Arvsrätt efter sin sambo

Vi är sambo och jag köpte halva fastigheten av min sambo. Hur ser arvsrätten ut när någon av oss avlider?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Som jag tolkar din fråga undrar du vad som händer med fastigheten som du och din sambo är samägare till. Jag utgår från att ni äger vasin andel i fastigheten, dvs äger den till 50% var.


Frågor om arv regleras i Ärvdabalken (ÄB). Sambor har inte arvsrätt enligt ärvdabalken. Avrsrätt följer endast om man är gift, 3 kap 1 § ÄB. Om någon av er dör, är det isåfall den avlidnes barn som ärver i första hand, 2 kap 1 § ÄB. Finns det inga barn så kommer föräldrar och syskon att dela på arvet efter den avlidne, 2 kap 2 § ÄB


Hur kan man ärva efter sin sambo? 

Det är möjligt att "ärva" efter sin sambo (1) om ni ingår äktenskap eller (2) om ni upprättar ett testamente. 


För det fall ni ingår äktenskap, kommer du som make att ha arvsrätt, 3 kap 1 § ÄB. Det innebär dock att ni kommer att ärva allt efter varandra, inte enbart huset. Vill ni enbart ärva huset, är ett lämpligare alternativ att upprätta ett testamente. Testamentet måste vara skrifligt och undertecknat i närvaro av två vittnen, 10 kap 1 § ÄB. De som vittnar måste vara medvetna att det är just ett tentamente som de bevittnar. Släktingar får i regel inte vara vittnen utan det ska vara någon utomstående, 10 kap 4 § ÄB


Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta en av våra skickliga jurister på Lawline. 

Ellen RudeklintRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning