Om man utesluter ett av sina barn från gåva vad sker vid arvsfördelningen?

2020-09-20 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej jag har ju tänkt ge bort mitt hus hus som gåva till mina barn ,men min yngsta dotter har gott bort för c 20 år sedan OCH hennes barn mina barnbarn vill inte ha kontakt med mig så därför vill jag ju utesluta dom i beslutet om gåvan till mina 2 andra barn hur blir det då? Tack på förhandMVHMarianne Södergren
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett gåvobrev kan du villkora det hur du vill och välja att huset endast ska ges i gåva till de barn du vill. I gåvobrevet skriver du vilka gåvomottagarna ska vara och namnger då bara de barn du vill ska få ta del av huset. Du kan även villkora att det ska vara dina barns enskilda egendom så kommer inte deras makar ta del av husets värde. Vad som dock är väldigt viktigt att du skriver med i gåvobrevet är att gåvan inte ska ses som ett förskott på arvet för de barn du vill ge huset till. Skriver du inte med detta så kommer det räknas som ett förskott på deras arv, 6:1 1st ärvdabalken, och dina barnbarn från din avlidna dotter kommer kompenseras så att det blir som de får ta del av huset ändå 6:5-6 ÄB. När alla dina barn sedan ärver, kommer dina barnbarn från din avlidna dotter att ta hennes plats och få hennes andel, 2:2 2 st ÄB. Ska ge ett exempel, där du kommer se skillnaden på hur ditt arv kommer att fördelas om du skriver med respektive inte skriver med villkoret att gåvan inte ska ses som förskott. Eftersom att du inte angett hur många barn kommer jag i exemplet utgå från att du har tre barn, huset är värt tre miljoner och du har övriga tillgångar på ytterligare 3 miljoner, och du har inte testamenterat något. Med gåvovillkoret: Huset är redan undantaget från din egendomsmassa eftersom du gett bort det genom gåvobrevet så barnen har att dela på resterande 3 miljoner. Barn 1: 1 000 000 (+ 1 500 000 som gåvan av huset gav) = 2 500 000 vid arvet Barn 2: 1 000 000 (+ 1 500 000 som gåvan av huset gav)= 2 500 000 vd arvet Barn 3 (avlidna dottern) 1 000 000 = 1 000 000 vid arvet Utan gåvovillkoret Då kommer gåvans värde ( 3miljoner) att plussas på den summa på 3 miljoner som ditt arv gav, dvs 3 000 000 + 3 000 000 = 6 000 000 6 000 000 / 3 000 000 (delat på 3 eftersom du har barn) = 2 000 000/ barn Nu kommer dock från barn 1 och 2, räknas bort 1 500 000 som de redan fått med gåvan så fördelningen blir följande: Barn 1: 2 000 000 – 1 500 000 = 500 000 vid arvet Barn 2: 2 000 000 - 1 500 000= 500 000 vid arvet Barn 3: 2 000 000 vid arvet Så i slutändan kommer barnen att fått ut lika pengar, bara att barn 3 (din avlidna dotter som nu representeras av dina barnbarn) kommer att få ut lika mycket pengar som att de också fick gåvan i present, bara att de kommer få det i andra tillgångar/pengar vid din bortgång. Vill du utesluta barnbarnen från dina avlidna dotter ännu mer från att ta del av ditt arv kan du skriva ett testamente. Annars ser du ovanstående hur har det betydelse om du skriver med gåvovillkoret att gåvan inte ska räknas som förskott på barnen du vill ge huset till, arv. Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Hur delas ens tillgångar om man är gift särbo?

2020-09-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag och min partner (vi är gifta) har beslutat att flytta isär för att leva som särbo. Vi har ett barn som kommer dela sin tid mellan oss. Hur ser det ut rent juridiskt om jag vill köpa en bostad, medan min partner bor kvar i vår nuvarande hyresrätt? Kan jag ta bolån själv och är det endast jag som äger den nya bostaden, eller räknas det som vår gemensamma egendom iom att vi är gifta? Behöver vi göra någon slags bodelning för att så att säga "separera" våra ekonomier?Tacksam för svar!
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bolån kan du absolut ta själv så länge banken beviljar det, så där är det inget hinder att du och din make fortfarande är gifta. Dock när det gäller ägandeskapet till bostaden räcker det inte med att du står som ensam ägare för att det sen i praktiken skulle undantas vid en bodelning. Skulle ni separera utan reglerat något mer skulle bostaden anses som er gemensamma egendom trots att du står på den ensam och din make skulle haft rätt till halva värdet av den. Alla egendomar inom ett äktenskap räknas som er gemensamma som utgångspunkt. För att det ska bli din egna bostad och den inte ska ingå vid en bodelning, så behöver ni upprätta ett äktenskapsförord där ni skriver att det är din enskilda egendom, 7:1 jämte 7:2 ÄktB. Annars kan ni också som makar göra en bodelning under äktenskapet, i så fall ska den skickas och registreras hos Skatteverket, 9:1 2 st ÄktB. På det sättet reder ni ut era egendomsförhållandena som de ser ut nu, vem som äger vad. Köper ni dock därefter fler egendomar eller tar lån kommer ni att behöva reglera dessa med, som antingen enskilda egendomar eller om ni utelämnar dessa kommer de ingå i en bodelning för det som införskaffats efter er bodelning under äktenskapet.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vem ärver om avlidne saknar barn och inte har föräldrar eller syskon som är vid liv?

2020-08-30 i Arvsordning
FRÅGA |Om en ogift morbror dör - inga levande föräldrar inga barn, inga levande syskon.Däremot ett levande barn till en död syster och 2 levande barn till en annan död syster.Hur fördelas arvet?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I första arvsklassen finns bröstarvingarna, morbrorns barn, men eftersom han inte hade några barn går man över till andra arvsklassen. I andra arvsklassen är den avlidnes föräldrar och syskon vilket i detta fall inte heller var levande. Men eftersom de avlidna systrarna har barn så kommer barnen genom vad kallas istadarätten, ärva i sina mödrars ställe. Arvet kommer fördelas så att mödrarna skulle ju fått hälften var (50%) av den avlidnes tillgångar. Nu kommer det barnet som inte har syskon ärva sin mammas del på 50% av hela arvet, och den andra systern som hade två barn, de barnen kommer få dela på deras mammas andel, dvs 25% var av hela arvet.Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Får ena vårdnadshavaren ensam vårdnad om föräldrarna separerar?

2020-08-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, om jag och pappan till våra tvillingar flyttar isär, får jag som mamma vårdnaden om dom då? Jag menar att dom bor hos mig men får umgås regelbundet med sin pappa.Vi har skrivit på papper om gemensam vårdnad men dom är bara två månader gamla och jag ammar delvis.Tacksam för svar!
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett avtal om att du och pappan ska ha gemensam vårdnad ska upprättas skriftligen och godkännas av socialnämnden, 6:6 föräldrabalken. Om ni har fått avtalet godkänt och det därmed är giltigt innebär inte den gemensamma vårdnaden att barnen behöver bo växelvis hos er vårdnadshavare. Har ni inget giltigt avtal så är det och se om ni kan komma överens om ensam vårdnad, om det är vad du vill, då barnen är så unga annars är det att vända sig till socialnämnden i den kommun ni bor för samarbetsavtal för att försöka nå ett avtal. Växelvis boende är inte vad som rekommenderas för barn under 1 år. Socialstyrelsen och barnombudsmannen anser att det inte är lämpligt med växelvis boende från tidigast runt 3 års ålder då det innan dess är väldigt viktigt för barnen med kontinuitet och trygghet gällande ett varaktigt boende med rutiner de känner till. Ni kan alltså ha gemensam vårdnad fast att barnen bor hos dig men som du själv nämner, att barnen umgås regelbundet med sin pappa.Att ni flyttar isär innebär inte att du automatiskt får ensam vårdnad utan i så fall får du antingen prata med tvillingarnas pappa och se om ni kan komma överens om att det är för barnens bästa att du har ensam vårdnad. Eftersom barnen är så pass beroende av dig genom amning till exempel och att det förmodligen kommer dröja cirka 2 år innan växelvis boende skulle kunna bli aktuellt, men att han fortfarande har umgängesrätt och du värdesätter och vill att tvillingarna ska ha en bra relation till sin pappa. Kan ni inte nå denna överenskommelsen oavsett om ni har ett giltigt avtal sen innan eller inte, eftersom du vill få stånd en ändring, kan du som nämnt vända dig till socialnämnden för att boka samtal där de kan hjälpa till att medla mellan er, 6:17a FB.. Löser detta dock inget och du fortfarande vill ha ensam vårdnad, återstår det att lämna in en ansökan om ensam vårdnad till tingsrätten men då kommer du att behöva stå för dina egna rättegångskostnader och betala för ansökningsavgiften därför skulle jag råda dig att se detta som ett sista alternativ då relation er emellan ofta blir negativt påverkad dessutom. Vid en domstolsprövning kommer domstolen främst se till vad som är barnens bästa och då se till om ni kan samarbeta, vilket ofta blir en avgörande punkt. Hoppas detta var svar på din fråga!

Vad krävs för ett giltigt gåvobrev av en fastighet?

2020-09-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Det är så att mitt ex har tydligen skaffat ett gåvobrev 1981 men det exakta datumet står inte. Detta brevet var skrivet på ett annat hus men han har lagt in pengarna i huset vi bor i nu. Det står dessutom inte Mottagarens eller givarens underskrift, vad händer då? Gills det fortfarande?
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du beskriver det tolkar jag din fråga som vad kan konsekvenserna bli om det skulle vara ett giltigt gåvobrev. Vad som då händer om det är pengar från den försäljning av gåvan som han nu lagt in i ert gemensamma hus, vad händer då? Det är med den tolkning som jag har besvarat din fråga nedan. För det första har det betydelse om du var sambo eller också gift med ditt ex. Då detta främst har betydelse om ni varit gifta kommer jag att förklara vad det kan ha för betydelse i den relationen. Under äktenskapet blir och är alla era egendomar gemensamma, den generella utgångspunkten är då att det inte spelar någon roll vem som står som ägare på huset, förutom att den personen har förtur att få huset på sin lott i senare skede vid en bodelning 7:1 jämte 11:7 äktenskapsbalken. Huset kommer oavsett ingå i bodelningen och därav kommer båda ta del av husets värde. Eftersom alla egendomar ska delas 50-50. Det enda sättet att frångå att det är er gemensamma egendom, är genom äktenskapsförord makar emellan, annars är det genom antingen arv där den avlidne skrivit att arvmottagren ska ta emot arvet som dennes enskilda egendom. Det tredje alternativet är det som du nämner, om någon av makarna på samma sätt som vid arv, mottagit en gåva där gåvogivaren skriftligt uttryckt villkoret att gåvan ska vara gåvomottagarens enskilda egendom så undantas den vid en bodelning, 7:2 ÄktB. Det som krävs för att det gåvobrev som ditt ex nu påstår sig ha, ska vara giltigt är följande. Eftersom gåvan gällde ett hus dvs fast egendom finns det tydliga formkrav för gåvobrevet i 4 kap jordabalken, som gäller för att gåvobrevet ska vara giltigt, 4:29 JB.Gåvobrevet måste vara undertecknat av både gåvogivaren och gåvomottagaren för att vara giltigt. Brevet ska dessutom innehålla en överlåtelseförklaring, där givaren förklarar att denne överlåter fastigheten till mottagaren. Dessutom krävs det generellt vid både gåvobrev och om man ärver något som givaren i båda sammanhang vill att det ska vara mottagarens enskild egendom att man uttrycker att även det som gåvan ersätts med i ert fall, huset, ska vara mottagarens enskilde.Enligt huvudregeln om det hade varit ett giltigt gåvobrev för fast egendom, så hade det som trätt i gåvans ställe (i ert fall pengarna till ert gemensamma hus) hade varit ditt ex om ni var gifta, 7:2 p.6 ÄktB.Sammanfattningsvis är gåvobrevet ogiltigt och inget som ditt ex kan använda för att du inte skulle få ta del av husets värde vid en bodelning.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Måste man göra bodelning om man varit gifta i 6 månader?

2020-08-30 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min man har varit gifta i knappt 6 månader och sambos i 11 månader. Nu ska vi skilja oss. Måste vi göra en bodelning när vi inte varit sammanboende ens ett år? Vi önskar behålla våra egna tillgångar och inte dela upp något alls sinsemellan. Det hus vi äger 50/50 skall jag köpa ut honom från.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är ni överens om att ni inte vill göra en bodelning enligt äktenskapsbalken, utan behålla era egna tillgångar som de är, behöver ni inte göra den bodelning som annars görs vid en skilsmässa. Vad ni behöver göra däremot är att skriva ett bodelningsavtal där ni skriver att ni delar upp tillgångarna enligt överenskommelse för att bodelningen ska vara giltig. Detta för att ingen av er heller senare ska kunna komma och kräva en "riktig" bodelning. Utan ni behöver fortfarande båda signera ett bodelningsavtal även om ni väljer att bara låta ägandeförhållanden sedan tidigare bestå. När det kommer till giftermålet är utgångspunkten att när ni gift er blir alla era tillgångar därefter gemensamma, så kallat giftorättsgods, 7:1 ÄktB. Vilket innebär att det enda som inte ska ingå vid en bodelning är de tillgångar ni gjort till enskild egendom. Detta görs främst genom äktenskapsförord er emellan, men kan också ske genom att någon av er tagit emot en gåva eller arv där den som gett gåvan eller lämnat arvet gjort det och skrivit att det som mottages ska vara mottagarens enskilda egendom, 7:2 ÄktB. Dock i ert fall hade det funnits en så kallad jämkningsregel som går att utnyttja (12:1 ÄktB) , det är för att lagstiftaren inte tycker det är rimligt att ni skulle dela upp alla tillgångar 50/50 vid kortare äktenskap. Som kortvarigt räknas äktenskap under 5 år, då räknas man in sambotiden, men räknar man ihop er sambotid och tiden ni varit gifta så överstiger det ju inte 2 år sammanlagt så regeln om att jämka hade varit tillämplig i ert fall.I sambolagen är utgångspunkten att de tillgångar som räknas som samboegendom är det som ska delas vid en eventuell bodelning. Där ingår bostad och det bohag (möbler) som har köpts för gemensam användning, 3 § SamboL. För bodelning enligt sambolagen finns en tidsgräns, parterna har 1 år på sig från att förhållandet upplöstes att framställa en begäran om bodelning, efter 1 år kan man inte längre begära bodelning, 8 § 2st SamboL. Nu har ni ju gift er och varit i ett äktenskap så därav blir det regler kring samboskap inte aktuella.För äktenskap finns det ingen tidsgräns på samma sätt att kräva bodelning, även om tanken är att det ska ske i direkt samband med skilsmässan. Därför är det väldigt viktigt att ni som sagt, skriver ett bodelningsavtal som båda skriver på och daterar, att ni gjort bodelning enligt överenskommelse. Till hjälp för att skriva bodelningsavtalet finns det mallar på internet att använda eller så är det att vända sig till en jurist för hjälp, vilket även Lawline erbjuder. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vad avgör om vård enligt 3 § LVU ska upphöra?

2020-08-29 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur länge till jag kan ha LVU på eget beteende då jag skött mig sen senaste omprövningen (april). Fyller 20 nästa månad och vill verkligen bli av med soc helt. Gick ut första året på gymnasiet med bra betyg och har lämnat negativa urinprov i 4 månader nu. Mitt LVU kommer omprövas nästa månad så jag undrar om min soc verkligen kommer kunna förlänga det ännu en gång? Min sekreterare säger att hon har grunder för det, men hon kan inte säga någon? Blir helt förvirrad.. Mvh
Jessica Sarhede |Vård som ges med stöd av 3 § (LVU pga. eget beteende) ska omprövas var 6:e månad så i ditt fall i oktober nästa gång, 13 § 2 st LVU. Det står i lagen att vården ska upphöra så fort den inte längre behövs och då ska socialnämnden besluta om att vården ska upphöra. Det du säger om att din kontaktperson säger att vården kan förlängas men inte uppger grunder är inte hur det ska gå till, du har rätt att få relevant information och få framföra dina åsikter, 36 § LVU.Beslutar socialnämnden om en månad vid nästa prövning att du ska fortsatt vård kan du överklaga det beslutet och då prövas ditt mål hos domstolen, 41 § p.2 LVU. Då har du chans att där motivera precis som du gjort nu, att du lämnat negativa urinprover, visar att du tar skolan seriöst och liknande för att stödja att du inte längre har ett vårdbehov genom LVU, 35:1 LVU. Vård för eget beteende måste upphöra senast när du fyllt 21 år, 21 § 3 st LVU. Tydligare riktlinjer om vad som får vården att upphöra ges tyvärr inte i lagen utan det som står är att vården ska upphöra om du inte längre behöver den vilket är en väldigt otydlig formulering. Men om jag skulle vara du skulle jag som du skriver att du redan gjort, fortsätta att visa att du sköter dig och att det beteende som låg till grund för att tvångsvården enligt LVU från början nu inte kvarstår eller att du visar att du verkligen håller på att förändra det och det skulle vara en stor motivation för dig att nu få bevisa att du har förändrats och inte längre har det beteende som en gång ansågs skada din egna utveckling. Och det visar du ju på genom att tex haft negativa drogtester 4 månader i streck. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga häslningar,

