Kan man skydda sig mot särkullbarnens rätt att få ut sin laglott?

2019-01-19 i Sambo
FRÅGA |Hej, Jag och min partner är sambos,vi har ett samboavtal där vi har avtalat att sambolagen inte skall gälla mellan oss när det gäller den gemensamma bostaden.Jag har 2 st barn sen tidigare och min sambo 3 st barn sen tidigare, alltså inga gemensamma barn.Vi har också skrivit ett testamente där det står att den av oss som överlever den andre skall sedan bröstarvingars rätt till laglott tillgodosetts, få all den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Min fråga är om min sambo avlider innan mej har då hans barn rätt att få ut sin laglott då? Låt säja att vårt hus är värt 8 miljoner, har då hans barn rätt till 4 miljoner?Kan man skydda sej mot detta?
Viktoria Wnuk |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SamboavtaletDu skriver att ni har ett samboavtal i vilket ni avtalat att sambolagen inte ska gälla mellan er gällande den gemensamma bostaden. Det hade varit relevant för mig att veta vad exakt ni har kommit överens omkring bostaden. Jag utgår därför ifrån att ni vill dela på bostadens värde, förmodligen på hälften utifrån det du uppger i din fråga,om ert samboförhållande skulle upphöra. TestamentetNi har skrivit ett testamente ur vilket det framgår att "den som överlever den andre skall, sedan bröstarvingars rätt till laglott tillgodosetts, få all den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt". Detta innebär att om din sambo avlider, så ska hans barn få ut sina laglotter, och resten av arvet tillfaller dig som partner. Som särkullbarn har man alltid rätt att få ut åtminstone sin laglott direkt (Ärvdabalken 3 kap. 2 §). För att svara på din fråga – ja, om din sambo avlider kan det bli så att du eventuellt behöver sälja er bostad för att kunna betala ut arvet till särkullbarnen. Särkullbarnens rätt till laglott och hur den påverkar digDet som bröstarvingarna egentligen skulle få i arv enligt arvsreglerna, kallas för arvslott. Man kan begränsa bröstarvingars rätt till arv genom att enbart låta dem ärva hälften av arvslotten, det som kallas för laglott (ÄB 7 kap. 1 §). I ert fall har ni reducerat era barns arv till hälften, till förmån för varandra som sambor. Om vi utgår ifrån att ert hus är värt 9 miljoner (för enkelhetens skull), och ni gör en bodelning och delar hälften var, kommer vi fram till att din sambo har 4,5 miljon i tillgångar när han avlider (bortsett från eventuella andra tillgångar). I sådana fall skulle arvet delas på hans tre barn, dvs. 1,5 miljon per barn. Detta utgör arvslotten. Ni har ju dock reducerat deras arv till enbart laglotten, och de ska därmed endast få hälften av detta, det vill säga 750 000 kr (enligt detta räkneexempel). För att sammanfatta; har ni ett hus värt 9 miljoner kronor som ni ska dela på hälften (om det är det ni har bestämt exempelvis), så ska din sambos barn få ut 2 250 000 kr totalt (750 000 kr x 3 barn).Hur kan du skydda dig mot ovanstående?Nu utgår jag som sagt ifrån att ni vill dela värdet av bostaden så att ni får hälften var. I sådana fall finns inte mycket du kan göra för att skydda dig ifrån detta. När din sambo dör ska hans kvarlåtenskap (de tillgångar han har) tillfalla hans bröstarvingar, åtminstone en del av hans tillgångar. Om det är så att han har större delen av sina tillgångar i bostaden, så är det därifrån arvet får utgå helt enkelt. Med andra ord; har man stora tillgångar i en gemensam bostad så kommer det mycket sannolikt bli så att det drabbar den efterlevande sambon, om den avlidne sambon har särkullbarn.Särkullbarnen kan vänta med att få ut sitt arvEn möjlighet som finns är att din partner i sitt testamente föreskriver att hans önskan är att hans barn väntar med att få ut sitt arv tills du har avlidit. Det finns alltså en möjlighet för särkullbarnen att vänta med att få ut sitt arv (ÄB 3 kap. 9 §), men de har ingen skyldighet att göra detta, då de som särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt som jag nämnde innan. Din sambo kan alltså skriva att det är hans sista önskan, men det är inget som behöver följas av barnen. Skulle din sambos barn gå med på att vänta med arvet, skulle det alltså innebära att du inte behöver betala något till dem vid din sambos bortgång. De får istället vänta tills du avlider, och får sedan ut den del de skulle fått efter sin pappa efter din död (ÄB 3 kap. 9 §). När du ärver din sambo i ett sådant fall, ärver du med fri förfoganderätt, vilket innebär att du i stort sett kan använda arvet hur du vill. Detta kan leda till att du minskar det arv som din sambos särkullbarn slutligen får efter att du avlidit. Det är därför helt och hållet upp till särkullbarnen att välja om de vill "riskera" att vänta med att få ut sitt arv till förmån för sin pappas partner, det vill säga dig. Vad händer om ni skulle gifta er?Efterlevande make ska ärva sin avlidne make som utgångspunkt, vilket till synes skulle ge dig rätt att behålla hela er bostad (ÄB 3 kap. 1 §). Men, eftersom din sambo har särkullbarn, har de fortfarande rätt till sin laglott oavsett om ni är gifta eller inte (ÄB 3 kap. 2 §). Det skulle därmed inte hjälpa att ni gifte er.Som er situation ser ut just nu, om den nu stämmer överens med det jag utgår ifrån (dvs. att ni väljer att dela husets värde på hälften vid separation eller då en av er avlider), så finns det inget sätt för dig att skydda dig ifrån den potentiella risken att behöva sälja bostaden vid din sambos död. Detta under förutsättning att ni inte har en större summa pengar i andra tillgångar så att man kan betala särkullbarnen ifrån dessa tillgångar istället, ex. bilar, sparanden etc. Detta "problem" har uppmärksammats många gånger, och därför har lagen ändrats avseende gifta makar. Förr gällde samma regler även för gifta par, att deras barn skulle få ut sina arv direkt. Man insåg att detta inte är hållbart då den efterlevande maken i många fall var tvungen att göra sig av med bostaden för att kunna betala arvet till barnen. Numera skyddas man alltså ifrån detta som gift par, men detta skydd tillfaller tyvärr inte sambor. Vad händer om ni följer sambolagens regler istället?Sambolagen säger att en bostad ska ingå i en bodelning vid ett samboförhållande, om den har förvärvats för gemensamt bruk (SamboL 3 §). Har den inte förvärvats för gemensamt bruk, är det ägaren till bostaden som har rätt till hela bostaden och den andra partnern får därmed ingen rätt till den vid samboförhållandets upphörande. Jag utgår ifrån att er bostad inte har förvärvats för gemensamt bruk, utan att antingen du eller din sambo är ensamma ägare till bostaden (eller att du eller din sambo hade bostaden redan innan ert förhållande inleddes), och därför har ni valt att frångå sambolagens regler. Eftersom jag inte har all information kring bostaden kan jag inte besvara frågan om vilket som är mer fördelaktigt för dig, att frångå sambolagens regler eller att följa dem istället. Jag hoppas att du utifrån min redogörelse av situationen kan fundera på detta och avgöra själv utifrån omständigheterna i er situation.SammanfattningDin sambos barn har rätt att få ut sitt arv efter sin far direkt (laglotten). De kan välja att avstå arvet, alltså vänta med det, men de har ingen skyldighet att göra det. Detta gör att du kan komma att tvingas sälja er bostad för att kunna betala ut arvet till särkullbarnen. Det finns inget sätt att direkt skydda sig mot detta när man äger en bostad gemensamt, som dessutom är värd mycket pengar. Du bör fundera på om sambolagens regler är mer förmånliga för dig, eller om ert samboavtal är mer fördelaktigt. Detta beror på om det är du, eller din sambo, som äger bostaden. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Efterlevande sambos rätt att bo kvar i huset

2018-12-29 i Sambo
FRÅGA |Hej, min son är avliden och jag undrar om hans sambo och deras gemensamma barn får bo kvar i huset (det vill dom ju göra också) huset är inte betalt och det är han som står på köpekontraktet men dom köpte och flyttade in i huset samtidigt.Tacksam för svar
Nora El Massry |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en sambo avlider, kan den efterlevande sambon åberopa bodelning mellan samborna. I en bodelning ingår endast samboegendom, vilket är bostad och bohag som har införskaffats för gemensamt bruk. Men enligt 18 § sambolagen läst tillsammans med den 16 § sambolagen, kan den efterlevande sambon ha rätt att överta den gemensamma bostaden – vid åberopande av bodelning. Men för att den efterlevande sambon ska kunna få överta bostaden krävs det att rekvisiten i 16 § sambolagen är uppfyllda, vilket är att omständigheterna i fallet ska anses vara skäliga. Eftersom att jag antar att deras gemensamma barn kommer bo med den efterlevande sambon, talar det starkt för att den efterlevande sambon kommer få bo kvar i huset. Sammanfattningsvis i det här konkreta fallet ser det ut som om huset är köpt för gemensamt bruk, vilket innebär att huset kommer ingå i bodelningen. Det betyder att det kommer delas lika mellan dödsboet och din sons sambo. Men eftersom 16 & 18 § § sambolagen aktualiseras kan din sons sambo ha rätt att överta huset och bo kvar i det, om rekvisiten i 16 § sambolagen är uppfyllda. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Arv gällande sambo samt borgensförbindelse när borgensmannen avlider

2018-12-28 i Sambo
FRÅGA |Hej,Min bror har köpt ett hus som han äger själv och som jag är borgenär för. Min bror har en sambo men inga barn.Vad händer om min bror avlider ärver sambon del av huset?Vad händer om jag avlider före min bror?Då vi är fler syskon och för att undvika framtida twister bör min bror skriva ett testamente då sambolagen inte är så stark.Med vänlig hälsning,
Nora El Massry |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande arv regleras i ärvdabalken.Huset:Den första frågan som måste utredas är om huset utgör samboegendom eller inte. För att huset ska utgöra en samboegendom krävs det att huset är köpt för att din bror och hans sambo ska bo där gemensamt, 3 § sambolagen. Klassificerar vi huset som samboegendom, och om din bror avlider, kan hans sambo begära bodelning, vilket innebär att samboegendomen kommer delas lika mellan hans sambo och dödsboet efter att skulderna dragits av. Detta betyder att hans sambo kommer få ärva huset och kommer få bo kvar i det. Om vi inte ser detta som en samboegendom kommer huset inte tillfalla hans sambo, vilket innebär att huset kommer fördelas efter de vanliga arvsreglerna i ärvdabalken. Precis som du skriver är inte sambolagen så stark som exempelvis äktenskapsbalken eller ärvdabalken gällande gifta makar. För att din brors vilja ska komma fram, samt att han i framtiden kan på sådant sätt undvika konflikter skulle jag rekommendera honom att upprätta ett testamente, för att tydliggöra hur han vill att hans kvarlåtenskap ska fördelas. Borgensåtagandet:När det kommer till lånet, så innebär ett borgensåtagande att man förbinder sig att betala skulden om gäldenären inte kan betala. Men om borgensmannen skulle dö, i detta fall om du avlider före din bror, är det dödsboet i första hand som svarar för skulden. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Hur gör man för att kunna låta sambo bo kvar i hus utan att särkullbarn har anspråk på arv?

2018-12-18 i Sambo
FRÅGA |Hej,min sambo och jag ska köpa hus tillsammans. Inga gemensamma barn, dock 2 särkullebarn. Hur gå tillväga med skrivning/testamenta så att den utan barn kan bo kvar i huset om den med barnen skulle gå bort först?
Anna Rydin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Sambos har ingen arvsrätt, till skillnad från makar som ärver av varandra. Istället måste sambos blir arvsberättigade genom testamente. Du kan alltså skriva ett testamente där du låter din sambo ärva huset med efterarvsrätt till barnen, som exempel. Dock får inte detta göra att testamentet inskränker på barnens rätt till sina laglotter. Som bröstarvinge och särkullbarn har man nämligen alltid rätt att få ut sin laglott direkt vid sin förälders död, vilket framgår av 7 kap ärvdabalken. 7 kap 1 § ärvdabalken anger att hälften av arvslotten är det som utgör barnens laglott. I ditt fall innebär det att hälften av din totala kvarlåtenskap utgör barnens laglott. Huset får alltså inte vara mer än hälften av din totala egendom, om den ska kunna testamenteras till din sambo utan att barnen kan kräva jämkning av testamentet enligt 7 kap 3 § ärvdabalken. Hoppas mitt svar har hjälpt dig! Vill du ha hjälp med skrivande av testamente eller utredning av hur du ska göra med ert hus, rekommenderar jag dig att ta hjälp av någon av våra jurister. Du mailar då info@lawline.se.

Ärver sambo eller gemensamma barnet?

