Sambos arvsrätt genom testamente

Hej. Kan arvslagen vara dispositiv eller måste den följas till punkt och prickar? T.ex om ett sambopar skrivit inbördes testamente till förmån för varandra, kan då arvingar motsätta sig detta med hänvisning till att så säger inte lagen.

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


Det är riktigt att arv regleras i en lag, nämligen Ärvdabalken (ÄB). ÄB har vissa bestämmelser som är dispositiva och kan avtalas bort medan andra bestämmelser är tvingande och bör beaktas. 


Sambo 

Enligt lag är inte sambos arvsberättigade när den ena partnen avlider. För att kunna erhålla arv från sin partner krävs ett giltigt testamente. Därefter har sambon rätt till arv. 


Laglottskydd

Bröstarvingar är enligt lag berättigad till arv efter sin avlidne förälder, 2 kap. 1 § ÄB. Rätten till arv består ifall barnen påkallar jämkning av testamente enligt 7 kap. 3 § ÄB. Då har bröstarvingen som påkallat sin jämkning rätt till sin arvslott enligt 7 kap. 1 § ÄB. Skulle en bröstarvinge avstå från att påkalla jämkning förblir dennes arvslott testamenttagarens del av arvet. 


Slutsats 

Du har som sambo rätt att genom testamente bli arvstagare efter din avlidne partner. Om hela dennes kvarlåtenskap testamenterats till dig har bröstarvingarna rätt att påkalla jämkning på hälften av deras arvslott. Det vill säga att hälften av den avlidnes kvarlåtenskap är enligt lag ägnat åt bröstarvingarna, förutsatt att det påtalar jämkning enligt 7 kap. 3 § ÄB. 

Skulle hälften av den avlidne personens kvarlåtenskap vara testamenterat till dig har brötsarvingarna inte rätt att påkalla jämkning, då de redan enligt 7 kap. 1 § ÄB, fått ut sin laglott. Hoppas att du fick svar på din fråga 


MVH 

Nelly Starkengren 

Rådgivare 

Nelly StarkengrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning