hyresgästens rättigheter vid renovering. Det finns nämligen ingen specifik reglering i hyreslagen om vad som gäller under uppsägningstiden.UtredningSom hyresgäst har du rätt att nyttja lägenheten under hela hyrestiden, inklusive uppsägningstiden. I regel gäller att hyresvärden har rätt att utföra mindre brådskande förbättringsarbeten, som inte innebär ett väsentligt hinder eller men i din nyttjanderätt, förutsatt att hen meddelat detta minst en månad på förhand. Detta gäller emellertid inte under sista månaden av hyresförhållandet, om hyresvärden inte får hyresgästens medgivande.Om renoveringen gäller annat än det som nu nämnts (inte brådskande eller sådant som innebär hinder eller men i nyttjanderätten), har du rätt att, inom en vecka från det att du fått meddelandet om renoveringen, säga upp hyresavtalet till upphörande. Sådant arbete får härmed inte, utan medgivande från hyresgästen, påbörjas innan hyresavtalet upphört.Det nämnda framgår av 26 § hyreslagen.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Måste jag informera andra barn om gåva till ett barn och krävs gåvobrev?

2021-08-30 i Gåva
FRÅGA |Om jag vill ge ett av mina barn en penning gåva måste jag informera de halvsyskon hen har om det och hur mycket det är?Måste man skriva Gåvobrev eller bara ha vetskapen mellan mig och barnet det gäller.Äldsta barn tog avstånd vid skilsmässa från mig och nye halvbror. Har 2 barn från tidigare förhållande o ett nytt barn med nye sambo.Det blir ändå osämja vid min bortgång det är jag säker på.
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kort svarDu är inte tvungen att informera halvsyskonen om gåvan. Du behöver inte heller skriva gåvobrev för att gåvan ska vara giltig. Bara vetskapen mellan dig och barnet räcker således bra. Gåva antas vara förskott på arvMed tanke på eventuell osämja vid din bortgång är det emellertid bra att veta att en gåva antas vara förskott på arv om inget annat framgår, till exempel genom gåvobrev (6 kap. 1 § ärvdabalken). Vill du således att gåvan inte ska utgöra förskott på arv och i stället en "ren" gåva, bör du upprätta ett gåvobrev som tydligt säger att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Laglott och det förstärkta laglottsskyddetHuvudregeln är att man under sin livstid fritt får förfoga över sin egendom. Det förekommer emellertid begränsningar. En sådan är att barn alltid har rätt till sin laglott, vilken utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken). Detta har man rätt till trots att arvlåtaren skulle ha testamenterat bort all egendom (7 kap. 3 § ärvdabalken).En till begränsning förekommer vid gåva, vilket alltså kan bli aktuellt i ditt fall. I förhållande till testamente är regleringen emellertid annorlunda när laglotten kränks genom gåva. Undantaget innebär att den som erhåller gåvan kan bli återbäringsskyldig till det belopp som motsvarar de övriga barnens laglott, i fall att arvet inte skulle räcka till deras laglott. För att kunna tillämpa undantaget måste gåvorna kunna likställas med testamente. Avsikten med gåvan ska nämligen ha varit att reglera hur egendomen fördelas vid din bortgång, det vill säga en vilja att fördela kvarlåtenskapen (egendomen som tillhört dig). Detta utgör det så kallade förstärkta laglottsskyddet och regleras i 7 kap. 4 § ärvdabalken. Det förstärkta laglottsskyddet blir vanligen aktuellt när gåvogivaren ger bort en gåva med villkor om att gåvogivaren fortfarande kommer att ha rätt att nyttja gåvan fram till sin död samt i det fallet då gåvogivaren inom en snar framtid kommer att gå bort. Finns det ingen avsikt att genom gåvan fördela kvarlåtenskapen är detta däremot inget som kommer att komma i fråga.Upprätta gåvobrev med hjälp av Lawlines tjänsterFör upprättande av gåvobrevet kan jag rekommendera våra tjänster. Hos oss kan du enkelt och till ett fast pris skapa ett juridiskt korrekt gåvobrev.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Gäller testamente även efter skilsmässa?

2021-08-29 i Testamente
FRÅGA |Min man och jag skrev testamente, att vi skulle sitta i orubbat bo ,om någon av oss gick bort, sedan skulle min dotter få ärva allt. Vi är nu skillda, gäller testamentet, fortfarande att min dotter ärver honom.
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om man som make testamenterat till den andre maken anses förordnandet vara utan verkan efter skilsmässa (11 kap. 8 § ärvdabalken). Er skilsmässa innebär således att testamentet anses vara utan verkan. Testamentet gäller därför inte längre. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Behöver förälder upprätta framtidsfullmakt till barn eller får barn automatisk behörighet?

2021-09-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Vi är två syskon som har en mamma som är 91 år behöver vi som barn ha en framtidfullmakt om hon blir dement eller får barn behörighet ändå
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Anhörigas behörighet gäller vardagliga handlingarUtan framtidsfullmakt kan anhöriga hjälpa till med ekonomi och enklade rättshandlingar av mer vardaglig natur. Det gäller alltså ordinära rättshandlingar kopplade till den dagliga livsföringen (17 kap. 1 § föräldrabalken). Denna behörighet gäller i första hand make eller sambo och i andra hand barn (17 kap. 2 § föräldrabalken). Behörigheten tillfaller alltså er som barn om er mamma inte har en make eller sambo.Framtidsfullmakt ger möjlighet till en mer omfattande behörighetOm man vill ha en bredare behörighet är framtidsfullmakt att föredra. Behörigheten omfattas nämligen av det som man väljer att ska framgå av framtidsfullmakten (10 § avtalslagen).SammanfattningDet finns således en viss behörighet trots att en framtidsfullmakt inte upprättas. Denna är emellertid begränsad, vilket gör att det kan vara bra att upprätta en framtidsfullmakt för att därigenom täcka in en mer omfattande behörighet.Jag kan rekommendera Lawlines tjänster för upprättande av framtidsfullmakt. Till ett fast pris upprättar vi en framtidsfullmakt, inklusive upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.Hoppas ni fick svar på er fråga.Med vänlig hälsning,

Parkeringsböter trots att parkeringslappen placerats i framrutan

2021-08-31 i Parkeringsböter
FRÅGA |Har husbil och betalat parkeringen men satte lappeen lite otydligt i framrutan pvakten var där kl23.13 på kvällen och såg inte den jag fick 800 i böter vad ska jag göra
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Utredning av din situationDu har alltså betalat parkeringen och placerat lappen lite otydligt i framrutan, vilket verkar ha lett till att den inte varit synlig för parkeringsvakten, vilket således resulterade i böter. Eftersom du de facto betalat parkeringen och har bevis på det (du har parkeringslappen tillhanda) bör dina böter kunna gå åter och alltså avskrivas. Du har emellertid även haft en skyldighet att placera lappen så att den är synlig för parkeringsvakten. Detta är något som talar emot att dina böter ska gå åter. Å andra sidan har lappen trots allt funnits i framrutan, vilket trots att den placerats lite otydligt, bör kunna ha setts av en skärpt parkeringsvakt. Parkeringsvakten kan helt enkelt ha slarvat med att kolla ordentligt huruvida lappen fanns där eller inte, vilket i sin tur lett till böter. Klockslaget tyder vidare på att det kan ha varit mörkret som gjort att parkeringsvakten inte sett lappen. Mycket talar således för att dina böter kan gå åter.Min rekommendationDu bör betala dina böter, annars riskerar du ytterligare straffavgifter. Sedan bör du vända dig till polismyndigheten för att bestrida dina böter. Detta gör du genom att fylla i och skicka in ett särskilt formulär. Hur den här processen går till, det vill säga hur du bestrider en parkeringsanmärkning, finner du på polismyndighetens hemsida. Jag vill särskilt betona vikten av att du faktiskt betalar dina böter. Detta som ovan nämnt för att riskera ytterligare straffavgifter. Det är nämligen så att du kommer få beloppet av bötessumman på 800 kronor tillbaka om bestridandet går din väg. Visar det sig således att du tilldelats böter felaktigt, återbetalas summan till ditt konto.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Hur jobbar en advokat i en arvstvist?

2021-08-30 i Rättshjälp
FRÅGA |Hur jobbar en advokat tillsatt av tingsrätten i en arvstvist
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.InledningDetta är en väldigt öppen fråga som skiljer sig åt beroende på fall och person. Jag redogör emellertid för hur det i stora drag, rent generellt, ser ut för en advokat i en arvstvist.Grundlig research och eventuell förhandling med motpartenFör det första bör en advokat alltid göra en grundlig research om det fall som finns för handen. Detta för att hamna rätt och således göra ett gott arbete som på bästa sätt gynnar klienten. Här kan man även i ett tidigt skede börja förhandla med motparten, i vilket advokaten kan föra fram sådant som hjälper klienten. Sådana informella förhandlingar kan göra att motparten ger med sig och tvisten därmed kan upphöra.Formell förhandling i rättenOm inte överenskommelse redan uppkommit, blir det aktuellt för formella förhandlingar i tingsrätten. Förhandlingen ser i regel ut som så att respektive advokater lägger fram fakta som talar för sina respektive klienter. Här lägger således advokaten fram all den fakta som talar för varför klienten bör ha rätt till arvet. Fakta som framkommit av den grundliga researchen.RättegångKan parterna inte komma överens i förhandlingen blir det aktuellt med rättegång, i vilken advokaten här igen lägger fram allt det som talar för klientens rätt till arvet. Före rättegången blir av ska advokaten ge in en bevistalan, vilket innebär en redogörelse för de handlingar och dokument som talar för klienten. Under rättegången har advokaten även möjlighet att använda sig av vittnen för att nå önskat resultat.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Vad är påföljden för snatteri i Spanien?

2021-08-29 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Om man blir tagen för snatteri i spanien vad kommer hända då? Får man böter ?
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Stjäl du något som är värt under 400 euro, det vill säga cirka 4000 kronor, räknas det som en typ av förseelse som ger ett mindre straff. Detta kan sägas motsvara snatteri i vår lagstiftning. Blir man tagen för en sådan förseelse gäller i regel att böter tilldelas.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,