2019-01-18 i Sambo
FRÅGA |Min son lever i ett samboförhållande och de har ett gemensamt barn på 1,5 år. Min son äger 0,25 % av vårt gemensamma fritidshus och gemensamma båt. Om han avlider så vill han att det gemensamma barnet ärver hans del av fritidshuset och båten. Sker det med automatik eller krävs det något skriftligt om detta?
Jenny Wärnerup |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det inte finns något testamente som reglerar hur ett arv ska fördelas kommer detta ske utifrån den "legala arvsordningen" vilket är den ordning som framgår av 2 kap. Ärvdabalken (ÄB). Sambo ingår inte i den legala arvsordningen, finns det inte ett testamente som anger att sambon ska ärva kommer denna inte tilldelas något. Finns dock en skyddsregel för sambo som innebär att denna har rätt att få samboegendom av ett värde av två prisbasbelopp. Detta är dock inte en arvsregel utan en bodelningsregel. Vidare gäller detta dock som sagt endast samboegendom, vilket är bohag och bostad som införskaffats för gemensamt bruk, en fritidsstuga och båt är inte samboegendom även om den inköpts för gemensam användning.Vid arvsfördelningen efter din son skulle det vara hans son som ärver allt. Detta sker automatiskt eftersom bröstarvingar utgör första arvsklassen, se 2 kap. 1 § ÄB. Det finns därför inget behov av att upprätta ett testamente för detta.Viktigt att observera är att om sonen gifter sig med sambon blir situationen annorlunda. Makes arvsrätt går före gemensamma barns, se 3 kap. 1 § ÄB. Vill ni hindra att delen av fritidshuset och båten i sådant fall först tilldelas er sons respektive krävs det ett testamente. En annan aspekt om de skulle gifta sig är att fritidsstugan och båten bli klassad som giftorättsgods om inte något aktivt görs exempelvis upprättar ett äktenskapsförord, se 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken. Om detta inte görs kommer egendomen ingå i bodelningen. Vänligen,

Måste alla arvingar avstå från arv till förmån för efterlevande sambo om någon väljer att göra det?

2018-12-29 i Sambo
FRÅGA |Hej!Min mamma har gått bort och hon var sambo. Mammas sambo har 2 barn i tidigare äktenskap och mamma hade mig och fyra syskon till. De har inga gemensamma barn. Om vi vill avstå vårt arv till förmån för den efterlevande maken måste vi alla syskon göra det då eller någon kan ta ut arvet direkt?Tack på förhand!
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller avstående av arv till förmån för efterlevande sambo. Arv regleras i ärvdabalken (ÄB), varför mitt svar kommer utgå från den lagen. Eftersom er mamma och hennes sambo inte var gifta har inte den efterlevande sambon någon arvsrätt efter er mamma (3 kap. 1 § ÄB). För att er mammas sambo ska ha rätt att ärva måste det således finnas ett testamente som föreskriver att den efterlevande sambon ska ärva. Om det inte finns något testamente är det du och dina syskon som räknas som bröstarvingar som ska dela lika på arvet efter er mamma (2 kap. 1 § ÄB). Då du och dina syskon är födda i ett tidigare äktenskap är ni så kallade särkullbarn. Särkullbarn till makar har en möjlighet att avstå arv till förmån för den efterlevande maken men denna möjlighet finns inte för särkullbarn till sambos (3 kap. 9 § ÄB).Den efterlevande sambon har alltså ingen arvsrätt. Om någon av er syskon väljer att avstå arv till förmån för den efterlevande sambon avsäger sig den personen sin arvsrätt och har inte rätt att få ut något efterarv när den efterlevande sambon avlider. Det är alltså en definitiv avsägelse från arvsrätten efter er mor, om någon av er väljer att avstå från sin arvsrätt. Då ni är bröstarvingar till er mor har ni rätt att få ut ert arv direkt, oavsett hur era syskon väljer att göra. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad händer med alla saker om min sambo går bort?

2018-12-20 i Sambo
FRÅGA |Hej! Jag är sambo, och han har ett barn sedan tidigare och jag har 2 egna barn. Alltså inga gemensamma. Han har en hel del dyra leksaker och ett garage fullt med dyra prylar. Vi bor i villa. Min fråga gäller vad som händer om han går bort. Tillfaller allt hans barn eller? Eller hur delar man upp bohag och annat?Tack för svar
Julia Amundsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om samboskap finns i Sambolagen (SamboL) och regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Eftersom du inte nämner någonting om testamente utgår jag ifrån att något sådant inte finns.Det korta svaret på din fråga är att du inte ärver din sambo, utan det gör din sambos barn. Anledningen är att sambor inte har någon laglig arvsrätt. Alla saker behöver dock nödvändigtvis inte tillfalla barnen. Jag förklarar närmare nedan. Steg 1 om din sambo går bort – du kan begära bodelning Vad innebär en bodelning?När en sambo går bort upphör samboskapet enligt lagen (2 § SamboL). Då har du som efterlevande sambo rätt att begära en så kallad bodelning (8 § och 18 § SamboL). Detta gäller dock endast om ni inte genom ett samboavtal bestämt att bodelning inte ska göras (9 § SamboL). Om du begär en bodelning, ska de saker ni har som är samboegendom delas lika mellan dig och din sambos dödsbo (8 § SamboL). Allt som efter bodelningen finns i dödsboet ska gå i arv. Härnäst förklarar jag vad samboegendom är. Därefter går jag in på arvsbiten.Vad är samboegendom?Samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag, som skaffades i syfte att användas gemensamt (3 § SamboL). Med bohag menas sådant som är avsett för det gemensamma hemmet, till exempel köksmaskiner och möbler (6 § SamboL). Vad som inte räknas som samboegendom är sådant som används huvudsakligen för fritidsändamål (7 § SamboL). Om det till exempel finns en surfbräda i garaget som endast ena sambon använder ibland på semester, är den inte samboegendom.Är er villa och alla prylar samboegendom?Villan är samboegendom om ni köpte den för att bo i tillsammans och därefter huvudsakligen använt den som ert hem under samboskapet. Om någon av er ägde villan innan den andra flyttade in, är den inte samboegendom. Vad gäller leksakerna räknas inte dessa som möbler eller annat som hör till hushållet eftersom de står i garaget, och är därför varken bohag eller samboegendom. Angående prylarna är det svårt att svara exakt utan att veta mer om vad för slags prylar det är fråga om och hur de används. Är det saker som hör till hushållet och som ni köpt för att använda gemensamt, kan det vara fråga om samboegendom. Det låter dock snarare som att det är din sambos saker som inte du använder och som inte heller hör till hushållet. Min gissning är därför att inte heller prylarna räknas som samboegendom. Värdet av samboegendomen ska delas lika mellan dig och dödsboetVärdet av det som är samboegendom ska fördelas lika mellan dig och dödsboet (14 § SamboL). I praktiken innebär det inte att ni måste få exakt hälften var av alla saker; du kan behålla fler saker och kompensera för det överflödiga värdet genom att ge annan samboegendom eller pengar till dödsboet. Detta för att de andelar ni får från bodelningen ska vara lika stora. Till exempel om villan är samboegendom, kan du behålla den om du ger halva dess värde till dödsboet.Det som inte är samboegendom, till exempel din sambos leksaker och pengar på ett konto, går direkt till dödsboet. Dödsboet kommer alltså slutligen bestå av hans andel från bodelningen och annan egendom han ägde men som inte var samboegendom. All den egendom som finns i dödsboet, ska sedan gå i arv. Steg 2 om din sambo går bort – hans arv ska fördelas Sambor ärver inte varandraSom jag nämnde högst upp har inte sambor någon laglig arvsrätt (2 kap 4 § ÄB). Det innebär att du inte ärver din sambo när han gå bort. Enda möjligheten för dig att göra det är om han skrivit ett testamente som anger att du ska ärva. Om inte testamente finns, ärver hans barn allt (2 kap 1 § ÄB). Allt det som finns i dödsboet ska med andra ord tillfalla hans barn. Eftersom dina barn inte är era gemensamma, ärver inte de någonting.Vad händer med villan? Kan du bo kvar?Om villan inte är samboegendom, kommer den i sin helhet tillfalla din sambos barn. Då har du inte heller någon självklar rätt att bo kvar i den. För att så inte ska ske måste din sambo testamentera villan till dig. Om villan är samboegendom, kan du behålla den om du betalar halva dess värde till dödsboet i bodelningen (det kallas att du "köper ut" din sambos barns del). I så fall kommer du också kunna bo kvar i den. SammanfattningVad som händer om din sambo går bort är alltså först att ni ska fördela samboegendomen i en bodelning. Därefter kommer din sambos andel tillfalla hans dödsbo. Det som finns i dödsboet (andelen från bodelningen plus sådant han ägde innan som inte är samboegendom), ärver hans barn eftersom sambor inte har någon arvsrätt. Hoppas svaret är till hjälp och att du nu vet lite mer kring vad som händer om din sambo skulle gå bort. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen! Du kan även kontakta någon av våra jurister på Lawline för vidare rådgivning, till exempel om ni vill upprätta ett testamente. Allt gott! Med vänliga hälsningar

Hur ska köpeskillingen från husförsäljningen delas upp mellan mig och mina plastsyskon?

