Är fordon samboegendom?

2019-09-10 i Sambo
FRÅGA |Min sambo ( sen 30 år ) o jag har 5 fordon, husbil, 3 bilar och en motorcykel. Alla dessa införskaffade för gemensamt bruk. Min sambo står som ägare till alla fem fordonen då endast ett namn kunde registreras. Vi har betalt dem gemensamt. Han har 2 särkullbarn o jag har ett barn. Frågan är om jag anses som ägare om min sambo skulle avlida? ? Vi har skrivit testamente till fördel för varandra. Hur blir arvet av fordonen delade mellan mig o hans barn. Tackar för svar
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande sambor och samägande gäller huvudprincipen att den som faktiskt förvärvat egendom också ska ses som egendomens ägare. Däremot finns något som benämns som samboegendom. Det innebär att bohag som är införskaffat för gemensamt bruk kan bli föremål för likadelning mellan parterna vid samboendets upplösning (3 § SamboL). Med bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annat som är avsett för det gemensamma hemmet. Fordon är alltså inget som utgör samboegendom och ska därför inte delas lika på.Det kan däremot i ert fall röra sig om en så kallad dold samäganderätt. För att det ska vara aktuellt krävs att en av samborna köpt egendom i sitt namn men för gemensamt bruk, att den andre sambon underlättat förvärvet med ett ekonomiskt tillskott och att sambon som köpte egendomen har förstått att syftet med det ekonomiska tillskottet varit att det ska vara samägt, samt att det är bådas vilja att egendomen ska vara samägd. I sådana fall ska fordonen delas lika på vid upplösningen av samboförhållandet.Hoppas du fick svar på din fråga!

What are the laws regarding property within common law relationship?

2019-08-06 i Sambo
FRÅGA |My mother in law owns her own apartment which she shared with her sambo. This week her sambo died and she has not been included in his will so is not entitled to inherit from him. We have been told that because they lived together as sambos his heirs are entitled to half of her property. Is this true? It seems unfair. What can we do? She has no income and has only the apartment.Kind regards
André Blomquist |Hey and thank you for choosing Lawline. This situationen is regulated in sambolagen. The cardinal rule within the swedish legal system is that sambos (common law relation) do not inherit each other by law, Contrary to spouses who are entitled to inherit regardless if they are mentioned in the decedent's will.What property is regulated within the common law relationshipA common law relationship can cease because of marriage, if anyone of the parties move to a different location or pass on (2 § samboL). When a common law relationship ceases the cohabitants joint movables and habituation is split betweens the parties, given the prerequisite that it has been preempt for mutual use (3 § samboL). The apartment can only be inherited if it was bought for the purpose of it being used as joint housing for the common law wife and husband (5 § samboL). However, a property settlement will only be held if any of the parties calls for it (8 § samboL). From what i can tell from your question the apartment was bought before their cohabitant relationship initiated and therefore should be exempted from any kind of claims from her common law husband's heirs, same goes for the movables. What can you do? Within the sambolag there is a possibility to constitute an agreement which serves the purpose of clarifying which property belongs to whom (9-10 § samboL), in this case it will be between your mother in law and her common law husband's heirs. Generally this type of agreement is settle before the common law relationship ends but there is no expressed disallowance to make such agreement after the common law relationship ceases. The legal position in this case is not clear.ConclusionWhat you have heard is true to some extent if the property was bought for common use. This distinction is to be judged individually but as i understand your question your mother in law did not preempt her apartment for the intention of initiating a common law relationship and therefore the property cannot be subject for settlement within sambolagen. Hope you found your answer. Best regards,

Vad händer med arvet om jag har skulder hos Kronofogden?

2019-07-22 i Sambo
FRÅGA |Hej,Jag undrar vad som händer med arvslotten om en av mina föräldrar går bort, dem är inte gifta utan sambos sedan 50 år. Vi är två barn, jag och min syster. Min fråga är vad som händer för mig då jag har stora skulder hos kronofogden? Kommer KF att utmäta allt?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om en av dina föräldrar går bort kommer ni barn att ärva den avlidna föräldern. Sambor ärver inte varandra om det inte finns testamente som stadgar så. Som barn ärver ni enligt den legala arvsordningen era föräldrar med lika del (jfr 2 kap. 1 § Ärvdabalken). Du och din syster kommer därmed att ärva allt efter den förälder som avlider först. Ett arv är en utmätningsbar tillgång, innebärande att om du får ett arv är utgångspunkten att det kan mätas ut för att täcka dina skulder.Vänligen,

Sambos arvsrätt

2019-07-18 i Sambo
FRÅGA |HejJag är en man som bor i en lägenhet min mamma äger till största del. Hon äger 90% och jag äger 10%.Min sambo undrar vad som skulle hända om jag dog. Skulle min sambo då ärva mina 10%?Mvh John
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av ärvdabalken (ÄB). Sambos ärver inte varandra. Det betyder att du, om du vill att din sambo ska erhålla din andel av bostadsrätten vid händelse av din bortgång, måste testamentera den till din sambo (i enlighet med formkraven i 10 kap 1 § ÄB). I annat fall tillfaller det du lämnar efter dig, om du inte har några barn, dina föräldrar (2 kap 1–2 § ÄB).Vänligen

Ärver min sambo mina skulder?