Vem är ägare om ena maken finansierat köpet och andra står som ägare?

2020-08-09 i Bodelning
FRÅGA |Min fd man och jag köpte en häst åt vår dotter för 2 år sedan. Jag tog ut pengarna från mitt fondkapital och betalade köpeskillingen. Vid det fysiska överlämnandet av hästen kunde jag ej närvara, så min dåvarande make skrev under köpekontraktet på hästen och blev således ägare till den. Inga problem då. Men nu! Vi är i skilsmässa och bodelning och min fd make anser att hästen är hans tillgång och att han därmed har rätt att vägra försäljning, trots att både dottern och jag vill sälja.Kan jag via banktransaktioner påvisa och hävda att det faktiskt är jag som köpt hästen och därmed har rätt till ursprungsbeloppet för den?
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln i äktenskap är att alla tillgångar är parternas gemensamma så länge man inte registrerar specifik egendom som enskild egendom. Enskild egendom blir det ifall ni hade upprättat ett äktenskapsförord mellan dig och din ex-make, eller om någon av er ärvt pengar eller fått en gåva med villkoret att det skulle vara gåvo/arv-mottagarens enskilda egendom, 7:1-2 äktenskapsbalken. Utgångspunkten är alltså att ni båda äger hästen oavsett vems namn det står på köpekontraktet, så länge hästen inte skrivits som någons enskilda egendom.Det går att se till dolt samägande att du också är ägare till hästen, för detta uppställs ett antal kriterier:saken ska ha köpts för gemensamt bruk- vilket hästen får anses göra då den var avsedd till er dotterden som är dold ägare ska ha bidragit till köpet ekonomiskt- du skriver att pengarna från köpeskillingen kommer från ditt fondkapitalsyftet med det ekonomiska bidraget ska ha varit en önskan att bli samägare- tanken var att du själv skulle närvara och skriva på papperna men då du fick förhinder, fick din dåvarande make företräda erden öppne ägaren ska ha förstått att partnern lämnade bidraget för att han ville bli delägare till det som köpts- din dåvarande make skulle ha svårt att bevisa att du inte avsett iallafall äga den tillsammans då det var från ditt fondkapital köpeskillingen togs och det var en tillfällighet att du inte kunde närvara Dock har hur vidare du formellt ses som delägare eller inte ingen större betydelse då hästen inte är skriven som enskild egendom så ses den som er gemensamma egendom. Vad det dock har betydelse för är nästa steg i bodelningen, efter ni räknat samman era tillgångar, gjort avdrag för lån och delat den kvarstående summan på två, ska egendomarna delas upp på lotter. Ni kommer få välja tillgångar så ni båda kommer upp i den summa ni räknat ut, och då har den som står som ägare företräde att välja den egendomen på sin lott, 11:7 ÄktB. Det är alltså vid detta skede det kan ha betydelse vem som står som ägare, men väljer din exmake på sin lott (om ni inte fastställer dolt samägande) så betyder det ju att han får avstå från annan egendom. Annars är det att försöka nå en överenskommelse då han köper ut dig för halva hästens värde om ni inte får ihop egendomarna ni önskar på era lotter och det skiljer sig i värdet efter ni valt egendomarna ni önskar. Jag förstår att det är tråkigt att veta att det var du som egentligen betalade hästen, men även om du hade skrivit på köpekontraktet och ni fortfarande inte gjort hästen till enskild egendom, hade hästen vid en skilsmässa fortfarande blivit en egendom vars värde ni ska dela på och därmed setts som bådas vid en bodelning. Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,