2018-12-17 i Sambo
FRÅGA |min far delar ett hus med sin sambo sen 35 år tillbaka,båda är runt 90 år och vill sälja huset,jag är enda barnettill min far,hon har 3 barn.Hur blir uppdelningen mellan mig och dom efter en försäljning?tacksam för snart svar
Vega Schortz |Hej, kul att du har valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Jag uppfattar det som att du undrar över hur värdet från fastighetsförsäljningen kommer att fördelas mellan dig och din pappas sambos barn efter din pappas och sambons död. Substitut till sambors gemensamma bostad ingår, enligt sambolagens regler, inte i bodelningen Ett samboförhållande kan upphöra på tre olika sett varav ena sättet är när den ena sambon dör, se 2 § sambolagen (SamboL). Inom ett äktenskap kan någon av makarna begära att en bodelning ska ske under äktenskapet för att få ordning på förmögenhetsförhållandena paret sinsemellan – en sådan möjlighet finns inte för sambor. En bodelning kan endast aktualiseras för sambor när ett samboförhållande har upphört, t.ex. på grund av ena sambons död, se 8 § SamboL. När ett äktenskap upplöses är en bodelning nästan obligatorisk – så är det inte för sambor (jfr 9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Den avlidne sambons arvingar kan inte påkalla bodelning. Anser den efterlevande sambon att det är bättre att "var och en äger sitt" och att gemensamt bohag och bostad, som utgör samboegendom, inte likadelas – behöver ingen bodelning göras. Vill den efterlevande sambon att en bodelning ska ske måste denne framställa sin begäran senast när bouppteckningen förrättas, se 8 § SamboL. Begäran ska framföras inför de gode männen som förrättar bouppteckningen. Om den efterlevande sambon begär att en bodelning ska ske är det endast sambornas samboegendom som ska delas. Samboegendom är bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk utan förbehåll i form av testamente, gåvobrev eller liknande, se 3 § SamboL. Ägde din far huset innan sambon flyttade in är det inte säkert att huset över huvud taget ska ingå vid en eventuell bodelning. Jag kommer ändå utgå från att huset utgör samboegendom. Utifrån hur din fråga är ställd uppfattar jag det som att din far och sambon har tänkt sälja huset under deras livstid. Säljer de huset blir köpeskillingen inte samboegendom. Köpeskillingen ska alltså lämnas utanför en eventuell bodelning. Här är ännu en punkt där sambolagen skiljer sig från äktenskapsbalken och de regler som gäller makars förmögenhetsförhållanden. Är huset samboegendom och skulle din far eller din fars sambo hinna avlida innan en försäljning av huset ska huset bli föremål för bodelning – om den efterlevande sambon begär det. Huvudregeln vid bodelning är likadelningsprincipen. Det innebär att värdet på huset, efter att eventuella skulder i form av huslån är täckta (nettovärdet), ska delas lika mellan samborna. Den avlidne sambon ersätts av dödsboet. Dödsboet består av arvingarna. Är det din pappa som dött, och har din pappa inte testamenterat bort något av sin förmögenhet, ska halva nettovärdet av huset tillfalla dig. Din pappa har möjlighet att testamentera bort hälften av sin kvarlåtenskap (nettoförmögenhet) till andra släktingar eller andra utomstående. I egenskap av barn till din pappa har du alltid rätt att ärva hälften av din pappas nettoförmöghet (din legala laglott), se 2 kap. 1 § och 7 kap. 1 § ärvdabalken. Är det istället sambon till din pappa som dött och begär din pappa bodelning ska sambons tre barn dela lika på hälften av husets nettovärde. Lycka till!Behöver du ytterligare juridisk hjälp får du gärna anlita vår Juristbyrå: vega.schortz@lawline.se