2019-09-03 i Sambo
FRÅGA |Hej!Jag har blivit sambo igen. Jag har en skuld med mig sedan en tidigare försäljning av hus som gick med förlust. Skulden är ca 180 000 kr. Kan jag på något sätt ordna så att min nye sambo inte ärver min skuld om vi gifter oss om jag dör innan honom?Tacksam för svar
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En grundregel vid dödsfall och arv är att man aldrig ärver någon annans skulder. Det som först ska göras efter att någon har gått bort är en bouppteckning, det vill säga en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder som sedan ska ges in till skatteverket för registrering. Bouppteckningen utgör en legitimationshandling och visar vilka som har rätt att handla i dödsboets räkning. Bouppteckningen ska göras tre månader efter dödsfallet och med två borättsförättare. Bouppteckningen visar således den avlidens tillgångar och skulder. Skulderna dras av från den avlidens tillgångar och således ärvs inte skulder. Om det finns tillgångar kvar efter att skulderna har betalats, fördelas dessa tillgångar genom bodelning och arv. Bodelning är en privat förrättning mellan en eventuell efterlevande make och den avlidens makes arvs och universella testamentetagre. Via bodelningen erhåller den efterlevandemaken sin andel av på grund av giftorätt. Bröstarvingar (den avlidens barn) ärver lika lott. Observera att sambor inte ärver varandra, vilket i ditt fall innebär att du och din sambo måste gifta er för att ni ska kunna ärva varandra. Vidare ärver inte sambor varandras skulder heller, med hänvisning till att man aldrig ärver någon annans skulder, som tidigare nämnt. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Ärver mina barn eller min sambo min egna bostad om jag går bort?

2019-07-28 i Sambo
FRÅGA |Jag är sambo i ett hus som jag hade ägt i 7 år när min sambo flyttade in.Vem ärver det om jag dör, mina vuxna barn eller min sambo?Med vänlig hälsning Birgitta
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är huset samboegendom? Jag utgår från att du inte har skrivit något testamente. Eftersom ni är sambos så är sambolagen tillämplig, 1 § sambolagen. Sambors gemensamma bostad utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning, 3 § sambolagen. Eftersom du har ägt huset i sju år innan sambon flyttade in är ditt hus alltså inte samboegendom eftersom du inte förvärvat det för att ni skulle bo där tillsammans. Då det inte utgör samboegendom ska det inte heller ingå i en bodelning eftersom det bara är samboegendom som fördelas i en bodelning, 8 § sambolagen. Vem ärver?Eftersom sambos inte ärver varandra så kommer det därför vara dina barn som ärver huset om du går bort. Det finns en möjlighet att din sambo kan överta huset men om ni inte har eller har haft barn tillsammans krävs dock synnerliga skäl för att ett övertagande ska vara möjligt, 22 § första stycket sambolagen. Ett sådant skäl kan vara om sambon inte har någon möjlighet att få någon annan bostad. Om du inte skrivit något testamente är det alltså dina barn som ärver huset. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ärver tidigare gifta sambor varandra?

2019-07-19 i Sambo
FRÅGA |Hej! Om 2 personer som tidigare varit gifta & nu är skilda, nu bor ihop som sambos: Gäller arvsrätten av sambon vid ett dödsfall eller har det ingen betydelse om sambon även varit äkta make sedan tidigare? Inget testamente har skrivits. Frågan är alltså om arvsrätten blir annorlunda när sambosarna varit gifta sedan tidigare vid ett eventuellt dödsfall eller ej. Funderingen uppstår då det finns ett flertalet andra lagar där samboskap likställes med giftemål rent juridiskt om samboparet sedan tidigare uppburit äkta-makar titel till varandra.Tack på förhand,Med vänliga hälsningar
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!I Sverige gäller att sambor inte ärver varandra. Det spelar ingen roll om ni tidigare varit gifta. När ni skiljer er så upphör arvsrätten som gäller mellan makar. När samboförhållandet upphör på grund av dödsfall av den ena sambon kan den efterlevande sambon begära att samboegendomen fördelas genom bodelning (8 § sambolagen). Den efterlevande sambon har dessutom enligt den så kallade lilla prisbasbeloppsregeln rätt till att, vid en bodelning, få ut så mycket som två gånger prisbasbeloppet (18 § andra stycket sambolagen). Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig igen!Med vänliga hälsningar,

Skriva inbördes testamente mellan sambos

2019-07-15 i Sambo
FRÅGA |Jag och min sambo ska skriva ett testamente, för vi vill ärva varandra. Vi har två gemensamma barn, som vi vill ska ärva oss när vi båda har gått bort. Vi har för oss att vi har hört någonstans att vi kan skriva i testamentet att vi vill att arvslagen ska gälla som om vi vore gifta, stämmer det? Hur ska vi annars skriva för att det ska bli så som vi önskar?
Isabelle Sewelén |Arv och testamente mellan samboBestämmelserna om arv och testament finns i ärvdabalken (ÄB). Sambor har ingen arvsrätt efter varandra. För att ni ska kunna ärva varandra behöver ni, precis som du nämner i din fråga, upprätta ett inbördes testamente. Förhållandet hade varit annorlunda om ni var gifta. Makar ärver varandra när den andra går bort, förutsatt att inget testamente finns som reglerar annat. SamboegendomMed samboegendom avses den gemensamma bostaden och bohaget. Bohag är sambors gemensamma möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § sambolagen). Däremot kan ni ett i testamente skriva att även annan egendom ska ingå, till exempel en bil som någon av er äger.Fri förfoganderättVärt att tillägga är att ni skiljer på sådant som ni vill att den ena ska äga med fri förfoganderätt respektive full äganderätt. Fri förfoganderätt innebär att den sambon som ärver efter den andra får i princip göra vad den vill med den egendomen. Däremot får den sambon som ärver med fri förfoganderätt inte testamentera vidare den egendom som innehas med fri förfoganderätt. När den sambon som ärvt egendom med fri förfoganderätt gått bort kommer alltså den egendomen falla tillbaka till era två gemensamma barns arv enligt den legala arvsordningen (2 kap. 1 § ÄB)Full äganderättOm ni däremot väljer i ert testamente att viss egendom ska innehas med full äganderätt gäller andra regler. Då har den sambo som ärver efter den andra sambon, rätt att både använda den egendomen som den själv vill och även rätt att testamentera bort den egendomen. Skillnaden i att ärva med full äganderätt är alltså att den andra sambon har en oinskränkt rätt att göra vad den vill med den egendom som innehas med full äganderätt. Denna egendom behöver inte nödvändigtvis ingå i den vanliga arvsordningen och falla tillbaka till era två barn. Sådant är fallet om t.ex. den ena sambon som ärvt valt att göra sig av med den egendomen genom exempelvis testamente. Då har era två barn ingen rätt att kräva att den ska gå "tillbaka" och ingå i deras arv. Så är även förhållandet vid det motsatta; om egendom som enligt testamente ska innehas med full äganderätt, vid den andre sambons bortgång, finns kvar, falla automatiskt till era barn. Det är du och din sambo som tillsammans, vid upprättande av ett testamente, som väljer vilken egendom som ni vill ska ärvas med fri-, respektive full äganderätt. Barnens rätt till efterarv Viktigt att ni är medvetna om att era gemensamma två barn, oavsett vad ni skriver i testamentet ändå alltid har rätt att få ut sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten är hälften av arvslotten. Arvslotten omfattar allting som den efterlevande sambon lämnat kvar, och laglotten är således hälften av det som den ena sambon lämnar kvar.Egendom som ärvs av den andre sambon med full äganderätt behöver nödvändigtvis inte ingå i den vanliga arvsordningen och falla tillbaka till era två barn. Sådant är fallet om t.ex. den ena sambon som ärvt valt att göra sig av med den egendomen genom exempelvis testamente. Då har era två barn ingen rätt att kräva att egendomen ska "gå tillbaka" och ingå i deras arv. Så är även förhållandet vid det motsatta; om egendom som enligt testamente ska innehas med full äganderätt, vid den andre sambons bortgång, finns kvar, faller den automatiskt till era barn.Du skriver dock i frågan att ni vill att era två barn ska få ärva allt efter er. I sådana fall har era två barn rätt att få ärva all egendom som efter er bådas bortgång finns kvar. Såväl egendom som i testamente skulle ägas av den andre sambon med fri-, respektive full äganderätt. "Hur ska vi annars skriva för att det ska bli så som vi önskar?"Du skrev att ni ville upprätta ett testamente. Viktigt att betona är att ert testamente blir juridiskt korrekt och gällande och att det i testamentet inte ska finnas utrymme för olika tolkningar som kan ge upphov till oenighet om vem av era två barn som ska ärva vad efter er. För att få en så bra och uttömmande utformning av ert testamente och som ni tänkt er, rekommenderar jag att ni tar tar hjälp av en jurist som är specialiserad på familjerätt så att ert testamente blir som ni önskat er och även juridiskt korrekt. Behöver ni hjälp rekommenderar jag att ni bokar tid hos en av våra jurister. Ni kan boka direkt här: http://lawline.se/boka Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!